SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO 22000 (HACCP)

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Ordin 437/1991


 Ministrul Mediului,

Avand in vedere necesitatea reglementarii din punct de vedere al protectiei mediului a desfasurarii activitatilor ce au legatura cu factorii de mediu, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 264/1991, privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, emite urmatorul ordin:

1.Autorizatia de mediu este obligatori si se emite pentru toate activitatile si obiectivele inscrise in anexa 1 la prezentul ordin precum si pentru alte activitati ce vor apare ulterior.

2.Autorizatia de mediu se emite pe baza unei cereri insotita de o documentatie si dupa verificarea modului in care activitatea sau obiectivul supus autorizarii respecta prevederile legale privind protectia mediului inconjurator.

3.Autorizatia de mediu se poate emite numai dupa obtinerea autorizatiilor de functionare de la organele de specialitate care gestioneaza si raspund de protectia anumitor factori de mediu.

4.Autorizatiile de mediu se emit de catre agentiile de supraveghere si protectie a mediului judetene si a municipiului Bucuresti.

5.Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul Ordin. Directia evaluare Strategii Dezvoltare pentru Protectia Sistemelor Ecologice va asigura difuzarea si aducerea la indeplinire a prezentului ordin.

-****-

MINISTRU

Valeriu Eugen Pop

Titlu: REGLEMENTARI PRIVIND OBTINEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

1.Autorizatia de mediu este obligatorie si se emite pentru toate activitatile si obiectivele inscrise in anexa 1 a prezentului ordin si pentru alte activitati ce vor apare ulterior.

2.Autorizatia de mediu se emite pe baza unei cereri insotita de o documentatie si dupa verificarea modului in care activitatea sau obiectivul supus autorizarii respecta prevederile legale privind protectia mediului inconjurator.

3.Autorizatia de mediu se poate emite numai dupa obtinerea autorizatiilor de functionare de la organele de specialitate care gestioneaza si raspund de protectia anumitor factori de mediu.

4.Autorizatiile de mediu se emit de catre agentiile de supraveghere si protectie a mediului judetene si a municipiului Bucuresti.

Indrumari procedurale

Autorizatia de mediu este actul legal, tehnico-juridic care reglementeaza din punct de vedere al protectiei mediului functionarea tuturor obiectivelor tuturor activitatilor.

Autorizatia de mediu isi pierde valabilitatea in urmatoarele situatii:

a)la modificarea, suspendarea sau retragerea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu.

b)la modificarea conditiilor de functionare a obiectivului sau de desfasurare a activitatii, neanuntata in prealabil, organului de protectie a mediului si constatata de organul delegat de Ministerul Mediului sau agentia de Supraveghere si Protectia Mediului.

Modificarea autorizatiei de mediu o face organul emitent ASPM.

Suspendarea autorizatiei de mediu o face organul emitent sau organul ierarhic superior.

Retragerea autorizatiei de mediu o face Ministerul Mediului.

ANEXA Nr. 1: LISTA activitatilor pentru care este necesara autorizatia de mediu

1.Unitati cu profil industrial (inclusiv mica industrie)

2.Centrale termice (inclusiv cele din cadrul unitatilor).

3.Unitati de constructii-montaj

4.Transport

4.1.Unitati de transport auto-rutier

4.2.Cai de transport rutier

4.3.Unitati de transport pe cai ferate (gari, triaje, remize, depouri), inclusiv metrou si tramvai.

4.4.Cai ferate de transport, inclusiv pentru metrou si tramvai.

4.5.Unitati de transport aerian (inclusiv de revizii si reparatii)

4.6.Unitati de transport naval (inclusiv reparatii si constructii navale)

4.7.Canale de navigatie

4.8.Activitati portuare

4.9.Unitati de intretinere drumuri si poduri

4.10.Autogari

4.11.Benzinarii si instalatii automate de spalare a autovehiculelor

4.12.Transport pe cablu (teleferic, telecabina, telescaun)

4.13.Statii auto-service

4.14.Parkinguri

5.Agricultura

5.1.Ferme de stat, asociatii particulare, statiuni si centre de cercetare, experimentare si productie agricola.

5.2.Unitati mici de industrializare a produselor agricole.

5.3.Unitati de mecanizare a lucrarilor agricole.

5.4.Unitati service pentru utilaje si masini agricole

5.5.Activitati de combatere a daunatorilor

5.6.Activitati de ameliorare a calitatii solurilor.

5.7.Unitati pentru tratarea, conditionarea si curatirea semintelor si cerealelor.

6.Zootehnie

6.1.Ferme de stat, asociatii particulare, statiuni si centre de cercetare, experimentare si productie zootehnica.

6.2.Unitati mici de industriale a produselor zootehnice

6.3.Complexe mari de crestere si ingrasare a animalelor

64.Unitati si laboratoare zooveterinare.

6.5.Centre de selectie si reproducere a animalelor.

6.6.Colectarea si incinerarea animalelor moarte.

7.Silvicultura

7.1.Amenajamente silvice

7.2.Activitatea de combatere a daunatorilor

7.3.Exploatarea si transportul masei lemnoase

7.4.Pepiniere silvice

7.5.Defrisari.

7.6.Amenajari pentru piscicultura in fondul silvic.

7.7.Activitatea de pasunat in zona silvica.

7.8.Activitatea de protectie a animalelor salbatice si vanatoarea.

7.9.Activitatea de colectare, prelucrare si desfacere a produselor padurii.

7.10.Cabene silvice.

8.Centrale atomo-nucleare

9.Prospectarea geologica

10.Exploatarea zacamintelor minerale

11.Depozite si silozuri pentru diferite materiale si substante.

12.Conducte de transport a diferitelor substante.

13.Activitatea de transport a diferitelor materiale si substante cu inalt grad de periculozitate.

14.Magistrale de transport a energiei electrice si termice.

15.Laboratoare speciale de analiza

16.Instalatii pilot de cercetare-experimentare.

17.Activitati de import-export a diferitelor materiale si substante.

18.Tratarea si stocarea deseurilor radioactive

19.njectari in subteran la mare adancime.

20.Tipografii si instalatii de multiplicare, inclusiv depozitare materiale si substante necesare.

21.Piste de incercare

22.Rampe de lansare.

23.Statii si posturi trafo

24.Unitati sanitare si baze de tratament

25.Ateliere pentru diverse servicii

26.Amenajari si lucrari hidrotehnice, inclusiv activitatile privind gospodarirea apelor.

26.1.Amenajari pentru folosinte de apa

- a. Alimentari cu apa, canalizare, epurare si evacuarea apelor uzate de la localitati sau platforme industriale inclusiv a lucrarilor de injectare a apelor in subteran.

- b. Amenajari pentru irigatii

- c. Amenajari piscicole

- d. Amenajari stuficole

- e. Amenajari hidroenergetice si folosinte hidromecanice

- f. Amenajari pentru navigatie , plutarit si flotaj.

- g. Amenajari balneare, turistice si de agrement (parcuri, stranduri, circuri, gradini zoologice, jocuri de distractie).

26.2.Amenajarai si constructii pentru apararea impotriva actiuni distructive a apei.

- a. Indiguri

- b. Aparari si consolidari de maluri si albii

- c. Rectificari si reprofilari de albii

- d. Combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanti, corectari de torenti.

- e. Desecari si asanari

26.3.Lucrari si constructii pentru protectia calitatii apelor sau care influenteaza calitatea apei.

- a. Statii si instalatii de epurare

26.4.Lucrari si constructii care modifica regimul de scurgere ale apelor.

- a. Baraje si lacuri de acumulare

- b. Derivatii de debite

- c. poduri si traversari

- d. Amenajari de balastiere si exploatari de materiale din albii si maluri

- e. Impaduriri si defrisari

- f. Perdele anterozionale

26.5.Lucrari si constructii ce se executa pe plaja marii, fundul apelor teritoriale si a marii teritoriale, platoul continental sau pentru apararea tarmului marii.

26.6.Lucrari de foraje de apa, instalatii hidrometrice sau alte lucrari de stuii in teren in legatura cu apele.

27.Comert-turism

27.1.Activitatea comerciala de stat si particulara

27.2.Hoteluri si restaurante

27.3.Cabane turistice

27.4.Campinguri

27.5.Targuri

28.Invatamant, cultura, culte:

28.1Unitati scolare

28.2.Case de cultura

28.3.Asezaminte ale cultelor religioase.

28.4.Alte obiective ale acestor activitati

29.Sport

29.1.Stadioane

29.2.Baue sportive.

29.3.Patinoare

29.4.Piste de schi naturale si artificiale

29.5.Hipodroame

29.6.Piste pentru concursuri auto

30.Aparare nationala si activitate de vama.

30.1.Unitati militare si paza pentru frontiera

30.2.Unitati vamale

30.3.Aeroporturi militare

31.Activitateda de vanatoare si pescuit sportiv

32.Activitatea de demolari

33.Activitatea de deparazitare

34.Activitatea de colectare, depozitare si valorificare a deseurilor.

35.Activitatea de salubrizare a localitatilor.

36.Spalatorii chimice

37.Activitatea de ecarisaj

38.Platforme de ardere pe mare a deseurilor si substantelor toxice

39.Depozitare, prelucrare, incinerare gunoaie menajere si stradale

40.Instalatii de incinerare deseuri si namoluri reziduale

41.Cimitire si crematorii umane

42.Alte activitati sau obiective cu impact asupra mediului.

ANEXA Nr. 2: NORMATIVE DE CONTINUT al documentatiilor ce se prezinta pentru obtinerea autorizatiei de mediu

Partea A: Fisa de prezentare si declaratie

I.Date generale (pentru toate activitatile)

- Denumirea unitatii, firmei, societatii, etc., amplasament, adresa.

- Proprietar (de stat, privata, societate mixta de stat sau particulara)

- Organ coordonator (acolo unde este cazul)

- Profilul activitatii.

- Timpul de functionare (ore/zile/an)

II.Datre specifice pe activitati

1.Unitati cu profil industrial (inclusiv mica industrie)

1.1.Materii prime si auxiliare

- Materii prime si auxiliare folosite pe zi si an (tone, buc. m. etc)

- Compozitia fizico-chimica (inclusiv radioactivitate) a acestora, normele de calitate in vigoare

- Modul de depozitare al materiilor prime si auxiliare

- Ambalajele folosite, caracteristicile fizico-chimice, normele de calitate in vigoare, modul de depozitare, recuperare si valorificare, masuri si instalatii de protectia mediului.

1.2.Procesul tehnologic si noxele rezultate

- Prezentarea procesului tehnologic de fabricatie cu noxele rezultate pe faze (pentru apa, aer, sol) si cantitatile acestora (mg/l/kg/zi/g/mc/t/zi)

- Instalatii de colectare si conducere a noxelor la instalatiile de depoluare

- Surse de zgomot, instalatii si masuri de insonorizare, intensitatea zgomotului si vibratiilor la limita incintei unitatii.

1.3.Produse si subproduse

- Produsele si subprodusele obtinute, pe zi si an (tone, buc., m., etc), compozitia acestora (inclusiv radioactivitatea), normele de calitate in vigoare.

- Destinatia produselor si subproduselor.

- Ambalaje utilizate la produse si subproduse, compozitia lor fizico-chimica, norme de calitate in vigoare.

- Modul de depozitare al produselor si subproduselor, de incarcare si transport.

- Modul de recuperare, depozitare, distrugere, integrare si mediu a ambalajelor produselor si subproduselor.

1.4.Utilitati

- Surse si cantitati de utilizare (apa, aer, energie electrica si termica) fata de norme, ordonante si acte de reglementare in vigoare.

1.5.Deseuri, steril, slamuri

- Deseurile, sterilul sau slamurile rezultate din procesul tehnologic (tone/zi/tone/an), compozitia lor fizico-chimica (inclusiv radioactivitatea), modul de neutralizare, depozitare, valorificarae, integrare in mediu, instalatii si masuri pentru protectia mediului.

1.6.Substantre toxice si explozivi

- Substantele toxice si explozivii utilizati (kg/zi/kg/an/tone/zi;tone/), compozitia lor fizico-chimica (inclusiv radioactivitatea), modul de depozitare si folosire, instalatii si masuri de protectia mediului.

1.7.MIjloace de transport

- Tipul si numarul mijloacelor de transport uzinale si extrauzinale folosite.

- Tipul si cantitatile de carburant utilizate (t/zi/,t/an.).

- Compozitia gazelor de esapament.

- Cantitatea de noxe evacuate in aer de catre mijloacele de transport (kg/zi, t/an).

- Intensitatea zgomotului produs de fiecare mijloc de transport si la limita incintei unitatii prin folosirea acestor mijloace

1.8.nstalatii de de protectia mediului

- Prezentarea instalariilor de protectia mediului, locale si finale (pentru fiecare factor de mediu(, fluxul tehnologic al acestor performante.

- Cantitatile de noxe intrate in instalatiile de protectia mediului (mg/l, kg/zi, g/s, g/mc).

- Cantitatea si temperatura noxelor iesite din instalatiile de protectia mediului si evcuate in mediu (mg/l, kg/zi, g/s, g/mc) fata de cantitatile admise prin norme, ordonante sau alte cate de reglementare.

- Instalatiile de dispersie in aer si caracteristici (diametru, inaltime, etc.).

- Instalatii si dispozitive pentru masurarea debitelor si cantitatilor de noxe evacuate in mediu.

2.Centrale termice (inclusiv cele din cadrul unitatilor)

- Puterea instalata a centralei termice, tipul si numarul cazanelor folosite, presiunea de regim si productia de abur, apa incalzita, apa supraincalzita.

- Combustibili utilizati, cantitatile folosite, furnizor si caracteristicile fizico-chimice.

- Cantitatile de noxe rezultate din procesul de ardere al combustibililor (g/s, g/mc), modul de colectare si conducere a acestora la instalatiile de epurare de gaze si retinere pulberi.

- Cantitatile de pulberi rezultate de la descarcarea, concasarea, sortarea si transportul carbunilor (g/, kg/zi), modul de colectare si conducere la instalatiile de retinere pulberi.

- Prezentarea instalatiilor si fluxului tehnologic pentru epurarea gazelor reziduale si retinere a pulberilor, performante.

- Cantitatile si temperatura noxelor intrate in instalatiile de epurare a gazelor reziduale si retinere a pulberilor, performante.

- Cantitatile si temperatura noxelor intrate in instalatiile de epurare a gazelor reziduale si retinere a pulberilor (g/s, g/mc)

- Cantitatile si temperatura noxelor iesite din instalatiile de epurare a gazelor reziduale si retinere a pulberilor si evacuate in mediu (g/s, g/mc) fata de limitele maxime admise prin actele de reglementare.

- Instalatii de dispersie a noxelor in aer si caracteristici (diametru, inaltime etc.)

- Modul de descarcare, manipulare si depozitare a combustibililor lichizi si reactivilor pentru statia de tratare a apei, instalatii si masuri de protectia mediului.

- Utilitati si surse (apa, energie electrica), cantitati folosite fata de actele de reglementare in vigoare.

- Descrierea procesului de tratare a apei, a noxelor si cantitatilor rezultate (mg/l, kg/zi), a masurilor si instalatiilor locale si de colectare si neutralizare.

- Prezentarea instalatiilor de colectare, transport si depozitare a zgurei si cenusei, cantitatile rezultate pe zi si an, compozitia fizico-chimica a acestora (inclusiv radioactivitatea) a instalatiilor si masurilor de protectie a mediului.

- Prezentarea instalatiilor de epurare a apelor uzate, performante, a cantitatilor de nocivitati intrate si iesite din acestea (mg/l, kg./zi) fata de actele de reglementare in vigoare.

- Masuri si instalatii de colectare din incinta a pulberilor sedimentate, modul de transport, depozitare, valorificare.

- Instalatii si dispozitive pentru masurarea debitului si cantitatilor de noxe evacuate in mediu.

3.Unitati de constructii-montaj

- Materialele si substantele utilizate, compozitia acestora.

- Modul de depozitare a materialelor si substantelor, masurile prevazute pentru protectia mediului

- Tipul si numarul vehiculelor de transport folosite.

- Tipul si cantitatile de carburanti utilizati (t/zi, t/an).

- Compozitia gazelor de esapament

- Cantitatea de noxe evacuate in aer de catre mijloacele de transport (kg/zi, t/an).

- Calitatea aerului la limita incintei santierului fata de normele in vigoare.

- Intensitatea zgomotului produs de fiecare mijloc de transport si la limita incintei santierului de catre aceste mijloace si restul utilajelor.

- Instalatii si masuri pentru spalarea autovehiculelor la iesirea din santier pe arterele de circulatie si pentru evitarea pierderilor de diverse materiale, pamant excavat din acestea pe arterele respective.

4.Transport

4.1.Unitati de transport auto rutier

- Numarul si tipul mijloacelor de transport din dotare.

- Tipul si cantitatile de carburant utilizate (t/zi, t/an).

- Compozitia gazelor de esapament

- Cantitatea de noxe evacuate in aer de catre mijloacele de transport (kg/zi, t/an).

- Intensitatea zgomotului produs de fiecare mijloc de transport si la limita incintei unitatii.

- Operatiile efectuate in cadrul atelierului propriu de revizii si reparatii, materiale si substantele flosite, compozitia fizico-chimica a acestora.

