SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
Asistenţă financiară

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Protocolul cartei energiei

privind eficienta energetica si aspecte legate de mediu

17 decembrie 1994


PREAMBUL

Partile contractante la prezentul protocol,

avand in vedere Carta Europeana a energiei, adoptata prin Actul final al Conferintei Cartei Europene a Energiei de la Haga, semnat la Hga la 17 decembrie 1991, si, in special, declaratiile pe care le contine, potrivit carora este necesara cooperarea in domeniul eficientei energetice si al aspectelor legate de mediu,

avand in vedere, de asemenea, Tratatul Cartei Energiei, deschis pentru semnare de la data de 17 decembrie 1994 pana la data de 16 iunie 1995,

luand in considerare activitatea intreprinsa de organizatii si forumuri internationale in domeniul eficientei energetice si al aspectelor legate de mediu asociate ciclului energetic,

constienti de imbunatatirile in siguranta furnizarii energiei si de beneficiile economice si de mediu importante, care rezulta din aplicarea masurilor de eficienta energetica legate de costuri efective, si constienti de importanta lor pentru procesul de restructurare economica si cresterea standardului de viata,

recunoscand ca imbunatatirea eficientei energetice reduce consecintele negative asupra mediului, asociate ciclului energetic, inclusiv incalzirea globului si ploile acide,

convinsi ca pretul la energie trebuie sa reflecte pe cat de mult posibil o piata concurentiala, asigurand formarea preturilor pe principii de piata, incluzand reflectarea mai larga a costurilor si beneficiilor legate de mediu si recunoscand ca acest mod de formare a preturilor este vital pentru a progresa in domeniul eficientei energetice si protectiei mediului, asociata acesteia,

admitand rolul vital al sectorului privat, inclusiv al intreprinderilor mici si mijlocii in promovarea si aplicarea masurilor de eficienta energetica si cu intentia de a asigura un cadru institutional favorabil pentru investitii viabile din punct de vedere economic in domeniul eficientei energetice,

recunoscand ca formele comerciale de cooperare ar putea necesita o cooperare interguvernamentala complementara, in special in domeniul formularii politicii si analizei energetice, ca si in alte domenii care sunt esentiale pentru cresterea eficientei energetice,dar nu sunt potrivite pentru o finantare privata, si

dorind sa intreprinda actiuni coordonate si de cooperare in domeniul eficientei energetice si protectiei mediului si sa adopte un protocol care sa creeze cadrul pentru utilizarea energiei, cat mai economic si mai eficient posibil,

au convenit asupra celor ce urmeaza:

PARTEA I: Introducere

Art. 1: Scopul si obiectivele protocolului

(1)Acest protocol defineste principiile politicii pentru promovarea eficientei energetice ca o sursa importanta de energie si pentru reducerea, in consecinta, a impactului negativ al sistemelor energetice asupra mediului. Mai mult, el ofera directii privind dezvoltarea programelor de eficienta energetica, indica domenii de cooperare si ofera un cadru pentru dezvoltarea de actiuni coordonate si de cooperare. Aceste actiuni pot include prospectarea, explorarea, producerea, conversia, stocarea, transportul, distributia si consumul de energie si pot sa se refere la orice sector economic.

(2)Obiectivele acestui protocol sunt:

a)promovarea politicilor de eficienta energetica, compatibile cu o dezvoltare durabila;

b)crearea conditiilor-cadru care sa-i determine pe producatori si pe consumatori sa utilizeze energia cat mai economic posibil, eficient si benefic pentru mediu, in special prin organizarea pietelor de energie eficiente si printr-o reflectare cat mai mare a costurilor si beneficiilor legate de mediu; si

c)incurajarea cooperarii in domeniul eficientei energetice.

Art. 2: Definitii

In sensul acestui protocol:

(1)Carta inseamna Carta Europeana a Energiei, adoptata prin Actul final al Conferintei Cartei Europene a Energiei de la Haga, semnat la 17 decembrie 1991; semnarea documentului final este considerata a fi semnarea Cartei;

(2)parte contractanta inseamna un stat sau o organizatie de integrare economica regionala, care a consimtit sa se oblige prin acest protocol si pentru care protocolul este in vigoare;

(3)organizatie de integrare economica regionala inseamna o organizatie constituita din state, careia ele i-au transferat competente pentru anumite probleme, dintre care unele guvernate de acest protocol, inclusiv autoritatea de a lua decizii, obligatorii pentru ele, in legatura cu acele probleme:

(4)ciclul energetic inseamna intregul lant energetic, inclusiv activitati legate de prospectarea, explorarea, producerea, conversia, stocarea, transportul, distributia si consumul diferitelor forme de energie si prelucrarea si inlaturarea deseurilor, ca si intreruperea sau incetarea acestor activitati, minimizand impactul negativ asupra mediului;

(5)eficienta costurilor inseamna realizarea unui obiectiv cu cel mai scazut costs sau obtinerea celui mai mare beneficiula un cost dat;

(6)imbunatatirea eficientei energetice inseamna a actiona pentru a mentine aceeasi unitate de produs (bunuri sau servicii) fara scaderea calitatii sau a performantei produsului, concomitent cu reducerea cantitatii de energie cerute de producerea acelui produs;

(7)impact asupra mediului inseamna orice efect asupra mediului, cauzat de o activitate data, inclusiv asupra sanatatii si sigurantei oamenilor, florei, faunei, solului, aerului, climatului, peisajului si monumentelor istorice sau asupra altor structuri fizice ori asupra interactiunii acestor factori; el include, de asemenea, efecte asupra mostenirii culturale sau conditiilor socio-economice rezultate din degradarea acestor factori.

PARTEA II: Principii de politica

Art. 3: Principii de baza

Partile contractante se vor orienta dupa urmatoarele principii:

(1)Partile contractante vor coopera si, in masura in care este cazul, isi vor acorda asistenta pentru formularea si aplicarea politicilor de eficienta energetica, a legilor si reglementarilor in domeniu.

(2)Partile contractante vor stabili politici de eficienta energetica si cadrul legislativ adecvat de reglementare care promoveaza, inter alia:

a)functionarea eficienta a mecanismelor de piata, inclusiv formarea preturilor dupa criterii de piata si o mai mare reflectare a costurilor si beneficiilor legate de mediu;

b)reducerea barierelor in calea eficientei energetice, stimuland astfel investitiile;

c)mecanisme pentru finantarea initiativelor in domeniul eficientei energetice;

d)educarea si constientizarea;

e)diseminarea si transferul de tehnologii;

f)transparenta cadrului legislativ si de reglementare.

(3)Partile contractante se vor stradui sa realizeze un beneficiu maxim din eficienta energetica pe intregul ciclu energetic. In acest scop, ei vor fomula si aplica, in limitele maxime ale competentei lor, politici de eficienta energetica si actiuni coordonate si de cooperare, bazate pe eficienta costurilor si eficienta economica, luand in considerare in mod corespunzator aspectele legate de mediu.

(4)Politicile de eficienta energetica vor include atat masuri pe termen scurt pentru adaptarea practicilor anterioare, cat si masuri pe termen lung pentru imbunatatirea eficientei energetice in ciclul energetic.

(5)In cadrul cooperearii pentru atingerea obiectivelor acestui protocol, partile contractante vor lua in considerare diferentele dintre efectele negative si diminuarea costurilor intre partile contractante.

(6)Partile contractante recunosc rolul vital al sectorului privat. Ele vor incuraja actiunile prin utilitati de energie, autoritati responsabile si agentii specializate si o stransa cooperare intre industrie si administratiile publice.

(7)Actiunile coordonate si de cooperare vor lua in considerare principiile relevante adoptate in acorduri internationale la care partile contractante sunt parti si care au ca scop protectia si imbunatatirea mediului.

(8)Partile contractante vor beneficia de activitatea si experienta organismelor internationale competentre sau ale altor organisme si vor avea grija sa evite suprapunerile.

Art. 4: Impartirea responsabilitatilor si corelarea

Fiecare parte contractanta se va stradui sa asigure corelarea politicilor de eficienta energetica intre toate autoritatile lor responsabile.

Art. 5: Strategii si obiective de politica

Partile contractante vor formula strategii si vor defini obiective ale politicii privind imbuntatatirea eficientei energetice, aplicate conditiilor lor energetice specifice, care sa duca la reducerea impactului ciclului energetic asupra mediului. Aceste strategii si obiective de politica vor fi transparente pentru toate partile interesate.

Art. 6: Finantare si facilitati financiare

(1)Partile contractante vor incuraja aplicarea de noi abordari si metode pentru finantarea investitiilor din domeniul eficientei energetice si al protectiei mediului legate de energie, cum ar fi societatile lmixte intre utilizatorii de energie si investitorii externi (denumite in continuare finantare cu terti).

(2)Partile contractante se vor stradui sa beneficieze de, si sa promoveze accesul la, pietele de capital private si la institutiile financiare internationale existente, pentru a facilita investitiile in imbunatatirea eficientei energetice si in protectia mediului, legata de eficienta energetica.

(3)Partile contractante pot, sub rezerva dispozitiilor Tratatului Cartei Energiei si a altor obligatii juridice internationale, sa acorda facilitati fiscale sau financiare utilizatorilor de energie, cu scopul de a facilita penetrarrea pe piata a tehnologiilor, produselor si erviciilor de eficienta energetica. Ele se vor stradui sa faca acest lucru in asa fel incat sa asigure atat transparenta, cat si minimalizarea distorsiunilor pe pietele internationale.

Art. 7: Promovarea tehnologiilor eficiente energetic

(1)In concordanta cu dispozitiile Tratatului Cartei Energiei, partile contractante vor incuraja schimburile comerciale si cooperarea in domeniul tehnologiilor eficiente energetic si nepoluante, al serviciilor si practicilor manageriale conexe.

(2)Partile contractante vor promova utilizarea acestor tehnologii, servicii si practici manageriale pe tot parcursul ciclului energetic.

Art. 8: Programe nationale

(1)In scopul atingerii obiectivelor politicii formulate in conformitate cu art. 5, fiecare parte contractanta va formula, aplica si actualiza, in mod regulat, programele de eficienta energetica, cele mai adecvate propriilor conditii.

(2)Aceste programe pot include activitati, cum ar fi:

a)realizarea scenariilor pe termen lung pentru cererea si oferta de energie, care sa ghideze procesul decizional;

b)evaluarea impactului energetic de mediu si economic al actiunilor intreprinse;

c)definirea standardelor care au ca scop imbuntatirea eficientei echipamentului consumator de energie si a eforturilor pentru armonizarea acestora pe plan international, pentru a evita distorsionarea comertului;

d)dezvoltarea si incurajarea initiativei particulare si a cooperarii industriale, inclusiv a societatilor mixte;

e)promovarea utilizarii celor mai eficiente tehnologii energetice care sunt viabile economic si nepoluante;

f)incurajarea abordarilor noi de investitii in imbunatatirea eficientei energetice, cum ar fi finantarea cu terti si cofinantarea;

g)elaborarea balantelor energetice si a bazelor de date adecvate, de exemplu cu date suficient de detaliate, referitoare la cererea de energie si la tehnologiile pentru imbunatatirea eficientei energetice;

h)promovarea infiintarii serviciilor de consultanta, care pot fi acordate de industria particulara sau de stat si care ofera informatii despre programe si tehnologii de eficienta energetica si acorda asistenta consumatorilor si intreprinderilor;

i)sustinerea si promovarea cogenerarii si a masurilor pentru cresterea eficientei sistemelor de producere si distributie a caldurii in regim de termoficare pentru cladiri si industrie;

j)infiintarea de organisme specializate pentru eficienta energetica la nivelurile corespunzatoarae, finantate corespunzator si care sa aiba personal capabil sa formuleze si sa aplice politici de eficienta energetica.

(3)In aplicarea programelor lor de eficienta energetica, partile contractante vor asigura existenta cadrului institutional si juridic adecvat.

PARTEA III: Cooperarea internationala

Art. 9: Domenii de cooperare

Cooperarea dintre partile contractante poate lua orice forma considerata adecvata

Domeniile pentru o posibila cooperare sunt prevazute in anexa.

PARTEA IV: Aranjamente administrative si juridice

Art. 10: Rolul Conferintei Cartei

(1)Toate hotararile adoptate de Conferinta Cartei in conformitate cu acest protocol saunt aplicate numai de acele parti contractante la Tratatul Cartei Energiei, care sunt parti contractante la acest protocol.

(2)Conferinta Cartei se va stradui sa adopte, intr-un interval de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a acestui protocol, proceduri pentru supraveghere si de facilitare a aplicarii dispozitiilor sale, inclusiv proceduri de raportare, precum si de identificare a domeniilor de cooperare, in conformitate cu art. 9.

Art. 11: Secretariat si finantare

(1)Secretariatul infiintat potrivit dispozitiilor art. 35 al Tratatului Cartei Energiei va acorda Conferintei Cartei intreaga asistenta necesara pentru aducerea la indeplinire a indatoririlor sale care rezulta din acest protocol si va furniza alte asemenea servicii care vin in sprijinul acestui protocol, daca este cazul, din timp in timp, sub rezerva aprobarii de catre Conferinta Cartei.

(2)Costurile secretariatului si ale Conferintei Cartei, care rezulta din acest protocol, vor fi suportate de partile contractante la acest protocol, in conformitate cu capacitatea lor de plata, stabilita prin formula prevazuta la anexa B la Tratatul Cartei Energiei.

Art. 12: Votarea

(1)Unanimitatea partilor contractante prezente si votante la intrunirile Conferintei Cartei va fi ceruta pentru urmatoarele hotarari:

a)adoptarea amendamentelor la acest protocol; si

b)aprobarea aderarii la acest protocol, potrivit art. 16.

Partile contractante vor depune toate eforturile pentru obtinerea acordului prin consens, pentru oricare problema care solicita hotararea lor, prin acest protocol. Daca acordul nu poate fi obtinut prin consens, hotararile pentru aspecte nebugetare vor fi luate cu o majoritate de trei patrimi din numarul partilor contractante prezente si votante la intalnirea Conferintei Cartei la care acea problema a fost supusa spre decizie.

Hotararile legate de aspectele bugetare vor fi luate cu o majoritate calificata a partilor contractante a caror contributie evaluata potrivit art. 11 paragraful (2), reprezinta, in combinatie, cel putin trei patrimi din contributia evaluata, totala.

(2)In sensul acestui articol, parti contractante prezente si votante inseamna partile contractante prezente si care voteaza afirmativ sau negatiiv, cu conditia ca Conferinta Cartei sa poata decide asupra regulilor de procedura care sa permita ca astfel de hotarari sa fie luate de partile contractante, prin corespondenta.

(3)Sub rezerva dispozitiilor paragrafului (1) in legatura cu aspectele bugetare, nici o decizie la care se face referire in acest articol nu va fi valabila, daca nu are sprijinul unei simple majoritati a partilor contractante.

(4)O organizatie de integrare economica regionala va avea, la votare, un numar de voturi egal cu numarul statelor sale membre care sunt parti contractante la acest protocol, cu conditia ca aceste organizatie sa nu-si exercite dreptul de vot, daca acesta a fost exercitat de statele sale membre si viceversa.

(5)In cazul in care persista o restanta in achitarea obligatiilor financiare pe care o parte contractanta le are prin protocol, Conferinta Cartei poate suspenda, total sau partial, dreptul de vot al acestei parti contractatente.

Art. 13: Legatura cu Tratatul Cartei Energiei

(1)In cazul in care exista o neconcordanta intre disppzitiile acestui protocol si dispozitiile Tratatului Cartei Energiei, dispozitiile Tratatului Cartei Energiei vor prevala.

(2)Prevederile art. 10 paragraful (1) si ale art. 12 paragrafele (1)-(3) nu se vor aplica voturile care se dau la Conferinta Cartei pentru amendamentul la acest protocol, care stabileste indatoriri sau atributii ale Conferintei Cartei sau secretariatului, a caror modalitate de infiintare este stipulata in Tratatul Cartei Energiei.

PARTEA V: Dispozitii finale

Art. 14: Semnare

Acest protocol va fi deschis semnarii la Lisabona, incepand cu data de 17 decembrie 1994 pana la data de 16 iunie 1995, statelor si organizatiilor de integrare economica regionale, ai caror reprezentanti au semnat Carta si Tratatul Cartei Energiei.

Art. 15: Ratificare, acceptare sau aprobare

Acest protocol va fi supus ratificarii, acceptarii sau aprobarii de catre semnatari.

Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la depozitar.

Art. 16: Aderarea

Acest protocol este deschis aderarii, de la data la care protocolul este inchis pentru semnare, statelor si organizatiilor de integrare economica regionale care au semnat Carta si sunt parti contractante la Tratatul Cartei Energiei, in conditiile aprobate de Conferinta Cartei. Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.

Art. 17

(1)Oricare parte contractanta poate propune amendamente la acest protocol.

(2)Textul oricarui amendament propus la acest protocol va fi comunicat partilor contractante, prin Secretariat, cu cel putin 3 luni inainte de data la care acesta este supus spre adoptare Conferintei Cartei.

(3)Amendamentele la acest protocol, ale caror texte au fost aprobate de Conferinta Cartei, vor fi comunicate, prin Secretariat, depozitarului, care le transmite tuturor partilor contractante pentru ratificare, acceptare sau aprobare.

(4)Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare ale amendamentelor la acest protocol vor fi depuse la depozitar. Amendamentele vor intra in vigoare pentru partile contractante care le-au ratificat, acceptat sau aprobat, in a 30-a zi de la depunerea la depozitar a instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare de catre cel putin trei patrimi din numarul partilor contractante. Dupa aceasta, amendamentele intra in vigoare, pentru oricare alta parte, din a 30-a zi de la depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare a amendamentelor de catre acea parte contractanta.

Art. 18: Intrarea in vigoare

(1)Acest protocol va intra in vigoare in a 30-a zi de la data depunerii celui de-al cincisprezecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la acesta de catre un stat sau o organizatie de integrare economica regionala care a fost semnatara a Cartei si parte contractanta la Tratatul Cartei Energiei sau in aceeasi zi in care Tratatul Cartei Energiei intra in vigoare, oricare dintre ele va avea loc mai tarziu.

(2)Pentru fiecare stat sau organizatie de integrare economica regionala pentru care Tratatul Cartei Energiei a intrat in vigoare si care ratifica, accepta sau aproba acest protocol sau adera la acesta, dupa ce protocolul a intrat in vigoare potrivit paragrafului (1), protocolul va intra in in vigoare in a 30-a zi de la data depunerii de catre aceasta organizatie de integrare economica regionala a instrumentelor sale de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

(3)In sensul paragrafului (1), un instrument depus de o organizatie de integrare economica regionala nu se ia in calcul, suplimentar, fata de cele depuse de statele membre ale acelei organizatii.

Art. 19: Rezerve

La acest protocol nu se pot face rezerve.

Art. 20: Retragere

(1)In orice moment de la intrarea in vigoare a acestui protocol pentru o parte contractanta, acea parte contractanta poate da notificare scrisa depozitarului privind retragerea sa din protocol.

(2)O parte contractanta care se retrage din Tratatul Cartei Energiei este considerata retrasa si din acest protocol.

(3)Data efectiva de retragere, potrivit paragrafului (1), va fi in a 90-a zi de la primirea notificarii de catre depozitar. Data efectiva de retragere, potrivit paragrafului (2), va fi aceeasi cu data efectiva de retragere din Tratatul Cartei Energiei.

Art. 21: Depozitarul

Guvernul Republicii Portugheze va fi depozitarul acestui protocol.

Art. 22: Texte autentice

Drept pentru care, semnatarii de mai jos, cu puteri depline in acest sens, au semnat acest protocol in variantele: engleza, franceza, germana, italiana, rusa si spaniola, ale caror texte sunt deopotriva autentice, intr-un singur original, care va fi depus la Guvernul Republicii Portugheze.

Intocmit la Lisabuna la 17 decembrie 1994.

ANEXA Nr. 1: LISTA indicativa si nelimitativa a domeniilor posibile de cooperare, in conformitate cu articolul 9

* Dezvoltarea programelor de eficienta energetica, inculsiv identificarea barierelor si a oportunitatilor, precum si dezvoltarea etichetarii si standardelor de eficienta in domeniul energetic.

* Evaluarea impactului ciclului energetic asupra mediului.

* Dezvoltarea masurilor economice, legislative si de reglementare.

* Transferul de tehnologie, asistenta tehnica si infiintarea societatilor mixte industriale, supuse regimului international referitor la dreptul de proprietate si al altor acorduri internationale aplicabile

* Cercetare si dezvoltare

* Instruire, perfectionare, informatie si statistici

* Identificarea si evaluarea masurilor de tip fiscal sau a altor instrumente de piata, inclusiv a permiselor comercializabile pentru luarea in considerare a costurilor si beneficiilor indirecte si mai ales a celor legate de mediu

* Analiza energetica si formularea politicii:

- evaluarea potentialelor de eficienta energetica;

- analiza cererii de energie si statistici;

- formularea masurilor legislative si de reglementare;

- planificarea integrala a resurselor si managementul cererii;

- evaluarea impactului asupra mediului, inclusiv proiecte energetice importante.

* Evaluarea instrumentelor economice pentru imbunatatirea eficientei energetice si pentru obiectivele legate de mediu

* Analiza eficientei eneregetice la rafinarea, conversia, transportul si distributia hidrocaburilor

* Imbunatatirea eficientei energetice la producerea si transmisia energiei electrice:

- cogenerare;

- componente ale centralelor (cazane, turbine, generatoare etc.);

- integrarea in retea.

* Imbunatatirea eficientei energetice in cladiri:

- standarde de izolare termica a cladirilor, insolatie pasiva si ventilare;

- sisteme de incalzire a spatiului si de conditionare a aerului;

- arzatoare de mare eficienta cu NOx scazut;

- tehnologii de masurare si contorizare individuala;

- aparate electrocasnice si de iluminat.

* Servicii locale si municipale:

- sisteme de termoficare;

- sisteme de termoficare;

- sisteme eficiente de distributie a gazului;

- tehnologii de planificare energetica;

- infratirea oraselor sau a altor entitati teritoriale relevante;

- management energetic in orase si cladiri publice;

- gestionarea deseurilor si recuperarea deseurilor energetice.

* Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul industrial:

- societati mixte;

- integrarea energetica, cogenerarea si recuperarea caldurii uzate;

- diagnoze energetice.

* Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul transport:

- standarde de performanta pentru motoarele autovehiculelor;

- dezvoltarea infrastructurii eficiente pentru transporturi.

* Informare:

- crearea gradului de constientizare;

- baza de date: acces, specificatii tehnice, sisteme informationale;

- diseminarea, colectarea si colationarea informatiei tehnice;

- studii comportamentale.

* Perfectionare si instruire:

- schimb de personal (directori, experti si studenti);

- organizarea de cursuri internationale pentru perfectionare.

* Finantare:

- dezvoltarea cadrului legislativ;

- finantarea cu terti;

- societati mixte;

- cofinantare.


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright© 2011 - Racis