SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
SSM si PSI

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

ORDIN nr. 706 din 26 septembrie 2006


privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale
Având în vedere art. 51 alin. (2) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 si Hotarârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, în baza art. 16 din Hotarârea Guvernului nr. 412/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:
Art. 1
Prezentul ordin stabileste cerintele minime pentru protectia lucratorilor împotriva riscului pentru sanatatea si securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la radiatii optice artificiale.
Art. 2
Prevederile prezentului ordin se aplica tuturor activitatilor în care lucratorii sunt sau este posibil sa fie expusi, prin natura muncii lor, la riscuri generate de radiatiile optice artificiale.
Art. 3
Prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 se aplica în totalitate activitatilor prevazute la art. 2 si se completeaza cu prevederile prezentului ordin.
Art. 4
În întelesul prezentului ordin, urmatorii termeni se definesc astfel:
a)radiatii optice - orice radiatii electromagnetice cu lungimea de unda cuprinsa între 100 nm si 1 mm;
b)radiatii ultraviolete - radiatii optice cu lungimea de unda cuprinsa între 100 nm si 400 nm;
c)radiatii din spectrul vizibil si infrarosu apropiat - radiatii optice cu lungimea de unda cuprinsa între 400 nm si 1.400 nm;
d)radiatii laser - radiatii optice produse de un laser.
Art. 5
Valorile maxime admise ale expunerii energetice eficace (Hef) (mJ/cm2) pentru radiatiile ultraviolete cu actiune oculara sau cutanata, exprimate în functie de lungimea de unda ()(nm) si de eficacitatea spectrala relativa (S) sunt prevazute în anexa nr. 1.
Art. 6
Timpii de expunere zilnica admisi în functie de iluminarea energetica eficace (Eef) (W/cm2) pentru radiatiile ultraviolete actinice cu actiune oculara sau cutanata sunt prevazuti în anexa nr. 2.
Art. 7
Valorile maxime admise pentru expunerea oculara de natura profesionala la radiatii din spectrul vizibil, exprimate prin valorile luminantei energetice eficace L si iluminarii energetice spectrale E produse de sursa sunt prevazute în anexa nr. 3.
Art. 8
Coeficientii de ponderare spectrala (B, R) pentru evaluarea riscului de leziune retiniana, prezentat de sursele de radiatii vizibile, sunt prevazuti în anexa nr. 4.
Art. 9
Valorile maxime admise pentru expunerea oculara de natura profesionala la radiatii infrarosii din spectrul apropiat ( între 770-1.400 nm), exprimate prin valorile iluminarii energetice EIR (mW/cm2), sunt prezentate în anexa nr. 5.
Art. 10
Prezentul ordin se refera la protectia lucratorilor în utilizarea produselor cu laser. Un produs cu laser se poate compune dintr-un singur laser sau poate încorpora mai multe lasere într-un sistem complex optic, electric sau mecanic.
Art. 11
Radiatia laser poate prezenta riscuri datorita colimarii foarte bune a fasciculului si cantitatii mari de energie asociata acestuia, fapt care poate conduce la absorbtia energiei în tesutul biologic.
Art. 12
La aplicarea prezentului ordin se pot lua în considerare prevederile standardelor în vigoare referitoare la securitatea în utilizare a produselor cu lasere.
Art. 13
La evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie sa acorde o atentie deosebita clasificarii unui laser conform standardelor relevante adoptate de Comisia Electrotehnica Internationala si oricarei clasificari similare în ceea ce priveste sursele artificiale susceptibile sa provoace leziuni similare celor provocate de laserele din clasa 3B sau 4.
Art. 14
(1)Pentru fiecare clasa de produs cu laser sunt indicate limitele de emisie acceptabile conform anexelor nr. 6-9.
(2)Factorii de corectie C1 pâna la C7 si valorile de tranzitie T1 si T2 utilizate în anexele nr. 6-9 sunt definiti în anexa nr. 10.
Art. 15
(1)Valorile maxime permise ale expunerii energetice (J/cm2), respectiv ale densitatii de putere (W/cm2), la care pot fi expuse ochiul si pielea fara sa sufere o leziune imediata sau dupa un timp îndelungat, sunt prevazute în anexele nr. 11 si 13.
(2)Valorile prevazute la alin. (1) sunt determinate de lungimea de unda a radiatiei, pe durata impulsului, de timpul de expunere si de tesutul expus, iar pentru radiatia din vizibil si infrarosu apropiat, de dimensiunea imaginii pe retina.
Art. 16
La efectuarea masurarilor si calculelor valorilor de expunere trebuie utilizate aperturi limitatoare conform indicatiilor din anexa nr. 12.
Art. 17
Masurile de securitate în utilizarea produselor cu lasere trebuie stabilite în raport cu clasa de lasere si au ca scop reducerea posibilitatii de expunere la o radiatie laser de nivel periculos si la alte riscuri asociate.
Art. 18
Pentru instalatiile care functioneaza cu lasere din clasa superioara clasei 3A trebuie desemnat un responsabil cu securitatea laser si trebuie stabilite masuri de securitate în utilizare.
Art. 19
În executarea obligatiilor prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa evalueze riscurile în cazul în care lucratorii sunt expusi la surse artificiale de radiatii optice.
Art. 20
Evaluarea prevazuta la art. 19 trebuie efectuata de catre servicii sau persoane competente, tinându-se seama de prevederile art. 8 si 18 din Legea nr. 319/2006.
Art. 21
Datele obtinute din evaluarea prevazuta la art. 19 se pastreaza într-o forma adecvata pentru a permite consultarea la o data ulterioara.
Art. 22
Fara a aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa asigure ca lucratorii expusi riscurilor generate de radiatiile optice artificiale la locul de munca si/sau reprezentantii acestora sa beneficieze de informatii cu privire la rezultatul evaluarii riscurilor prevazute la art. 19 si de o instruire corespunzatoare.
Art. 23
Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora în ceea ce priveste aspectele reglementate de prezentul ordin trebuie sa se realizeze în conformitate cu prevederile art. 18 si 19 din Legea nr. 319/2006.
Art. 24
Anexele nr. 1-13 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 25
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
ANEXA Nr. 1: VALORILE MAXIME ADMISE ALE EXPUNERII ENERGETICE EFICACE (Hef) (mJ/cm2) pentru radiatiile ultraviolete cu actiune oculara sau cutanata, exprimate în functie de lungimea de unda () (nm) si de eficacitatea spectrala relativa (S)

Lungimea de unda (nm)

 Expunerea energetica eficace (Hef)(mJ/cm2)

 Eficacitatea spectrala relativaS

 Lungimea de unda (nm)

 Expunerea energetica eficace (Hef)(mJ/cm2)

 Eficacitatea spectrala relativaS

 

0

 1

 2

 3

 4

 5

 

180

 250

 0,012

 310

 200

 0,015

 

190

 160

 0,019

 313

 500

 0,006

 

200

 100

 0,030

 315

 1,0 x 103

 0,003

 

205

 59

 0,051

 316

 1,3 x 103

 0,0024

 

210

 40

 0,075

 317

 1,5 x 103

 0,0020

 

215

 32

 0,095

 318

 1,9 x 103

 0,0016

 

220

 25

 0,120

 319

 2,5 x 103

 0,0012

 

225

 20

 0,150

 320

 2,9 x 103

 0,0010

 

230

 16

 0,190

 322

 4,5 x 103

 0,00067

 

235

 13

 0,240

 323

 5,6 x 103

 0,00054

 

240

 10

 0,300

 325

 6,0 x 103

 0,00050

 

245

 8,3

 0,360

 328

 6,8 x 103

 0,00044

 

250

 7

 0,430

 330

 7,3 x 103

 0,00041

 

254

 6

 0,500

 333

 8,1 x 103

 0,00037

 

255

 5,8

 0,520

 335

 8,8 x 103

 0,00034

 

260

 4,6

 0,650

 340

 1,1 x 104

 0,00028

 

265

 3,7

 0,810

 345

 1,3 x 104

 0,00024

 

270

 3

 1,000

 350

 1,5 x 104

 0,00020

 

275

 3,1

 0,960

 355

 1,9 x 104

 0,00016

 

280

 3,4

 0,880

 360

 2,3 x 104

 0,00013

 

285

 3,9

 0,770

 365

 2,7 x 104

 0,00011

 

290

 4,7

 0,640

 370

 3,2 x 104

 0,000093

 

295

 5,6

 0,540

 375

 3,9 x 104

 0,000077

 

297

 6,5

 0,460

 380

 4,7 x 104

 0,000064

 

300

 10

 0,300

 385

 5,7 x 104

 0,000053

 

303

 25

 0,190

 390

 6,8 x 104

 0,000044

 

305

 50

 0,060

 395

 8,3 x 104

 0,000036

 

308

 120

 0,026

 400

 1,0 x 105

 0,000030

Se pot lua în considerare urmatoarele valori limita ale expunerii energetice eficace pentru 8 ore de expunere profesionala zilnica:
Expunere oculara:
- pentru UV apropiat (UVA: 315-400 nm):
Hef > 1 J/cm2;
- pentru UV actinic (UVC + UVB: 180 - 315 nm):
Hef > 3 mJ/cm2;
Expunerea cutanata neprotejata: (UV: 180 - 400 nm):
Hef > 3 mJ/cm2.
NOTE:
1.Expunerea energetica eficace Hef se calculeaza dupa formula:
Hef = Eef x t,
unde:
Eef este iluminare energetica eficace;
t - timpul de expunere, în secunde.
Eef se calculeaza dupa formula:
unde:
E este iluminare energetica spectrala;
S - eficacitatea spectrala relativa;
D - banda de lungime de unda (nm).
2.Aceste valori se aplica în cazul expunerii ochiului si pielii la radiatii ultraviolete emise de arcuri electrice, descarcarile în gaze si vapori, surse fluorescente, incandescente, cât si celor continute de radiatia solara.
3.Aceste valori nu se aplica în cazul radiatiilor ultraviolete emise de laseri, persoanelor fotosensibile sau expuse concomitent la agenti fotosensibilizanti, precum si persoanelor cu afakie uni sau bilaterala.
4.Valorile maxime admise pentru energia radiatiilor ultraviolete din aceasta anexa se aplica la surse extinse, care subîntind un unghi mai mic de 80°.
În cazul surselor care subîntind un unghi mai mare de 80°, masuratorile se fac pentru unghiuri de 80°.
ANEXA Nr. 2: TIMPUL DE EXPUNERE ZILNICA ADMIS ÎN FUNCTIE DE ILUMINAREA ENERGETICA EFICACE (W/cm2) PENTRU RADIATIILE ULTRAVIOLETE ACTINICE (: 180 - 315 nm) CU ACTIUNE OCULARA SAU CUTANATA
Timpul de expunere zilnica
Iluminare energetica eficace (Eef)

(W/cm2)

 

8 ore

 0,1

 

4 ore

 0,2

 

2 ore

 0,4

 

1 ora

 0,8

 

30 minute

 1,7

 

15 minute

 3,3

 

10 minute

 5

 

5 minute

 10

 

1 minut

 50

 

30 secunde

 100

 

10 secunde

 300

 

1 secunda

 3000

 

0,5 secunde

 6000

 

0,1 secunde

 30000

ANEXA Nr. 3: RADIATII DIN SPECTRUL VIZIBIL SI INFRAROSU APROPIAT (400 - 1.400 nm)
În cazul expunerii oculare de natura profesionala la radiatii din spectrul vizibil pe o durata zilnica de 8 ore valorile maxime admise se stabilesc în functie de valorile luminantei energetice spectrale (L) si ale iluminarii energetice spectrale (E) ale sursei, masurate la nivelul ochiului angajatului.
1.Pentru a preveni efectele termice retiniene provocate de expunerea la radiatii vizibile trebuie respectata urmatoarea relatie:
LR > 1/( x t1/2), unde:
LR[W/(cm2 x sr)] este luminanta energetica eficace calculata dupa formula:
L[mW/(cm2 x nm x s)] este luminanta energetica spectrala;
R - riscul de arsura;
D - banda de unda (nm);
(steradian) - unghiul solid sub care e vazuta sursa; pentru lampile rectangulare, se calculeaza în raport cu cea mai mare dimensiune vizibila dupa formula = l/r, unde:
l (cm) este lungimea lampii;
r (cm) - distanta dintre sursa si ochiul angajatului;
t - timpul de observatie a radiatiilor (sau durata unui impuls în cazul unei lampi care emite sub forma de impulsuri), având valori cuprinse între 1 ms - 10 s.
2.Pentru prevenirea efectelor fotochimice retiniene provocate de expunerea cronica la lumina albastra trebuie respectate urmatoarele relatii:
Kalbastru = Lalbastru x t > 100 J/(cm2 x sr); t > 104 s si
Kalbastru[J/(cm2 x sr)] este luminanta ponderata cu timpul a luminii albastre;
Lalbastru[W/(cm2 x sr)] - luminanta energetica eficace a luminii albastre;
L[mW/(cm2 x nm x s)] - luminanta energetica spectrala;
B - riscul legat de lumina albastra;
D - banda de lungime de unda (nm).
ANEXA Nr. 4: COEFICIENTII DE PONDERARE SPECTRALA (B, R) PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE LEZIUNE RETINIANA, PREZENTAT DE SURSELE DE RADIATII VIZIBILE

Lungimea de unda (nm)

 Riscul legat de lumina albastraB

 Riscul de arsuraR

 Lungimea de unda (nm)

 Riscul legat de lumina albastraB

 Riscul de arsuraR

 

305

 -

 -

 415

 0,8

 8

 

310

 -

 -

 420

 0,9

 9

 

315

 -

 -

 425

 0,95

 9,5

 

320

 -

 -

 430

 0,98

 9,8

 

325

 -

 -

 435

 1,0

 10,0

 

330

 -

 -

 440

 1,0

 10,0

 

335

 -

 -

 445

 0,97

 9,7

 

340

 -

 -

 450

 0,94

 9,4

 

345

 -

 -

 455

 0,9

 9,0

 

350

 -

 -

 460

 0,8

 8,0

 

355

 -

 -

 465

 0,7

 7,0

 

360

 -

 -

 470

 0,62

 6,2

 

365

 -

 -

 475

 0,55

 5,5

 

370

 -

 -

 480

 0,45

 4,5

 

375

 -

 -

 485

 0,4

 4,0

 

380

 -

 -

 490

 0,22

 2,2

 

385

 -

 -

 495

 0,16

 1,6

 

390

 -

 -

 500 - 600

 10[(450-)/50]

 1,0

 

395

 -

 -

 600 - 700

 0,001

 1,0

 

400

 0,1

 1,0

 700 - 1049

 NA

 10[(700-)/50]

 

405

 0,2

 2,0

 1050 - 1400

 NA

 0,2

 

410

 0,4

 4,0

NA = nu se aplica
NOTE:
1.În cazul unei surse a carei luminanta energetica eficace Lalbastru > 10-2 W/(cm2 x sr) în regiunea spectrala a luminii albastre, timpul de expunere zilnica maxim admis se calculeaza dupa formula:
tmax (s) = {102[J/(cm2 x sr)]}/{Lalbastru[W/(cm2 x sr)]}.
2.Pentru sursele care subîntind un arc mai mic de 11 mrd limitele de mai sus pot fi marite, dar cu respectarea urmatoarelor relatii:
Halbastru > 10 mJ/cm2,
t > 104 s si
Ealbastru > 1 W/cm2,
t > 104 s, cu precizarea ca în cazul unei surse a carei iluminare energetica eficace Ealbastru > 1 W/cm2, timpul de expunere zilnica maxim admis se calculeaza dupa formula:
tmax (s) = [10 mJ/cm2]/[Ealbastru(W/cm2)].
ANEXA Nr. 5: RADIATII DIN DOMENIUL INFRAROSU APROPIAT
1.Valorile maxime admise pentru expunerea oculara cronica la radiatii infrarosii cu lungimea de unda mai mare de 770 nm sunt exprimate prin iluminarea energetica EIR, care trebuie sa respecte relatia:
2.Pentru radiatiile infrarosii cu lungimea de unda între 770 - 1400 nm emise de lampi cu infrarosii sau alte surse si în absenta unei stimulari vizuale puternice, luminanta energetica LIR [W/(cm2 x sr)] trebuie sa respecte relatia: , valabila pentru observarea prelungita a sursei sub un unghi solid (radiani).
NOTA: Aceste limite s-au calculat pentru un diametru pupilar de 7 mm.
ANEXA Nr. 6: LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSE LASER DIN CLASA 1
Durata de emisie t (s)

Lungimea de unda  (nm)

 > 10-9

 10-9 pâna la 10-7

 10-7 pâna la 1,8 x 10-5

 1,8 x 10-5 pâna la 5 x 10-5

 5 x 10-5 pâna la 1 x 10-3

 1 x 10-3 pâna la 3

 3 pâna la 10

 10 pâna la 103

 103 pâna la 104

 104 pâna la 3 x 104

 

180 pâna la 302,5

 2,4 x 104 W

 2,4 x 10-5 J

 

302,5 pâna la 315

 7,9 x 10-7 C2 J (t > T1)7,9 x 10-7 C1 J (t > T1)

 7,9 x 10-7 C2 J

 

315 pâna la 400

 7,9 x 10-7 C1 J

 7,9 x 10-3 J

 7,9 x 10-6 W

 

400 pâna la 550

 200 C6 W

 2 x 10-7 C6 J

 7 x 10-4 t0,75 C6 J

 3,9 x 10-3 C6 J

 3,9 x 10-7 C6 W

 

550 pâna la 700

 3,9 x 10-3 C3C6 J(t > T2)(t > T2)7 x 10-4 t0,75 C6 J

 3,9 x 10-3 C3C6 W

 

700 pâna la 1050

 200 C4C6 W

 2 x 10-7 C4C6 J

 7 x 10-4 t0,75 C4C6 J

 1,2 x 10-2 C4C6 W

 

1050 pâna la 1400

 2 x 103 C6C7 W

 2 x 10-6 C6C7 J

 3,5 x 10-3 t0,75 C6C7 J

 6 x 10-4 C6C7 W

 

1400 pâna la 1500

 8 x 105 W

 8 x 10-4 J

 4,4 x 10-3 t0,25 J

 5,4 x 10-2 t0,25 J

 10-2 W

 

1500 pâna la 1800

 8 x 106 W

 8 x 10-3 J

 0,1 J

 

1800 pâna la 2600

 8 x 105 W

 8 x 10-4 J

 4,4 x 10-3 t0,25 J

 5,4 x 10-2 t0,25 J

 

2600 pâna la 4000

 8 x 104 W

 8 x 10-5 J

 4,4 x 10-3 t0,25 J

 

4000 pâna la 106

 1011 W m-2

 100 W m-2

 5,6 x 10-3 t0,25 J

 103 W m-2

 

Pentru factorii de corectie si unitati, a se vedea "Notele de la anexele nr. 6-9".

 ANEXA Nr. 7: LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSELE CU LASER DIN CLASA 2

Lungimea de unda (nm)

 Durata de emisie t(s)

 Limita emisiei admise pentru clasa 2

 

400 pâna la 700

 t > 0,25t > 0,25

 Aceeasi limita a emisiei admise ca pentru clasa 1C6 x 10-3 W*

 

* Pentru factorul de corectie si unitati a se vedea "Note la anexele nr. 6-9".

 ANEXA Nr. 8: LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSE LASER DIN CLASA 3A

ANEXA Nr. 9: LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSELE CU LASER DIN CLASA 3B

Durata de emisie t(s)Lungimea de unda (nm)

 > 10-9

 10-9 pâna la 0,25

 0,25 pâna la 3 x 104

 

180 pâna la 302,5

 3,8 x 105 W

 3,8 x 10-4 J

 1,5 x 10-3 W

 

302,5 pâna la 315

 1,25 x 104C2 W

 1,25 x 10-5C2 J

 5 x 10-5C2 W

 

315 pâna la 400

 1,25 x 108 W

 0,125 J

 0,5 W

 

400 pâna la 700

 3 x 107 W

 0,03 J pentru t > 0,06 s0,5 W pentru t > 0,06 s

 0,5 W

 

700 pâna la 1050

 3 x 107C4 W

 0,03 C4 pentru t > 0,06 C4 s0,5 W pentru t > 0,06 C4 s

 0,5 W

 

1050 pâna la 1400

 1,5 x 108 W

 0,15 J

 0,5 W

 

1400 pâna la 106

 1,25 x 108 W

 0,125 J

 0,5 W

 

Pentru factorii de corectie si unitati a se vedea "Note la anexele nr. 6-9".

Note la anexele nr. 6 pâna la 9
1.Nu exista decât un numar limitat de dovezi privind efectele expunerilor pentru durate mai mici de 10-9 s. Limitele emisiei accesibile (AEL) pentru aceste durate de expunere au fost extrapolate mentionând iradianta sau puterea radianta aplicabila la 10-9 s.
2.Factorii de corectie C1 pâna la C7 si valorile de tranzitie T1 si T2 utilizati în anexele nr. 6-9 sunt definiti prin expresiile prezentate în anexa nr. 10.
3.Ase vedea anexa nr. 12 pentru diafragmele de limitare.
4.În formulele din anexele nr. 6-10 si în aceste note, lungimea de unda trebuie exprimata în nanometri si durata de emisie t trebuie exprimata în secunde.
ANEXA Nr. 10: FACTORII DE CORECTIE C1 PÂNA LA C7 SI VALORILE DE TRANZITIE T1 SI T2 UTILIZATE ÎN ANEXELE NR. 6-9

Parametru

 Domeniu spectral(nm)

 

C1 =5,6 x 103 t0,25

 302,5 pâna la 400

 

T1 = 100,8(-295) x 10-15 s

 302,5 pâna la 315

 

C2 = 100,2(-295)

 302,5 pâna la 315

 

T2 = 10 x 100,02(-550) s

 550 pâna la 700

 

C3 = 100,015(-550)

 550 pâna la 700

 

C4 = 100,002(-700)

 700 pâna la 1050

 

C4 = 5*

 1050 pâna la 1400

 

C5 = N-1/4**

 400 pâna la 106

 

C6 = 1 pentru  > min

 400 pâna la 1400

 

C6 = /min pentru min >  > max

 400 pâna la 1400

 

C6 = max/min pentru  > max

 400 pâna la 1400

 

C7 = 1

 1050 pâna la 1150

 

C7 = 100,018(-1150)

 1150 pâna la 1200

 

C7 = 8

 1200 pâna la 1400

* Neutilizat în tabelele AEL. A se vedea MPE pentru piele.
** C5 se aplica numai pentru duratele impulsurilor mai mici decât 0,25 s.
N este numarul total de impulsuri într-o perioada data de timp în cazul expunerii la impulsuri laser repetitive.
este unghiul subîntins de o sursa extinsa. Unitatea de masura este radian (rad).
min este unghiul subîntins de o sursa pentru care este aplicabil criteriul sursei extinse exprimat în rad.
max este valoarea unghiului subîntins de o sursa aparenta dincolo de care MPE si AEL sunt independente de dimensiunea sursei (max =0,1 rad).
ANEXA Nr. 11: EXPUNEREA MAXIMA PERMISA (MPE) LA NIVELUL CORNEEI PENTRU EXPUNEREA OCULARA LA RADIATIA LASER1)2)
1) Pentru factorii de corectie si unitati a se vedea "Note la anexele nr. 6-9".
2) Nu exista decât un numar restrâns de marturii privind efectele expunerilor de o durata mai mica decât 10-9 s. MPE pentru aceste durate de expunere au fost extrapolate mentinând iradianta aplicabila la 10-9 s.
ANEXA Nr. 12: DIAMETRELE APERTURILOR PENTRU MASURAREA IRADIANTEI SI EXPUNERII RADIANTE

Domeniul spectral(nm)

 Durata(s)

 Diametrul aperturii pentru

 

Ochi(mm)

 Piele(mm)

 

180 - 400

 t > 3 x 104

 1

 1

 

400 - 1400

 t > 3 x 104

 7

 3,5

 

1400 - 105

 t > 3

 1

 1

 

1400 - 105

 t > 3

 3,5

 3,5

 

105 - 106

 t > 3 x 104

 11

 11

ANEXA Nr. 13: EXPUNEREA MAXIMA PERMISA (MPE) A PIELII LA RADIATIA LASER1)2)
1) Pentru factorii de corectie si unitati a se vedea "Note la anexele nr. 6-9"
2) Nu exista decât un numar restrâns de date privind efectele de expunere la o durata mai mica decât 10-9 s.
MPE pentru aceste durate de expunere au fost extrapolate mentinând iradianta, aplicabila la 10-9 s.
3) Pentru suprafetele expuse ale pielii mai mari decât 0,1 m2, MPE este limitata la 100 W m-2.
Pentru suprafetele cuprinse între 0,01 m2 si 0,1 m2, MPE variaza invers proportional cu suprafata pielii expuse.
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 915 din data de 10 noiembrie 2006
 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta consultanta ISO
Copyright © 2011 - Racis