SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
SSM si PSI

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

REGULI GENERALE

pentru igiena produselor alimentare

11 august 2005


CAPITOLUL I: Prevederi generale

Art. 1: Domeniu de aplicare

(1)Prezenta hotarre stabileste reguli generale cu privire la igiena produselor alimentare pentru operatorii cu activitate n domeniul alimentar, tinndu-se cont, n mod special, de urmatoarele principii:

a)responsabilitatea primara pentru siguranta alimentelor apartine operatorului cu activitate n domeniul alimentar;

b)este necesar sa se asigure siguranta alimentelor pe tot lantul alimentar, ncepnd cu productia primara;

c)este important sa se asigure lantul frigorific pentru alimente ce nu pot fi depozitate n siguranta la temperaturi ale mediului ambiant, n special pentru alimente congelate;

d)implementarea generala a procedurilor bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), mpreuna cu aplicarea bunelor practici de igiena, trebuie sa ntareasca responsabilitatea operatorilor cu activitate n domeniul alimentar;

e)ghidurile de bune practici sunt un instrument valoros pentru a ajuta operatorii cu activitate n domeniul alimentar, de la toate nivelurile lantului alimentar, sa fie n conformitate cu regulile de igiena a alimentelor si la aplicarea principiilor HACCP;

f)este necesar sa se stabileasca criterii microbiologice si cerinte de control al temperaturii, bazate pe o evaluare stiintifica a riscului;

g)este necesar sa se asigure ca alimentele importate sa fie cel putin la acelasi standard de igiena ca alimentele produse n Romnia sau sa fie la un standard echivalent.

(2)Prezenta hotarre se aplica tuturor etapelor de productie, de procesare si de distributie a alimentelor, precum si activitatilor de export, fara a se aduce atingere unor cerinte specifice cu referire la igiena alimentelor.

(3)Prezenta hotarre nu se aplica:

a)productiei primare pentru consum domestic privat;

b)prepararii domestice, manipularii sau depozitarii alimentelor pentru consum domestic privat;

c)furnizarii directe, de catre producator, de cantitati mici de produse primare catre consumatorul final sau catre ntreprinderi locale de vnzare cu amanuntul ce aprovizioneaza direct consumatorul final;

d)centrelor de colectare si tabacariilor ce intra sub incidenta definirii activitatilor n domeniul alimentar, numai pentru faptul ca acestea manipuleaza materia prima pentru producerea de gelatina sau colagen.

(4)Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate de reglementare n domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor ce coordoneaza toate activitatile n acest domeniu, de la producerea materiilor prime pna la consumator, stabileste mpreuna cu Ministerul Sanatatii, n baza legislatiei nationale, reguli ce reglementeaza activitatile prevazute la alin. (3) lit. c). Astfel de reguli trebuie sa asigure realizarea obiectivelor prezentei hotarri.

Art. 2: Definitii

(1)n sensul prezentei hotarri termenii si expresiile urmatoare se definesc astfel:

a)igiena alimentelor, denumita n continuare igiena - masurile si conditiile necesare pentru controlul riscurilor si pentru a se asigura calitatea de propriu pentru consum uman a unui produs alimentar, n concordanta cu destinatia prestabilita a acestuia;

b)produse primare - produse rezultate din productia primara, incluznd produse crescute pe sol, obtinute prin cresterea de animale, din vnat si pescuit;

c)ntreprindere - orice unitate cu activitate n domeniul alimentar;

d)autoritate competenta - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita n continuare Autoritatea, competenta pentru implementarea, coordonarea implementarii si asigurarea conformitatii cu prevederile prezentei hotarri sau orice alta autoritate careia i-a fost delegata acea competenta. Aceasta poate include, de asemenea, dupa caz, autoritatea corespondenta a altei tari;

e)echivalent - cu referire la sisteme diferite, capacitatea de ndeplinire a acelorasi obiective;

f)contaminare - prezenta sau introducerea unui risc;

g)apa potabila - apa ce ntruneste cerintele minime prevazute de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata prin Legea nr. 311/2004, ce transpune Directiva Consiliului nr. 98/83/CE;

h)apa de mare curata - apa de mare naturala, artificiala sau purificata ori apa sarata ce nu contine microorganisme, substante daunatoare sau plancton marin toxic n cantitati capabile sa afecteze direct ori indirect salubritatea alimentelor;

i)apa curata - apa de mare curata si apa proaspata de o calitate similara;

j)ambalare - plasarea unui produs alimentar ntr-un ambalaj sau container, n contact direct cu produsul alimentar respectiv si ambalajul ori containerul nsusi;

k)mpachetare - plasarea unuia sau mai multor alimente ambalate ntr-un al doilea container si chiar acesta din urma;

l)container sigilat ermetic - un container ce este proiectat si destinat a fi sigur fata de patrunderea de pericole;

m)procesare - orice proces ce modifica substantial produsul initial, incluznd ncalzirea, afumarea, sararea, maturarea, uscarea, marinarea, extractia, extrudarea sau o combinare a acestor procese;

n)produse neprocesate - produse alimentare ce nu au fost supuse procesarii si care includ produse ce au fost divizate, portionate, taiate, decapitate, feliate, dezosate, tocate, jupuite, maruntite, transate, curatate, fasonate, decojite, macinate, racite, congelate, congelate profund sau dezghetate;

o)produse procesate - produse alimentare ce rezulta din procesarea produselor neprocesate. Aceste produse pot contine ingrediente ce sunt necesare pentru prelucrarea lor sau pentru a induce caracteristici specifice.

(2)n anexa prezentei hotarri, termenii "atunci cnd este necesar", "dupa caz", "adecvat" si "suficient" nseamna, respectiv, "atunci cnd este necesar", "dupa caz", "adecvat" sau "suficient" pentru a ndeplini obiectivele prezentei hotarri.

 

CAPITOLUL II: Obligatiile operatorilor cu activitate n domeniul alimentar

Art. 3: Obligatie generala

Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa se asigure ca toate etapele de productie, de procesare si de distributie a alimentelor ce sunt sub controlul acestora satisfac cerintele aferente de igiena prevazute de prezenta hotarre.

Art. 4: Cerinte de igiena generale si specifice

(1)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar care realizeaza productie primara si cei asociati operatiunilor prevazute n anexa nr. 1 la prezentele reguli generale trebuie sa se conformeze cu prevederile generale de igiena prevazute la cap. I din anexa nr. 1 la Reguli generale pentru igiena produselor alimentare si cu orice alte cerinte specifice prevazute de Hotarrea Guvernului nr. 954/2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igiena pentru alimente de origine animala, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 805 din 5 septembrie 2005, ce transpune Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE.

(2)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar care realizeaza oricare dintre etapele de productie, de procesare si de distributie de alimente dupa acele etape la care se aplica prevederile alin. (1) trebuie sa se conformeze cu cerintele generale de igiena prevazute n anexa nr. 2 la prezentele reguli generale si cu orice alte cerinte specifice prevazute de Hotarrea Guvernului nr. 954/2005 ce transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE.

(3)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa adopte, dupa caz, urmatoarele masuri specifice de igiena:

a)conformarea cu criteriile microbiologice pentru produse alimentare;

b)proceduri necesare pentru a ndeplini obiectivele prevazute de prezenta hotarre;

c)conformarea cu cerintele privind controlul temperaturii pentru produse alimentare;

d)mentinerea lantului de frig;

e)prelevarea de probe si efectuarea de analize de laborator.

(4)Criteriile, cerintele si obiectivele la care se refera alin. (3) trebuie adoptate n conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Metodele de prelevare de probe si de analiza asociate trebuie sa fie stabilite n conformitate cu aceeasi procedura.

(5)_

a)Atunci cnd prezenta hotarre, Hotarrea Guvernului nr. 954/2005 ce transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE, si masurile de implementare a acestora nu specifica metodele de prelevare de probe si de analiza, operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot utiliza metode corespunzatoare prevazute de alte acte normative ale legislatiei nationale si comunitare ce reglementeaza domeniul veterinar si pentru siguranta alimentelor sau, n absenta unor astfel de metode, metode ce ofera rezultate echivalente cu cele obtinute utiliznd metoda de referinta, daca acestea sunt validate stiintific n conformitate cu regulile sau protocoalele recunoscute international.

b)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot utiliza ghidurile prevazute la art. 7, 8 si 9 ca un ajutor pentru asigurarea conformitatii cu obligatiile ce rezulta pentru ei n baza prezentei hotarri.

Art. 5: Analiza riscului si punctele critice de control - HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

(1)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa puna n aplicare, sa implementeze si sa mentina o procedura sau proceduri permanente bazate pe principiile HACCP.

(2)Principiile HACCP la care se refera alin. (1) constau n urmatoarele:

a)identificarea oricarui risc ce poate fi prevenit, eliminat sau redus la niveluri acceptabile;

b)identificarea punctelor critice de control pentru etapa sau etapele n care controlul este esential, pentru a se preveni ori a se elimina un risc sau pentru a-l reduce la niveluri acceptabile;

c)stabilirea limitelor critice n punctele critice de control ce separa acceptabilul de neacceptabil pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor identificate;

d)stabilirea si implementarea de proceduri eficiente de monitorizare a punctelor critice de control;

e)stabilirea de actiuni corective, atunci cnd monitorizarea indica faptul ca un punct critic de control nu este sub control;

f)stabilirea de proceduri ce trebuie sa fie efectuate n mod regulat pentru a se verifica daca masurile enuntate la lit. a)-e) functioneaza eficient;

g)stabilirea de documente si nregistrari proportional cu natura si marimea activitatii din domeniul alimentar, pentru a se demonstra aplicarea eficienta a masurilor prevazute la lit. a)-f).

(3)Cnd este efectuata orice modificare a produsului, a procesului de productie sau a unei etape a procesului de productie, operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa revizuiasca procedura si sa-i aduca modificarile care se impun.

(4)Prevederile alin. (1) se aplica numai operatorilor cu activitate n domeniul alimentar care realizeaza orice etapa de productie, de procesare si de distributie de alimente dupa productia primara, precum si acele operatiuni asociate, prevazute n anexa nr. 1.

(5)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie:

a)sa furnizeze autoritatii competente documente care atesta ndeplinirea prevederilor alin. (1), n maniera n care acestea o solicita, tinnd cont de natura si marimea activitatii n domeniul alimentar;

b)sa se asigure ca orice documente ce descriu proceduri elaborate n conformitate cu acest articol sunt actualizate permanent;

c)sa retina si sa pastreze, pentru o perioada corespunzatoare, orice alte documente si nregistrari.

(6)Autoritatea poate stabili masuri detaliate pentru implementarea acestui articol n conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Astfel de masuri pot facilita implementarea acestui articol de catre anumiti operatori cu activitate n domeniul alimentar, n special a procedurilor de utilizare ce sunt stabilite prin ghiduri pentru aplicarea principiilor HACCP, cu scopul de a se conforma cu alin. (1). Astfel de masuri pot, de asemenea, sa specifice perioada n care operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa retina si sa pastreze documente si nregistrari, n conformitate cu alin. (4) lit. c).

Art. 6: Controale oficiale, nregistrari si aprobari

(1)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa coopereze cu autoritatile competente, n conformitate cu legislatia nationala n vigoare.

(2)Fiecare operator cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa notifice autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, n maniera n care aceasta o solicita, fiecare ntreprindere aflata sub controlul sau ce efectueaza oricare dintre etapele de productie, de procesare si de distributie de alimente, n scopul nregistrarii fiecarei astfel de ntreprinderi. Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa se asigure, de asemenea, ca autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti detine informatii actualizate cu privire la aceste ntreprinderi, inclusiv notificarea oricarei schimbari semnificative n activitatea acestora si nchiderea oricarei ntreprinderi existente.

(3)Atunci cnd este necesara autorizarea, operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa se asigure ca ntreprinderile lor sunt aprobate de autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti ca urmare a cel putin unei inspectii efectuate la fata locului, aceasta autorizare fiind acordata:

a)n baza legislatiei nationale, n afara celei ce nu transpune legislatie comunitara;

b)n baza Hotarrii Guvernului nr. 954/2005 ce transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE; sau

c)n baza unei decizii adoptate n conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

(4)Atunci cnd este necesara autorizarea anumitor ntreprinderi n baza legislatiei nationale, asa cum este prevazut la alin. (3) lit. a), Autoritatea trebuie sa informeze Comisia Europeana si statele membre asupra reglementarilor nationale aplicabile.

 

CAPITOLUL III: Ghiduri de bune practici

Art. 7: Elaborarea, difuzarea si utilizarea ghidurilor

Autoritatea trebuie sa ncurajeze elaborarea ghidurilor nationale de bune practici pentru igiena si pentru aplicarea principiilor HACCP, n conformitate cu art. 8. Trebuie sa fie ncurajate difuzarea si utilizarea att a ghidurilor nationale, ct si a celor comunitare. Cu toate acestea, operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot utiliza aceste ghiduri n mod voluntar.

Art. 8: Ghiduri nationale

(1)Asociatiile de profil din sectoarele cu activitati n domeniul alimentar pot elabora si difuza ghiduri nationale de bune practici, astfel:

a)prin consultare cu reprezentanti ai partilor ale caror interese pot fi afectate substantial, precum autoritatile competente si grupurile de consumatori;

b)avnd n vedere codurile aferente de practici ale Codex Alimentarius;

c)atunci cnd acestea se refera la productia primara si la acele operatiuni asociate acesteia, prevazute de anexa nr. 1 la prezentele reguli generale, n concordanta cu recomandarile prevazute la cap. II din aceasta anexa.

(2)Ghidurile nationale pot fi elaborate sub egida unui institut national de standardizare recunoscut la nivel comunitar.

(3)Autoritatea trebuie sa evalueze ghidurile nationale, pentru a se asigura ca:

a)acestea au fost elaborate n conformitate cu prevederile alin. (1);

b)continutul acestora se poate utiliza pentru sectoarele din domeniul alimentar la care se refera acestea;

c)acestea sunt adecvate ca ghiduri pentru conformarea cu art. 3, 4 si 5, pentru sectoarele si pentru produsele alimentare la care se refera.

(4)Autoritatea transmite Comisiei Europene ghiduri nationale ce se conformeaza cu prevederile alin. (3), acestea fiind nregistrate de catre Comisie si puse la dispozitie statelor membre.

(5)Ghidurile de bune practici elaborate n baza Hotarrii Guvernului nr. 1.198/2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare, ce transpune Directiva nr. 93/43/CEE, continua sa se aplice si dupa intrarea n vigoare a prezentei hotarri, cu conditia ca acestea sa fie compatibile cu obiectivele prezentei hotarri.

 

CAPITOLUL IV: Activitati de import si export

Art. 9: Activitati de import

n ceea ce priveste igiena alimentelor importate, pe lnga cerintele Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002, trebuie sa fie respectate si cerintele prevazute de art. 3-6.

Art. 10: Activitati de export

n ceea ce priveste igiena alimentelor exportate sau reexportate, pe lnga cerintele Legii nr. 150/2004, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002, trebuie sa fie incluse si cerintele prevazute la art. 3-6.

 

CAPITOLUL V: Prevederi finale

Art. 11: Masuri de implementare

Autoritatea, mpreuna cu celelalte autoritati implicate, poate elabora masuri de implementare, n conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 12: Modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la prezentele reguli generale

(1)Anexele nr. 1 si 2 pot fi modificate si completate, n conformitate cu cerintele Uniunii Europene, tinndu-se cont de:

a)necesitatea de a revizui recomandarile prevazute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1;

b)experienta cstigata prin implementarea sistemelor bazate pe HACCP n aplicarea prevederilor art. 5;

c)evolutiile tehnologice si consecintele practice ale acestora si de asteptarile consumatorului cu privire la compozitia alimentelor;

d)opiniile stiintifice, n special cele obtinute ca urmare a noi evaluari de risc;

e)criterii microbiologice si de temperatura pentru produse alimentare.

(2)Autoritatea poate acorda derogari de la prevederile anexelor nr. 1 si 2, n special pentru a se facilita implementarea art. 5, pentru ntreprinderi de capacitate mica, n conformitate cu cerintele Uniunii Europene, tinnd cont de factorii de risc aferenti, cu conditia ca astfel de derogari sa nu afecteze ndeplinirea obiectivelor prezentei hotarri.

(3)Autoritatea poate adopta, fara a compromite ndeplinirea obiectivelor prezentei hotarri si n concordanta cu prevederile alin. (4) si (5), masuri adaptnd cerintele prevazute n anexa nr. 2.

(4)_

a)Masurile prevazute la alin. (3) trebuie sa aiba ca obiectiv:

(i)sa permita utilizarea n continuare a metodelor traditionale, n oricare dintre etapele de productie, de procesare sau de distributie de alimente; sau

(ii)acomodarea cu necesitatile activitatilor din domeniul alimentar ce se desfasoara n zone ce sunt supuse unor constrngeri geografice speciale.

b)n alte cazuri masurile trebuie sa se aplice numai la proiectarea, construirea si echiparea ntreprinderilor.

(5)Daca Autoritatea intentioneaza sa adopte masurile prevazute la alin. (3), trebuie sa notifice aceasta Comisiei Europene si statelor membre. Notificarea trebuie:

a)sa furnizeze o descriere detaliata a cerintelor pe care Autoritatea le considera necesar sa fie adaptate si natura adaptarilor preconizate;

b)sa descrie produsele alimentare si ntreprinderile la care se refera;

c)sa explice motivele adaptarii, inclusiv, atunci cnd este relevant, furnizarea unui rezumat al analizelor de risc efectuate si orice masuri ce trebuie sa fie luate pentru a se asigura ca adaptarea nu compromite obiectivele prezentei hotarri;

d)sa furnizeze orice alte informatii relevante.

(6)Atunci cnd Autoritatea este notificata, n conformitate cu alin. (5), de catre un stat membru ca acesta intentioneaza sa adopte masuri, aceasta are la dispozitie o perioada de 3 luni de la primirea notificarii, pentru a transmite Comisiei Europene comentarii scrise. n cazul adaptarilor ce survin din aplicarea alin. (4) lit. b), aceasta perioada trebuie sa fie extinsa la 4 luni, daca Autoritatea solicita aceasta.

(7)Autoritatea poate adopta masuri ce adapteaza cerintele anexei nr. 2 numai:

a)n conformitate cu decizia adoptata n baza alin. (6);

b)daca dupa o luna de la expirarea perioadei la care se refera alin. (6), Comisia Europeana nu a informat Autoritatea ca a primit comentarii scrise sau ca intentioneaza sa propuna adoptarea unei decizii n conformitate cu alin. (6).

Art. 13: Masuri de implementare si dispozitii tranzitorii

(1)Orice referire la Hotarrea Guvernului nr. 1.198/2002 ce transpune Directiva nr. 93/43/CEE se considera ca fiind efectuata la prezenta hotarre de la data intrarii n vigoare a acesteia.

(2)Masurile adoptate ca urmare a aplicarii prevederilor art. 5 si 8 din Hotarrea Guvernului nr. 1.198/2002 se aplica pna la nlocuirea acestora prin masuri adoptate n conformitate cu prezenta hotarre sau cu Legea nr. 150/2004, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004.

(3)Pna la stabilirea de criterii sau cerinte prevazute la art. 4 alin. (3), Autoritatea poate mentine orice reguli ce stabilesc astfel de criterii sau cerinte pe care aceasta le-a adoptat n conformitate cu Hotarrea Guvernului nr. 1.198/2002.

(4)Pna la aplicarea noii legislatii transpuse ce stabileste reguli pentru realizarea de controale oficiale ale alimentelor, Autoritatea si, dupa caz, mpreuna cu celelalte autoritati competente, instituie masuri corespunzatoare pentru asigurarea ndeplinirii obligatiilor prevazute de sau n baza prezentei hotarri.

Art. 14

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele reguli generale.

 

ANEXA nr. 1: PRODUCTIA PRIMARA

 

CAPITOLUL I: Prevederi generale de igiena pentru productia primara si operatiuni asociate acesteia

Art. 1: Domeniu de aplicare

Prezenta anexa se aplica productiei primare si urmatoarelor operatiuni asociate acesteia:

a)transportul, depozitarea si manipularea produselor primare la locul de productie, cu conditia ca aceste operatiuni sa nu modifice substantial natura acestora;

b)transportul de animale vii, atunci cnd este necesar sa se ndeplineasca obiectivele prezentei hotarri;

c)n cazul produselor de origine vegetala, al produselor de pescuit si al vnatului salbatic, operatiunile de transport pentru livrarea produselor primare a caror natura nu a fost modificata substantial, de la locul de productie pna la o ntreprindere.

Art. 2: Reguli privind igiena

(1)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa se asigure ca produsele primare sunt protejate fata de contaminare, avnd n vedere orice procesare pe care produsele primare o vor suporta ulterior.

(2)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa se conformeze prevederilor nationale corespunzatoare si celor comunitare transpuse n legislatia nationala, referitoare la controlul riscurilor pentru productia primara si operatiunile asociate acesteia, incluznd:

a)masuri pentru a se controla contaminarea ce provine din aer, sol, apa, hrana pentru animale, fertilizatori, produse medicinale de uz veterinar, produse pentru protectia plantelor, biocide si din depozitarea, manipularea, colectarea si prelucrarea deseurilor;

b)masuri referitoare la sanatatea si bunastarea animalelor si la sanatatea plantelor si care au implicatii asupra sanatatii publice, incluznd programe pentru monitorizarea si controlul zoonozelor si al agentilor zoonotici.

(3)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar care cresc, colecteaza sau vneaza animale ori care obtin produse primare de origine animala trebuie sa ia masuri adecvate, dupa caz, pentru:

a)a mentine n buna stare orice facilitati utilizate n legatura cu productia primara si cu operatiunile asociate acesteia, incluznd facilitati utilizate pentru depozitarea si manipularea hranei pentru animale, pentru a le curata si, unde este necesar dupa curatare, a le dezinfecta ntr-o maniera corespunzatoare;

b)a mentine curat si, unde este necesar dupa curatare, a dezinfecta ntr-o maniera corespunzatoare echipamentul, containerele, boxele, vehiculele si vasele;

c)a asigura, pe ct posibil, curatenia animalelor ce urmeaza a fi sacrificate si, atunci cnd este necesar, a animalelor de productie;

d)a utiliza apa potabila sau apa curata oricnd este necesar pentru a se preveni contaminarea;

e)a se asigura ca personalul care manipuleaza produsele alimentare este n stare buna de sanatate si a fost instruit cu privire la riscurile pentru sanatate;

f)a se evita, pe ct posibil, ca animalele si daunatorii sa determine producerea contaminarii;

g)a se depozita si a se manipula deseuri si substante periculoase, astfel nct sa se previna contaminarea;

h)a se preveni introducerea si raspndirea de boli contagioase transmisibile la oameni prin alimente, inclusiv luarea de masuri de precautie atunci cnd se introduc animale noi si raportarea suspiciunii existentei unor focare de astfel de boli catre autoritatea competenta;

i)a tine cont de rezultatele oricaror analize aferente efectuate pe probe prelevate de la animale sau pe alte probe ce au importanta pentru sanatatea publica;

j)a utiliza corect aditivi furajeri si produse medicinale de uz veterinar, n conformitate cu legislatia aferenta.

(4)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar care produc sau recolteaza produse vegetale trebuie sa ia masuri adecvate, dupa caz, pentru:

a)a mentine curate si, atunci cnd este necesar dupa curatare, a dezinfecta, ntr-o maniera corespunzatoare, facilitatile, echipamentul, containerele, lazile, vehiculele si vasele;

b)a asigura, dupa cum este necesar, conditii igienice de productie, de transport si de depozitare si starea de curatenie a produselor vegetale;

c)a utiliza apa potabila sau apa curata oricnd este necesar sa se previna contaminarea;

d)a se asigura ca personalul care manipuleaza produse alimentare este n buna stare de sanatate si a fost instruit cu privire la riscurile pentru sanatate;

e)a preveni, pe ct posibil, ca animalele si daunatorii sa determine producerea contaminarii;

f)a se depozita si a se manipula deseuri si substante periculoase, astfel nct sa se previna contaminarea;

g)a tine cont de rezultatele oricaror analize relevante efectuate pe probe prelevate de la plante sau pe alte probe ce au importanta pentru sanatatea publica;

h)a se utiliza corect produse pentru protectia plantelor si biocide, asa cum s-a solicitat de legislatia n vigoare.

(5)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa ia masuri corespunzatoare de remediere atunci cnd au fost informati despre probleme identificate n timpul controalelor oficiale.

Art. 3: Pastrarea documentelor

(1)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa ntocmeasca si sa pastreze documente referitoare la masurile puse n aplicare pentru a controla pericolele ntr-o maniera si pentru o perioada corespunzatoare, proportional cu natura si marimea activitatilor din domeniul alimentar. Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa faca disponibile informatiile relevante continute de aceste nregistrari autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor locale sau judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti si, dupa caz, celorlalte autoritati competente, precum si pe cele pe care le-au primit acestia, la cerere.

(2)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar care cresc animale sau care obtin produse primare de origine animala trebuie, n special, sa ntocmeasca si sa pastreze documente cu privire la:

a)natura si originea hranei pentru animale administrate animalelor;

b)produsele medicinale de uz veterinar sau alte tratamente administrate animalelor, datele de administrare si perioadele de asteptare;

c)aparitia de boli ce pot afecta siguranta produselor de origine animala;

d)rezultatele oricaror analize efectuate pe probe prelevate de la animale sau pe alte probe prelevate n scop de diagnostic ce au importanta pentru sanatatea publica;

e)orice rapoarte aferente verificarilor efectuate asupra animalelor sau produselor de origine animala.

(3)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar care produc sau recolteaza produse vegetale trebuie, n special, sa ntocmeasca si sa pastreze documente cu privire la:

a)orice utilizare a produselor pentru protectia plantelor si a biocidelor;

b)orice aparitie a daunatorilor sau a bolilor ce pot afecta siguranta produselor de origine vegetala;

c)rezultatele oricaror analize relevante efectuate pe probe prelevate de la plante sau pe alte probe ce au importanta pentru sanatatea publica.

(4)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot fi asistati, pentru ntocmirea si pastrarea documentelor, de alte persoane precum medici veterinari, agronomi si tehnicieni de ferma.

 

CAPITOLUL II: Recomandari pentru ghiduri de bune practici de igiena

Art. 4

(1)Ghidurile nationale si comunitare prevazute la art. 7 si 8 din anexa la prezenta hotarre trebuie sa contina ndrumari cu privire la bunele practici de igiena pentru controlul pericolelor si la operatiunile asociate productiei primare.

(2)Ghidurile de bune practici de igiena trebuie sa includa informatii corespunzatoare cu privire la riscurile ce pot aparea n productia primara si operatiuni asociate acesteia, precum si masuri pentru a controla riscurile, incluznd masuri aferente prevazute de legislatia nationala, legislatia comunitara transpusa sau de programele nationale. Exemple de astfel de riscuri si masuri pot include:

a)controlul contaminarii, precum cea cu micotoxine, metale grele si material radioactiv;

b)utilizarea de apa, deseuri organice si fertilizatori;

c)utilizarea corecta si adecvata a produselor pentru protectia plantelor si a biocidelor si trasabilitatea acestora;

d)utilizarea corecta si adecvata a produselor medicinale de uz veterinar si a aditivilor furajeri si trasabilitatea acestora;

e)pregatirea, depozitarea, utilizarea si trasabilitatea furajelor;

f)ecarisarea corespunzatoare a animalelor moarte, nlaturarea corespunzatoare a deseurilor si a gunoiului;

g)masuri de protectie pentru prevenirea introducerii de boli contagioase transmisibile la oameni prin consum de alimente si orice obligatie de a notifica autoritatii competente despre acestea;

h)proceduri, practici si metode pentru a se asigura ca alimentele sunt produse, manipulate, mpachetate, depozitate si transportate n conditii corespunzatoare de igiena, incluznd igienizarea si controlul daunatorilor eficiente;

i)masuri privind starea de curatenie a animalelor pentru taiere si productie;

j)masuri legate de ntocmirea si pastrarea documentelor si a evidentelor.

 

ANEXA nr. 2: CERINTE GENERALE DE IGIENA pentru operatorii cu activitate n domeniul alimentar, cu exceptia cazului n care se aplica prevederile anexei nr. 1

 

INTRODUCERE

Prevederile cuprinse n cap. V-XII se aplica tuturor etapelor de productie, de procesare si de distributie a alimentelor, iar prevederile celorlalte capitole se aplica dupa cum urmeaza:

- prevederile cap. I se aplica tuturor obiectivelor din domeniul alimentar, cu exceptia obiectivelor carora li se aplica prevederile cap. III;

- prevederile cap. II se aplica tuturor ncaperilor n care sunt preparate, tratate sau procesate alimente, cu exceptia zonelor pentru servirea mesei si a obiectivelor carora li se aplica prevederile cap. III;

- prevederile cap. III se aplica acelor obiective prevazute de titlul capitolului;

- prevederile cap. IV se aplica transportului.

 

CAPITOLUL I: Cerinte generale pentru obiective din domeniul alimentar, altele dect cele prevazute de cap. III

(1)Obiectivele din domeniul alimentar trebuie sa fie mentinute curate si n stare buna de functionare si ntretinere.

(2)Proiectarea, designul, constructia, localizarea si marimea obiectivelor din domeniul alimentar trebuie:

a)sa permita ntretinerea, igienizarea si/sau dezinfectia adecvata, pentru a se evita ori a reduce la minimum posibilitatile de contaminare pe calea aerului, si sa asigure spatiu de lucru adecvat care sa permita efectuarea igienica a tuturor operatiunilor;

b)sa fie astfel nct sa protejeze mpotriva acumularii de murdarie, contactului cu materiale toxice, caderii de particule n alimente si formarii de condens sau de mucegaiuri pe suprafete;

c)sa permita aplicarea bunelor practici de igiena pentru alimente, inclusiv protectia mpotriva contaminarii si, n special, controlul daunatorilor;

d)sa ofere, dupa caz, conditii adecvate de manipulare si depozitare a alimentelor, la o temperatura controlata, sa fie de capacitate suficienta pentru mentinerea produselor alimentare la temperaturi corespunzatoare si sa fie proiectate pentru a permite ca aceste temperaturi sa fie monitorizate si, dupa caz, sa fie nregistrate.

(3)Trebuie sa fie disponibil un numar adecvat de toalete conectate la un sistem eficient de canalizare. Toaletele nu trebuie sa comunice direct cu spatiile n care sunt manipulate alimente.

(4)Trebuie sa fie disponibil un numar corespunzator de spalatoare, amplasate si concepute n mod adecvat pentru curatarea minilor. Trebuie sa se asigure lavoare pentru curatarea minilor, prevazute cu apa curenta calda si rece, cu materiale pentru spalarea minilor si pentru uscare igienica. Atunci cnd este necesar, utilitatile pentru spalarea alimentelor trebuie sa fie separate de cele pentru spalarea minilor.

(5)Trebuie sa se asigure mijloace potrivite si suficiente de ventilatie naturala sau mecanica. Trebuie sa fie evitat fluxul mecanic de aer dintr-o zona contaminata catre o zona curata. Sistemele de ventilatie trebuie sa fie construite astfel nct sa permita ca filtrele si alte componente ce necesita curatare sau nlocuire sa fie usor accesibile.

(6)Grupurile sanitare trebuie sa aiba ventilatie naturala sau mecanica.

(7)Obiectivele din domeniul alimentar trebuie sa aiba iluminare naturala si/sau artificiala.

(8)Facilitatile pentru drenaj trebuie sa fie adecvate destinatiei de utilizare. Acestea trebuie sa fie concepute si construite n asa fel nct sa se evite riscul de contaminare. Atunci cnd canalele de drenaj sunt deschise total sau partial, acestea trebuie sa fie concepute pentru a se asigura ca nu se scurg deseuri dintr-o zona contaminata spre sau ntr-o zona curata, n special n zona n care sunt manipulate alimente ce pot sa prezinte un risc ridicat pentru consumatorul final.

(9)Dupa caz, trebuie sa fie asigurate vestiare pentru personal.

(10)Agentii de curatare si substantele dezinfectante nu trebuie sa fie depozitate n zone unde se manipuleaza alimente.

 

CAPITOLUL II: Cerinte specifice pentru ncaperile unde sunt preparate, tratate sau procesate produse alimentare, cu exceptia spatiilor pentru servirea mesei si a acelor obiective prevazute de cap. III

(1)n ncaperile n care sunt preparate, tratate sau procesate alimente, cu exceptia spatiilor pentru servirea mesei si a acelor obiective prevazute de cap. III, dar incluznd spatiile continute de mijloacele de transport, configuratia si proiectul trebuie sa permita aplicarea bunelor practici de igiena a alimentelor, incluznd protectia mpotriva contaminarii ntre si n timpul operatiunilor.

(2)n special:

a)suprafetele pavimentului trebuie sa fie mentinute n bune conditii de ntretinere si sa fie usor de curatat si, dupa caz, de dezinfectat. Aceasta necesita utilizarea unui material impermeabil, nonabsorbant, lavabil si netoxic, cu exceptia cazului n care operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot dovedi autoritatii competente ca alte materiale utilizate sunt corespunzatoare. Dupa caz, pavimentul trebuie sa permita drenajul adecvat al suprafetelor;

b)suprafetele peretilor trebuie sa fie mentinute n conditii bune de ntretinere si sa fie usor de curatat, iar atunci cnd este necesar, de dezinfectat. Aceasta necesita utilizarea unor materiale impermeabile, nonabsorbante, lavabile si netoxice, precum si o suprafata neteda pna la o naltime adecvata efectuarii diferitelor operatiuni, cu exceptia cazului n care operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot dovedi autoritatii competente ca alte materiale utilizate sunt corespunzatoare;

c)plafoanele sau, acolo unde nu exista plafoane, suprafata interioara a acoperisului si accesoriile suspendate trebuie sa fie construite si finisate astfel nct sa se previna acumularea de murdarie si sa se reduca condensul, cresterea de mucegaiuri si mprastierea de particule;

d)ferestrele si alte deschizaturi trebuie sa fie construite pentru a se preveni acumularea de murdarie. Cele ce pot fi deschise catre mediul exterior trebuie, dupa caz, sa fie echipate cu plase mpotriva insectelor, ce pot fi usor demontate pentru curatare. Atunci cnd deschiderea ferestrelor ar avea ca rezultat contaminarea, ferestrele trebuie sa ramna nchise si fixate n timpul productiei;

e)usile trebuie sa fie usor de curatat, iar atunci cnd este necesar, de dezinfectat. Pentru aceasta este necesara utilizarea de suprafete netede si nonabsorbante, cu exceptia cazului n care operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot dovedi autoritatii competente ca alte materiale utilizate sunt corespunzatoare;

f)suprafetele, incluznd suprafetele echipamentelor, din spatiile n care sunt manipulate alimente si, n special, suprafetele ce intra n contact cu alimentele trebuie sa fie mentinute n stare buna de ntretinere si trebuie sa fie usor de curatat, iar atunci cnd este necesar, de dezinfectat. Pentru aceasta este necesara utilizarea de materiale netede, lavabile, rezistente la coroziune si netoxice, cu exceptia cazului n care operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot dovedi autoritatii competente ca alte materiale utilizate sunt corespunzatoare.

(3)Trebuie sa fie asigurate facilitati adecvate, dupa caz, pentru curatarea, dezinfectia si depozitarea ustensilelor si a echipamentelor de lucru. Aceste facilitati trebuie sa fie construite din materiale rezistente la coroziune, sa fie usor de curatat si sa fie aprovizionate n mod adecvat cu apa fierbinte si rece.

(4)Trebuie sa se elaboreze, dupa caz, instructiuni pentru spalarea alimentelor. Fiecare cuva sau orice astfel de facilitate destinata spalarii de alimente trebuie sa aiba o sursa adecvata de apa fierbinte si/sau apa potabila rece, n conformitate cu cerintele cap. VII, si sa fie mentinuta curata, iar atunci cnd este necesar, dezinfectata.

 

CAPITOLUL III: Cerinte pentru facilitati mobile si/sau temporare (precum marchize, standuri de comercializare, vehicule mobile pentru vnzare), facilitati utilizate n principal drept locuinte private, dar unde sunt preparate alimente, n mod regulat, pentru punere pe piata, precum si automate pentru vnzare

(1)Facilitatile si automatele pentru vnzare, n masura n care este practicabil n mod rezonabil, trebuie sa fie n asa fel amplasate, concepute, construite, mentinute curate si n bune conditii, nct sa se evite riscul contaminarii, n special de catre animale si daunatori.

(2)n special, atunci cnd este necesar:

a)trebuie sa fie disponibile facilitati corespunzatoare pentru mentinerea igienei corespunzatoare a personalului (incluznd facilitati pentru spalarea si uscarea igienica a minilor, spatii sanitare igienice si vestiare);

b)suprafetele n contact cu alimentele trebuie sa fie n buna stare de ntretinere si trebuie sa fie usor de curatat, iar atunci cnd este necesar, de dezinfectat. Pentru aceasta este necesara utilizarea de materiale netede, lavabile, rezistente la coroziune si netoxice, cu exceptia cazului n care operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot dovedi autoritatii competente ca alte materiale utilizate sunt corespunzatoare;

c)trebuie sa fie elaborate instructiuni adecvate pentru curatarea si, dupa caz, dezinfectia ustensilelor si a echipamentului de lucru;

d)atunci cnd produsele alimentare sunt curatate, ca parte a operatiunilor din cadrul activitatilor n domeniul alimentar, trebuie elaborate instructiuni adecvate pentru ca aceasta operatiune sa se efectueze igienic;

e)trebuie sa fie disponibila o sursa adecvata de apa fierbinte si/sau de apa potabila rece;

f)trebuie sa fie disponibile dispozitive adecvate si/sau facilitati, pentru depozitarea igienica, colectarea si eliminarea substantelor periculoase si/sau necomestibile si a deseurilor (lichide sau solide);

g)trebuie sa fie disponibile facilitati adecvate si/sau dispozitive pentru mentinerea si monitorizarea conditiilor adecvate de temperatura pentru alimente;

h)produsele alimentare trebuie sa fie plasate n asa fel nct sa se evite riscul contaminarii, pe ct este practic posibil.

 

CAPITOLUL IV: Transportul

(1)Mijloacele de transport si/sau containerele utilizate pentru transportul produselor alimentare trebuie sa fie mentinute curate si n buna stare de ntretinere si functionare pentru ca alimentele sa fie protejate mpotriva contaminarii si, dupa caz, sa fie concepute si construite pentru a se permite igienizarea si/sau dezinfectia adecvate.

(2)Recipientele din vehicule si/sau containerele nu trebuie sa fie utilizate pentru transportul altor materii dect produsele alimentare, atunci cnd aceasta utilizare poate avea ca rezultat contaminarea.

(3)Atunci cnd transportoarele si/sau containerele sunt utilizate si pentru transportul altor materiale dect produse alimentare sau pentru transportul simultan al unor produse alimentare diferite, trebuie sa existe, dupa caz, o separare efectiva a produselor.

(4)Produsele alimentare sub forma lichida, de granule sau de pudra, n vrac, trebuie sa fie transportate n recipiente si/sau containere/tancuri rezervate exclusiv transportului de produse alimentare. Astfel de containere trebuie sa fie marcate n mod vizibil cu litere ce nu pot fi sterse, n una sau mai multe limbi de circulatie internationala, pentru a se scoate n evidenta ca acestea sunt utilizate exclusiv pentru transportul de produse alimentare, sau trebuie sa fie marcate cu inscriptia "numai pentru produse alimentare".

(5)Atunci cnd mijloacele de transport si/sau containerele au fost utilizate pentru transportul altor bunuri dect produse alimentare sau pentru transportul de produse alimentare diferite, trebuie sa se efectueze o igienizare eficienta ntre ncarcari, pentru a se evita riscul de contaminare.

(6)Produsele alimentare din mijloace de transport si/sau containere trebuie sa fie aranjate si protejate, astfel nct sa se reduca la minimum riscul de contaminare.

(7)Dupa caz, mijloacele de transport si/sau containerele utilizate pentru transport de alimente trebuie sa permita mentinerea alimentelor la temperaturi corespunzatoare si sa permita ca aceste temperaturi sa fie monitorizate.

 

CAPITOLUL V: Cerinte pentru echipamente

(1)Toate articolele, ustensilele, dotarile, garniturile, componentele si echipamentele cu care alimentele vin n contact trebuie:

a)sa fie igienizate eficient, iar atunci cnd este necesar, dezinfectate. Igienizarea si dezinfectia trebuie sa aiba loc cu o frecventa suficienta pentru a se evita orice risc de contaminare;

b)sa fie astfel construite, confectionate din astfel de materiale si sa fie mentinute n buna ordine, stare de functionare si conditii de ntretinere, nct sa se reduca la minimum orice risc de contaminare;

c)cu exceptia containerelor nereturnabile si a materialelor de mpachetare, sa fie astfel construite, confectionate din astfel de materiale si sa fie mentinute n buna ordine, stare de functionare si conditii de ntretinere, nct sa permita sa fie pastrate curate, iar atunci cnd este necesar, sa fie dezinfectate; si

d)sa fie instalate de asa maniera nct sa se permita igienizarea adecvata a echipamentului si a zonei nconjuratoare.

(2)Dupa caz, echipamentul trebuie sa fie dotat cu orice dispozitiv corespunzator de control necesar, pentru a se garanta ndeplinirea obiectivelor prezentei hotarri.

(3)Atunci cnd este necesara utilizarea de aditivi chimici pentru a se preveni coroziunea echipamentului si a containerelor, acestia trebuie sa fie utilizati n conformitate cu bunele practici.

 

CAPITOLUL VI: Deseuri alimentare

(1)Deseurile alimentare, subprodusele necomestibile si alte resturi trebuie sa fie ndepartate ct mai repede posibil din ncaperile n care sunt prezente alimente, pentru a se evita astfel acumularea acestora.

(2)Deseurile alimentare, subprodusele necomestibile si alte resturi trebuie sa fie depozitate n containere ce se nchid, cu exceptia cazului n care operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot demonstra autoritatii competente ca alte tipuri de containere sau sisteme de evacuare utilizate sunt corespunzatoare. Aceste containere trebuie sa fie construite corespunzator, tinute n conditii adecvate, sa fie usor de igienizat si, atunci cnd este necesar, de dezinfectat.

(3)Trebuie sa fie luate masurile necesare pentru depozitarea, colectarea si distrugerea deseurilor alimentare, a subproduselor necomestibile si a altor resturi. Spatiile de depozitare a deseurilor trebuie sa fie concepute si utilizate n asa fel nct sa se permita mentinerea curata a acestora si, dupa caz, sa fie libere de animale si daunatori.

(4)Toate deseurile trebuie sa fie eliminate n mod igienic si protejnd mediul, n conformitate cu legislatia comunitara transpusa, aplicabila n acest scop, si nu trebuie sa constituie o sursa directa sau indirecta de contaminare.

 

CAPITOLUL VII: Aprovizionarea cu apa

(1)_

a)Trebuie sa existe o sursa adecvata de apa potabila ce trebuie sa fie utilizata oricnd este necesar sa se asigure conditii ca alimentele sa nu fie contaminate.

b)Apa curata poate fi utilizata pentru produse din pescuit ntregi. Poate fi utilizata apa de mare curata pentru moluste bivalve vii, echinoderme, tunicate si gasteropode marine. Apa curata poate fi utilizata, de asemenea, pentru spalare externa. Cnd este utilizata o astfel de apa, trebuie sa fie asigurate facilitati adecvate pentru furnizarea acesteia.

(2)Atunci cnd este utilizata apa nepotabila, de exemplu pentru controlul incendiilor, pentru producerea de aburi, pentru refrigerare si pentru alte scopuri similare, aceasta trebuie circulata printr-un sistem separat, bine identificat. Apa nepotabila nu trebuie sa aiba conexiuni cu sau sa permita refluxul n sistemele de apa potabila.

(3)Apa reciclata utilizata pentru prelucrare sau ca ingredient nu trebuie sa prezinte nici un risc de contaminare. Aceasta trebuie sa fie de acelasi standard ca apa potabila, cu exceptia cazului n care se poate demonstra autoritatii competente ca, n fapt, calitatea apei nu poate afecta salubritatea produsului alimentar n forma finita a acestuia.

(4)Gheata ce vine n contact cu alimentele sau care poate contamina alimentele trebuie sa fie produsa din apa potabila sau, atunci cnd este utilizata pentru racirea produselor din pescuit ntregi, din apa curata. Aceasta trebuie sa fie produsa, manipulata si depozitata n conditii care sa o protejeze de contaminare.

(5)Aburul utilizat n contact direct cu alimentele nu trebuie sa contina nici o substanta ce reprezinta un pericol pentru sanatate sau care are potentialul sa contamineze alimentele.

(6)Atunci cnd alimentelor le este aplicat un tratament termic n containere sigilate ermetic, trebuie sa se asigure ca apa utilizata pentru racirea containerelor dupa tratamentul termic sa nu constituie o sursa de contaminare pentru alimente.

 

CAPITOLUL VIII: Igiena personalului

(1)Fiecare persoana care lucreaza n zona de manipulare a alimentelor trebuie sa mentina un grad ridicat de curatenie personala si trebuie sa poarte mbracaminte adecvata, curata si, dupa caz, echipament de protectie.

(2)Nici unei persoane care sufera de o boala sau este purtatoare a unei boli ce poate fi transmisa prin alimente ori care sufera de o alta afectiune, cum ar fi leziuni infectate, infectii ale pielii, abcese sau diaree, nu trebuie sa i se permita sa manipuleze alimente ori sa intre n nici o zona de manipulare a alimentelor, de orice capacitate, daca exista posibilitatea de contaminare directa sau indirecta. Orice persoana astfel afectata si angajata ntr-o ntreprindere din domeniul alimentar si care este posibil sa intre n contact cu alimente trebuie sa raporteze imediat operatorului cu activitate n domeniul alimentar boala sau simptomele, iar daca este posibil, cauzele acestora.

 

CAPITOLUL IX: Prevederi aplicabile produselor alimentare

(1)Un operator cu activitate n domeniul alimentar nu trebuie sa accepte materii prime ori ingrediente, altele dect animale vii sau orice alt material utilizat la procesarea produselor, daca acestea sunt cunoscute a fi sau se apreciaza, n mod rezonabil, ca ar putea sa fie contaminate cu paraziti, cu microorganisme patogene ori cu substante toxice, de descompunere sau straine, n asa masura nct, chiar dupa ce operatorul cu activitate n domeniul alimentar a aplicat n mod igienic proceduri normale de sortare si/sau de preparare ori de procesare, produsul final ar fi impropriu pentru consum uman.

(2)Materiile prime si toate ingredientele depozitate ntr-o ntreprindere din domeniul alimentar trebuie sa fie tinute n conditii corespunzatoare, concepute sa previna deteriorarea acestora si sa le protejeze mpotriva contaminarii.

(3)n toate etapele de productie, de procesare si de distributie alimentele ce trebuie sa fie protejate mpotriva oricarei contaminari ce poate face alimentul impropriu pentru consum uman, daunator pentru sanatate sau contaminat n asa masura nct ar fi nerezonabil sa fie consumat n acea stare.

(4)Trebuie sa se aplice proceduri adecvate pentru a se controla daunatorii. Trebuie, de asemenea, sa se aplice proceduri adecvate, pentru a se preveni ca animalele domestice sa aiba acces n locuri unde sunt pregatite, manipulate sau depozitate alimente (sau atunci cnd autoritatea competenta permite aceasta n cazuri speciale, pentru a se preveni ca un astfel de acces sa duca la contaminare).

(5)Materiile prime, ingredientele, produsele intermediare si produsele finite ce pot sa faciliteze multiplicarea unor microorganisme patogene sau formarea de toxine nu trebuie sa fie pastrate la temperaturi ce ar putea avea ca rezultat un risc pentru sanatate. Lantul de frig nu trebuie sa fie ntrerupt. Totusi, sunt permise perioade limitate fara controlul temperaturii, pentru a se permite derularea practica a activitatilor prepararii, transportului, depozitarii, expunerii si servirii mncarii, cu conditia ca aceasta sa nu aiba drept rezultat un risc pentru sanatate. ntreprinderile din domeniul alimentar n care se produc, se manipuleaza si se ambaleaza produse alimentare procesate trebuie sa dispuna de ncaperi adecvate, suficient de mari pentru depozitarea separata a materiilor prime de materialul procesat, si de spatii separate de depozitare n conditii de refrigerare si suficient de mari.

(6)Atunci cnd produsele alimentare urmeaza sa fie pastrate sau servite la temperaturi scazute, acestea trebuie sa fie racite ct mai repede posibil dupa faza de procesare la cald sau faza de preparare finala, daca nu este aplicat nici un proces de tratare termica, la o temperatura ce nu trebuie sa aiba ca rezultat un risc pentru sanatate.

(7)Decongelarea produselor alimentare trebuie sa fie realizata n asa fel nct sa se reduca la minimum riscul dezvoltarii de microorganisme patogene sau al formarii de toxine n alimente. n timpul decongelarii alimentele trebuie sa fie supuse la temperaturi care sa nu aiba ca rezultat un risc pentru sanatate. Atunci cnd lichidul ce se scurge n procesul de decongelare poate reprezenta un risc pentru sanatate, acesta trebuie sa fie drenat n mod adecvat. Dupa decongelare alimentele trebuie sa fie manipulate de asa maniera nct sa se reduca la minimum riscul dezvoltarii de microorganisme patogene sau formarea de toxine.

(8)Substantele ce prezinta un risc si/sau cele necomestibile, incluznd hrana pentru animale, trebuie sa fie etichetate si depozitate adecvat, n containere separate si sigure.

 

CAPITOLUL X: Prevederi aplicabile ambalarii si mpachetarii produselor alimentare

(1)Materialul utilizat pentru ambalare si mpachetare nu trebuie sa reprezinte o sursa de contaminare.

(2)Materialele de ambalare trebuie sa fie depozitate de asa maniera nct acestea sa nu fie expuse la un risc de contaminare.

(3)Operatiunile de ambalare si mpachetare trebuie sa fie efectuate astfel nct sa se evite contaminarea produselor. Dupa caz si n special n cazul recipientelor si al vaselor de sticla, trebuie sa fie asigurate integritatea containerului si igiena acestuia.

(4)Materialul de ambalare si de mpachetare reutilizat pentru produse alimentare trebuie sa fie usor de igienizat, iar atunci cnd este necesar, de dezinfectat.

 

CAPITOLUL XI: Tratamentul termic

Urmatoarele cerinte se aplica numai pentru alimentele puse pe piata n containere nchise ermetic:

1.orice proces de tratare termica utilizat pentru a procesa un produs neprocesat sau pentru a procesa n continuare un produs procesat trebuie:

a)sa asigure o temperatura data, pentru toate partile produsului tratat, pentru o perioada de timp data;

b)sa previna situatia ca produsul sa devina contaminat n timpul procesului;

2.pentru a se asigura ca prin procesul utilizat se ndeplinesc obiectivele dorite, operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa controleze cu regularitate parametrii principali relevanti (n mod special temperatura, presiunea, ermeticitatea si parametrii microbiologici), inclusiv prin utilizarea de dispozitive automate;

3.procesul utilizat trebuie sa fie conform unui standard recunoscut international (de exemplu, pasteurizare, temperatura ultranalta - UHT sau sterilizare).

 

CAPITOLUL XII: Instruire

Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa se asigure:

a)ca persoanele care manipuleaza alimente sunt instruite n probleme de igiena a alimentelor, proportional cu activitatea desfasurata;

b)ca, n fapt, cei responsabili pentru elaborarea si mentinerea procedurii prevazute la art. 5 alin. (1) din anexa la hotarre sau pentru punerea n aplicare a ghidurilor aferente au primit instruirea corespunzatoare n aplicarea principiilor HACCP;

c)de conformitatea cu toate cerintele legislatiei nationale referitoare la programe de instruire pentru persoane care lucreaza n anumite sectoare alimentare.

 

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 804 din data de 5 septembrie 2005


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis/font>