SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO 27001

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Management resurse umane

La baza succesului, performanţei şi competitivităţii oricărei companii se află calitatea managementului resurselor umane

Un management performant presupune dezvoltarea puternica a managementului resurselor umane. Pentru aceasta, dorim sa venim în sprijinul dumneavoastra oferind astfel atât servicii la nivel de consultanţa şi implementare în domeniul relaţiilor de munca cât şi servicii specifice de managementul resurselor umane.


Servicii şi Consultanţa în domeniul Relaţiilor de Muncă

 • Consultanţa în domeniul relaţiilor de munca - Codul Muncii (Legea 53/2003 actualizata);
 • Înregistrarea firmei la Inspectoratul Teritorial de Munca (I.T.M.);
 • Întocmirea contractelor individuale de munca, modificarea, suspendarea încetarea acestora;
 • Înregistrarea contractelor de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca;
 • Întocmirea statelor de plaţi lunare, respectiv calculul indemnizaţiilor de concedii medicale, de odihna preplatite sau neefectuate, calculul penalizarilor, al primelor şi al sporurilor acordate);
 • Înregistrarea lunara a statelor de plata la I.T.M;
 • Declara?ia privind asigurarile (întocmire, validare la Administra?ia Financiara Locala);
 • Fişe fiscale anuale privind impozitul pe venituri din salarii (întocmire, validare la Administratia Financiara Locala);
 • Întocmirea ordinelor de plata lunare catre trezorerii privind platile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale;
 • Întocmirea şi înregistrarea registrului electronic de eviden?a a salariatilor – ReviSal;
 • Evidenţa dosarelor de personal ale salariatilor (date personale : adresa, familie, cont, salariu, sporuri, casa de sanatate, deduceri suplimentare);
 • Întocmirea şi modificarea Regulamentului de Ordine Interna;
 • Întocmirea şi modificarea fişei postului;
 • Evidenţa foilor colective de prezenţa;
 • Evidenţa concediilor de odihna şi a concediilor medicale;
 • Negocierea, modificarea şi înregistrarea contractului colectiv de munca la nivelul societaţii;
 • Eliberarea documentelor care atesta calitatea de angajat ( adeverinţe şi fotocopii ale documentelor oficiale );
 • Reprezentarea companiei în situaţii de control în faţa organelor competente ale Inspecţiei Muncii şi Direcţiei de Munca.

Servicii specifice Managementului Resurselor Umane

 • Analiza şi proiectarea posturilor (elaborarea fişelor postului );
 • Evaluarea posturilor (clasificarea posturilor, ierarhizarea posturilor);
 • Planificarea resurselor umane (determinarea necesarului de resurse umane, planificarea propriu-zisa a resurselor umane, previziunea necesarului de resurse umane);
 • Managementul carierei (analiza cantitativa a ofertei interne de resurse umane, inventarul resurselor umane, costurile orientarii şi consilierii angajaţilor în cariera, planuri individuale de dezvoltare a carierei, planuri de înlocuire a angajaţilor);
 • Evaluarea performanţelor angajaţilor (evaluarea personalului);
 • Perfecţionarea angajaţilor (determinarea eficienţei procesului de pregatire profesionala);
 • Motivaţia şi satisfac?ia personalului - managementul recompenselor (salarizarea în acord, în acord progresiv, în acord indirect, calculul salariilor corespunzator complexitaţii posturilor);
 • Ierarhizarea salariilor şi recompenselor corespunzatoare postului.

Alte Servicii în domeniul Resurselor Umane

 • Consilierea companiei privind efectuarea negocierilor colective;
 • Consilierea companiei privind conflictele individuale de munca;
 • Consilierea companiei privind conflictele colective de munca;
 • Consilierea companiei privind efectuarea cercetarilor disciplinare ale salariaţilor;
 • Consilierea companiei privind cercetarea şi raspunderea patrimoniala a salariaţilor;
 • Consilierea companiei privind cercetarea şi raspunderea materiala a salariaţilor;
 • Consilierea companiei privind cumulul de funcţii;
 • Consilierea companiei privind acordarea tichetelor de masa;
 • Consilierea companiei privind situa?iile de concedieri colective sau şomaj tehnic;
 • Consilierea companiei privind încheierea contractelor speciale de munca :
  1. contract prin agent de munca temporara
  2. contract individual de munca cu timp parţial
  3. contract individual de munca la domiciliu
  4. contract individual de munca cu desfaşurarea activitaţii în strainatate
  5. contract privind valorificarea drepturilor de autor
  6. contract de comision din vânzari
  7. contracte de garanaţii pentru gestionari
  8. contract individual de munca pentru ucenici
 • Consilierea companiei privind negocierea clauzelor facultative ale contractului individual de munca;
  1. clauza de mobilitate
  2. clauza de confidenţialitate
  3. clauza formare profesionala
  4. clauza de neconcurenţa
 • Întocmirea documentelor privind predarea sau comodatul unui vehicul de serviciu pentru uz profesional.

Pentru obtinerea cât mai rapida a unei oferte de pret sau pentru mai multe detalii va rugam sa solicitati CERERE DE OFERTA sau sa ne contactati.


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
STATISTICI
SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011- Racis