- Cantitatile de noxe evacuate din cadrul unitatii (mg/l, kg/zi, g/s, g.mc) si conduse la instalatiile de depoluare.

- Prezentarea instalatiilor de depoluare, performante.

- Cantitatile de noxe iesite din instalatiile de depoluare si evacuate in mediu (mg/l, kg/zi, g/s, mg./mc) fata de actele reglementare legale.

- Utilitati si surse (apa, energie electrica si termica), cantitati folosite de reglementarile in vigoare.

- Dispozitive pentru masurarea debitului si cantitatilor de noxe evacuate in mediu.

4.2.Cai de transport rutier

- Caracteristicile constructive ale caii de transport

- Frecventa circulatiei rutiere in punctele caracteristice ale zonelor protejate.

- Intensitatea zgomotului, vibratiilor si calitatea aerului in puncte caracteristice pe traseu ale zonelor protejate

- Lucrari hddrotehnice ale caii rutiere - caraacteristici tehnice, masuri de intretinere - exploatare.

- Masuri si instalatii de protectia mediului prevazute pe traseul caii rutiere.

4.3.Unitati de transport pe cai ferate (gari,triaje, remize, depouri) inclusiv pentru metrou si tramvai

- Tipul si numarul mijlocelor de transport din dotare precum si a mijloacelor de tractiune

- Carburanti utilizati, cantitati (t/zi, t/an)

- Intensitatea zgomotului produs de fiecare mijloc de transport si la limita incintei unitatii, de asemenea si intensitatea vibratiilor

- Cantitatea de noxe, evacuate in aer de mijloacele de transport (g7s; KG/zi) fata de limitele admise prin reglementarile in vigoare.

- Activitatea de revizii si reparatii desfasurata, materiale si substante utilizate, inclusiv compozitia fizico-chimica a acestora.

- Utilitati si surse (apa, energie electrica si termica), cantitati folosite de actele de reglementare in vigoare

- Instalatii de protectia calitatii apelor, performante, noxe evacuate in mediu cu apele uzate (mg/l, kg/zi) fata de reglementarile legale.

4.4.Cai ferate de transport, inclusiv pentru metrou si tramvai

- Caracteristicile constructive ale caii ferate.

- Frecventa circulatiei in diverse puncte caracteristice ale zonelor protejate (locuite)

- Lucrari hidrotehnice pe traseul caii ferate - caracteristici tehnice, masuri de intretinere - exploatare.

- Masuri si instalatii pentru protectia mediului inconjurator prevazute.

4.5.Unitati de transport aerian (inclusiv de revizii si reparatii.

- Numarul si tipul mijloacelor de transport folosite

- Carburanti utilizati (t/zi,t/an)

- Frecventa circulatiei (numar aterizari si numar decolari pe zi)

- Intensitatea zgomotului produs de fiecare mijloc de transport si la limita incintei aeroportului.

- Intensitatea zgomotului produs pe parcurs (bang sonic)

- Cantitatea de noxe evacuate in aer de fiecare mijloc de transport si de intregul parc de circulatie (g/s, kg/zi, t/an)

- Activitatea de revizii si reparatii materiale si substante folosite, compozitia lor fizico-chimica.

- Utilitati si surse (apa, energie electrica si termica) cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Instalatii si masuri de protectia mediului prevazute, performante.

- Cantitatile de noxe evacuate cu apele uzate in mediu (mg/l, kg/zi) fata de reglementarile in vigoare

- Dispozitive de masura a debitelor si cantitatilor de noxe evacuate in mediu

4.6.Unitati de transport naval (inclusiv reparatii si constructii navale)

- Tipul si numarul navelor utilizate.

- Combustibilii si carburantii folosit (t/zi, t/an) si compozitia fizico-chimica a acestora.

- Tipul si cantitatile de noxe evacuate in mediu, de fiecare tip si de intregul parc aflat in circulatie (g/s, kg./zi, t/an) fata de reglementarile in vigoare nationale si internationale

- Instalatile si masurile de protectia mediului prevazute la nave.

- Activitatea de revizii, reparatii, constructii nave, materiale si substantele utilizate, compozitia lor fizico-chimica.

- Utilitati si surse (apa, energie electrica si termica), cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Instalatii pentru protectia calitatii apelor, performante

- Instalatii si m asuri de insonorizare, intensitatea zgomotului la limita incintei santierului naval.

- Cantitatea de nocivitati evacuate in mediu cu apele uzate (mg/l, kg/zi) fata de reglementarile legale.

- Dispozitive de nocivitati evacuate in mediu cu apele uzate (mg/l, kg/zi) fata de reglementarile legale

- Dispozitive pentru masurarea debitului si cantitati de noxe evacuate in mediu

4.7.Canale de navigatie

- Caracteristicile constructive ale canalului de navigatie.

- Amenajarai pe traseul canalului pentru diverse servicii, masurile si instalatiile de protectia mediului prevazute.

- Frecventa medie a traficului in diverse zone protejate si interdictiile prevazute in vederea evitarii disconfortului pentru zonele populate si supuse protejarii

- Masuri, instalatii si lucrari pentru evitarea poluarii factorilor de mediu pe traseul canalului (apa, aer, sol, subsol).

4.8.Activitati portuare

- Dotarile destinate acostarii navelor, descarcarii si incarcarii marfurilor

- Prezentarea amenajarii pentru depozitarea marfurilor, a instalatiilor si masurilor pentru protectia mediului

- Utilitati si surse (apa, energie electrica si termica), cantitati folosite fata de reglementarile legale.

- Intensitatea zgomotului produs la limita incintei portului.

- Instalatii pentru protectia calitatii apelor, performante.

- Cantitati de noxe evacuate in mediu cu apele uzate (mg/l,kg/zi) fata de reglementarile in vigoare.

4.9.Unitati de intretinere drumuri si poduri.

- Tipul si numarul mijloacelor de interventie si pentru lucrari din dotare

- Carburanti utilizati (t/zi, t/an) si compozitia chimica a acestora.

- Compozitia gazului de esapament de la masini si utilaje

- Intensitatea zgomotului produs de fiecare tip de utilaje si masina.

- Cantitatea de noxe evacuate in aer (kg/zi, t/an) de intregul parac de masini si utilaje, fata de reglementarile existente.

- Activitatea de intretinere si reparatii a utilajelor si masinilor, materialele si substantele folosite, compozitia lor fizico-chimica.

- Intensitatea zgomotului produs la limita incintei unitatii.

- Modul de depozitare al carburantilor, uleiurilor, instalatii si masuri de protectia mediului.

- Unitati si surse (apa, energie electrica si termica). Cantitati folosite de reglementarile legale.

- Instalatii de protectia calitatii apelor, performante, cantitasti de noxe evacuate in mediu cu apele uzate (mg/l, kg/zi), fata de reglementarile in vigoare.

- Materiale si substante utilizate pentru intretinere si constructii drumuri, compozitia lor fizico-chimica, instalatii si masuri pentru protectia mediului in timpul executiei lucrarilor.

4.10.Autogari

- Tipul si numarul mijloacelor de transport din dotare sau folosite.

- Carburanti utilizati (t/zi, t/an) si compozitia acestora.

- Intensitatea zgomotului produs de catre fiecare tip de mijloc de transport si la limita incintei autogarii precum si masurile luate pentru atenuare.

- Compozitia gazelor de esapament

- Cantitatea de noxe evacuate in aer de intregul parc de autovehicule aflate in circulatie (kg/zi, t/an) fata de reglementarile legale.

- Utilitati si surse (apa, energie electrica si termica), cantitati folosite fata de actele de reglementare.

- Instalatii pentru protectia calitatii apelor, performante, cantitatile de nocivitati evacuate in mediu cu apele uzate (mg/l, kg/zi) fata de reglementarile in vigoare.

- Instalatii si masuri de protectia mediului si zonei locuite din apropiere

4.11.Benzinarii si instalatii automate de spalare a autovehiculelor

- Modul de depozitare al benzinei, uleiurilor, instalatiile si masurile de protectia mediului prevazute.

- Utilitati si surse (apa energie electrica si termica) cantitati folosite fata de reglementarile legale.

- Instalatii pentru protectia calitatii apelor, performante, cantitatile de noxe evacuate in mediu cu apele uzate (mg/l; kg/zi) fata de reglementarile in vigoare.

4.12.Transport pe cablu (teleferic, telecabina, telescaun)

- Caracteristicile constructive si amenajarile de pe traseul caii de transport.

- Eventualele materialele transportate cu telefericul, compozitia lor fizico-chimica, masuri si instalatii pentru protectia mediului.

- Utilitati si surse pentru amenajari (apa energie electrica si termica), cantitati folosite fata de reglementarile legale.

- Instalatii pentru protectia calitatii apelor de la amenajarai, performante, cantitatile de nocivitati evacuate in mediu cu apele uzate (mg/l, kg/zi) fata de reglementarile in vigoare.

- Masuri si instalatii prevazute pentru protectia vegetatiei forestiere, plantelor si animalelor salbatice pe traseul transportului pe cablu.

4.13.Statii auto-service

- Amenajarile statiei, operatiile efectuate, materiale si substante utilizate, compozitia lor fizico-chimica.

- Utilitati si surse (apa, energie electrica si termica), cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Sursele de noxe ale fazelor operatiilor (mg/l, g/s, mg./mc).

- Instalatii pentru protectia mediului, performante.

- Cantitatile de noxe iesite din instalatiile de depoluare si evacuate in mediu (mg/l, kg/zi, g/s, mg/mc) fata de prevederile reglementarilor in vigoare.

4.14.Parking-uri

- Amenajarile constructive ale parking-ului.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile in vigoare.

- Internsitatea zgomotului si calitatea aerului la limita incintei.

- Instalatii si masuri de protectia mediului, cantitatile de nocivitati evacuate in mediu (mg/l, kg/zi, g/s, mg./mc) fata de reglementarile legale

5.Agricultura

5.1.Ferme de stat, asociatii particulare, statiuni si centre de cercetare, experimentare si productie

- Suprafata terenului agricol folosita, soluri si caracteristici pedo-chimice, culturi propuse a fi practicate

- Amenajari pentru combaterea eroziunii solului si pentru irigatii

- Surse de apa, cantitati folosite de reglementarile legale, calitatea apei fata de cerinta.

- Debitele de apa evacuate prin sistemele de desecare, emise si dispozitive de masurare a debitelor.

- Adjuvanti de ameliorarea calitatii solurilor aplicati, caracteristicile lor chimice si dozele stabilite

- Amenajari pentru combaterea daunatorilor, instalatii si masuri pentru protectia mediului.

- Sistemul adoptat pentru supravegherea calitatii solurilor si a factorilor de mediu din zona.

5.2.Unitati mici de industrializare a produselor vegetale

- Materii prime si auxiliare folosite pe zi si an (kg/zi. t7zi, t/an), compozitia acestora, norme de calitate in vigoare.

- Modul de depozitare al materiilor prime si auxiliare.

- Prezentarea operatiilor tehnologice si a noxelor rezultate de la acestea (mg/l, kg/zi, g/s/mg/mc).

- Produsele si subprodusele obtinute, pe zi si an (kg/zui, t7zi, t/an), compozitia lor, norme de calitate.

- Ambalaje folosite, compozitia fizico-chimica, norme de calitate, modul de depozitare, recuperare, valorificare.

- Instalatii de colectare si conducere a noxelor la instalatiile de depoluare.

- Instalatiile de depoluare, performante, cantitati de noxe evacuate in mediu (mg/l, kg/zi, g/s/mg/mc) fata de reglementarile legale.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile in vigoare.

5.3.Unitati de mecanizare a lucrarilor agricole.

- Tipul de masini si utilaje din dotare si numarul acestora.

- Compozitia gazelor de esapament a masinilor si utilajelor.

- Intensitatea zgomotului, produs de utilaje si la limita incintei utilajelor.

- Cantitatea de noxe evacuate in aer (g/s, kg/zi, t/an) de catre masini si utilaje fata de normativele existente.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Modul de depozitare al combustibililor, instalatii si masuri prevazute pentru protectia mediului.

- Operatiile efectuate in atelierul propriu de revizii si reparatii, materialele si substantele folosite, compozitia acestora.

- Instalatii de protectia calitatii apelor, existente, performante.

- Cantitatea de noxe evacuate in mediu cu apele uzate (mg/l, kg/zi) fata de reglementarile existente.

5.4.Unitati service pentru utilaje si masini agricole.

- Activitati efectuate, materialele si substantele folosite, compozitia acestora.

- Noxe rezultate pe faze ale activitatii (mg/l, kg/zi, g/s, mg/mc).

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile legale

- Instaltii de depoluare, performante, cantitatile de noxe evacuate in mediu (mg/l, kg/zi, g/s, mg/mc) fata de reglementarile existente.

5.5.Activitati de combatere a daunatorilor.

- Substante folosite la combaterea daunatorilor, compozitia fizico-chimica, dozele stabilite, alte metode de combatere.

- Tehnologiile de combatere propuse.

- Amenajari pentru depozitarea substantelor si prepararea solutiilor

- Utilaje si dispozitive de combatere.

- Instalatii si masuri prevazute pentru protectia mediului inconjurator la depozitarea, prepararea solutiilor de antidaunatori si aplicare a tratamentelor.

- La procedeele de combatere pe cale biologica se vor preciza masurile avute in vedere pentru evitarea perturbarii echilibrului biologic in zona unde se aplica metoda de combatere.

- Sisteme de combatere a impactului antidaunatorilor asupra mediului si asupra calitatii produselor.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile legale.

5.6.Activitati de ameliorare a calitatii solurilor

-Substante si adjuvanti folositi la ameliorarea calitatii solurilor, compozitia fizico-chimica a acestora, dozele stabilite, culturile adoptate.

- Amenajari si procedee de depozitare, transport si administrare a adjuvantilor si substsantelor pentru ameliorare

- Modalitati de urmarire a impactului procesului de ameliorare asupra mediului, calitatii solurilor si calitatii produselor.

- Instalatii si masuri prevazute pentru protectia mediului.

5.7.Unitati pentru tratarea, conditionarea si curatirea semintelor si cerealelor

- Amenajari, utilaje si dispozitive folosite

- Materiale si substante utilizate, compozitia acestora, doze de tratare stabilite.

- Prezentarea procesului tehnologic al unitatilor si cantitatilor de noxe de activitate.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile existente

- Instalatii si masuri de protectia mediului prevazute

- Cantitati denoxe evacuate in mediu fata de reglementarile in vigoare.

6.Zootehnie

6.1.Ferme de stat, asociatii particulare, statiuni si centre de cercetare, experimentare si productie zootehnica

- Capacitatile de productie ale fermelor, asociatiilor, statiunilor, centrelor, furajele folosite, compozitia acestora, amenajari si instalatii.

- Materiale si substante folosite pentru activitati de igienizare, deratizare.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile legale.

- Modul de colectare, depozitare, prelucrare si valorificare a dejectiilor si purinului.

- Sistemele de colectare a gazelor reziduale si a pulberilor de la instalatia de preparare a nutreturilor si modul de dirijare la instalatiile de depoluare.

- Descrierea instalatiilor pentru epurarea gazelor reziduale de la grajduri, padocuri, etc si retinere a pulberilor, performante, cantitatile de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile existsente.

- Instalatii pentru protectia calitatii apelor, performante, cantitati de noxe evacuate cu apele uzate epurate in mediu (mg/l, kg/zi) fata de reglementarile legale in vigoare.

- Modul de colectare, distrugere sau valorificare a animalelor moarte si masurile prevazute pentru protectia mediului.

6.2.Unitati mici de industrializare a produselor zootehnice.

- Produsele obtinute (t/zi, t/an), calitatea acestora fata de normele existente.

- Materiale si substante folosite, compozitia acestora.

. Prezentarea operatiilor tehnologice, a noixelor rezultate de la acestea (mg/l, kg/zi, g/s, mg/mc), precum si a modului de conducere a noxelor respective la insstalatsiile de depoluare.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Modul de colectare, depozitare, prelucrare, valorificare a subproduselor si deseurilor.

- Ambalaje utilizate, compozitia lor, modul de colectare dupa folosire, de distrugere sau valorificare.

- Cantitati de noxe intrate in instalatiile de depoluare.

- Descrierea instalatiilor de depoluare, performante.

- Cantitati de noxe iesite din instalatiile de depoluare si evacuare in mediu (mg/l, kg/zi, g/s, mg/mc) fata de reglementarile existente.

6.3.Complexe mari de crestere si ingrasare a animalelor

- Acelasi continut ca la punctul 6.1.

6.4.UNitati si laboratoare zooveterinare

- Activitatea desfasurata, materiale si substante folosite, compozitia lor, mod de depozitare.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile legale.

- Instalatii si masuri de protectia mediului prevazute, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile in vigoare.

6.5.Centre de selectie si reproducere a animalelor

- Activitati desfasurate, furaje, materiale si substante folosite, compozitia lor, amenajari si instalatii.

- Noxe rezultate pe diversele faze ale activitatii, cantitati, mod de colectare si dirijare la instalatiile de depoluare.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Modul de colectare, depozitare, prelucrare si valorificare a dejectiilor si purinului.

- Instalatii si masuri de protectia mediului prevazute, perfromante, cantitati de noxe iesite din aceste instalatii si evacuate in mediu (mg/l, kg./zi, g/s, mg/mc ) fata de prevederile actelor de reglementare in vigoare.

6.6.Colectarea si incinerarea animalelor moarte

- Amenajari si instalatii pentru colectarea si depozitarea animalelor moarte, substante utilizate si tratamente aplicate.

- Modul de incinerare si masuri de colectare a noxelor.

- Instalatii si masuri de protectia mediului prevazute, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile existente.

7.Silvicultura

7.1.Amenajamente silvice

- Prezentarea zonei supusa amenajamentului silvic, cu caracterizarea geologica, pedo-climatica si hidrologica.

- Masuri avute in vedere sub aspect peisagistic.

- Speciile propuse pentru plantari, cu justificarea optiunii pentru speciile respective.

- Amenajari pentru asigurarea stabilitatii terenului, dezvoltarii covorului vegetal, realizarea unor echilibre ecologice si hidrologice normale, corelate cu lucrarile hidrotehnice, activitati de pasunat etc.

7-2- Activitatea de combatere a daunatorilor

- Acelasi continut ca la punctul 5.5.

7.3.Exploatarea si transportul masei lemnoase.

- Prezentarea zonei si suprafetei propuse pentru exploatare, speciile lemnoasece urmeaza a fi exploatate, cantitati (mc/an), tehnologia de taiere aplicata si masurile prevazute pentru evitarea efectelor daunatoare asupra mediului, precum si cele de reafacere a fondului forestier.

- Modul de transport al masei lemnoase, instalatiile si masurile prevazute pentru evitarea afectarii factorilor de mediu.

7.4.Pepiniere silvice

- Suprafata amenajata pentru pepiniera, prezentarea zonei de amplasare, speciile plantate, substante si adjuvanti ai solului utilizati, precum si a antidaunatorilor, compozitia acestora.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile existente.

7.5.Defrisari

- Acelasi continut ca la lpunctul 7.3.

7.6.Amenajari pentri piscicultura in fondul silvic

- Prezentarea amenajarilor existente pe cursurile de apa si a celor de la crescatoriile de peste.

- Instalatiile si masurile prevazute pentru protectia calitatii cursurilor de apa, pe care sunt prevazute amenajarile in scopul mentinerii unui echilibru ecologic corespunzator pe aceste cursuri de apa.

- Descrierea instalatiilor de protectia calitatii apelor din dotarea crescatoriilor de peste, performante, cantitatile de noxe evacuate in emisarii naturali fata de reglementarile legale in vigoare.

7.7.Activitatea de pasunat in zona silvica.

- Suprafetele destinate pasunatului, delimitarea exacta a acestora.

- Prezentarea caracteristicilor vegetale, geologice si pedologice ale zonei destinate pasunatului,precum si ale zonelor limitrofe din fondul silvic, cu precizarea celor supuse masurilor de protectie speciala.

- Caile de acces la zona de pasunat si masurile avute in vedere pentru protectia fondului silvic.

- Prezentarea modului de desfasurare a pasunatului, a masurilor de protectie luate in scopul evitarii degradarii pasunilor, fondului silvic si mediului, in general.

- Masurile de supraveghere prevazute pentru protectia mediului.

7.8.Activitatea de protectie a animalelor salbatice si vanatoarea.

- Prezentarea zonei de activitate, a speciilor existente de animale salbatice si aprecierea numarului acestora.

- Masuri preventive pentru existenta si cresterea numarului speciilor de animale, cu mentinerea unui echilibru ecologic corespunzator.

- Propuneri pentru introiducerea si aclimatizarea unor noi specii de animale salbatice si masurile stabilite pentru evitarea unor dezechilibre ecologice.

- Prezentarea prevederilor programului de vanatoare, cu justificarea ecologica a acestuia, precum si a altor justificari de natura a aduce un beneficiu in mentinerea si dezvoltarea numarului de animale salbatice.

7.9.Activitatea de colectare, prelucrare si desfacere a produselor paduri.

- Prezentarea programului de colectare, prelucrare si desfacere a produselor padurii (t/an).

- Procedeele de colectare a produselor padurii si masurile de protectie a mediului prevazute.

- Prezentarea operatiilor de prelucrare, a materialelor, substantelor folosite, compozitia lor si a cantitatilor de noxe rezultate din aceste operatii.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Produsele si subprodusele rezultate (t/an), destinatia, calitatea acestora fata de normele in vigoare.

- Instalatiile de protectia mediului, performante, cantitatile de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile in vigoare.

7.10.Cabane silvice

- Amenajarile prevazute, utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Instalatii si masuri de protectia mediului, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile existsente.

8.Centrale atomo-nucleare

- Prezentarea procesului de obtinere a energiei electrice si amenajarilor centralei

- Sursele si cantitatile de radionuclizi utilizate.

- Modul de stocare a radionuclizilor, instalatiile si masurile de protectia mediului prevazute.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile in vigoare.

- Instalatiile si masurile de protectia mediului prevazute pe fiecare faza a procesului de obtinere a energiei, inclusiv pentru caz de avarii.

- Evaluarea pe principalii radionuclizi, a cantitatilor evacuate in mediu de efluentii gazosi si lichizi fata de prevederile actelor de reglementare.

- Cantitatea anuala de deseuri radioactive (Ci) care se elimina, modul de eliminare, tratare sau transport la unitatile care executa tratarea, instalatiile si masurile de protectia mediului.

- Indicarea punctelor de control a zonelor inconjuratoare, frecventa controalelor si aparatura utilizata.

9.Prospectarea geologica.

- Prezentarea amenajarii si lucrarilor de prospectare geologica, scopul acestora.

- Caracterizarea geomorfologica, hidrogeologica si a vegetatiei zonei supuse prospectarii

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de actele de reglementare.

- Materiale si substante utilizate, compozitia acestora.

- Modul de depozitare a materialelor rezultate din activitatea de prospectare, masurile si instalatiile de protectie a mediului prevazute.

- Instalatii de protectia mediului prevazute, cantitatile de noxe evacuate in mediu fata de limitele maxime admise de reglementarile legale.

- Masuri luate pentru evitarea afectarii unor zacaminte din zona sau subteran existente si eventual in curs de exploatare sau a unor formatiuni geologice.

10.Exploatarea zacamintelor minerale

- Caracterizarea zonei de amplasare si a zacamantului aprobat pentru exploatare.

- Prezentarea procesului tehnologic de exploatare: capacitate anuala, perimetre, adancimi de exploatare, tehnologii de extractie, sortare, transport, depozitare.

- Materiale si substante utilizate, compozitia lor fizico-chimica

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Sursele de noxe rezultate din proces, cantitati, modul de colectare si dirijare a acestora la instalatiile de depoluare.

- Sterilul, slamul si alte deseuri rezultate din procesul de exploatare, cantitati, compozitie, mod de colectare si depozitare, instalatii si masuri de protectia mediului.

- Instalatii de depoluare, performante.

- Cantitati de noxe evacuate in mediu (mg/l, kg/zi, mg/mc) fata de prevederile normelor de reglementare.

11.Depozite si silozuri pentru diferite materiale si substante.

- Prezentarea amenajarilor si instalatiilor depozitului sau silozului, capacitati de depozitare.

- Materialele si substantele depozitate, compozitia lor fizico-chimica.

- Noxe rezultate din diversele activitati (descarcari, depozitari, manipulari etc), cantitati de colectare si dirijare la instalatiile de depoluare.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Instalatii de protectia mediului, performante, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile in vigoare.

12.Conducte de transport a diferitelor substante

- Substantele ce urmeaza a fi transportate, cantitati, compozitia lor fizico-chimica

- Prezentarea traseului conductei, caracteristicile tehnice ale acesteia, instalatii si masuri prevazute pentru protectia mediului si a zonelor populate.

- Masuri de interventii pentru cazuri de avarii in vederea evitarii unor fenomene de poluare si accidente ecologice.

- Descrierea amenajarilor hidrotehnice de pe traseul conductei.

13.Activitatea de transport a diferitelor materiale si substante cu inalt grad de periculozitate

- Prezentarea materialelor si substantelor ce urmeaza a fi transportate, compozitia fizico-chimica

- Mijloace de transport folosite, ambalaje, containere speciale etc.

- Instalatii si masuri de protectia mediului prevazute la depozitarea, incarcarea, descarcarea si transportul materialelor si substantelor cu inalt grad de periculozitate.

- Organizarea modului de supraveghere a tuturor operatiilor de transport, incarcare, descarcare, depozitare.

14.Magistrale de transport a energiei electrice si termice

- Prezentarea caracteristicilor tehnice a magistralelor si capacitatii lor de transport.

- Descrierea traseului magistralelor, a lucrarilor de consolidare si arta, a dotarilor si masurilor de interventie pentru avarii si pentru protectia mediului.

- Descrierea lucrarilor de pe traseul magistralelor.

- Sisteme de supraveghere prevazute pentru urmarirea comportarii lucrarilor magistralelor in vederea evitarii avaariilor si afectarii mediului ambiant.

15.Laboratoare speciale de analiza

- Activitatea desfasurata de laborator, materialele si reactivii utilizati.

- Instalatiile si masurile prevazute pentru colectarea si neutralizarea deseurilor si solutiilor uzate.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de normele de reglementare.

- Instalatii si masuri de protectia mediului, performante, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile existente.

16.Instalatii pilot de cercetare-experimentare

- Prezentarea instalatiilor, a tehnologiei, scopului activitatii, materialelor si substantelor folosite, compozitia acestora.

- Noxe rezultate din procesul de cercetare-experimentare, cantitati, mod de colectare si dirijare la instalatiile de depoluare.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile legale.

- Instalatii si masuri de protectia mediului, cantitatii de noxe evacuate in mediu fata de limitele lmaxime admise de reglementarile existente.

17.Activitati de import-export a diferitelor materiale si substante.

. Materialele si substantele pentru import si expoort, scopul, cantitati, furnizor si destinatar, caracteristicile fizico-chimice, bacteriologice, fitosanitare, radioactive.

- Ambalajele folosite si caracteristicile lor fizico-chimice, inclusiv radioactivitatea, modul de colectare, depozitare, valorificare si distrugere, instalatii si masuri de protectia mediului.

- Prezentarea operatiilor de incarcare, transport, descarcare, stocare a instalatiilor si masurilor de protectie a mediului.

- Prezentarea de acte care sa ateste incadrarea in reglementarile existente pe linie de calitate din partea furnizorului.

18.Tratarea si stocarea deseurilor radioactive

-- Provenienta deseurilor, continutul in radionuclizi, cantitati.

- Prezentarea mediului de colectare, ambalare, transport, tratare si depozitare, cu instalatiile si masurile prevazute pentru protectia mediului

- Precizarea locului de depozitare, a gradului de nocivitate a deseului dupa tratare, a dispozitivelor si masurilor de supraveghere a emisiilor radioactive in mediu.

19.Injectari in subteran la mare adancime

- Prezentarea zonei de injectare, cu caracterizarea geomorfologica si hidrogeologica a acesteia.

- Materialele si substantele ce urmeaza a fi injectate in subteran, cantitati, compozitie fizico-chimica.

- Prezentarea procedelor de injectare.

- Instalatii si masuri de supraveghere a influentei depozitului subteran de materiale si substante injectate asupra calitatii apelor subterane si a zonelor inconjuratoare.

20.Tipografii si instalatii de multiplicare, inclusiv depozitarea materialelor si substantelor necesare

- Prezentarea activitatii unitatilor, cantitatilor de produse obtinute, materialelor si substantelor folosite, compozitiei acestora.

-Noxele rezultate pe faze ale activitatii, cantitatii, mod de colectare si dirijare la instalatiile de depoluarae.

- Dotari pentru insonorizare, intensitatea zgomotului la limita incintei unitatilor.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de actele de reglementare.

- Instalatii si masuri de protectia mediului, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile legale.

21.Piste de incercare

- Prezentarea amenajarilor pistei si programului de incercari.

- Tipul si numarul masinilor supuse zilnic incercarilor pe pista, intensitatea zgomotului produs de fiecare.

- Carburantii utilizati si compozitia lor.

- Compozitia gazelor de esapament.

- Dotari speciale ale masinilor pentru insonorizare si epurare gaze reziduale.

- Cantitatea de noxe evacuate zilnic de intregul numar de masini testate pe pista.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Intensitatea zgomotului produs la limita incintei pistei.

- Instalatii si masuri de protectia mediului prevazute in dotarea pistei de incercarea-

22.Rampe de lansare

- Prezentarea amenajarilor si dotarilor rampei de lansare.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de actele de reglementare

- Instalatii si masuri prevazute pentru protectia mediului si zonelor populate, cantitatea de noxe evacuate in mediu fata de reglementarilor legale.

23.Statii si posturi trafo

- Amenajari constructive, dotari, capacitati de lucru

- Utilitati si surse, cantitati folosite de reglementarile legale.

- Sursele de noxe, instalatii de depoluare, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile existente.

24.Unitati sanitare si baze de tratament

- Constructii, amenajari, dotari, capacitati de lucru, materiale si substsante utilizate, compozitia lor.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile in vigoare.

- Modul de stocare si neutralizare a unor materiale si substante periculoase (materiale de pansament etc)

- Cantitati de noxe rezultate pe activitati, modul de colectare si conducere a acestora la instalatiile de depoluare.

- Masuri speciale prevazute pentru dezinfectia unor solutii si ape uzate in vederea prevenirii transmiterii prin factorii de mediu a unor agenti patogeni.

- Instalatii de protectia mediului, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile existente.

25.Ateliere pentru diverse servicii.

- Activitati desfasurate, materiale si substante folosite, compozitia acestora si mod de depozitare.

- Cantitati de noxe rezultate pe faze ale activitatii, modul de colectare si conducere a lor la instalatiile de depoluare.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile legale.

- Instalatii de protectia mediului, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile existente.

26.Amenajari si lucrari hidrotehnice, inclusiv activitatile privind gospodarirea apelor

26.1.Amenajari pentru fololsinte de apa.

a)Alimentari cu apa, canalizari, epurari si evacuare ape uzate de la localitati sau platforme industriale inclusiv a lucrarilor de injectare a apelor in subteran.

- Prezentarea sursei de apa, instalatiilor de captare, masurare de debite, aductiune, stocare si distributie.

- Lucrari existente la captare pentru protectia faunei si florei acvatice pentru mentinerea echilibrului ecologic al sursei de apa la suprafata.

- Lucrari pe traseul aductiunii si distributiei care asigura protectia zonelor parcurse ce ar putea fi afectate prin pierderi de apa.

- Substantele folosite la tratarea apei, cantitati, compozitia fizico-chimica, mod de stocare.

- Calitatea apei la sursa si calitatea apei tratate fata de cerinta de calitate a folosintei.

- Canalizari si instalatii de epurare a apelor uzate rezultate de la tratare, compozitia fizico-chimica la evacuare in emisar, fata de reglementarile existente.

- Masuri de limitare a folosirii unor substante nutritive.

b)Amenajari pentru irigatii

- Descrierea lucrarilor si instalatiilor din cadrul amenajaraii, suprafata prevazuta pentru irigare, necesarul de apa, regimul de udare, debitul de dimensionare al captarii, surse de apa si calitatea apei la sursa fata de exigentele folosintei, debimetre.

- Prezentarea lucrarilor de traversare a canalelor sau conductelor de transport a apei, cu diguri, cursuri de apa, vai naturale a retelei de puturi hidrogeologice pentru urmarirea in timp a chimismului subteran si a nivelurilor acestora.

- Cand irigarea se executa cu ape uzate epurate, se vor prezenta caracteristicile fizico-chimice, bacteriologice si helmintologice ale acestora; program de supraveghere a evolutiei calitatii solului si a apelor subterane.

c)Amenajari piscicole

- Descrierea zonei amenajarii, caracteristicile tehnice, sursa de apa, debite de alimentare si evacuare, calitatea apei sursei, lucrari pentru asigurarea cadrului natural.

- Formula de populare, modul de furajare, compozitia furajului, tehnologia de recoltare.

- Instalatii si masuri pentru protectia calitatii apelor in aval si pentru evitarea imbogatirii apei in substante nutritive, calitatea apei evacuate si a receptorului in aval.

- Instalatii si masuri de protectie impotriva inundatiei.

d)Amenajari stuficole

- Descrierea zonei amenajate cu evidentierea caracteristicilor tehnice ale sursei de apa (debite de evacuare si alimentare), calitatea apei, lucrari de asigurare a cadrului natural.

- Masuri pentru asigurarea protectiei calitatii factorilor de mediu in conditiile in care se executa lucrari de colectare sau prelucrare a stufului.

e)Amenajari hidroenergetice si folosinte hidromecanice

- Descrierea lucrarilor amenajaarii cu caracteristicile tehnice, capacitati de productie.

- Prezentarea programului de exploatare cu masurile prevazute pentru asigurarea debitului minim de albie in aval, corelatie cu masurile de aparare impotriva inundatiilor si alte masuri de mentinere a unui echilibru ecologic.

- Programul de restrictii in caz de seceta cu acordarea prioritatii pentru mentinerea unei calitati corespunzatoare apei in aval, de asigurare a folosintelor de apa cu cantitatile minime necesare si conditii normale pentru ecosistemele acvatice.

f)Amenajari pentru navigatie, plutarit si flota

- Prezentarea zonei si amenajarilor hidrotehnice cu caracteristicile tehnice.

- Date referitoare la influenta lucrarilor asupra activitatii portuare, hidrologiei si biologiei marine, amenajarilor turistice.

- Sistemul si programul de urmarire a comportarii lucrarii si a influentei acestora asupra mediului.

g)Amenajari balneare, turistice si de agrement

Parcuri, scuare

- Amenajarile si dotarile parcului sau scuarului.

- Prezentarea vegetatiei speciei ocrotite

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile legale.

- Instalatii si masuri pentru protectia mediului si a zonelor populate din apropiere.

Stranduri

- Amenajari si dotari, calitatea apei, utilitati si surse

- Instalatii si masuri pentru protectia mediului, noxe evacuate in mediu fata de reglementarile in vigoare.

Parcuri pentru distractii, circuri

- Amenajari si dotari, utilitati, surse, cantitati folosite fata de reglementarile legale, instalatii si masuri pentru protectia impotriva zgomotului, poluarii vizuale, salubritatii zonei.

Gradini zoologice

- Amenajaraile si dotarile gradinii, speciile de animale.

- Instalatii si masuri pentru asigurarea cadrului natural si protectiei mediului.

- Utilitati si surse, cantitati fata de reglementarile legale.

26.2.Amenajari si constructii pentru apararea impotriva actiunii distructive a apei

- a, b, c - Indiguiri, consolidari, rectificari.

- Prezentarea lucrarilor cu caracteristici tehnice a lucrarilor prevazute pentru comportare normala la ape meteorice, scurgeri pe versanti, viituri si masuri de intretinere.

- Alte masuri de consolidare prevazute pe parcursul functionarii, corelate cu lucrarile de protectie a mediului.

- Organizarea sistemului de supraveghere a lucrarilor de aparare.

- d. Combaterea eroziunii solului

- Prezentarea lucrarilor si instalatiilor, caracteristicile tehnice.

- Date referitoare la hidrologie, geomorfologie si vegetatie a zonei amenajate.

- Instalatii si masuri pentru urmarirea in timp a comportarii lucrarilor, influentei acestora asupra mediului ambiant si productivitatii terenurilor.

- e. Desecari si asanari

- Prezentarea sistemului de desecare sau drenare suprafete, provenienta excesului de umiditate, bilantul hidric, retimul lunar al debitelor evacuate, emisarul.

- Descrierea lucrarilor de traversare a canalelor si conductelor cu diguri, cursuri de apa, instalatii de masurare a debitelor de evacuatori.

- Masuri avute in vedere pentru eliminarea posibilitatilor de poluare, cu diverse substante si materiale, utilizatori sau adjuvanti pentru sol.

- Organizarea sistemului de urmarire a evolutiei calitatii solului si apei freatice.

26.3.Lucrari si constructii pentru protectia calitatii apelor sau care influenteaza calitatea apei.

- a. Statii si instalatii de epurare.

- Caracteristicile si debitul afluentului (Qmax zi si Qmax orar) si ale efluentului epurat.

- Prezentarea fluxului tehnologic , instalatiile componente, modul de prelucrare a namolurilor reziduale, cu caracteristicile fizico-chimice, bacteriologice, helmintologice si a procedeului de integrare in mediu.

- Dispozitive de masurare a debitului

- Sistemul de urmarire a apei uzate brute, faze tehnologice si a apei uzate epurate.

- Instalatii si masuri pentru prevenirea poluarii aerului zonei inconjuratoare statiei.

- Lucrari pentru apararea impotriva inundatiilor si de functionare la ape mari.

- Sistemul de supraveghere a calitatii apei subterane

26.4.Lucrari si constructii care modifica regimul de scurgere al apelor

- a. Baraje cu lacuri de acumulare

- Prezentarea capacitatilor, caracteristicilor, lacului de acumulare si barajului si a folosintelor ce se satisfac, resurse de apa in sectiunea de barare, regimul de debite de sedimente, lucrari anterozionale si de corectie torenti pentru prevenirea colmatarii.

- Lucrari si masuri pentru limitarea eutrofizarii de asigurare a ecosistemelor acvatice.

- Organizarea sistemului de supraveghere a calitatii apei din lac si a apei in amonte si aval.

- Masuri prevazute pentru evitarea impurificarii lacului.

- Prezentarea lucrarilor, instalatiilor si a masurilor de asigurare a unui debit constant in bazinul hidrografic al lacului, de supraveghere a stabilitatii constructiilor, de exploatare la ape mari, de avertizare-alarmare a populatiei in caz de accidente.

- Alte masuri ecologice pentru evitarea deteriorarii microclimatului.

- b. Derivatii de debite

- Prezentarea sistemului cu caracteristicile tehnice: traseu, lungime debite vehiculate, scopul amenajarii.

- Organizarea sistemului de supraveghere a calitatii apei din derivatie pentru eliminarea fenomenului de poluare si pentru satisfacerea cerintelor de calitate ale folosintelor.

- Masurile si programul de urmarire a influentei apei din derivatie asupra nivelului apelor freatice si calitatii acestora.

- Instalatii si masuri pentru asigurarea migrarii pestilor si mentinerii ecosistemelor acvatice.

- c. Poduri si traversari

- Descrierea lucrarilor de traversare, debite caracteristice.

- Masuri pentru eliminarea posibilitatilor de poluare a zonei si de inundare la ape mari.

- d) Amenajari de balastiere si exploatari de materiale din albii si maluri

- Caracterizarea zonei de amplasare a balasitierei, cu prezentarea zacamantului omologat, a morfologiei albiei, transportul de aluviuni, masuri si lucrari pentru asigurarea stabilitatii albiei si protejarea zonelor inconjuratoare.

- Prezentarea procesului tehnologic de explotare, capacitati, perimetrem adancimi, tehnologii de extractie, sortare, transport si depozitare.

- Utilitati si surse, cantitati folosite.

- Modul de depozitare al combustibilului si carburantilor, instalatii si masuri pentru protectia apelor, de epurare a apelor uzate, cantitati de noxe evacuate.

- Masuri pentru evitarea pierderilor de balast la transporturi pe caile rutiere.

- Masuri prevazute pentru evitarea afectarii terenurilor agricole si vegetatiei in zona cailor de acces.

- e,f. Impaduriri si defrisari: perdele erozionale

vezi cap.7

26.5.Lucrari si constructii ce se executa pe plaja marii, fundul apelor teritoriale si a marii teritoriale, platoul continental sau pentru apararea tarmului marii

In functie de specificul lucrarii propuse se adapteaza continutul documentatiilor, conform articolelor 26.2 si 26.3.

26.6.Lucrari de foraje de apa, instalatii hidrometrice sau alte lucrari de studii in teren in legatura cu apele

- Descrierea lucrarilor propuse, caracteristici tehnice, necesitate.

- Prezentarea masurilor de pastrare a ecosistemului natural.

27.Comert - turism

27.1.Activitatea comerciala de stat si particulara

- Activitatea comerciala desfasurata, marfuri comercializate, calitatea acestora fata de normele legale in vigoare.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Amenajari si masuri pentru evitarea poluarii fonice, intensitatea zgomotului la limita incintei unitatii.

- Instalatii si masuri pentru protectia mediului, inclusiv pentru evitarea poluarii vizuale, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile legale.

27.2.Hoteluri si restaurante

- Amenajari si instalatii

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Instalatii si masuri de protectia mediului, inclusiv pentru parcajul propriu, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile in vigoare.

27.3.Cabane turistice

- Acelasi continut ca la punctul 27.2.

27.4.Campinguri

- Acelasi continut ca la punctul 27.2.

27.5.Targuri

- Amenajarile si instalatiile targului, activitate ce se desfasoara.

- Instalatii si masuri pentru colectarea gunoaielor etc. de protectie impotriva gunoiului si protectia calitatii apelor.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile legale.

- Cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile existente.

28.Invatamant, cultura, culte

28.1.Unitati scolare

- Amenajarile si dotarile unitatii, capacitate, program de lucru.

- utilitati si surse, cantitati folosite fata de actele de reglementare.

- Instalatii si masuri pentru ocrotirea si dezvoltarea spatiilor verzi, pentru protectia impotriva zgomotului a zonei locuite din apropiere.

- Instalatii pentru protectia mediului, cantitatea de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile legale.

28.2.Case de cultura

- Acelasi continut ca la punctul 28.1.

28.3.Asezaminte ale cultelor religioase

- Acelasi continut ca la punctul 28.1.

28.4.Alte obiective ale acestor activitati

- Acelasi continut ca la punctul 28.1., precum si alte date specifice activitatii cu impact asupra mediului.

29.Sport

29.1.Stadioane

- Amenajarile si dotarile stadionului.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Masuri pentru ocrotirea si dezvoltarea spatiior verzi, asigurarea de parcaje corespunzatoare, masuri pentru protectie impotriva zgomotului.

- Instalatii pentru protectia mediului, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de regelementarile in vigoare.

- Masuri pentru mentinerea unei stari de salubritate corespunzatoare in zona.

29.2.Baze sportive

- Acelasi continut ca la punctul 29.1.

29.3.Patinoare

- Acelasi continut ca la punctul 29.1.

29.4.Piese de schi naturale si artificiale

- Prezentarea traseului, amenajarilor si dotarilor pistei.

- Masuri si instalatii pentru protectia fondului silvic si vegetatiei, inclusiv la parcaje, drumuri de acces, cladiri, etc.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile legale.

- Instalatii speciale pentru protectia mediului, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile legale.

29.5.Hipodroame

- Acelasi continut ca la punctul 29.1.

29.6.Piste pentru concursuri auto

- Amenajarile si dotarile pistei.

- Masuri si lucrari pentru protectia mediului,protectia impotriva zgomotului si a zonelor locuite din apropiere.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile legale.

- Intensitatea zgomotului la limita incintei pistei.

- Cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile existente.

30 Aparare nationala si activitate de vama

30.1.Unitati militare si paza pentru frontiera

- Utilitati si surse, reglementarea folosintei.

- Instalatii si masuri pentru protectia mediului, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de limitele maxime admise de reglementarile legale.

30.2Unitati vamale

- Acelasi continut ca la punctul 30.1.

30.3.Aeroporturi militare

- Acelasi continut ca la punctul 30.1., inclusiv masuri de protectie impotriva zgomotului.

31.Activitatea de vanatoare si pescuit sportiv

- Prezentarea zonei de vanatoare, a speciilor destinate activitatii si aprecierea numarului acestora.

- Programul de vanatoare pe specii, perioade ale anului, cu justificarea acestuia din punct de vedere ecologic.

Pentru amenajarile piscicole, destinate pescuitului sportiv, se vor prezenta toate datele indicate la punctul 26.1.c.

In ce priveste pescuitul pe cursurile de apa, lacuri naturale, balti, in delta se vor prezenta elemente de caracterizare a ecosistemului, programul de pescuit sportiv, justificat prin fondul piscicol existent pe perioade si specii, corelati cu mentinerea unui echilibru ecologic normal.

- In cazul unor repopulari cu peste sau introducerea de noi specii, se vor prezenta toate datele care sa ateste ca aceste masuri nu conduc la dezechilibrul ecosistemelor acvatice. Acelasi lucru este valabil si pentru introducerea de specii noi de vanat.

32.Activitatea de demolari

- Prezentarea zonei si a lucrarilor de demolare ce urmeaza a se desfasura

- Instalatii, masuri si lucrari de protectia aerului, protectia impotriva zgomotului, pentru evitarea afectarii zonelor locuite si altro obiective, inclusiv pentru mentinerea curateniei pe caile rutiere folosite.

33.Activitatea de deparazitare

- Programul de deparazitare al unitatii, materiale si substante folosite, compozitia acestora.

- Modul de ambalare si depozitare a substantelor folosite, ambalajele utilizate, mod de recuperare, valorificare, distrugere, masuri de protectia mediului, inclusiv pentru evitarea unor accidente ecologice.

34.Activitatea de colectare, depozitare si valorificare a deseurilor

- Sursele de deseuri, cantitatile colectate, compozitia acestora.

- Tehnologia de colectare si depozitare, masuri si instalatii pentru protectia mediului.

- Modul de valorificare, tehnologie, utilaje, instalatii, capacitati, instalatii de depoluare, cantitati de noxe rezultate si evacuate in mediu fata de reglementarile legale.

- Sisteme de supraveghere pentru evitarea poluarii mediului.

35.Activitatea de salubrizare a localitatilor

- Sistemul de organizare al activitatilor, amenajari, dotari, mijloace de transport.

- Modul de colectare a deseurilor si gunoaielor menajere si stradale.

- Masuri de prevedere a mentinerii curateniei in cartiere si pe caile rutiere.

36.Spalatorii chimice

- Amenajari, dotari si instalatii, capacitati de lucru, materiale si substante folosite, compozitia lor.

Unilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile legale.

- Surse de noxe, mod de colectare si dirijare la instalatiile de depoluare.

- Instalatii de depoluare, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile existente.

37.Activitatea de ecarisaj

- Prezentarea modului de desfasurare a acativitatii, amenajari, dotari, materiale si substante folosite,compozitia acestora.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Instalatii si masuri de protectia mediului, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile in vigoare.

38.Platforme de ardere pe mare a deseutilor si substantelor toxice.

- Prezentarea instalatiilor si dotarilor, distanta fata de mal, materiale si substante folosite, compozitia.

- Deseurile si substantele toxice supuse incinerarii, cantitati, compozitia.

- Instalatii si masuri de protectia mediului, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de prevederile legale.

39.Depozite, prelucrare, incinerare, gunoaie menajere si stradale

- Prezentarea activitatii desfasurate, amenajarilor si instalatiilor, tehnologiei folosite, materiale si substante utilizate, compozitia lor.

- Cantitati de gunoaie menajere si stradale ce se supun incinerarii, mod de valorificare a unor materiale utile.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile existente.

- Modul de depozitare, terenuri, amenajari, masuri de protectia mediului.

- Instalatii si masuri de protectia mediului, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile in vigoare.

- Masuri de reintegrare in mediu si modul de urmarire a efectului acestor masuri.

40.Instalatii de incinerare a deseutilor industriale si namolurilor reziduale

- Acelasi continut ca la punctul 39.

41.Cimitire si crematorii umane

- Prezentare zonei de amplasare, a amenajarilor si dotarilor si de asigurare a aunui cadru natural prin care sa se evite fenomene negative asupra populatiei din zona.

- Utilitati si surse, cantitati folosite fata de reglementarile legale.

- Instalatii si masuri de protectia mediului, cantitati de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile in vigoare.

- Sistemul de supraveghere a calitatii factorilor de mediu ce pot fi afectati.

42.Alte activitati cu impact asupra mediului

- Se va prezenta activitatea desfasurata, materialele si substantele folosite, compozitia acestora, sursele de noxe, utilitatile cu cantitati folosite, instalatiile de protectia mediului, cantitatile de noxe evacuate in mediu fata de reglementarile legale.

- Continutul se va adapta, in general, specificului activitatii, acordandu-se prioritate masurilor ce privesc protectia mediului ambiant.

Mentiune:

- Constinutul documentatiei pentru activitatile sus-mentionate poate fi completat si cu alte date solicitate de organele de protectia mediului.

Partea B: Sisteme de control a noxelor si calitatii factorilor de mediu

- Se va prezenta sistemul, dotarile si programul de control evacuate in mediu si calitatii factorilor de mediu (laboratoare, analize fizico-chimice, hidrobiologice,bacteriologice, helmintologice, etc., frecventa, loc de prelevare a probelor, mod de valorificare a datelor analitice. etc.).

Partea C: Piese desenate

- Plan de incadrare in zona a unitatii sau obiectivului.

- Profile caracteristice prin lucrari.

- Fluxul tehnologic de productie, cu surse de noxe, cantitatile acestora, modul de colectare si dirijare la instalatiile de depoluare.

- Fluxurile tehnologice ale depoluarii si instalatiile de dispersie.

Partea D: Alte documente

- Buletine de analiza, care sa ateste asigurarea protectiei factorilor de mediu.

- Acte de reglementare emise de organele ce raspund de gestionarea si protectia anumitor factori de mediu.

- Alte piese desenate sau scrise necesare clarificarii prezentate.

ANEXA Nr. 3: Ministerul Mediului, Agentia de Supraveghere si Protectia Mediului - AUTORIZATIE DE MEDIU Nr, ___________din _______________

Urmare a cererii prezentata cu adresa nr. ...........din .............de catre.......................a verificarii efectuate in perioada ............................... de catre ..............................................................se autorizeaza din punct de vedere al protectiei mediului ......................................din localitatea .....................................strada ......................nr. .................sector.............pentru desfasurarea urmatoarelor activitati: .....................................

Documentatia de autorizare cuprinde urmatoarele acte de reglementare, emise de organe care raspund de protectia anumitor factori de mediu: ............................................ ............................................................................... in urmatoarele conditii: ______________ _______________________________________

Intocmita: Director,


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis