SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO 27001

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Ordin 97/2004


 n temeiul dispozitiilor art. 12 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

n baza Hotarrii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor,

avnd n vedere prevederile Hotarrii Guvernului nr. 918/2002, Hotarrii Guvernului nr. 573/2002, Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002, Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 184/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003,

ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

Art. I

(1)Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 978/2003 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Prezentul regulament stabileste procedura pentru atestarea persoanelor juridice si a persoanelor fizice, denumite n continuare parti, n vederea efectuarii studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, a evaluarilor de mediu pentru planuri si programe, denumite n continuare EIM, precum si a bilanturilor de mediu si a rapoartelor de amplasament, denumite n continuare BM, n conformitate cu prevederile LPM si ale legislatiei subsecvente."

2.La articolul 5, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Responsabilitatea pentru realizarea BM/EIM si a corectitudinii interpretarii informatiilor prezentate n acestea revine persoanei fizice atestate la cel mai nalt nivel de competenta si/sau persoanei juridice atestate."

3.La articolul 7, n alineatele (1) si (2) se nlocuieste expresia "auditori asociati" cu expresia "auditori asistenti", respectiv expresia "evaluatori asociati" cu expresia "evaluatori asistenti".

4.La articolul 8, alineatele (1), (2), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 8

(1) Persoana fizica solicitanta a certificatului de atestare pentru BM sau EIM trebuie sa ndeplineasca conditiile minime de vechime si experienta nscrise n anexa nr. 2.1 si va fi repartizata initial pe unul dintre cele 3 niveluri mentionate la art. 7 pe baza calificarilor sale tehnice si profesionale, a apartenentei la organisme profesionale, a instruirii n domenii legate de BM/EIM si a experientei personale legate de BM/EIM nscrise n sectiunile A-G ale formularului de nscriere prezentat n anexa nr. 1/C. Calificarile si experienta profesionala vor fi punctate dupa sistemul descris n anexa nr. 2.2, iar punctajul adunat de la toate cele 4 elemente va defini nivelul initial de competenta la care persoana fizica urmeaza a fi atestata dupa sustinerea interviului.

(2) Evaluarea initiala a persoanelor fizice pe un anumit nivel conform alin. (1) si anexei nr. 2.2 va fi confirmata sau modificata n urma sustinerii interviului n CA. Interviul are caracter obligatoriu.

(3) Structura si continutul interviului se stabilesc de CA si se aplica tuturor persoanelor fizice care solicita atestarea pentru BM/EIM. Interviul va avea grad de dificultate diferit pentru fiecare dintre cele 3 niveluri de atestare. n urma acestuia, CA stabileste daca persoana fizica poate fi atestata si la ce nivel de competenta.

(4) n urma evaluarii documentatiei prezentate si a interviului, CA stabileste domeniile de expertiza pentru care se acorda atestarea."

5.La articolul 8, alineatul (5) se abroga.

6.La articolul 9, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 9

(1) Persoana fizica transmite ST al CA formularul de nscriere completat si semnat, nsotit de urmatoarele documente:

a) formularul de cerere prezentat n anexa nr. 1/A, semnat;

b) formularele prevazute n anexa nr. 1/C, cu toate sectiunile semnate, completate corespunzator si n totalitate (sectiunile A, B, C, D, F si G);

c) copii ale tuturor certificatelor/diplomelor de studii mentionate n formularul completat;

d) copii ale certificatelor sau ale altor documente care atesta apartenenta la organizatii tehnice ori profesionale;

e) copii ale certificatelor sau ale altor documente ale cursurilor de instruire mentionate n formularul de cerere, precum si durata acestora;

f) documente care sa dovedeasca finalizarea BM/EIM si aprecieri ale APM privind calitatea acestora;

g) CV;

h) dovada achitarii tarifului de evaluare initiala.

...........................................

(4) Daca punctajul calculat este suficient pentru un anumit nivel de competenta, CA, prin ST, precalifica solicitantul pentru sustinerea interviului. ST stabileste o data pentru prezentarea la interviu n CA. Daca solicitantul nu se prezinta la data convenita, ST stabileste o noua programare. n cazul n care solicitantul nu a realizat punctajul necesar pentru sustinerea interviului, procedura trebuie reluata de la nceput. CA, prin ST, evalueaza documentatia si introduce punctajul n baza de date privind atestarea."

7.La articolul 9, alineatul (5) se abroga.

8.La articolul 9, alineatul (6) devine alineatul (5) si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Daca persoana fizica nu a reusit sa realizeze punctajul necesar atestarii, CA, prin ST, o va nstiinta n scris n acest sens si i va solicita sa revina cu cererea la o data ulterioara, dupa ce va fi acumulat experienta suplimentara n domenii conexe BM/EIM."

9.La articolul 11, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11

(1) Cnd un certificat de atestare a mplinit 23 de luni (cu o luna nainte de expirare), persoana fizica sau juridica atestata are obligatia de a solicita rennoirea, n acest scop, completeaza formularul de cerere si sectiunile corespunzatoare prevazute n anexa nr. 1/C prin nscrierea modificarilor intervenite fata de situatia prezentata la atestare, n ceea ce priveste statutul sau profesional si experienta acumulata n perioada de valabilitate a certificatului de atestare existent, si l transmite ST al CA."

10.La articolul 12, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) La fiecare 6 ani (calculati de la data initiala a atestarii lor), presupunnd ca atestarea a continuat fara ntrerupere, rennoirea atestatului persoanei fizice se realizeaza n conditiile prevazute la cap. 2.3 si n urma sustinerii unei noi evaluari conform art. 8."

11.La articolul 14, alineatele (1), (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 14

(1) Domeniile specifice de expertiza care pot fi utilizate sunt prezentate n anexa nr. 4 si corespund anexelor nr. 1 si 2 la Hotarrea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri si anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii.

...........................................

(4) n cazul n care experienta solicitantului se limiteaza numai la anumite componente de mediu cuprinse n EIM/BM, si anume:

- terenuri contaminate, inclusiv sol si subsol;

- poluarea aerului si domenii conexe;

- poluarea apei si tratarea/evacuarea apei uzate;

- gestionarea deseurilor solide si domenii conexe;

- materiale periculoase si domenii conexe;

- sanatatea muncii si domenii conexe;

- prevenirea si controlul integrat al poluarii;

- alte domenii specifice considerate relevante n circumstante specifice,

CA poate restrnge atestarea la componentele de mediu pentru care solicitantul a facut dovada experientei.

(5) Domeniile si componentele de mediu se nscriu n certificatul de atestare si n baza de date privind atestarea."

12.La articolul 15, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15

(1) Persoana juridica se atesta pe un singur nivel de expertiza, respectiv auditor principal n BM si/sau evaluator principal n EIM."

13.La articolul 16, alineatele (1), (2), (4), (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 16

(1) Atestarea persoanelor juridice pentru elaborarea BM/EIM implica luarea n considerare a calificarilor profesionale ale colectivului de lucru, a instruirii membrilor acestuia, a apartenentei persoanei juridice si/sau a membrilor colectivului la organisme profesionale si a experientei persoanei juridice si a membrilor n BM/EIM si/sau n domenii conexe acestora. Aceste elemente se puncteaza de catre ST al CA conform sistemului de punctaj prezentat n anexa nr. 2.2. Daca punctajul calculat este ndeplinit, CA, prin ST, precalifica persoana juridica pentru interviu.

(2) Persoana juridica transmite ST al CA formularul de nscriere completat si semnat, nsotit de urmatoarele documente:

a) formularul de cerere prezentat n anexa nr. 1/B, semnat, cu toate sectiunile completate corespunzator si n totalitate (anexa nr. 1/C, sectiunile A, B, C, D, F si G);

b) copii ale tuturor certificatelor/diplomelor de studii mentionate n formularul completat;

c) copii ale certificatelor sau ale altor documente care atesta apartenenta la organizatii profesionale;

d) copii ale certificatelor sau ale altor documente ale cursurilor de instruire mentionate n formularul de cerere, precum si durata acestora;

e) documente care sa dovedeasca finalizarea BM/EIM si aprecieri ale APM privind calitatea acestora;

f) acte doveditoare privind statutul de angajat permanent pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice;

g) CV-uri ale personalului aferent activitatii de elaborare a EIM si BM;

h) dovada achitarii tarifului de evaluare initiala.

...........................................

(4) Persoana juridica va desemna din cadrul colectivului de lucru reprezentanti pentru sustinerea interviului.

(5) Procedura de sustinere a interviului este identica cu cea pentru persoanele fizice, descrisa la art. 9.

(6) Daca persoana juridica nu a reusit sa realizeze punctajul necesar atestarii, CA, prin ST, o va nstiinta n scris n acest sens si i va solicita sa revina cu cererea la o data ulterioara, dupa ce va fi acumulat experienta suplimentara n domenii conexe BM/EIM."

14.La articolul 17, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 17

(1) Domeniile pentru care se atesta persoanele juridice se stabilesc de CA proportional cu pregatirea si numarul de specialisti prezentati de persoana juridica n formularul de cerere.

(2) Persoana juridica trebuie sa aiba n colectivul de lucru specialisti cu calificarea si experienta corespunzatoare domeniilor solicitate."

15.Dupa alineatul (2) al articolului 17 se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:

"(3) Solicitarea altor domenii, prin extinderea atestarii initiale, se face cu respectarea prevederilor alin. (2) si implica o noua solicitare de atestare. Documentatia va cuprinde formularul de cerere, semnat, cu toate sectiunile completate corespunzator domeniului solicitat (anexa nr. 1/C, sectiunile A, B, C, D, F si G). Punctajul minim necesar pentru fiecare domeniu solicitat va corespunde punctajului minim pentru atestarea persoanei juridice prevazut n anexa nr. 2.3. Procedura de atestare este identica cu cea mentionata la art. 16.

(4) CA stabileste n urma evaluarii documentatiei prezentate si a sustinerii interviului acordarea noilor domenii, respectiv extinderea atestarii. Valabilitatea certificatului de atestare emis initial ramne neschimbata n cazul extinderii atestarii."

16.La articolul 21, alineatele (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:

"(4) CA avizeaza si prezinta conducerii ACPM spre aprobare:

- raportul anual ntocmit de ST cu privire la activitatea desfasurata si la rezultatele obtinute. Dupa caz, raportul anual poate include propuneri de revizuire a prezentului ordin;

- bugetul anual.

(5) CA selectioneaza expertii consultanti care sprijina CA n procesul de atestare."

17.La articolul 21, alineatul (6) se abroga.

18.La articolul 26 alineatul (9), se nlocuieste sintagma "ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului" cu sintagma "ministrul mediului si gospodaririi apelor".

19.Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 29

Modelul certificatului de atestare este prezentat n anexa nr. 6."

20.Dupa articolul 29 se introduce articolul 30 cu urmatorul cuprins:

"Art. 30

Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul regulament."

Art. II

Anexele la Regulamentul de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaboreaza studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 978/2003, se modifica dupa cum urmeaza:

1.Anexa nr. 1/A se nlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2.Anexa nr. 1/B se nlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

3.Dupa anexa nr. 1/B se introduce anexa nr. 1/C avnd continutul prevazut n anexa nr. 3 la prezentul ordin.

4.Anexa nr. 2.1 se nlocuieste cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

5.Anexa nr. 2.2 se nlocuieste cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

6.Anexa nr. 2.3 se nlocuieste cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.

7.Anexa nr. 5 se nlocuieste cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.

8.Dupa anexa nr. 5 se introduce anexa nr. 6 al carei continut este prevazut n anexa nr. 8 la prezentul ordin.

Art. III

Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. IV

Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

-****-

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

 

Speranta Maria Ianculescu

 

 

ANEXA Nr. 1: FORMULAR DE CERERE PENTRU ATESTARE/RENNOIRE ATESTARE PERSOANA FIZICA - (Anexa nr. 1/A la regulament)

Detalii personale

 Locul de munca

 

Titlul (D-l, D-na, D-ra, Dr, etc.)

 Ocupatia/Functia

 

Numele

 Numele societatii

 

Prenumele

  

Data nasterii

  

Adresa personala

 Adresa locului de munca

 

Str., nr., bloc, sc., et., ap.

 Str., nr., bloc, sc., et., ap.

 

Oras

 Oras

 

Judet

 Judet

 

Cod postal

 Cod postal

 

Telefon

 Telefon

 

Fax

 Fax

 

Email

 E-mail

 

   

 

Bifati (*)

 Nivelul de competenta solicitat

 Atestare initiala

 Rennoire

 Domenii de expertiza solicitate

 

Pentru BM Auditor asistent

        

Pentru BM Expert auditor

        

Pentru BM Expert auditor principal

        

Pentru EIM Evaluator asistent

        

Pentru EIM Expert evaluator de mediu

        

Pentru EIM Expert evaluator principal

       i

 

 

ANEXA Nr. 2: FORMULAR DE CERERE PENTRU ATESTARE/RENNOIRE ATESTARE/EXTINDERE ATESTARE AUDITOR/EVALUATOR PRINCIPAL PERSOANA JURIDICA - (Anexa nr. 1/B la regulament)

Societatea/Institutul

 Persoana de contact

 

  Nume

 

Localitatea

 Ocupatia/Functia

 

Adresa (Str., nr., bloc, sc., et., ap.)

 Compartimentul/serviciul

 

  Telefon

 

  Fax

 

Judet

 E-mail

 

Nr. nregistrare Registrul Comertului

 Colectivul de lucru - Numar total de membri

 

1. (Nume si prenume)

 

2.

 

3.

 

.....

 

* n cazul solicitarii extinderii, persoana juridica atestata initial va nominaliza specialistii nou intrati n colectivul de lucru

 

Telefon

  

Fax

  

Cod fiscal

  

 

Domeniile de expertiza solicitate ...........................

(se completeaza cu domeniile cuprinse n Anexa 4)

ANEXA Nr. 3: (Anexa nr. 1/C la regulament)

CAPITOLUL A: PERSOANA FIZICA SAU MEMBRII COLECTIVULUI DE LUCRU AL PERSOANEI JURIDICE

Sectiunea A: Calificari profesionale (ncepnd de la pregatirea universitara de baza)

Nr. crt.

 Data nceperii

 Data absolvirii

 Curs Zi/Seral/FF

 Denumire

 Institutia

 Titlul obtinut

 Descrierea domeniilor de studiu

 

(specializare conform certificat/diploma)

 

               

               

               

 

NOTA:

n cazul persoanei fizice sectiunea se completeaza si se semneaza de catre aceasta.

n cazul persoanei juridice sectiunea se completeaza pentru fiecare membru al colectivului de lucru.

Fiecare pagina se numeroteaza si va purta stampila societatii/institutiei solicitante si semnatura autorizata.

Atasati copii dupa certificatele de absolvire.

CAPITOLUL B: PERSOANA FIZICA/PERSOANA JURIDICA SI/SAU MEMBRII COLECTIVULUI DE LUCRU AL PERSOANEI JURIDICE

Sectiunea B: Apartenenta atestata la organisme profesionale

Nr. Crt.

 Organizatia profesionala

 Prescurtare oficiala

 Nivelul apartenentei

 Data obtinerii nivelului curent

 Modul de obtinere a apartenentei

 

(nr. Certificat)

 

           

           

           

 

NOTA:

n cazul persoanei fizice sectiunea se completeaza si se semneaza de catre aceasta.

n cazul persoanei juridice sectiunea se completeaza cu informatiile privind apartenenta la organisme profesionale a persoanei juridice.

Fiecare pagina se numeroteaza si va purta stampila societatii/institutiei solicitante si semnatura autorizata.

Se vor considera la punctaj:

Apartenenta la organisme profesionale direct relevante n termeni de contributie generala sau de specialitate pentru executarea BM sau EIM

Atestatele profesionale relevante pentru executarea BM/EIM (auditor de mediu, expert autorizat, verificator de proiect, etc.)

Participare n calitate de lector la instruiri organizate n domeniul protectiei mediului

CAPITOLUL C: PERSOANA FIZICA sau MEMBRII COLECTIVULUI DE LUCRU AL PERSOANEI JURIDICE

Sectiunea C: Cursuri de instruire relevante pentru realizarea bilanturilor de mediu/studiilor de evaluare a impactului asupra mediului

ACPM (Instruiri aprobate)

 

Nr. crt.

 Organizator

 Data nceperii

 Data terminarii

 Titlul cursului/detalii ale calificarii la locul de munca

 Domenii acoperite

 Detalii contact pentru verificare

 

(nume, adresa, tel., fax si e-mail)

 

             

             

             

 

Alte instruiri - Cursuri sau calificari la locul de munca

 

Nr. crt.

 Organizator

 Data nceperii

 Data terminarii

 Titlul cursului/detalii ale calificarii la locul de munca

 Domenii acoperite

 Detalii contact pentru verificare

 

(nume, adresa, tel., fax si e-mail)

 

             

             

             

 

NOTA:

n cazul persoanei fizice sectiunea se completeaza si se semneaza de catre aceasta.

n cazul persoanei juridice sectiunea se completeaza pentru fiecare membru al colectivului de lucru.

Fiecare pagina se numeroteaza si va purta stampila societatii/institutiei solicitante si semnatura autorizata.

Atunci cnd au fost finalizate cursuri de instruire multipla de natura diferita, se vor acorda puncte pentru fiecare dintre acestea. n cazul finalizarii mai multor cursuri de instruire care contin elemente ce se suprapun sau cu subiect similar, se vor acorda puncte numai pentru unul dintre asemenea cursuri.

CAPITOLUL D: PERSOANA FIZICA/PERSOANA JURIDICA SI MEMBRII COLECTIVULUI DE LUCRU AL PERSOANEI JURIDICE

Sectiunea D: Experienta relevanta

Nr. crt.

 Perioada

 Titlul lucrarii elaborate

 Responsabilitate*)

 Nr. membrii ai colectivului elaborator al lucrarii

 Tipurile de lucrari, sector industrial

 

(conf. Anexei 3 si 4)

 Persoana de contact pentru verificarea informatiilor furnizate n prezenta sectiune

 Punctaj

 

               

               

               

 

*) n cazul persoanei fizice se defineste rolul acesteia n elaborarea lucrarii (coordonator, executant sau colaborator);

n cazul persoanei juridice se nominalizeaza persoana responsabila a lucrarii;

Cnd solicitantul prezinta un caz pentru alocarea de puncte pentru experienta care nu deriva direct din executarea BM sau EIM, (nu sunt nscrise n Anexa 3) trebuie furnizate detalii ale activitatii respective, astfel nct CA sa-i poata evalua relevanta.

NOTA:

n cazul persoanei fizice sectiunea se completeaza si se semneaza de catre aceasta.

n cazul persoanei juridice sectiunea se completeaza cu date privind experienta relevanta a persoanei juridice solicitante si a membrilor colectivului de lucru al acesteia.

Fiecare pagina se numeroteaza si va purta stampila societatii/institutiei solicitante si semnatura autorizata.

COLOANA PRIVIND "PUNCTAJUL" NU SE COMPLETEAZA DE SOLICITANT.

CAPITOLUL E: PERSOANA FIZICA sau PERSOANA JURIDICA solicitanta A RENNOIRII atestarii

Sectiunea E: Experienta relevanta

Se vor nscrie toate lucrarile de EIM/BM elaborate n baza certificatului de atestare de persoana fizica sau persoana atestata

Nr. crt.

 Perioada

 Titlul lucrarii elaborate

 Responsabilitate*)

 Nr. membrii ai colectivului elaborator al lucrarii

 Nr. actului de reglementare emis sau Procesul-verbal de predare a lucrarii la beneficiar

 Punctaj

 

             

             

             

 

*) coordonator, executant sau colaborator

COLOANA PRIVIND "PUNCTAJUL" NU SE COMPLETEAZA DE SOLICITANT

CAPITOLUL F:

Sectiunea F: Declaratie

Alte informatii n sprijinul solicitarii ................................

Declaratie

Subsemnatul (persoana fizica sau reprezentantul persoanei juridice) ....................... declar pe propria raspundere ca toate informatiile continute n acest formular sunt corecte si furnizate n deplina cunostinta a lor.

Semnatura:

Data:

CAPITOLUL G:

Sectiunea G: Rezumat

Descrieti, n cel mult 100 de cuvinte (50 de cuvinte pentru nivelul de competenta, auditor asistent/evaluator asistent) experienta dv. relevanta n domeniul elaborarii studiilor de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturilor de mediu, responsabilitati si experienta anterioara.

.................................................

Transmiteti formularele completate la adresa:

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

Comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaboreaza EIM si BM

Secretariat Tehnic

B-dul Libertatii nr. 12,

sector 5, Bucuresti

ANEXA Nr. 4: (Anexa nr. 2.1 la regulament)

PERSOANE FIZICE

Cerinte minime pentru fiecare nivel de competenta

Nivel

 Instruire de specialitate

 Experienta profesionala

 

1

 2

 3

 

Pentru BM

 

Auditor asistent

 

Pentru EIM

 

Evaluator asistent

 Pregatire universitara de specialitate sau pregatire universitara si activitate de min. 5 ani n domeniul protectiei mediului

 Fara cerinta

 

Pentru BM

 

Expert auditor

 

Pentru EIM

 

Expert evaluator de mediu

 Pregatire universitara de specialitate/ Pregatire universitara si activitate de min. 5 ani n domeniul protectiei mediului

 

Participarea la cel putin 2 zile de instruire de specialitate organizata

 2 ani experienta de munca n domenii relevante pentru realizarea bilanturilor de mediu/studiilor EIM

 

Pentru BM

 

Expert auditor principal

 

Pentru EIM

 

Expert evaluator principal

 Pregatire universitara de specialitate/ Pregatire universitara si activitate de min. 5 ani n domeniul protectiei mediului

 

Participarea la cel putin 5 zile de instruire de specialitate organizata n ultimii 2 ani

 2 ani experienta de munca n domenii relevante pentru realizarea bilanturilor de mediu/studiilor EIM

 

2 ani experienta de munca cu efectuarea BM/EIM

 

 

PERSOANE JURIDICE

Conditii si cerinte minime

Pentru nivel de competenta persoana juridica auditor principal n BM/persoana juridica evaluator principal n EIM

1.Persoana juridica solicitanta a atestarii trebuie sa aiba ca obiect de activitate cuprins n Statut, activitati prevazute n Nomenclatorul "Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala (CAEN)" la sectiunea prestari servicii, grupa servicii de arhitectura, inginerie si consultanta tehnica sau activitati de testari si analize tehnice.

2.Persoana juridica trebuie sa aiba n colectivul de lucru, ca angajati permanenti specialisti cu calificarea si experienta corespunzatoare domeniilor solicitate.

ANEXA Nr. 5: SISTEMUL DE PUNCTAJ PENTRU PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE CARE FAC CERERE PENTRU ATESTAREA CA EXPERTI N BILANTURI DE MEDIU SAU EVALUATORI DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI N DOMENIILE SOLICITATE - (Anexa nr. 2.2 la regulament)

Aspect

 Auditori n bilanturi de mediu

 Evaluatori de impact asupra mediului

 

Persoane fizice

 Persoane juridice

 Persoane fizice

 Persoane juridice

 

Calificari profesionale:

        

Diploma universitara relevanta

 15

 15

 15

 15

 

Masterat relevant n stiinte

 5

 5

 5

 5

 

Atestate profesionale

 10

 10

 10

 10

 

Doctorat relevant n domeniul protectiei mediului sau n domenii colaterale

 30

 30

 30

 30

 

Titluri universitare: (lector, conferentiar, profesor)

        

Lector

 10

 -

 10

 -

 

Conferentiar

 15

 -

 15

 -

 

Profesor

 20

 -

 20

 -

 

Apartenenta la organisme profesionale:

        

Membru

 5

 5

 5

 5

 

Membru onorific

 7

 7

 7

 7

 

n functii de conducere

 10

 10

 10

 10

 

Participarea la cursuri de instruire:

        

Cursuri de 1-4 zile

 3

 3

 3

 3

 

Cursuri de 5-7 zile

 5

 5

 5

 5

 

Cursuri de 8-14 zile

 7

 7

 7

 7

 

Cursuri mai mari de 15 zile

 10

 10

 10

 10

 

Experienta n EIM sau BM:

        

Alte studii n domenii legate de activitatea de protectie a mediului conf. Anexei 3

 8

 8

 8

 8

 

Evaluare risc

 20

 20

 -

 -

 

Elaborare a unor componente ale EIM

 -

 -

 10

 10

 

Elaborare EIM inclusiv pt. planuri si programe

 -

 -

 20

 20

 

Elaborare a unor componente ale BM

 10

 10

 -

 -

 

Elaborare BM nivel I

 15

 15

 -

 -

 

Elaborare BM nivel II

 20

 20

 -

 -

 

Elaborare BM nivel I si nivel II pt. acelasi obiectiv

 30

 30

 -

 -

 

Elaborare raport de amplasament

 10

 10

 -

 -

 

 

ANEXA Nr. 6: (Anexa nr. 2.3 la regulament)

PUNCTAJUL MINIM NECESAR PENTRU ATESTARE

PERSOANE FIZICE

Punctaj necesar pentru atestare

 Punctaj minim

 

Pentru BM Auditor asistent

 

Pentru EIM Evaluator asistent

 50

 

Pentru BM Expert auditor

 

Pentru EIM Expert evaluator de mediu

 100

 

Pentru BM Expert auditor principal

 

Pentru EIM Expert evaluator principal

 300

 

 

PERSOANE JURIDICE

Punctaj necesar pentru atestare

 Punctaj general

 

Sub 10 membri

 11-20 membri

 21-50 membri

 Peste 50 de membri

 

Pentru BM Nivel auditor principal

 

Pentru EIM Nivel evaluator principal

 800

 1400

 1800

 2000

 

Punctaj minim necesar pentru domeniu nou

 300

 

 

PUNCTAJUL MINIM NECESAR PENTRU RENNOIRE ATESTARE

(se considera numai activitatea efectuata n baza certificatului de atestare sau a rennoirii acestuia)

PERSOANE FIZICE

Punctaj necesar pentru rennoire atestare

 Punctaj minim

 

Pentru BM Auditor asistent

 

Pentru EIM Evaluator asistent

 50

 

Pentru BM Expert auditor

 

Pentru EIM Expert evaluator de mediu

 100

 

Pentru BM Expert auditor principal

 

Pentru EIM Expert evaluator principal

 150

 

 

PERSOANE JURIDICE

Punctaj necesar pentru rennoire atestare

 Punctaj general

 

Sub 10 membri

 11-20 membri

 21-50 membri

 Peste 50 membri

 

Pentru BM nivel Auditor principal

 

Pentru EIM nivel Evaluator principal

 400

 700

 800

 1200

 

 

ANEXA Nr. 7: TARIFE PENTRU ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE n vederea efectuarii studiilor de evaluare a impactului asupra mediului si a bilanturilor de mediu - (Anexa nr. 5 la regulament)

PERSOANE JURIDICE

Nivelul de atestare

 Scopul lucrarii sau al serviciului care se presteaza

 Tipul lucrarii sau al serviciului care se presteaza

 Cuantumul n lei al tarifelor care se ncaseaza*)

 

Persoana juridica

 

(n functie de numarul specialistilor colectivului de lucru)

 

Sub 10 membri

 11-20 membrii

 21-50 membri

 Peste 50 membri

 

EVALUATOR PRINCIPAL N EIM/AUDITOR PRINCIPAL N BM

 Atestare pentru efectuarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului si a bilanturilor de mediu;

 Verificarea si nscrierea dosarelor pentru atestare

 

Analiza documentatiei care se depune pentru atestare, verificarea surselor de referinta si evaluarea initiala

 3.000.000

 5.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 

Sustinere interviu

 2.000.000

 4.000.000

 4.000.000

 4.000.000

 

Rennoirea certificatului de atestare

 Analiza documentatiei pentru rennoire

 3.000.000

 5.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 

Extindere atestare

 Analiza documentatie pentru extindere +sustinere interviu

 2.000.000 pentru fiecare domeniu nou

 

 

PERSOANE FIZICE

Nivelul de atestare

 Scopul lucrarii sau al serviciului care se presteaza

 Tipul lucrarii sau al serviciului care se presteaza

 Cuantumul n lei al tarifelor care se ncaseaza*)

 

EVALUATOR/ AUDITOR DE MEDIU ASISTENT

 Atestarea sau promovarea pe un nivel superior de competenta a persoanelor fizice pentru efectuarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului si a bilanturilor de mediu

 Verificarea si nscrierea dosarelor pentru atestare

 

Analiza documentatiei care se depune pentru atestare, verificarea surselor de referinta si evaluarea initiala

 1.000.000

 

Sustinere interviu

 1.000.000

 

Rennoirea certificatului de atestare

 Analiza documentatiei pentru rennoire

 2.000.000

 

EXPERT EVALUATOR/ AUDITOR DE MEDIU

 Atestarea sau promovarea pe un nivel superior de competenta a persoanelor fizice pentru efectuarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului si a bilanturilor de mediu

 Verificarea si nscrierea dosarelor pentru atestare

 

Analiza documentatiei care se depune pentru atestare, verificarea surselor de referinta si evaluarea initiala

 2.000.000

 

Sustinere interviu

 1.000.000

 

Rennoirea certificatului de atestare

 Analiza documentatiei pentru rennoire

 3.000.000

 

EXPERT EVALUATOR/ AUDITOR DE MEDIU PRINCIPAL

 Atestarea persoanelor fizice pentru efectuarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului si a bilanturilor de mediu

 Verificarea si nscrierea dosarelor pentru atestare

 

Analiza documentatiei care se depune pentru atestare, verificarea surselor de referinta si evaluarea initiala

 2.000.000

 

Sustinere interviu

 2.000.000

 

Rennoirea certificatului de atestare

 Analiza documentatiei pentru rennoire

 4.000.000

 

 

*) 1.Tariful pentru verificarea, nscrierea, analiza dosarelor/documentatiei pentru atestare se achita la depunerea dosarelor pentru atestare, n contul special deschis la ACPM.

2.Tariful pentru sustinerea interviului se achita de catre solicitant la eliberarea certificatului de atestare.

3.Tariful pentru analiza documentatiei pentru rennoire/extindere sau promovare pe un nivel superior de competenta se achita la depunerea documentatiei.

ANEXA Nr. 8: (Anexa nr. 6 la regulament)

- Model -

 

 MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

 

COMISIA DE ATESTARE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE CARE ELABOREAZA STUDII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI BILANTURI DE MEDIU

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

 

pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului/pentru efectuarea bilanturilor de mediu

 

(Emiterea celor doua tipuri de Certificate se face distinct)

 

Cod numeric: (se va nscrie numarul de cod atribuit solicitantului, n baza de date privind atestarea)

 

 

n conformitate cu prevederile Legii Protectiei Mediului nr. 137/1995 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. ...../....... 2004 pentru aprobarea Regulamentului de atestare pentru elaborarea studiilor de evaluare asupra mediului si a bilanturilor de mediu

Se atesta (se va nscrie numele persoanei fizice/persoanei juridice)

cu domiciliul n:(Se nscriu coordonatele persoanei fizice)

cu sediul n: (Se nscriu coordonatele persoanei juridice)

Codul fiscal nr. .......... nregistrata n Registrul comertului la nr. ............ ca (se va nscrie nivelul de atestare pentru persoana fizica si persoana juridica) pentru efectuarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului/bilanturilor de mediu n urmatoarele domenii si/sau a componentelor de mediu acordate de Comisia de Atestare conform procesului verbal nr. ....... din data de .......... .

 

 

Emis la data de:

 Valabil pna la data de:

 

cu respectarea conditiilor nscrise pe verso

 

 

PRESEDINTE COMISIE DE ATESTARE

- verso - Certificat de Atestare

Prezentul Certificat de Atestare poate fi utilizat numai de titular.

Cu o luna nainte de expirarea termenului de valabilitate, titularul are obligatia de a solicita rennoirea Certificatului de Atestare.

Prezentul Certificat de Atestare este valabil pentru persoanele juridice numai n conditiile existentei personalului declarat n formularul de cerere de atestare pe ntreaga perioada a valabilitatii lui. n situatia n care intervin modificari n lista colectivului de lucru, n termen de 30 de zile persoana juridica anunta Secretariatul tehnic al Comisiei de Atestare pentru o noua evaluare. n caz contrar Certificatul de Atestare si pierde valabilitatea. (Prezenta conditie se nscrie numai pe Certificatele de atestare emise pentru persoana juridica)

Responsabilitatea pentru corectitudinea celor nscrise n bilantul de mediu revine n exclusivitate elaboratorului.

Prezentul si pierde valabilitatea n conditiile prevazute de actele normative n vigoare.

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 504 din data de 4 iunie 2004


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis