SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
Consultanţă fiscală

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Ordin 50/2004


 n temeiul art. 5 alin. (1) pct. IV lit. e) si s) si al art. 11 alin. (6) din Hotarrea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,

avnd n vedere Regulamentul Parlamentului si Consiliului Europei nr. 761/2001 privind Participarea voluntara a organizatiilor la schema comunitara de management de mediu si audit (EMAS),

ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite urmatorul ordin:

Art. 1

Se aproba Stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) n vederea participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme, denumita n continuare EMAS, care se stabileste pentru:

- introducerea n cadrul organizatiilor care desfasoara activitati cu impact asupra mediului a sistemului de management si audit de mediu;

- evaluarea si mbunatatirea performantelor de mediu ale organizatiilor; si

- furnizarea de informatii relevante de mediu publicului si altor parti interesate din afara organizatiilor.

Art. 2

Obiectivul EMAS, care trebuie sa promoveze mbunatatirea continua a performantelor de mediu ale organizatiilor, se realizeaza prin:

a)elaborarea si implementarea de catre organizatii a sistemelor de management de mediu, conform anexei nr. 1;

b)evaluarea sistematica, obiectiva si periodica a performantei acestor sisteme, conform anexei nr. 1;

c)furnizarea informatiilor privind performanta de mediu si mentinerea unui dialog cu publicul si cu alte parti interesate din afara organizatiilor;

d)implicarea activa a angajatilor n organizarea si n instruirea proprie, adecvata, initiala si avansata, care sa le permita participarea activa la elaborarea si punerea n aplicare a sistemelor de management de mediu, conform lit. a). La solicitarea angajatilor, orice reprezentant relevant al acestora trebuie sa fie implicat.

Art. 3

n ntelesul prezentului ordin, definitiile termenilor folositi sunt:

a)politica de mediu - scopurile si principiile generale de actiune ale unei organizatii privind mediul, inclusiv respectarea tuturor standardelor de reglementare din domeniul mediului, precum si angajamentul fata de mbunatatirea continua a performantei de mediu; politica de mediu furnizeaza cadrul legal pentru stabilirea si revizuirea obiectivelor si a tintelor de mediu;

b)mbunatatirea continua a performantei de mediu - procesul anual de crestere a rezultatelor cuantificabile ale sistemului de management de mediu, n functie de abordarea pe care organizatia o are fata de problemele semnificative de mediu, conform politicii, obiectivelor si tintelor sale de mediu;

c)performanta de mediu - rezultatele managementului organizatiei fata de aspectele de mediu;

d)prevenirea poluarii - utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse pentru eliminarea, reducerea sau controlul poluarii, inclusiv reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismelor de control, precum si utilizarea eficienta a resurselor si nlocuirea materialelor;

e)analiza de mediu - analiza initiala si completa a problemelor de mediu, a impactului si a performantei care decurg din activitatile unei organizatii, conform anexei nr. 7;

f)aspect de mediu - element al activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei, care poate interactiona cu mediul, conform anexei nr. 6; un aspect de mediu semnificativ este acel aspect de mediu care are sau poate avea un impact semnificativ asupra mediului;

g)impact asupra mediului - orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, totala sau partiala, care rezulta din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii;

h)program de mediu - descrierea masurilor, inclusiv a responsabilitatilor, mijloacelor si actiunilor ntreprinse sau planificate pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu, precum si pentru respectarea termenelor de realizare a acestor obiective si tinte de mediu;

i)obiectiv de mediu - scop general de mediu, rezultat n baza politicii de mediu, pe care o organizatie si-l stabileste si care este cuantificabil, acolo unde este posibil;

j)tinta de mediu - cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este posibil, aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei, care rezulta din obiectivele de mediu si care trebuie stabilita si ndeplinita pentru atingerea acestor obiective;

k)sistem de management de mediu - acea parte din managementul general, care include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, revizuirea si mentinerea politicii de mediu;

l)audit de mediu - instrument managerial de evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei organizatiei, a sistemului de management si a proceselor elaborate pentru protectia mediului, cu scopul de:

(i)a facilita controlul managerial al practicilor cu posibil impact asupra mediului;

(ii)a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei, conform anexei nr. 2;

m)ciclu de audit - perioada de timp n care toate activitatile organizatiei sunt auditate, conform anexei nr. 2;

n)auditor - persoana sau echipa apartinnd personalului organizatiei sau din afara acesteia, care actioneaza n numele conducerii organizatiei, care are, individual sau colectiv, competentele prevazute n anexa nr. 2 pct. 2.4 si este suficient de independenta fata de activitatile auditate pentru a formula o apreciere obiectiva;

o)raport de mediu - informatiile detaliate n anexa nr. 3 pct. 3.2 [de la lit. a) la lit. g)];

p)parte interesata - persoana sau grup, inclusiv reprezentanti ai autoritatilor, interesata sau afectata de performanta de mediu a organizatiei;

q)verificator de mediu - persoana sau organizatie, independenta fata de organizatia verificata, care a obtinut acreditarea pentru a verifica:

- respectarea prevederilor prezentului ordin privind analiza de mediu initiala, dupa caz, sistemul de management de mediu, audit de mediu si rezultatele acestuia, raportul de mediu;

- acuratetea, credibilitatea si corectitudinea datelor si informatiilor din raportul de mediu si a informatiilor care necesita validare,

n conformitate cu conditiile si procedurile prevazute la art. 11;

r)sistemul de acreditare - sistemul pentru acreditarea si supravegherea verificatorilor de mediu, operat de catre o institutie sau organizatie impartiala, desemnata sau creata de autoritatea competenta (organismul de acreditare), avnd suficiente resurse, competenta necesara si procedurile adecvate pentru a ndeplini functiile definite de prezentul ordin;

s)organizatie - companie, corporatie, firma, ntreprindere, autoritate sau institutie, o parte din sau o combinatie a acestora, cu raspundere limitata sau cu orice alt statut juridic, publica sau privata, care are propria structura functionala si administrativa;

t)amplasament - ntregul teren dintr-o locatie geografica distincta, aflat sub controlul managerial al organizatiei, acoperind activitati, produse si servicii. Acesta include ntreaga infrastructura, echipamente si materiale;

u)organisme competente - organismele nationale, regionale sau locale desemnate pentru a ndeplini tintele specificate n prezentul ordin.

Art. 4

Prezentul ordin se aplica organizatiilor din toate domeniile de activitate, care doresc sa-si mbunatateasca performanta de mediu pentru o parte a activitatii sau pentru toate activitatile desfasurate.

Art. 5

n scopul obtinerii nregistrarii EMAS, organizatia trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

a)sa realizeze cel putin o analiza de mediu pentru activitatile, produsele si serviciile sale, n conformitate cu anexa nr. 7, referitoare la problemele continute de anexa nr. 6, si, pe baza rezultatelor obtinute, sa implementeze un sistem de management de mediu care raspunde tuturor cerintelor prevazute n anexa nr. 1 si, n special, sa respecte legislatia relevanta din domeniul mediului. Pentru organizatiile care au deja un sistem de management de mediu certificat n conformitate cu cerintele art. 20 nu este necesara efectuarea acestei analize de mediu n momentul implementarii EMAS, daca sistemul contine informatiile necesare pentru identificarea si evaluarea aspectelor de mediu descrise n anexa nr. 6;

b)sa efectueze sau sa solicite efectuarea a cel putin unui audit de mediu n conformitate cu cerintele descrise n anexa nr. 2. Auditul de mediu are ca scop evaluarea performantei de mediu a organizatiei;

c)sa pregateasca un raport de mediu n conformitate cu anexa nr. 3 pct. 3.2.

Raportul trebuie sa includa:

- rezultatele obtinute de organizatie fata de obiectivele si tintele de mediu propuse;

- cerintele de mbunatatire continua a performantei de mediu

si sa ia n considerare necesitatile de informare ale partilor interesate;

d)sa se asigure ca:

- analiza de mediu, sistemul de management, procedura de audit si raportul de mediu sunt examinate n scopul de a verifica ndeplinirea cerintelor prezentului ordin;

- raportul de mediu este validat de catre un verificator de mediu, pentru a garanta conformarea cu prevederile din anexa nr. 3;

e)sa nainteze organismului national competent raportul de mediu validat.

Art. 6

n scopul mentinerii nregistrarii EMAS, organizatia trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

a)sa detina un sistem de management de mediu si un program de audit privind frecventa verificarilor, conform cerintelor prevazute n anexa nr. 5 pct. 5.6;

b)sa nainteze anual catre organismul competent actualizarile necesare si validate ale raportului de mediu si sa le puna la dispozitie publicului.

Art. 7

(1)Autoritatea competenta pentru aplicarea prezentului ordin este autoritatea publica centrala de mediu.

(2)n cadrul autoritatii publice centrale de mediu se nfiinteaza Comitetul consultativ EMAS si Biroul EMAS, ca parte a Serviciului controlul integrat al poluarii, mentionat n art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002.

Art. 8

(1)Comitetul consultativ EMAS este constituit din 19 membri, dupa cum urmeaza: doi reprezentanti ai autoritatii publice centrale de mediu, cte un reprezentant al autoritatilor publice centrale pentru urbanism si amenajarea teritoriului, industrie, pentru ntreprinderi mici si mijlocii, doi reprezentanti ai institutelor de cercetare relevante n domeniu, trei reprezentanti ai institutiilor de nvatamnt superior, cinci reprezentanti ai asociatiilor patronale si patru reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale care desfasoara activitati n domeniul protectiei mediului.

(2)Comitetul consultativ EMAS asigura managementul si controlul programului EMAS.

(3)Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului consultativ EMAS este elaborat de catre membrii Comitetului consultativ EMAS si este aprobat prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale de mediu.

(4)Biroul EMAS este constituit din experti n domeniul managementului si auditului de mediu.

Art. 9

Comitetul consultativ EMAS si Biroul EMAS asigura proceduri pentru suspendarea si anularea nregistrarii organizatiilor si le aplica cel putin pentru:

- evaluarea observatiilor partilor interesate despre organizatiile nregistrate;

- refuzul, anularea sau suspendarea nregistrarii organizatiilor.

Art. 10

Comitetul consultativ EMAS aproba, iar Biroul EMAS este responsabil cu nregistrarea organizatiilor n cadrul EMAS. Biroul EMAS asigura nscrierea si mentinerea organizatiilor ntr-un registru.

Art. 11

(1)Comitetul consultativ EMAS stabileste un sistem de acreditare a verificatorilor de mediu independenti si de supraveghere a activitatii acestora.

(2)Activitatile de acreditare si supraveghere a verificatorilor de mediu se realizeaza de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti.

(3)Acreditarea verificatorilor de mediu si supravegherea activitatilor acestora se realizeaza n conformitate cu prevederile anexei nr. 5.

Art. 12

(1)Documentele necesare nregistrarii unei organizatii n cadrul EMAS sunt:

a)raportul de mediu, validat n conformitate cu prevederile anexei nr. 3;

b)formularul completat, care include cel putin informatiile prevazute n anexa nr. 8;

c)dovada achitarii tarifului de nregistrare. Valoarea tarifelor de nregistrare este stabilita prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale de mediu.

(2)Comitetul consultativ EMAS hotaraste daca organizatia ntruneste toate cerintele prezentului ordin, n baza informatiilor primite si n special a investigatiilor facute pe lnga autoritatea locala de mediu n privinta respectarii de catre organizatie a legislatiei de mediu relevante.

(3)Biroul EMAS nregistreaza organizatia, i atribuie numar de nregistrare si nstiinteaza conducerea organizatiei referitor la acordarea nregistrarii EMAS.

Art. 13

(1)Comitetul consultativ EMAS refuza, suspenda sau anuleaza, dupa caz, nregistrarea EMAS a organizatiei daca primeste un raport de supraveghere din partea organismului de acreditare, din care rezulta ca activitatile verificatorului de mediu nu s-au desfasurat n mod corespunzator pentru a ntruni cerintele prevazute de prezentul ordin.

(2)Comitetul consultativ EMAS suspenda sau anuleaza, dupa caz, nregistrarea unei organizatii, n urmatoarele situatii:

a)organizatia nu prezinta actualizarile anuale validate ale raportului de mediu, n termen de trei luni de la data la care sunt solicitate;

b)organizatia nu achita tarifele de nregistrare corespunzatoare, n termen de trei luni de la data la care sunt solicitate;

c)organizatia nu mai respecta una sau mai multe dintre conditiile prezentului ordin;

d)autoritatea publica locala de mediu informeaza ca organizatia a ncalcat una dintre prevederile legislatiei privind protectia mediului.

(3)Refuzul, suspendarea sau anularea nregistrarii unei organizatii se face n urma consultarii partilor interesate, pentru a furniza Comitetului consultativ EMAS dovezile concludente pentru luarea deciziei.

(4)Comitetul consultativ EMAS informeaza conducerea organizatiei att despre motivele masurilor adoptate, ct si despre dovezile furnizate de autoritatea publica locala de mediu.

Art. 14

Masurile coercitive prevazute la art. 13 nu se mai aplica daca Comitetul consultativ EMAS primeste informatii satisfacatoare referitoare la respectarea tuturor cerintelor EMAS de catre organizatie sau daca autoritatea publica locala de mediu transmite ca organizatia a luat toate masurile necesare pentru a respecta legislatia de mediu si pentru a preveni aparitia altor situatii similare.

Art. 15

Organismul de acreditare deschide, revizuieste si actualizeaza o lista cu verificatorii de mediu, pe care o comunica lunar Comitetului consultativ EMAS.

Art. 16

Biroul EMAS deschide, revizuieste si actualizeaza lista cu organizatiile nregistrate EMAS.

Art. 17

Organizatiile nregistrate utilizeaza marca EMAS, conform anexei nr. 4, n baza procedurii privind reproducerea acesteia.

Art. 18

Versiunile 1 si 2 ale marcii EMAS, prezentate n anexa nr. 4, sunt utilizate si aplicate de organizatii pe urmatoarele documente:

a)pe informatii validate, conform anexei nr. 3 pct. 3.5 si n conditiile art. 17, prin care se elimina confuzia cu etichetele produselor ecologice, folosindu-se versiunea a doua a marcii;

b)pe rapoartele de mediu validate, folosindu-se versiunea a doua a marcii;

c)pe antetul organizatiilor nregistrate, folosindu-se prima versiune a marcii;

d)pe informatiile care anunta participarea unei organizatii n cadrul EMAS, folosindu-se prima versiune a marcii;

e)pe sau n reclamele la produse, activitati sau servicii, doar n conditiile n care exista siguranta ca nu se produce o confuzie cu etichetele produselor ecologice.

Art. 19

Marca nu trebuie folosita si aplicata n urmatoarele situatii:

a)pe produse sau pe ambalajul acestora;

b)pentru alte produse, activitati si servicii ale aceleiasi organizatii, care nu fac obiectul nregistrarii EMAS.

Art. 20

(1)Organizatiile care pun n aplicare standarde nationale, europene sau internationale n domeniul mediului, relevante pentru EMAS (de exemplu: SR EN ISO 14001:1997), si care respecta procedurile de certificare adecvate, conform acestor standarde, ntrunesc cerintele prezentului ordin, cu urmatoarele conditii:

a)standardele trebuie sa fie recunoscute la nivel national;

b)cerintele de acreditare pentru organismele de certificare trebuie sa fie recunoscute la nivel national.

(2)Pentru a permite nregistrarea EMAS a organizatiilor mentionate la alin. (1), acestea trebuie sa demonstreze verificatorului de mediu ca respecta cerintele neacoperite de standardele recunoscute.

Art. 21

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti promoveaza participarea organizatiilor n cadrul EMAS si, n special, participarea ntreprinderilor mici si mijlocii (IMM), prin:

a)facilitarea accesului la informatii si institutii publice;

b)adoptarea si promovarea masurilor de asistenta tehnica, n colaborare cu autoritatile locale, camere de comert, asociatii patronale etc.;

c)tarife de nregistrare rezonabile, care sa ncurajeze o mai larga participare.

Art. 22

Comitetul consultativ EMAS ia masurile necesare pentru:

a)informarea organizatiilor asupra prezentului ordin;

b)informarea publicului asupra obiectivelor si componentelor principale ale EMAS.

Art. 23

Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 24

Ghidurile, procedurile, regulamentele si normele de aplicare mentionate n prezentul ordin se aproba de ministrul autoritatii publice centrale de mediu n termen de 2 ani de la data intrarii n vigoare a prezentului ordin.

Art. 25

Prezentul ordin intra n vigoare la 60 de zile de la data publicarii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Art. 26

Directia generala de protectia mediului va duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.

-****-

p. Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului,

 

Petre Daea,

 

secretar de stat

 

 

ANEXA Nr. 1:

(A)CERINTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

Sistemul de management al mediului este pus n aplicare n conformitate cu cerintele enumerate mai jos (sectiunea 4 SR EN ISO 14001:1997)*):

Cerinte ale sistemului de management al mediului

1.Cerinte generale

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina un sistem de management de mediu ale carui cerinte sunt descrise n prezenta anexa.

2.Politica de mediu

Conducerea organizatiei la cel mai nalt nivel trebuie sa defineasca politica de mediu a organizatiei si sa se asigure ca aceasta:

a)corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului ale activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei;

b)include un angajament de mbunatatire continua a performantei de mediu si de prevenire a poluarii;

c)include un angajament de conformitate cu legislatia si reglementarile de mediu, precum si cu alte cerinte pe care organizatia le-a adoptat;

d)ofera cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor generale si tintelor de mediu;

e)este documentata, implementata, mentinuta si comunicata ntregului personal;

f)este disponibila pentru public.

3.Planificare

3.1.Aspecte de mediu

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina cel putin o procedura de identificare a aspectelor de mediu ale activitatilor, produselor sau serviciilor sale, pe care le poate controla si asupra carora se presupune ca are influenta, cu scopul de a le determina pe cele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Organizatia trebuie sa se asigure ca aspectele cu un impact semnificativ sunt luate n considerare la stabilirea obiectivelor sale de mediu.

Organizatia trebuie sa actualizeze aceste informatii.

3.2.Prevederi legale si alte cerinte

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina procedura prin care sa se identifice si sa se permita accesul la prevederile legale si la alte cerinte, aplicabile aspectelor de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor sale.

3.3.Obiective generale si tinte de mediu

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina obiective generale si tinte de mediu documentate, pentru fiecare functie si nivel relevante din cadrul organizatiei.

Cu ocazia stabilirii si analizarii obiectivelor sale, o organizatie trebuie sa ia n considerare prevederile legale si alte cerinte, aspectele de mediu semnificative, optiunile sale tehnologice si cerintele financiare, operationale, comerciale, precum si punctele de vedere ale partilor interesate.

Obiectivele generale si tintele de mediu trebuie sa fie n concordanta cu politica de mediu, inclusiv cu angajamentul de prevenire a poluarii.

3.4.Program(e) de management de mediu

Pentru atingerea obiectivelor generale si a tintelor de mediu, organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina unul sau mai multe programe. Programul trebuie sa includa:

- desemnarea responsabilitatilor pentru fiecare functie si nivel relevante ale organizatiei, pentru atingerea obiectivelor de mediu;

- mijloacele si termenele privind realizarea acestora.

n cazul unor proiecte care se refera la extinderi de activitate, precum si la activitati, produse sau servicii noi sau modificate, programul(ele) trebuie schimbat(e) astfel nct sa se asigure aplicarea managementului de mediu pentru aceste proiecte.

4.Implementare si operare

4.1.Structura si responsabilitate

Pentru a facilita eficienta managementului de mediu, atributiile, responsabilitatile si autoritatea trebuie sa fie definite, documentate si comunicate.

Conducerea organizatiei trebuie sa furnizeze resursele necesare pentru implementarea si controlul sistemului de management de mediu. Aceste resurse cuprind resurse umane, calificate si specializate, resurse tehnologice si resurse financiare.

Conducerea organizatiei la cel mai nalt nivel trebuie sa numeasca unul sau mai multi reprezentanti care, n afara altor responsabilitati, trebuie sa aiba definite atributiile, responsabilitatile si autoritatea pentru:

- asigurarea cerintelor referitoare la sistemul de management de mediu stabilite, implementate si mentinute conform prezentei anexe;

- raportarea catre conducerea organizatiei la cel mai nalt nivel asupra performantei sistemului de management de mediu, pentru analiza si ca baza pentru mbunatatirea acestui sistem.

4.2.Instruire, constientizare si competenta

Organizatia trebuie sa identifice necesitatile de instruire a personalului. ntregul personal a carui activitate poate avea un impact semnificativ asupra mediului trebuie instruit n mod corespunzator.

Trebuie sa se stabileasca si sa se mentina proceduri pentru ca personalul sau membrii sai, de la toate nivelurile si din toate functiile relevante, sa fie constientizati asupra:

a)importantei conformitatii cu politica de mediu, cu procedurile si cerintele sistemului de management de mediu;

b)impactului semnificativ asupra mediului, real sau posibil, provenit din activitatea lor, si asupra efectelor benefice aduse mediului prin mbunatatirea performantei lor individuale;

c)atributiilor si responsabilitatilor n realizarea conformitatii cu politica de mediu, cu procedurile si cerintele sistemului de management de mediu, inclusiv cu cerintele referitoare la pregatirea capacitatii de raspuns n cazul situatiilor de urgenta;

d)consecintelor posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specificate.

Personalul care ndeplineste sarcini care pot avea impact semnificativ asupra mediului trebuie sa aiba competenta necesara fie prin educatie, fie prin instruirea corespunzatoare si/sau prin experienta.

4.3.Comunicare

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri referitoare la aspectele de mediu si la sistemul de management de mediu, pentru:

a)comunicarea interna ntre diferitele niveluri si functii ale organizatiei;

b)primirea, documentarea si transmiterea raspunsurilor corespunzatoare la solicitarile pertinente ale partilor interesate din exterior.

Organizatia trebuie sa aiba n vedere procesul de comunicare externa privind aspectele semnificative de mediu si sa nregistreze deciziile sale.

4.4.Documentatia sistemului de management de mediu

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina informatiile, pe suport de hrtie sau electronic, pentru:

a)descrierea elementelor esentiale ale sistemului de management de mediu si interactiunea lor;

b)indicarea accesului la documentatia conexa.

4.5.Controlul documentelor

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru controlul tuturor documentelor cerute de prezenta anexa si pentru a se asigura ca:

a)acestea pot fi localizate;

b)sunt analizate periodic, revizuite, atunci cnd este necesar, si aprobate de persoane autorizate;

c)versiunile actualizate ale documentelor sunt disponibile n toate locurile unde se efectueaza operatii esentiale pentru functionarea eficienta a sistemului de management de mediu;

d)documentele depasite sunt retrase prompt din toate punctele de difuzare si utilizare sau sunt protejate n alt mod mpotriva unei utilizari neintentionate;

e)orice document depasit, pastrat n scopuri juridice si/sau pentru informare, sa fie usor identificabil.

Documentatia trebuie sa fie lizibila, datata (cu datele de revizuire indicate) si usor identificabila, mentinuta ntr-un mod ordonat si arhivata pentru o perioada precizata. Trebuie stabilite si actualizate proceduri si responsabilitati pentru crearea si modificarea diferitelor tipuri de documente.

4.6.Control operational

Organizatia trebuie sa identifice acele operatii si activitati care sunt asociate aspectelor de mediu semnificative, corespunzatoare politicii, obiectivelor generale si tintelor sale.

Organizatia trebuie sa planifice aceste activitati, inclusiv activitatea de ntretinere, pentru a se asigura ca acestea se realizeaza n conditiile specificate, prin:

a)stabilirea si mentinerea procedurilor documentate, pentru a cuprinde situatiile n care absenta unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de la politica de mediu, obiectivele generale si tintele de mediu;

b)stipularea n proceduri a criteriilor de operare;

c)stabilirea si mentinerea procedurilor referitoare la aspectele de mediu semnificative, identificabile, cu privire la bunurile si serviciile utilizate de organizatie si comunicarea catre furnizori si contractanti a procedurilor si cerintelor relevante.

4.7.Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a identifica posibilele accidente si situatii de urgenta, pentru a raspunde unor astfel de situatii si pentru a preveni si a reduce impactul asupra mediului, care poate fi asociat acestora.

Organizatia trebuie sa analizeze si sa revizuiasca, acolo unde este necesar, procedurile de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns, n special dupa producerea accidentelor sau aparitia unor situatii de urgenta. De asemenea, organizatia trebuie sa testeze periodic astfel de proceduri, atunci cnd acest lucru este posibil.

5.Verificare si actiune corectiva

5.1.Monitorizare si masurare

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri documentate pentru a monitoriza si a masura, n mod regulat, caracteristicile principale ale operatiilor si activitatilor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Aceasta activitate trebuie sa includa pastrarea informatiilor care permit urmarirea performantei, a controalelor operationale relevante si a conformitatii cu obiectivele generale si tintele de mediu ale organizatiei.

Echipamentul de monitorizare trebuie etalonat si ntretinut, iar nregistrarile acestui proces trebuie pastrate n conformitate cu procedurile organizatiei.

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina o procedura documentata pentru evaluarea periodica a conformitatii cu reglementarile si legislatia de mediu n vigoare.

5.2.Neconformitati, actiuni corective si actiuni preventive

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru definirea responsabilitatilor si autoritatii, pentru tratarea si analizarea neconformitatilor, pentru adoptarea unor masuri n vederea reducerii oricarui impact produs, initierea si finalizarea actiunilor corective si preventive.

Orice actiune corectiva sau preventiva, ntreprinsa pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor existente sau posibile, trebuie adaptata importantei problemelor si trebuie sa fie proportionala cu impactul produs asupra mediului.

Organizatia trebuie sa implementeze si sa pastreze orice modificari aparute n procedurile documentate rezultate din actiunile corective si preventive.

5.3.nregistrari

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri de identificare, pastrare si eliminare a nregistrarilor privitoare la mediu. Aceste nregistrari trebuie sa includa evidentele privind instruirea personalului, rezultatele auditurilor si ale analizelor.

nregistrarile referitoare la mediu trebuie sa fie lizibile, identificabile si trebuie sa permita regasirea informatiilor privind activitatea, produsul sau serviciul implicat. nregistrarile referitoare la mediu trebuie pastrate si mentinute astfel nct sa poata fi regasite cu usurinta si trebuie protejate mpotriva oricarui risc de deteriorare sau pierdere. Durata lor de pastrare trebuie stabilita si nregistrata.

nregistrarile trebuie mentinute ntr-un mod adecvat sistemului si organizatiei, pentru a demonstra conformitatea cu cerintele prezentei anexe.

5.4.Auditul sistemului de management al mediului

Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina unul sau mai multe programe si proceduri pentru realizarea periodica a auditurilor sistemului de management de mediu, n vederea:

a)determinarii daca sistemul de management de mediu:

- este conform dispozitiilor convenite pentru managementul de mediu, incluznd cerintele prezentei anexe; si

- este implementat si mentinut corespunzator;

b)furnizarii catre conducerea organizatiei a informatiilor referitoare la rezultatele auditurilor.

Programul de audit al organizatiei, inclusiv termenele, trebuie sa se bazeze pe importanta privind mediul a activitatii implicate si pe rezultatele auditurilor precedente. Pentru a fi complete, procedurile de audit trebuie sa stabileasca domeniul de aplicare, frecventa si tehnicile de audit, precum si responsabilitatile si cerintele pentru conducerea auditurilor si raportarea rezultatelor.

6.Analiza efectuata de conducere

Conducerea organizatiei la cel mai nalt nivel trebuie sa analizeze sistemul de management de mediu la intervale prestabilite, pentru a se asigura ca acesta este n permanenta corespunzator, adecvat si eficient. Analiza efectuata de conducere trebuie sa asigure ca informatiile necesare sunt colectate astfel nct sa permita conducerii sa realizeze corespunzator aceasta analiza. Aceasta analiza trebuie sa fie documentata.

Analiza efectuata de conducere trebuie sa abordeze eventualele necesitati de schimbare a politicii de mediu, a obiectivelor si a altor elemente ale sistemului de management de mediu, ca urmare a rezultatelor auditurilor sistemului, modificarilor circumstantelor si n cadrul angajamentului de mbunatatire continua.

(B)ASPECTE CARE TREBUIE ABORDATE DE ORGANIZATIILE CARE PUN N APLICARE EMAS

1.Respectarea legislatiei

Organizatiile trebuie sa demonstreze ca:

a)au identificat si cunosc implicatiile ntregii legislatii relevante de mediu;

b)iau masurile necesare pentru respectarea legislatiei de mediu; si

c)detin proceduri care permit respectarea permanenta a acestor cerinte.

2.Performanta

Organizatiile trebuie sa poata demonstra ca sistemul de management si procedurile de audit se refera la actuala performanta de mediu, n raport cu aspectele identificate conform anexei nr. 6. Performanta organizatiei raportata la obiective si tinte trebuie sa fie evaluata n cadrul procesului de analiza efectuat de conducere. Organizatia se obliga, de asemenea, sa mbunatateasca continuu performanta sa de mediu. n acest scop, organizatia si poate baza actiunile pe programele de mediu locale, regionale sau nationale.

Obiectivele si tintele sistemului de management nu pot fi considerate obiective de mediu. Daca organizatia detine unul sau mai multe amplasamente, fiecare dintre acestea, n care se aplica EMAS, trebuie sa respecte toate cerintele EMAS, inclusiv mbunatatirea continua a performantei de mediu definita la art. 3 b) din ordin.

3.Relatiile si comunicarea cu exteriorul

Organizatiile trebuie sa poata demonstra disponibilitatea pentru un dialog deschis cu publicul si cu alte parti interesate din exterior, inclusiv cu comunitatile locale si cu clientii, privind impactul de mediu al activitatilor, produselor si serviciilor lor, pentru a identifica ngrijorarile publicului si ale altor parti interesate.

4.Implicarea angajatilor

Pe lnga cerintele din sectiunea A, angajatii trebuie sa fie implicati n procesele de mbunatatire continua a performantei de mediu a organizatiei. Trebuie utilizate forme adecvate de participare, cum ar fi: caietul de sugestii, participarea la proiecte bazate pe munca n echipa si la comitete de mediu. Organizatiile trebuie sa tina cont de ghidul privind cele mai bune practici n acest domeniu, elaborat de Comitetul consultativ EMAS.

_____

*) Utilizarea textului standardului national reprodus n prezenta anexa se face cu permisiunea CEN. Versiunea completa a textului standardului national poate fi achizitionata de la Asociatia Romna de Standardizare (ASRO).

ANEXA Nr. 2: CERINTE PRIVIND AUDITUL INTERN DE MEDIU

2.1.Cerinte generale

Auditurile interne verifica daca activitatile care se desfasoara ntr-o organizatie sunt n conformitate cu procedurile stabilite. De asemenea, auditul identifica orice probleme n procedurile existente, precum si posibilitatile de mbunatatire ale acestor proceduri. Domeniul de aplicare a auditurilor realizate ntr-o organizatie poate varia de la auditul unei simple proceduri pna la auditarea activitatilor complexe. Toate activitatile unei anumite organizatii sunt supuse unui audit pe o perioada data de timp. Perioada necesara pentru finalizarea auditarii tuturor activitatilor se numeste ciclu de audit. n cazul organizatiilor mici, cu structura simpla, se pot audita n acelasi timp toate activitatile. Pentru aceste organizatii ciclul de audit este intervalul dintre auditari.

Auditurile interne sunt efectuate de catre persoane independente de activitatea auditata, pentru a se asigura o evaluare impartiala. Ele pot fi efectuate de angajati ai organizatiei sau de persoane din exterior (angajati ai altor organizatii sau angajati ai altor departamente din cadrul aceleiasi organizatii ori consultanti).

2.2.Obiective

Programul de audit de mediu al organizatiei defineste n scris obiectivele fiecarui audit sau ciclu de audit, inclusiv frecventa auditului pentru fiecare activitate.

Obiectivele se refera n special la evaluarea sistemelor de management operationale si la determinarea conformarii cu politica si programul organizatiei, care includ respectarea cerintelor relevante privind reglementarea de mediu.

2.3.Scop

Scopul fiecarui audit sau al fiecarei etape din ciclul de audit, dupa caz, trebuie sa defineasca si sa precizeze explicit:

1.domeniile acoperite;

2.activitatile de auditat;

3.criteriile de mediu care trebuie avute n vedere;

4.perioada acoperita de audit.

Auditul de mediu include analiza datelor reale necesare pentru evaluarea performantei de mediu a organizatiei.

2.4.Organizare si resurse

Auditurile de mediu sunt efectuate de persoane sau grupuri de persoane cu experienta necesara n domeniile si sectoarele auditate, avnd inclusiv cunostintele relevante si experienta n domeniul mediului, managerial, tehnic si legislativ, precum si cu pregatirea si competenta necesare auditarii pentru atingerea obiectivelor stabilite. Resursele si timpul alocate auditului sunt n concordanta cu scopul si obiectivele acestuia.

Conducerea organizatiei la cel mai nalt nivel trebuie sa acorde sprijin n procesul de audit.

Auditorii trebuie sa fie independenti de activitatile pe care le auditeaza, pentru a realiza o evaluare obiectiva si impartiala.

2.5.Planificarea si pregatirea pentru audit

Fiecare audit este planificat si pregatit, conform obiectivelor, n special pentru asigurarea:

- unei alocari corespunzatoare a resurselor;

- asumarii rolului si responsabilitatii fiecarei persoane implicate n procesul de audit (inclusiv auditorii, conducerea si personalul).

Pregatirea pentru audit trebuie sa includa familiarizarea cu activitatile organizatiei si cu sistemul de management de mediu instituit n cadrul organizatiei, precum si evaluarea rezultatelor si concluziilor auditurilor anterioare.

2.6.Activitatile de audit

Activitatile de audit trebuie sa includa:

- discutii cu personalul;

- inspectarea echipamentelor si a conditiilor de operare;

- analizarea nregistrarilor, a procedurilor scrise si a altor documentatii relevante,

cu scopul de a evalua performanta de mediu a activitatii auditate si pentru a se stabili daca:

- respecta standardele, regulamentele, obiectivele si tintele;

- sistemul existent de gestionare a responsabilitatilor de mediu este eficient si adecvat.

Printre altele trebuie folosite controale prin sondaj pentru verificarea respectarii acestor criterii si pentru a determina eficacitatea ntregului sistem de management.

Procesul de audit cuprinde cel putin urmatoarele etape:

a)familiarizarea cu sistemele de management;

b)evaluarea punctelor tari si slabe ale sistemelor de management;

c)obtinerea dovezilor relevante;

d)evaluarea constatarilor auditului;

e)pregatirea concluziilor auditului;

f)raportarea constatarilor si a concluziilor auditului.

2.7.Raportarea constatarilor si concluziilor auditului

La sfrsitul fiecarui audit sau ciclu de audit auditorii trebuie sa ntocmeasca un raport de audit scris, a carui forma si continut trebuie sa asigure o prezentare integrala si oficiala a tuturor constatarilor si concluziilor auditului.

Constatarile si concluziile auditului sunt comunicate oficial conducerii la cel mai nalt nivel.

Obiectivele fundamentale ale unui raport de audit scris sunt:

a)sustinerea prin documente a scopului auditului;

b)situatia conformarii la politica de mediu a organizatiei si progresul n domeniul mediului al organizatiei;

c)furnizarea de informatii conducerii despre eficacitatea si acuratetea masurilor de monitorizare a impactului de mediu al organizatiei;

d)sustinerea prin documente a necesitatii actiunilor corective, dupa caz.

2.8.ncheierea auditului

Procesul de audit se ncheie cu pregatirea si implementarea unui plan adecvat de actiuni corective.

Se instituie mecanisme functionale corespunzatoare care sa asigure urmarirea rezultatelor auditului.

2.9.Frecventa auditului

Auditul sau ciclul de audit se desfasoara, dupa caz, la intervale de cel mult 3 ani.

Frecventa cu care fiecare activitate este auditata variaza n functie de:

a)natura, dimensiunea si complexitatea activitatilor;

b)relevanta impacturilor de mediu asociate;

c)importanta si prioritatea problemelor constatate de auditurile precedente;

d)istoricul problemelor de mediu.

Activitatile complexe, cu impact semnificativ asupra mediului, trebuie auditate mai des.

Organizatiile si definesc propriile programe de audit si frecventa acestora lund n considerare ghidul elaborat de Comitetul consultativ EMAS.

ANEXA Nr. 3: RAPORTUL DE MEDIU

3.1.Introducere

Scopul raportului de mediu este sa informeze publicul si alte parti interesate din exterior despre impactul asupra mediului si performanta de mediu a organizatiei, precum si despre mbunatatirea continua a performantei de mediu. Raportul de mediu este totodata si un mijloc de a raspunde ngrijorarilor partilor interesate, identificate n anexa nr. 1 sectiunea B, pct. 3 si considerate importante pentru organizatie (anexa nr. 6, pct. 6.4). Informatiile de mediu trebuie prezentate ntr-o maniera clara si coerenta, n forma tiparita, pentru cei care nu au alte mijloace de a le obtine. Dupa prima nregistrare si la fiecare trei ani, organizatia trebuie sa puna la dispozitie informatii detaliate, conform pct. 3.2, ntr-o forma tiparita unica.

3.2.Raport de mediu

Dupa prima nregistrare, organizatia furnizeaza informatii de mediu, lund n considerare criteriile de la pct. 3.5 privind raportul de mediu si care trebuie validat de catre verificatorul de mediu. Dupa validare, informatiile sunt transmise Comitetului consultativ EMAS si sunt puse la dispozitie publicului. Raportul de mediu este un instrument de comunicare si dialog cu publicul si cu alte parti interesate din exterior, referitor la performanta de mediu. La elaborarea si redactarea raportului de mediu organizatia trebuie sa tina seama de necesitatile de informare a publicului si a altor parti interesate din exterior.

Cerintele minime pentru aceste informatii sunt:

a)descrierea clara si univoca a organizatiei care se nregistreaza n cadrul EMAS si un sumar al activitatilor, produselor si serviciilor sale, precum si un sumar al relatiilor cu organizatia-mama (acolo unde este cazul);

b)prezentarea politicii de mediu si descrierea succinta a sistemului de management de mediu al organizatiei;

c)descrierea tuturor aspectelor de mediu semnificative, directe si indirecte, din care rezulta un impact semnificativ asupra mediului, precum si explicarea naturii impactului n raport cu aceste aspecte, conform anexei nr. 6;

d)descrierea obiectivelor generale si a tintelor n raport cu aspectele de mediu semnificative si impactul de mediu;

e)sinteza datelor existente despre performanta organizatiei n raport cu obiectivele generale si tintele, precum si cu impactul semnificativ asupra mediului. Sinteza poate include valori ale emisiilor de poluanti, producerii de deseuri, consumului de materie prima, consumului de energie si apa, nivelurilor de zgomot si alte aspecte indicate n anexa nr. 6. Datele trebuie sa permita compararea anuala pentru a evalua evolutia performantei de mediu a organizatiei;

f)prezentarea factorilor privind performanta de mediu, inclusiv performanta fata de respectarea prevederilor legale, precum si performanta n raport cu impactul semnificativ asupra mediului;

g)mentionarea numelui si numarului de acreditare ale verificatorului de mediu si data validarii.

3.3.Criterii de raportare a performantei de mediu

Pentru a demonstra performanta de mediu a organizatiei, datele primare furnizate de un sistem de management de mediu sunt folosite n mai multe moduri, n acest scop, organizatia poate folosi indicatori relevanti existenti ai performantei de mediu, asigurndu-se ca acestia:

a)ofera o evaluare exacta a performantei organizatiei;

b)sunt usor de nteles si nu sunt ambigui;

c)permit comparatia anuala pentru a evalua performanta de mediu a organizatiei;

d)permit comparatia cu indicii de activitate sectoriali, nationali sau regionali;

e)permit comparatia cu conditiile de reglementare, dupa caz.

3.4.Pastrarea informatiilor disponibile publicului

Organizatia actualizeaza informatiile detaliate la pct. 3.2, iar n cazul schimbarii acestora este necesara validarea cel putin anuala de catre verificatorul de mediu.

Abaterile de la frecventa de actualizare variaza conform ghidului elaborat de Comitetul consultativ EMAS. Dupa validare, schimbarile sunt transmise Comitetului consultativ EMAS si sunt puse la dispozitie publicului.

3.5.Publicarea informatiilor

Organizatiile pot furniza diverselor segmente de public sau parti interesate informatii despre sistemul de management de mediu si informatii selectate din raportul de mediu.

Orice informatie de mediu publicata de o organizatie poate purta marca EMAS, cu conditia de a fi validata de un verificator de mediu si sa faca referire la ultimul raport de mediu al organizatiei, din care a fost extrasa, precum si sa fie:

a)exacta si sa nu dezinformeze;

b)argumentata si verificabila;

c)relevanta si folosita ntr-un context adecvat sau ntr-o situatie specifica;

d)reprezentativa pentru ntreaga performanta de mediu a organizatiei;

e)fara riscul de a fi interpretata gresit;

f)semnificativa n raport cu ntregul impact asupra mediului.

3.6.Accesul publicului la informatiile disponibile

Informatiile descrise la pct. 3.2 lit. a)-g), care constituie raportul de mediu al unei organizatii, si informatiile actualizate, mentionate la pct. 3.4, sunt disponibile publicului si altor parti interesate. Raportul de mediu trebuie sa fie accesibil publicului. n acest scop, organizatiile ar trebui sa foloseasca orice mijloace existente (publicatii electronice, biblioteci etc.). Organizatia trebuie sa fie capabila sa demonstreze verificatorului de mediu ca orice persoana interesata de performanta organizatiei are acces usor si liber la informatiile cerute la pct. 3.2 lit. a)-g) si pct. 3.4.

3.7.Responsabilitatea privind diferitele amplasamente locale

Organizatiile care se nregistreaza n cadrul EMAS pot opta sa redacteze un raport de mediu care sa acopere un numar de locatii geografice diferite. Intentia EMAS este de a asigura responsabilitatea locala si, astfel, organizatiile trebuie sa se asigure ca impactul semnificativ asupra mediului al fiecarui amplasament este clar identificat si documentat n raportul de mediu al organizatiei.

ANEXA Nr. 4: MARCA

Versiunea 1

 Versiunea 2

 

 

 

 

EMAS

 

MANAGEMENT DE MEDIU VERIFICAT

 

NR. NREGISTRARE

 EMAS

 

INFORMATII VALIDATE

 

NR. NREGISTRARE

 

 

Marca poate fi folosita de catre organizatia nregistrata n cadrul EMAS, n limba romna si n oricare dintre urmatoarele 12 limbi ale tarilor membre UE, cu conditia sa foloseasca urmatoarea formulare:

  Versiunea 1

 Versiunea 2

 

- engleza:

 verified environmental management

 validated information

 

- daneza:

 verificeret miljoledelse

 bekraeftede oplysninger

 

- germana:

 gepruftes Umweltmanagement

 geprufte Information

 

- greaca:

 

 

 

- spaniola:

 Gestion ambiental verificada

 Informacion validada

 

- finlandeza:

 vahivistettu ymparistoasioiden hallinta

 vahivistettua tietoa

 

- franceza:

 Management environnemental verifie

 information validee

 

- italiana:

 Gestione ambientale verificata

 informazione convalidata

 

- olandeza:

 Geverifieerd milieuzorgsysteem

 gevalideerde informatie

 

- portugheza:

 Gestao ambiental verificada

 informacao validada

 

- suedeza:

 Kontrollerat miljoledningssystem

 godkand information

 

 

Ambele versiuni ale marcii sunt nsotite ntotdeauna de numarul de nregistrare al organizatiei.

Marca este folosita numai:

- n trei culori (Pantone nr. 355 verde; Pantone nr. 109 galben; Pantone nr. 286 albastru);

- negru pe alb sau alb pe negru.

ANEXA Nr. 5: ACREDITAREA, SUPRAVEGHEREA SI ATRIBUTIILE VERIFICATORILOR DE MEDIU

5.1.Generalitati

Acreditarea verificatorilor de mediu se bazeaza pe principiile generale de competenta stabilite n prezenta anexa. Organismele de acreditare pot acredita ca verificatori de mediu persoane, organizatii sau combinatii ale acestora. Cerintele procedurale si criteriile detaliate pentru acreditarea verificatorilor de mediu sunt definite conform art. 11 din ordin si stabilite de organismul de acreditare, n conformitate cu principiile generale de competenta.

5.2.Cerinte pentru acreditarea verificatorilor de mediu

5.2.1.Urmatoarele competente constituie cerintele minime pe care trebuie sa le ndeplineasca un verificator de mediu:

a)cunoasterea si ntelegerea prezentului ordin, a functionarii generale a sistemelor de management de mediu, a standardelor relevante si a ghidurilor emise de Comitetul consultativ EMAS si de organismul de acreditare, conform art. 11 din ordin;

b)cunoasterea si ntelegerea cerintelor legislative, de reglementare si administrative, relevante pentru activitatea care face obiectul verificarii;

c)cunoasterea si ntelegerea problemelor de mediu, inclusiv a dimensiunii acestora n contextul dezvoltarii durabile;

d)cunoasterea si ntelegerea aspectelor tehnice relevante pentru problemele de mediu ale activitatii care face obiectul verificarii;

e)ntelegerea functionarii generale a activitatii care face obiectul verificarii, pentru a evalua daca sistemul de management este corespunzator;

f)cunoasterea si ntelegerea cerintelor si metodologiei de audit de mediu;

g)detinerea de cunostinte despre auditul informatiilor conform raportului de mediu.

Fiecare candidat trebuie sa faca dovada, catre organismul de acreditare, privind cunostintele, experienta sa relevanta si capacitatile sale tehnice n domeniile sus-mentionate.

n plus, verificatorul de mediu trebuie sa fie independent, mai ales fata de auditorul sau consultantul organizatiei, si sa fie obiectiv si impartial n desfasurarea activitatilor sale.

Fiecare verificator de mediu sau organizatie de verificare trebuie sa se asigure ca:

- organizatia, precum si personalul sau nu sunt supuse nici unei constrngeri financiare, comerciale sau de alta natura, care le-ar putea influenta evaluarea sau ar putea prejudicia ncrederea n independenta lor de evaluare si integritatea n relatia cu activitatile lor, si

- respecta toate normele aplicabile n acest domeniu.

Verificatorul de mediu trebuie sa dispuna de proceduri si metodologii documentate, inclusiv de mecanismele de control al calitatii si de prevederi de confidentialitate pentru cerintele de verificare din prezentul ordin.

n cazul n care verificatorul de mediu este o organizatie, aceasta trebuie sa detina si sa puna la dispozitie, la cerere, o organigrama a structurilor si responsabilitatilor din organizatie, precum si o declaratie a statutului juridic, a proprietarilor si surselor de finantare.

5.2.2.Domeniul de acreditare

Domeniul de acreditare a verificatorilor de mediu este definit n conformitate cu clasificarea activitatilor economice (cod CAEN). Domeniul de acreditare este limitat de competenta verificatorului de mediu si ia n considerare amploarea si complexitatea activitatii, dupa caz, aceasta realizndu-se n timpul supravegherii.

5.2.3.Cerinte suplimentare pentru acreditarea verificatorilor de mediu individuali care desfasoara verificari pe cont propriu

Verificatorii de mediu individuali care desfasoara verificari pe cont propriu, n afara respectarii cerintelor de la pct. 5.2.1 si 5.2.2, trebuie sa aiba:

- ntreaga competenta necesara pentru a executa verificarile n domeniile acreditate;

- un domeniu limitat de aplicare al acreditarii, n functie de competenta lor personala.

Respectarea acestor cerinte este asigurata prin evaluarea efectuata nainte de acreditare si prin supravegherea verificatorului de catre organismul de acreditare.

5.3.Supravegherea verificatorilor de mediu

5.3.1.Supravegherea verificatorilor de mediu efectuata de organismul care a acordat acreditarea

Verificatorul de mediu informeaza imediat organismul de acreditare despre orice schimbare care are influenta asupra acreditarii sau domeniului de acreditare.

Se instituie modalitati de supraveghere, la intervale regulate, dar nu mai mari de 24 de luni, pentru asigurarea respectarii continue a cerintelor de acreditare ale verificatorului de mediu si pentru a se monitoriza calitatea verificarilor efectuate. Supravegherea consta n audituri administrative, audieri la nivelul organizatiilor, chestionare, evaluari ale rapoartelor de mediu aferente organizatiilor, validate de verificatorii de mediu, si ale rapoartelor de verificare elaborate de verificatori. Supravegherea trebuie sa fie n concordanta cu activitatea desfasurata de verificatorul de mediu.

Decizia organismului de acreditare de a suspenda sau retrage acreditarea sau de a restrnge domeniul de acreditare se ia numai dupa ce verificatorul de mediu este audiat.

5.3.2.Supravegherea verificatorilor de mediu acreditati ntr-un stat membru care desfasoara activitati de verificare pe teritoriul Romniei

nainte de a desfasura activitati de verificare pe teritoriul Romniei, verificatorii de mediu acreditati ntr-un stat membru sau ntr-un stat cu legislatia armonizata cu legislatia Uniunii Europene notifica, cu cel putin 4 saptamni nainte, organismul de acreditare din Romnia, privind:

- detaliile de acreditare, competenta si componenta echipei, dupa caz;

- locul si perioada de desfasurare a verificarii, adresa si coordonatele organizatiei, masurile luate pentru solutionarea problemelor legate de aspectele legale si de limba, dupa caz.

Organismul de acreditare are dreptul sa ceara orice clarificari suplimentare privind aspectele sus-mentionate.

Aceasta notificare este comunicata naintea fiecarei verificari.

Organismul de acreditare nu solicita alte conditii care sa aduca atingere dreptului verificatorului de mediu de a presta servicii ntr-un alt stat dect cel n care i s-a acordat acreditarea. n special, nu se aplica tarife discriminatorii de notificare. Organismul de acreditare nu trebuie sa foloseasca procedura de notificare pentru a ntrzia sosirea verificatorului de mediu. Orice dificultate survenita n supravegherea verificatorului de mediu, la data comunicata, trebuie justificata n mod corespunzator. Daca survin costuri suplimentare de supraveghere, organismul de acreditare are dreptul sa perceapa tarifele corespunzatoare pentru acestea.

Daca organismul de acreditare care supravegheaza activitatea verificatorului de mediu nu este satisfacut de activitatea acestuia, raportul de supraveghere trebuie sa fie naintat catre:

- verificatorul de mediu n cauza;

- organismul care i-a acordat acreditarea;

- Comitetul consultativ EMAS; si

- forul organismelor de acreditare, n cazul oricarui litigiu care decurge din aceasta situatie.

Organizatiile nu trebuie sa refuze organismelor de acreditare dreptul de a supraveghea verificatorii de mediu prin evaluarea audierilor n timpul desfasurarii procesului de verificare.

5.4.Atributiile verificatorilor de mediu

5.4.1.Functia verificatorilor de mediu este de a verifica, fara a aduce atingere drepturilor de punere n aplicare a conditiilor de reglementare:

- respectarea tuturor prevederilor prezentului ordin: analiza de mediu initiala, daca este cazul, sistemul de management de mediu, auditul de mediu si rezultatele acestuia, raportul de mediu;

- acuratetea, credibilitatea si corectitudinea datelor si informatiilor din:

- raportul de mediu (anexa nr. 3, pct. 3.2 si 3.3);

- informatiile de mediu care necesita validare (anexa nr. 3, pct. 3.5).

Verificatorul de mediu verifica profesional validitatea tehnica a analizei de mediu, a auditului sau a altor proceduri aplicate de organizatie anterior, pentru a se evita suprapunerile inutile. Printre altele, verificatorul de mediu foloseste controale prin sondaj pentru a stabili daca rezultatele auditului intern sunt de ncredere.

5.4.2.La prima verificare, verificatorul de mediu controleaza daca organizatia respecta urmatoarele cerinte:

- un sistem de management de mediu complet operational, n conformitate cu anexa nr. 1;

- un program de audit planificat n totalitate, deja pus n practica, conform anexei nr. 2, astfel nct sa fie acoperite zonele cu cel mai mare impact semnificativ de mediu;

- efectuarea unei analize de catre conducere;

- pregatirea unui raport de mediu, n conformitate cu anexa nr. 3, pct. 3.2.

5.4.3.Respectarea legislatiei

Verificatorul de mediu se asigura ca organizatia a stabilit proceduri de control al acelor aspecte ale activitatilor desfasurate de organizatie, care intra sub incidenta legislatiei nationale relevante, si ca aceste proceduri asigura conformarea cu acesta.

Verificarile efectuate n cadrul auditului furnizeaza dovezi, n special despre capacitatea procedurilor existente de a asigura respectarea legislatiei.

Verificatorul de mediu nu valideaza raportul de mediu daca n timpul procesului de verificare constata (de exemplu, prin realizarea de controale prin sondaj) ca organizatia nu se conformeaza prevederilor legislatiei.

5.4.4.Structura organizatiei

n timpul verificarii sistemului de management de mediu si al validarii raportului de mediu, verificatorul de mediu se asigura ca partile componente ale organizatiei sunt delimitate clar si corespund diviziunii reale a activitatilor. Continutul raportului de mediu trebuie sa acopere diferitele parti ale organizatiei la care se aplica EMAS.

5.5.Conditii pentru verificatorul de mediu n vederea ndeplinirii atributiilor

5.5.1.Verificatorul de mediu si desfasoara activitatea, n cadrul domeniului sau de acreditare, pe baza unui acord scris cu organizatia, prin care:

- se defineste domeniul de activitate, astfel nct verificatorul sa activeze ntr-o maniera profesionala si independenta; si

- organizatia se obliga sa coopereze corespunzator.

5.5.2.Verificarea implica examinarea documentatiei si vizitarea organizatiei, care presupune, n principal, intervievarea personalului, pregatirea raportului catre conducerea organizatiei si analizarea solutiilor propuse de organizatie pentru problemele ridicate n raportul de mediu.

5.5.3.Documentatia verificata nainte de vizita include informatii elementare despre:

- organizatie si activitatile sale;

- politica si programul de mediu;

- descrierea sistemului de management de mediu operational;

- detaliile privind analiza de mediu si/sau auditurile efectuate anterior;

- raportul analizei de mediu si/sau al auditurilor si orice actiune de corectie adoptata;

- proiectul de raport de mediu.

5.5.4.Verificatorul de mediu trebuie sa pregateasca un raport catre conducerea organizatiei, care contine:

a)toate problemele relevante ale activitatii desfasurate de verificatorul de mediu;

b)situatia initiala a organizatiei fata de implementarea sistemului de management de mediu;

c)n general, constatarile situatiilor de neconformitate cu prevederile prezentului ordin si, n special:

- imperfectiunile tehnice ale analizei de mediu sau ale metodei de audit, ale sistemului de management de mediu sau ale oricarui proces relevant;

- neconcordantele cu proiectul de raport de mediu, mpreuna cu detaliile amendamentelor sau cu completarile care trebuie aduse raportului de mediu;

d)comparatia cu rapoartele precedente si evaluarea performantei organizatiei.

5.6.Frecventa verificarilor

n urma consultarii cu organizatia, verificatorul de mediu stabileste un program pentru a se asigura ca toate elementele necesare nregistrarii n cadrul EMAS sunt verificate pe o perioada nu mai mare de 36 de luni. n plus, verificatorul de mediu valideaza, la intervale nu mai mari de 12 luni, orice informatii actualizate din raportul de mediu. Abaterile de la frecventa de efectuare a actualizarilor sunt permise n conditiile prevazute n ghidul elaborat de Comisia consultativa EMAS.

ANEXA Nr. 6: ASPECTE DE MEDIU

6.1.Generalitati

Organizatia trebuie sa aiba n vedere toate aspectele de mediu ale activitatilor, produselor sau serviciilor sale si sa decida, pe baza criteriilor prevazute n legislatia nationala, care dintre acestea au un impact semnificativ asupra mediului, ca baza de stabilire a obiectivelor si tintelor de mediu. Aceste criterii trebuie sa fie puse la dispozitie publicului.

Organizatia trebuie sa ia n considerare att aspectele de mediu directe, ct si cele indirecte ale activitatilor, produselor sau serviciilor sale.

6.2.Aspecte de mediu directe

Aspectele de mediu directe se refera la activitatile unei organizatii asupra carora aceasta are control managerial si pot include, dar nu se limiteaza la:

a)emisiile n aer;

b)deversarile n apa;

c)evitarea, reciclarea, reutilizarea, transportul si eliminarea deseurilor solide sau de alt tip, n special a deseurilor periculoase;

d)utilizarea si contaminarea terenului;

e)utilizarea resurselor naturale si a materiilor prime (inclusiv a energiei);

f)probleme locale (zgomot, vibratii, mirosuri, praf, alte probleme care pot fi percepute vizual etc.);

g)probleme de transport (att al bunurilor si al serviciilor, ct si al angajatilor);

h)riscurile de accidente de mediu si impactul, care rezulta sau pot rezulta n urma incidentelor, accidentelor sau posibilelor situatii de urgenta;

i)efectele asupra biodiversitatii.

6.3.Aspecte de mediu indirecte

Aspectele de mediu indirecte se refera la activitatile, produsele si serviciile unei organizatii, din care rezulta aspecte de mediu semnificative, asupra carora organizatia nu are ntregul control, si pot include, dar nu se limiteaza la:

a)probleme legate de produse (design, dezvoltare, ambalaj, transport, utilizare si recuperare/eliminare a deseurilor);

b)investitii de capital, acordarea de mprumuturi si servicii de asigurari;

c)noi piete;

d)alegerea serviciilor si natura acestora (de exemplu, activitati de transport sau de catering);

e)decizii administrative si de planificare;

f)compozitia gamei de produse;

g)performanta de mediu si practicile contractantilor, subcontractantilor si furnizorilor.

Organizatiile trebuie sa demonstreze ca aspectele de mediu semnificative asociate cu procedurile de achizitii publice au fost identificate si ca impactul semnificativ asociat cu aceste aspecte este gestionat n cadrul sistemului de management de mediu. Organizatia trebuie sa depuna toate eforturile pentru ca furnizorii si cei care actioneaza n numele sau sa respecte politica sa de mediu n cadrul activitatilor prevazute n contract.

n cazul aspectelor de mediu indirecte, organizatia trebuie sa aiba n vedere influenta pe care o poate avea asupra acestor aspecte, precum si masurile pe care le poate lua pentru a le diminua impactul.

6.4.Ierarhizarea aspectelor de mediu

Organizatia are responsabilitatea de a defini criteriile de evaluare pentru ierarhizarea aspectelor de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor sale si de a determina care dintre acestea au impact de mediu semnificativ. Criteriile elaborate de catre o organizatie trebuie sa fie cuprinzatoare, sa poata fi verificate independent si reproduse cu usurinta, precum si accesibile publicului.

n vederea stabilirii criteriilor de evaluare a importantei aspectelor de mediu ale organizatiei, se iau n considerare, dar nu se limiteaza la:

a)informatii despre conditiile de mediu, pentru identificarea activitatilor, produselor sau serviciilor care pot avea impact asupra mediului;

b)datele existente privind riscurile asociate consumului de materiale si energie, deversarilor, deseurilor si emisiilor;

c)punctele de vedere ale partilor interesate;

d)activitatile de mediu reglementate;

e)activitatile de achizitii publice;

f)proiectarea, dezvoltarea, productia, distributia, service-ul, utilizarea, reutilizarea, reciclarea si depozitarea produselor organizatiei;

g)acele activitati ale organizatiei care implica cele mai mari costuri si beneficii de mediu.

n evaluarea importantei impactului activitatilor organizatiei asupra mediului se iau n considerare att conditiile normale de operare, ct si cele de punere n functiune sau de ncetare a activitatilor, precum si situatiile de urgenta previzibile. Se iau, de asemenea, n considerare activitatile trecute, prezente si cele planificate.

ANEXA Nr. 7: ANALIZA DE MEDIU

7.1.Generalitati

Organizatia care nu a furnizat informatiile necesare pentru identificarea si evaluarea aspectelor de mediu semnificative, conform anexei nr. 6, trebuie sa si stabileasca, printr-o analiza, pozitia referitoare la mediu. Scopul acestei analize consta n evaluarea tuturor aspectelor de mediu ale organizatiei, ca baza pentru stabilirea unui sistem de management de mediu.

7.2.Cerinte

Analiza trebuie sa acopere cinci domenii-cheie:

a)cerinte legislative, de reglementare si de alta natura, la care se supune organizatia;

b)identificarea tuturor aspectelor de mediu cu impact semnificativ, n conformitate cu anexa nr. 6, clasificate si cuantificate n mod corespunzator, precum si redactarea unui registru al aspectelor de mediu cu impact semnificativ;

c)descrierea criteriilor de evaluare a ierarhizarii aspectelor de mediu cu impact semnificativ, n conformitate cu anexa nr. 6, pct. 6.4;

d)examinarea tuturor practicilor si procedurilor existente de management de mediu;

e)evaluarea rezultatelor investigarii incidentelor anterioare.

ANEXA Nr. 8: DATELE DE NREGISTRARE

Cerinte minime

Numele organizatiei:

 

Adresa organizatiei:

 

Persoana de contact:

 

Cod CAEN al activitatii:

 

Numarul de angajati:

 

 

Numele verificatorului de mediu:

 

Numarul acreditarii:

 

Domeniul de acreditare:

 

Data urmatorului raport asupra mediului:

 

Numele si coordonatele de contact ale autoritatii competente de aplicare sau ale altor autoritati relevante pentru organizatie:

 

 

ntocmit la ................... n ..............................

Semnatura reprezentantului organizatiei .......................

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 81 din data de 30 ianuarie 2004


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis