SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO 9001

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Ordin 184/1997


 Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,

 

n temeiul art. 9, art. 10 alin. 4, art. 14 si art. 64 lit. d) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995,

n baza Hotarrii Guvernului nr. 457/1994*) privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu modificarile ulterioare,

n baza Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996, sectiunea 5 pct. 5.4, 5.5 si 5.6 si sectiunea 8 pct. 8.1. si 8.2.,

emite urmatorul ordin:

1.Se aproba Procedura de realizare a bilanturilor de mediu, care face parte integranta din prezentul ordin.

Anexele la procedura fac parte integranta din aceasta.

2.Se abroga anexa nr. 10 la Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996 si oricare alte prevederi contrare din ordinele anterioare ale ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.

3.Directia strategii si reglementari pentru protectia mediului raspunde de instruirea periodica si n mod unitar a personalului din cadrul unitatilor teritoriale care si desfasoara activitatea n domeniul emiterii actelor de reglementare.

4.Prezentul ordin intra n vigoare la data publicarii lui n Monitorul Oficial al Romniei.

-****-

Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,

 

Ioan Oltean

 

 

____________________

*) Hotarrea Guvernului nr. 457/1994 a fost abrogata prin Hotarrea Guvernului nr. 568/1997, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 266 din 6 octombrie 1997.

PROCEDURA de realizare a bilanturilor de mediu

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 303bis din data de 6 noiembrie 1997

 

 

PROCEDURA din 21 septembrie 1997 de realizare a bilanturilor de mediu

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

Prezenta reglementare detaliaza procedura de realizare, tipurile, domeniile si continutul bilanturilor de mediu cerute n procesul de autorizare, precum si la schimbarea proprietarului, destinatiei sau la ncetarea activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului nconjurator, conform prevederilor art. 10 si 14 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, si ale art 65 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2

n sensul prezentului ordin, termenii si expresiile folosite au urmatorul nteles:

Amplasament - loc, activitate sau obiectiv supuse prevederilor art. 8-14 din Legea nr. 137/1995 sau ale celor din cap. IX din Legea nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritate de mediu competenta - autoritatea centrala sau locala de protectie a mediului care functioneaza n concordanta cu legislatia n vigoare ce reglementeaza protectia mediului.

Bilant de mediu nivel 0 - fisa de verificare continnd elemente caracteristice activitatii si care permite autoritatii de mediu competente sa identifice si sa stabileasca necesitatea efectuarii unui bilant de mediu nivel I sau nivel II sau a unei evaluari a riscului, nainte de autorizarea de mediu sau de privatizarea societatii comerciale.

Bilant de mediu nivel I - studiu de mediu constnd din culegere de date si documentare (fara prelevare de probe si fara analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potential sau efectiv de pe un amplasament.

Bilant de mediu nivel II - investigatii asupra unui amplasament, efectuate n cadrul unui bilant de mediu, pentru a cuantifica dimensiunea poluarii prin prelevari de probe si analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu.

Executant de bilant de mediu - unitate specializata, persoana fizica sau juridica, atestata conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 137/1995 si altor prevederi legale, emise n baza acesteia.

Evaluare a riscului - analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale unui impact de mediu.

Impact de mediu - modificarea negativa considerabila a caracteristicilor fizice, chimice sau structurale ale componentelor mediului natural; diminuarea diversitatii biologice; modificarea negativa considerabila a productivitatii ecosistemelor naturale si antropizate; deteriorarea echilibrului ecologic, reducerea considerabila a calitatii vietii sau deteriorarea structurilor antropizate, cauzata n principal de poluarea apelor, a aerului si a solului; supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea teritoriala necorespunzatoare a acestora. Un astfel de impact poate sa apara n prezent sau sa aiba o probabilitate ridicata de manifestare n viitor, inacceptabila de autoritatile de mediu competente.

Impact potential de mediu - impactul generat de un amplasament, daca exista probabilitatea ca un bilant de mediu nivel I sa arate ca amplasamentul prezinta un impact de mediu.

Obiective de mediu minim acceptate - set de obiective stabilite de autoritatea de mediu competenta, n baza unui bilant de mediu realizat n procesul de privatizare anterior formularii ofertei de vnzare; acestea cuprind obiectivele calitative si cantitative minime de mediu si durata maxima admisibila pentru conformare cu cerintele de mediu, precum si cu orice alte cerinte ce pot fi identificate de autoritatea de mediu competenta.

Poluare - concentratii de poluanti n mediu ce depasesc valorile naturale.

Poluare potential semnificativa - concentratii de poluanti n mediu ce depasesc pragurile de alerta prevazute n reglementarile privind evaluarea poluarii mediului. Aceste valori definesc pragul poluarii la care autoritatile competente considera ca un amplasament poate avea un impact asupra mediului si stabilesc necesitatea unor studii suplimentare.

Poluare semnificativa - concentratii de poluanti n mediu ce depasesc pragurile de interventie prevazute n reglementarile privind evaluarea poluarii mediului.

Program pentru conformare - plan de masuri propus de titularul activitatii, cuprinznd etape care trebuie parcurse n intervale de timp precizate prin prevederile autorizatiei de mediu de catre autoritatea competenta, n scopul respectarii reglementarilor privind protectia mediului.

Tip de bilant de mediu - varianta de bilant de mediu, reprezentata de unul dintre nivelurile 0, I sau II, definite n prezentul ordin.

Titular (al amplasamentului/activitatii) - persoana fizica sau juridica care propune, detine si/sau gospodareste o activitate economica sau sociala.

Art. 3

n conformitate cu prevederile Legii nr.137/1995: a) bilanturile de mediu nivel I sau II si evaluarile de risc, inclusiv cnd sunt executate ca parti din evaluarea impactului asupra mediului, vor fi executate doar de unitati specializate, persoane fizice si juridice, atestate conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 137/1995 si altor reglementari relevante n acest domeniu; b) analizele de probe prelevate pentru executarea bilanturilor de mediu vor fi efectuate numai de laboratoare specializate, care utilizeaza aparatura adecvata si metodologii n conformitate cu normele si reglementarile n vigoare.

Art. 4

Raspunderea pentru concluziile si informatiile prezentate ntr-un bilant de mediu sau de evaluare a riscului va fi asumata dupa cum urmeaza: a) raspunderea pentru acuratetea si corectitudinea unui bilant de mediu (nivel 0, I sau II) sau a unei evaluari a riscului revine autorului; b) titularul raspunde pentru exactitatea datelor pe care le furnizeaza pentru executarea bilantului de mediu sau a evaluarii riscului; c) raspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentratiile de poluanti n probele de mediu analizate revine partii care preleveaza probele si laboratorului care efectueaza analizele.

Art. 5

Obligatiile legate de expedierea si evidenta documentelor privind bilantul de mediu si evaluarea riscului sunt urmatoarele: a) documentele emise n temeiul prezentului ordin vor fi expediate cu confirmare de primire prin posta sau prin curier, pastrndu-se dovada expedierii; b) autoritatea de mediu competenta va nregistra primirea tuturor documentelor elaborate n temeiul prezentului ordin ntr-un sistem de evidenta a bilanturilor de mediu.

CAPITOLUL II: Stabilirea domeniului bilanturilor de mediu solicitate n procedura de autorizare

Art. 6

La stabilirea domeniului bilanturilor de mediu, ce urmeaza a fi efectuate, se vor avea n vedere urmatoarele:

a)cele trei tipuri de bilanturi de mediu (nivel 0, I si II) nu se exclud reciproc si pot fi efectuate consecutiv sau concomitent, conform prevederilor prezentului ordin;

b)cnd prevederile Legii nr.137/1995 impun solicitarea unui bilant de mediu, iar autoritatea de mediu competenta considera putin probabila existenta unui impact de mediu al amplasamentului, se va solicita efectuarea unui bilant de mediu nivel 0;

c)daca un bilant de mediu nivel 0 confirma ca nu exista nici un impact de mediu de la amplasament, nu se va solicita efectuarea unui alt nivel (nivel I sau II) de bilant de mediu sau a unei evaluari a riscului pe acest amplasament;

d)daca bilantul de mediu nivel 0 releva existenta unui impact potential de mediu pe amplasament, autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite continuarea evaluarii prin efectuarea cel putin a bilantului de mediu nivel I;

e)daca autoritatea de mediu competenta considera ca un bilant de mediu nivel I prezinta informatii insuficiente pentru a cuantifica impactul de mediu sau daca la analiza unei solicitari de autorizare se considera ca un amplasament are un impact potential de mediu, autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite efectuarea bilantului de mediu nivel II. n situatiile cnd aceasta decizie a fost luata nainte de executarea nivelului I al bilantului de mediu, trebuie executate att bilantul de mediu nivel I, ct si bilantul de mediu nivel II;

f)la constatarea poluarii provenite de la un amplasament si caracterizata prin depasirea unuia sau mai multor praguri de interventie prevazute n reglementarile privind evaluarea poluarii mediului, autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite executarea unei evaluari a riscului. Evaluarea riscului se bazeaza pe gradul de poluare masurat pe amplasament si va cuantifica semnificatia acestuia relativa la impactul asupra mediului;

g)rezultatele analizelor obtinute se vor compara cu prevederile reglementarilor si normelor relevante; n lipsa unor astfel de reglementari sau norme, se vor folosi spre comparare normele sau instructiunile internationale corespunzatoare, optiunea folosita urmnd a fi justificata de executantul bilantului de mediu;

h)o data cu cererea de autorizare, titularul unui amplasament poate nainta autoritatii de mediu competente orice nivel de bilant de mediu, daca considera necesar. n urma analizei documentelor prezentate, autoritatea de mediu competenta poate stabili necesitatea unui nivel aditional de bilant de mediu, n conformitate cu prevederile prezentului ordin.

CAPITOLUL III: Bilantul de mediu nivel 0 pentru procedura de autorizare

Art. 7

Bilantul de mediu nivel 0 reprezinta cerinta minima pentru situatiile n care prin lege este prevazuta necesitatea prezentarii unui bilant de mediu; acesta va fi naintat autoritatii de mediu competente.

Art. 8

Realizarea bilantului de mediu nivel 0 va avea n vedere urmatoarele:

a)un bilant de mediu nivel 0 trebuie sa corespunda ca forma si continut anexei A.1, iar informatiile prezentate vor fi sustinute cu documente;

b)autorul bilantului de mediu nivel 0 trebuie sa constate starea amplasamentului si a mprejurimilor lui si sa prezinte, la cererea autoritatilor de mediu competente, dovezi fotografice privind constatarile mentionate;

c)bilantul de mediu nivel 0 trebuie sa analizeze att folosinta actuala, ct si folosinta trecuta a terenurilor din zona amplasamentului.

Art. 9

Procesul de analizare a bilantului de mediu nivel 0 implica urmatoarele aspecte:

a)autoritatea de mediu competenta va executa o analiza preliminara a bilantului de mediu nivel 0 si se va asigura ca s-au completat corespunzator toate punctele. Cnd nu este satisfacuta aceasta conditie, bilantul de mediu nivel 0 va fi respins, iar respingerea, nsotita de motivatia acesteia, va fi comunicata n scris titularului;

b)daca un bilant de mediu nivel 0 este acceptat la analiza preliminara, autoritatea de mediu competenta va analiza daca materialul furnizat include suficiente informatii pentru a confirma absenta impactului de mediu de pe amplasament. Daca bilantul de mediu nivel 0 este satisfacator si autoritatea de mediu competenta nu considera necesara continuarea evaluarii impactului cu un bilant de mediu nivel I sau II sau cu o evaluare a riscului, se va considera satisfacuta cerinta pentru un bilant de mediu. Cnd bilantul de mediu nivel 0 a fost executat n cadrul procesului de privatizare, vor fi aplicate cerintele specificate la cap. VII;

c)daca bilantul de mediu nivel 0 arata ca un amplasament are un impact potential de mediu, autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite titularului prezentarea unui bilant de mediu nivel I sau nivel I si II, n vederea continuarii evaluarii.

CAPITOLUL IV: Bilantul de mediu nivel I

Art. 10

Bilantul de mediu nivel I trebuie solicitat de autoritatea de mediu competenta n conditiile prevazute la art. 10 alin. 4 sau la art. 14 din Legea nr. 137/1995, daca un amplasament are un impact potential. Nivelul I al bilantului de mediu poate face exceptie de la aceste cerinte atunci cnd este cerut n procesul de privatizare; n aceste situatii se vor aplica prevederile cap. VII din prezentul ordin.

Art. 11

Bilantul de mediu nivel I trebuie sa includa o analiza tehnica a impactului de mediu, dupa cum se precizeaza n anexa A.2. Raportul bilantului de mediu nivel I va respecta formatul din anexa A.2.1 si va specifica toate sursele de informatii folosite.

Art. 12

Prezentarea si analizarea bilanturilor de mediu nivel I vor respecta prevederile descrise n continuare:

a)bilantul de mediu nivel I se nainteaza autoritatii de mediu competente, de catre titular, conform procedurii prezentate la art. 5 lit. a) din prezentul ordin;

b)procesul de analizare a bilanturilor de mediu nivel I se efectueaza de catre autoritatea de mediu competenta care va face evaluarea tehnica pentru a se asigura ca toate aspectele au fost tratate ntr-o maniera satisfacatoare. Cnd nu se constata acest lucru, bilantul de mediu nivel I se respinge, iar respingerea, nsotita de motivatia acesteia, va fi comunicata n scris titularului;

c)cnd ntr-un bilant de mediu nivel I se prezinta dovada unei poluari potential semnificative, autoritatea de mediu competenta trebuie sa ceara executarea unui bilant de mediu nivel II si/sau a unei evaluari a riscului, conform cap. V si, respectiv, VI; aceasta decizie a autoritatii de mediu competente va fi comunicata n scris titularului. Poate face exceptie de la aceste cerinte bilantul de mediu nivel I cerut n procesul de privatizare; n aceste situatii se vor aplica prevederile cap. VII din prezentul ordin;

d)daca bilantul de mediu nivel I este satisfacator si autoritatea de mediu competenta nu considera necesar un bilant de mediu nivel II sau o evaluare a riscului, se va considera satisfacuta cerinta pentru un bilant de mediu.

CAPITOLUL V: Bilantul de mediu nivel II

Art. 13

Angajarea bilantului de mediu nivel II se face n oricare dintre urmatoarele situatii:

a)daca un bilant de mediu nivel I releva o poluare potential semnificativa a unui amplasament, autoritatile de mediu competente trebuie sa solicite executarea unui bilant de mediu nivel II; face exceptie de la aceste cerinte bilantul de mediu nivel II cerut n procesul de privatizare; n aceste situatii se vor aplica prevederile cap. VII din prezentul ordin;

b)bilantul de mediu nivel II se poate executa n acelasi timp cu bilantul de mediu nivel I, daca autoritatea de mediu competenta stabileste de la nceput ca un amplasament prezinta o poluare potential semnificativa.

Art. 14

Realizarea bilantului de mediu nivel II se face prin:

a)prelevarea si analizarea probelor necesare n bilanturile de mediu nivel II, care trebuie sa respecte prevederile din anexa A.3 referitoare la procedurile de prelevare de probe pentru diferiti factori de mediu si la laboratoarele de specialitate pentru analiza probelor;

b)compararea rezultatelor analizelor probelor prelevate n cadrul bilantului de mediu nivel II cu prevederile reglementarilor privind evaluarea poluarii mediului si prezentarea acestor comparatii n raportul bilantului de mediu nivel II;

c)furnizarea recomandarilor privind oportunitatea unei evaluari a riscului, conform prevederilor cap. VI, daca aceasta evaluare nu a fost deja solicitata de autoritatea de mediu competenta.

Art. 15

Prezentarea si analizarea bilanturilor de mediu nivel II vor respecta prevederile descrise n continuare:

a)titularul va nainta autoritatii de mediu competente, conform prevederilor art. 5 lit. a) din prezenta procedura, raportul la bilantul de mediu nivel II, care va respecta formatul din anexa A.3 sectiunea 4 si va specifica toate sursele de informatii folosite;

b)procesul de analizare a bilantului de mediu nivel II se realizeaza de catre autoritatea de mediu competenta, care va face evaluarea tehnica pentru a se asigura ca lucrarea efectuata este conforma prevederilor din anexa A.3 referitoare la prelevarea si analizarea probelor. Cnd nu este satisfacuta aceasta conditie, bilantul de mediu nivel II va fi respins, iar respingerea, nsotita de motivatia acesteia, va fi comunicata n scris titularului;

c)daca bilantul de mediu nivel II releva o poluare semnificativa, autoritatea de mediu competenta trebuie sa solicite executarea unei evaluari a riscului, conform prevederilor cap. VI. Autoritatea de mediu competenta va informa n scris titularul atunci cnd se considera necesara efectuarea evaluarii riscului. Cnd bilantul de mediu nivel II a fost executat in cadrul procesului de privatizare, vor fi aplicate cerintele specificate la cap. VII;

d)cnd un bilant de mediu nivel II este satisfacator si autoritatea de mediu competenta nu solicita o evaluare a riscului, se va considera satisfacuta cerinta pentru un bilant de mediu. Cnd bilantul de mediu nivel II a fost executat n cadrul procesului de privatizare, vor fi aplicate cerintele specificate la cap. VII.

CAPITOLUL VI: Evaluarea riscului

Art. 16

Angajarea evaluarii riscului se face n urmatoarele conditii:

a)evaluarea riscului va fi solicitata de catre autoritatea de mediu competenta atunci cnd s-a dovedit ca exista o poluare semnificativa pe un amplasament;

b)cnd este necesara o evaluare a riscului, autoritatea de mediu competenta va informa n scris titularul asupra acestei necesitati si va stabili domeniul specific si detaliile evaluarii riscului.

Art. 17

Realizarea evaluarii riscului trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:

a)evaluarea riscului va implica cuantificarea riscului de impact de mediu aparut ca urmare a poluarii identificate pe un amplasament; instructiunile privind evaluarea riscului sunt prezentate n anexa A.4;

b)autoritatea de mediu competenta poate solicita prelevari de probe si analize suplimentare ale factorilor de mediu n timpul unei evaluari a riscului; acestea pot sa se refere la amplasamentul supus bilantului de mediu, dar se pot extinde si la alte zone, daca acestea ar putea fi supuse impactului de mediu al acestui amplasament;

c)orice prelevare de probe sau analize de laborator efectuate n cadrul unei evaluari a riscului trebuie sa respecte prevederile din anexa A.3.

Art. 18

Prezentarea si analizarea evaluarii riscului vor respecta prevederile descrise n continuare:

a)titularul va transmite autoritatii de mediu competente evaluarea riscului, conform art. 5 lit. a) din prezentul ordin;

b)procesul analizarii evaluarii riscului se realizeaza de catre autoritatea de mediu competenta, care va face analiza tehnica pentru a se asigura ca lucrarea efectuata s-a conformat prevederilor referitoare la prelevari de probe si analize din anexa A.3 si metodologia generala din anexa A.4 ale acestui ordin; n caz de neconformare, evaluarea riscului va fi respinsa, iar respingerea, nsotita de motivatia acesteia, va fi comunicata n scris titularului;

c)daca autoritatea de mediu competenta considera evaluarea riscului ca fiind satisfacatoare si identificnd adecvat riscurile datorate impactului de mediu al amplasamentului, se va considera satisfacuta cerinta pentru bilantul de mediu. Cnd evaluarea riscului a fost executata n cadrul procesului de privatizare, vor fi aplicate cerintele specificate n cap. VII.

Art. 19

Cnd rezultatele evaluarii riscului arata ca un amplasament, a carui poluare este semnificativa, exercita un impact de mediu negativ si acesta este considerat inacceptabil de catre autoritatea de mediu competenta, se va solicita remedierea. Aceasta remediere trebuie sa fie n conformitate cu instructiunile emise de autoritatea centrala de mediu.

CAPITOLUL VII: Bilanturi de mediu n procesul de privatizare

Art. 20

Vnzarea activelor, actiunilor si a partilor sociale n cadrul procesului de privatizare poate sa fie nsotita de necesitatea unui bilant de mediu. Conditiile de declansare a bilantului de mediu n procesul de privatizare sunt descrise n Normele metodologice privind procedurile de privatizare si conditiile de organizare si desfasurare a vnzarilor de actiuni, parti sociale si active, emise n aplicarea Legii nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 21

Bilantul de mediu nivel 0 pentru privatizare este prezentat n anexele A.5.1 si A.5.2 ale prezentei proceduri. Anexa A.5.1 va fi completata de catre societatea comerciala ale carei actiuni/parti sociale sau active sunt supuse vnzarii si naintate autoritatii de mediu competente. Pe baza datelor din anexa A.5.1, precum si a informatiilor proprii, autoritatea de mediu competenta va completa anexa A.5.2 si o va nainta, mpreuna cu anexa A.5.1, Fondului Proprietatii de Stat, n conformitate cu procedura descrisa n titlul V al Normelor metodologice privind procedurile de privatizare si conditiile de organizare si desfasurare a vnzarilor de actiuni, parti sociale si active, emise n aplicarea Legii nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 22

Ca si pentru autorizarea activitatilor, bilanturile de mediu nivel I si II, realizate n cadrul procesului de privatizare, vor acoperi acele aspecte enuntate n anexele A.2 si A.3, dupa caz, ale prezentei proceduri. Bilanturile de mediu vor identifica raspunderile legate de impactul asupra mediului si de procesul de autorizare de mediu, care vor fi mentionate separat ca obligatii de mediu de tip A si ca obligatii de mediu de tip B, conform definitiilor din Hotarrea Guvernului nr. 457/1997.

Art. 23

Pentru raspunderile incluse ca obligatii de mediu tip A, raportul la bilantul de mediu va propune "obiective de mediu minim acceptate". Continutul "obiectivelor de mediu minim acceptate" se va conforma normelor referitoare la acestea, emise de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Agentia Nationala pentru Privatizare.

Art. 24

Pentru raspunderile incluse ca obligatii de mediu tip B, raportul la bilantul de mediu va contine:

a)lista obligatiilor de mediu tip B, n conformitate cu anexa nr. 31 din Normele metodologice privind procedurile de privatizare si conditiile de organizare si desfasurare a vnzarilor de actiuni, parti sociale si active, emise n aplicarea Legii nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)cnd este necesar, propuneri de metode ce pot fi folosite pentru identificarea si cuantificarea raspunderilor actuale legate de conformarea de mediu pentru activul si/sau activitatile supuse bilantului de mediu;

c)descrierea evenimentelor sau a situatiilor care ar declansa obligatiile de mediu tip B.

CAPITOLUL VIII: Dispozitii finale

Art. 25

Sectiunea 9.2 a Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului, aprobata prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996, se nlocuieste cu: "9.2 Studiile de impact, bilanturile de mediu nivel I si nivel II si evaluarile riscului vor fi executate numai de unitati specializate, persoane fizice sau juridice atestate n conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 137/1995 si ale altor reglementari emise n acest domeniu n baza legii".

Art. 26

Autoritatea centrala de mediu va emite, n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentului ordin, reglementarile privind evaluarea poluarii mediului.

ANEXA A1: BILANTUL DE MEDIU NIVEL 0

Pentru procedura de autorizare

Autorul

 Numele .....................................................................

Adresa .....................................................................

 

Societatea Comerciala ..................................................................................

 

..................................................................................

 

Nr. tel.: ............................. Nr. fax: ...........................

 

Titularul activitatii (societate comerciala) (daca este diferita de societatea comerciala reprezentata de autor)

 Numele .......................................................................

Adresa .......................................................................

 

...................................................................................

 

..................................................................................

 

Nr. tel.: .............................. Nr. fax: ..........................

 

 

Scopul cererii: a) Schimbarea proprietarului c) ncetarea activitatii

b) Schimbarea activitatii d) Activitate neautorizata anterior

e) Altele Rugam specificati: ..............................

 

 

Marimea amplasamentului Suprafata totala (m2) Suprafata construita (m2)

Activitatea pe amplasament

(i) Prezenta:

 

........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

 

(ii) Anterioara:

 

........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

 

(iii) Viitoare:

 

........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

 

Anexati dovada folosintei trecute a terenului amplasamentului, daca exista.

 

Bifati daca este anexata

 

Categoria activitatii:

(i) Categoria conform anexei nr. II la Legea nr. 137/1995

 

(ii) Altele, rugam specificati:

 

Numar de personal Norma ntreaga Norma partiala

 

Orice investigatie anterioara a amplasamentului privind poluarea terenului:

 Da Nu

Daca "Da", detaliati:.......................................

 

Orice emisii n: A      

  Apa (i) Ape reziduale

    (ii) Canalizare menajera

    (iii) Apa pluviala

B Aer (i) Gaze de combustie(din surse fixe)

    (ii) Emisii tehnologice

    (iii) Altele

      Rugam specificati:

 

 

Provenienta deseurilor solide (tone/luna; separate pe categorii, cu descrierea generala

a compozitiei si a amenajarilor existente pentru depozitare)

 

Rezervoare si conducte subterane (substanta depozitata/transportata; volum/debit)

Transformatoare si condensatoare electrice n proprietate Da Nu

Daca "Da", ce capacitate si ce vechime?

Prezenta azbestului Da Nu

Daca "Da", ce tip; daca este n cladiri, ce suprafata acopera (m2): ....................................................... .........................................................................

Folosinta terenului inconjurator pe o distanta de 150 m (rezidentiala, comerciala, recreationala, industriala etc.)   Nord: _______________ ____________________ ____________________  

Vest: _______________ ___________________ ___________________   Est: ___________________ ______________________ ______________________

  Sud: ________________ ____________________ ____________________  

 

 

Autorul

 Titularul

 

(semnatura si stampila)

 

............................

 (semnatura si stampila)

 

...............................

 

 

ANEXA A2: BILANTUL DE MEDIU NIVEL I

Scopul si domeniul bilantului de mediu nivel I

Introducere

Bilantul de mediu nivel I reprezinta procedura de a obtine informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative, anterioare, asupra mediului si consta n identificarea surselor de informatii, culegerea, analizarea si interpretarea prin studii teoretice a informatiilor disponibile si elaborarea raportului la bilantul de mediu nivel I, conform modelului anexat.

Studiile teoretice ale bilantului de mediu nivel I se solicita, n toate evaluarile, prin bilantul de mediu, ale impactului asupra mediului, efectuate asupra unor zone sau instalatii, cu exceptia cazurilor n care autoritatea de mediu competenta decide ncetarea evaluarii prin bilant dupa executarea bilantului de mediu nivel 0. Este indicata efectuarea acestor investigatii preliminare pentru orice zone/instalatii cu impact negativ asupra mediului, precum si la schimbarea proprietarului, ncetarea sau modificarea profilului unei activitati. Bilantul de mediu va identifica si cuantifica raspunderea pentru starea mediului n zona de impact a activitatii analizate, pentru a stabili asumarea unor obligatii sau acordarea unor compensatii, potrivit prevederilor legale, pentru refacerea calitatii mediului.

n termeni generali, sectiunile bilantului de mediu nivel I trebuie sa identifice domeniile n care impactul asupra mediului, produs de amplasamentele si instalatiile analizate, poate fi semnificativ. Lucrarile se vor concentra asupra modului de conformare cu prevederile legislatiei existente sau n curs de adoptare, precum si asupra investigarii potentialelor poluari ale solului prin activitati desfasurate anterior n zona analizata sau n vecinatatea acesteia.

Domenii de analiza

Utilizarea terenului n zona amplasamentului obiectivului si n vecinatatea acestuia

Va fi prezentata descrierea generala a amplasamentului analizat, continnd detalii privind: cele mai apropiate orase, cursuri de apa, arii de interes pentru conservarea naturii, sosele importante, precum si descrierea structurii geologice si a topografiei locale ale amplasamentului si ale vecinatatilor acestuia.

Se va identifica si orice obiectiv protejat aflat la mai putin de 500 m de amplasamentul analizat, functie de pozitia acestuia. Zonele rezidentiale, de uz comercial sau industrial, spatiile de recreere si cele fara constructii vor fi indicate specificndu-se distanta si directia fata de amplasamentul obiectivului analizat.

Functie de disponibilitati, se vor prezenta detalii referitoare la apele de suprafata si subterane, aflate n vecinatatea obiectivului, sau informatii generale care sa permita identificarea localizarii, a debitului, a sursei si utilizarii acestora.

Istoricul zonei

Daca sunt accesibile harti istorice, acestea vor fi prezentate si descrise n ordine cronologica, identificnd evolutia caracteristicilor importante ale amplasamentului si ale vecinatatilor.

Daca nu este posibila folosirea hartilor istorice, vor fi prezentate probe documentate despre istoricul zonei, specificndu-se sursa acestora. Marturiile fostilor angajati ai unitatii pot constitui adesea o sursa buna de documentare.

Posibilitatea poluarii solului

Se vor descrie activitatile desfasurate n prezent n zona analizata. Aceste descrieri, precum si istoricul privind utilizarea zonei, prezentat anterior, trebuie sa asigure posibilitatea identificarii ariilor poluate si a potentialelor poluari, care trebuie descrise ct mai detaliat posibil.

Depozitarea deseurilor

Vor fi identificate deseurile provenite din activitatea evaluata, apreciindu-se cantitatea si compozitia. Se vor descrie si se vor localiza metoda si amplasamentul depozitului temporar ca si al celui definitiv.

Condensatori/transformatori electrici

Se vor prezenta detalii despre orice condensator sau transformator electric, existent n zona sau n apropiere, n special daca acesta va ramne n posesia titularului activitatii evaluate. n functie de vechimea acestor echipamente, se va investiga posibilitatea existentei bifenililor policlorinati n uleiul de transformator (BPC). n caz de incendiu, arderea acestor uleiuri reprezinta un risc serios pentru sanatatea umana. De asemenea, se va evalua integritatea acestor transformatoare, pentru a identifica daca exista scurgeri care au putut contamina solul.

Securitatea zonei

Securitatea zonei trebuie, de asemenea, evaluata n bilantul de mediu nivel I, deoarece o zona care nu este asigurata corespunzator cu paza poate determina poluari accidentale prin efractii sau acte de vandalism. Este necesara o descriere a sistemului de paza si protectie al zonei. Aceasta trebuie sa includa o descriere a ariilor nconjuratoare, a mprejmuirilor existente, a iluminarii amplasamentului, a sistemelor de alarma sau a paznicilor cu care a fost asigurata zona n ultimii ani*).

Masuri de paza mpotriva incendiilor

Vor fi prezentate toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor, care exista pentru obiectivul analizat. Acestea vor cuprinde marcarea iesirilor de incendiu, asigurarea accesului n aceste zone, dotarea cu mijloace de interventie supuse ntretinerii si verificarilor periodice, conform reglementarilor n vigoare**).

____________________________

*) A se vedea Legea nr. 124/1995 de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea mpotriva dezastrelor.

**) A se vedea Hotarrea Guvernului nr. 51/1992 privind unele masuri pentru mbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, republicata n anul 1996.

Protectia muncii si igiena locului de munca

Respectarea normelor de protectie si igiena a muncii reprezinta un domeniu important n care relevanta subiectelor depinde de activitatile desfasurate n zona. Responsabilitatea n acest domeniu va fi asigurata de personal calificat, cu atributii clar specificate prin fisa postului. La fiecare loc de munca se va pastra un registru de evidenta a accidentelor, care sa permita identificarea cauzelor si a masurilor luate n fiecare caz n parte.

Pentru a reduce riscul accidentelor, zona de lucru va fi mentinuta n ordine si curatenie. n functie de marimea amplasamentului si de activitatea desfasurata, poate fi necesara ntocmirea unui plan de urgenta, care sa descrie masurile de interventie n diferite cazuri de necesitate. Functie de necesitatile specifice activitatii, personalul trebuie sa fie dotat cu echipament individual de protectie si materiale igienico-sanitare, care vor fi acordate periodic de catre beneficiarul activitatii, conform reglementarilor n vigoare*). Acolo unde se utilizeaza echipamente tehnice, acestea trebuie sa ndeplineasca conditiile de protectie a muncii, certificate de organele competente potrivit legii*), asigurndu-se paza celor mobile.

Mecanismele de ridicat vor fi ntretinute corespunzator si verificate periodic, asigurnd regulamente de exploatare speciale pentru a evita ranirea n timpul manipularii materialelor.

Evacuarea apelor uzate

Este necesara descrierea generala a sistemelor de evacuare a apelor uzate de pe amplasament. Aceasta descriere trebuie sa cuprinda evacuarea apelor tehnologice, cnd acestea sunt descarcate n ape de suprafata sau canalizari; evacuarea apelor menajere provenind de pe amplasament; evacuarea apelor pluviale cu descarcare n ape de suprafata sau n canalizari.

Este important sa se analizeze prevederile autorizatiilor de gospodarire a apelor privind descarcarea apelor uzate n receptori naturali sau acceptul de descarcare a apelor uzate n canalizari, pentru a asigura respectarea conditiilor impuse si pentru a include orice cerinta suplimentara privind epurarea sau preepurarea apelor uzate nainte de evacuare. Trebuie obtinute copii de pe autorizatiile sau acceptele de evacuare a apelor uzate din care se vor identifica cantitatile si calitatea efluentilor, precum si modificarile acestora de-a lungul timpului.

Vor fi consultate autoritatile locale care administreaza receptorul natural sau sistemul de canalizare folosit pentru evacuarea apelor uzate, pentru a identifica eventualele reclamatii privind evacuarea apelor uzate de la obiectivul analizat. Bilantul trebuie sa identifice statia de epurare oraseneasca (sau a altui administrator), care primeste efluentii tehnologici sau menajeri din zona analizata, tipul de epurare si punctul de descarcare a acesteia n receptori naturali (ape interioare sau maritime). Se vor prezenta detalii referitoare la canalizari. Trebuie identificata destinatia acestor canalizari si tipul sistemului de canalizare (divizor sau unitar), detalii care prezinta o importanta deosebita n cazul unui incident de poluare. Pe planul zonei se vor indica orice posibilitati de interceptare a apelor de suprafata, a scurgerilor accidentale de uleiuri, a canalizarilor din zonele de depozitare, precum si localizarea si capacitatea de transport a canalizarilor interceptate.

De asemenea, trebuie prezentate observatii privind integritatea sistemului de drenaj de pe ntregul amplasament.

Emisii atmosferice

Vor fi identificate toate emisiile atmosferice de pe amplasament. Aceasta identificare trebuie sa cuprinda toate aspectele privind: emisiile din procese de combustie, emisiile directe din procese tehnologice si emisiile din instalatiile de purificare a aerului, pna la sistemele de aer conditionat (daca exista). Trebuie prezentate, de asemenea, detalii privind directia predominanta a vntului.

Cantitatea si natura emisiilor atmosferice vor fi prezentate detaliat, ca si conditiile impuse prin autorizatii, analiznd respectarea acestora. Se vor detalia datele privind natura generala a emisiilor, incluznd date despre pulberi n suspensie (fum), emisii toxice, mirosuri etc.

La locul de munca emisiile vor fi monitorizate conform activitatii desfasurate pentru a asigura ndeplinirea normelor de protectie si igiena a muncii. Acest lucru este important pentru personalul care lucreaza n spatii nchise si/sau cu substante periculoase. Vor fi descrise sistemele locale de ventilatie, acolo unde exista.

De asemenea, vor fi examinate si prezentate sistemele de aer conditionat si agentul de racire utilizat pentru acestea. Trebuie mentionata orice nregistrare de Legionella pneumophilae, constatata de sistemul de observare.

Impactul zgomotului

Trebuie descrise nivelurile de zgomot generate pe amplasamentul obiectivului si n zonele nvecinate. Se vor consulta autoritatile locale pentru a se depista daca au existat plngeri legate de disconfortul produs de zgomotul activitatilor din zona sau din mprejurimi.

Daca nivelurile de zgomot din zona sunt ridicate, se vor prezenta datele din masuratori pentru a dovedi ca disconfortul nu afecteaza auzul personalului si/sau ca impactul zgomotului n afara amplasamentului se ncadreaza n valorile standard.

Daca nivelurile de zgomot produse de activitatea analizata provoaca disconfort, vor fi reanalizate amenajarile existente, asigurnd masurile necesare pentru a atenua zgomotul de la utilaje sau de la alte activitati generatoare de zgomot, din zona.

Proximitatea cablurilor de tensiune

O examinare succinta trebuie sa identifice si sa localizeze cablurile de nalta tensiune din vecinatatea zonei att pe cele subterane, ct si pe cele de suprafata. Acest aspect este important pentru ca se considera ca pot aparea tulburari fiziologice ale personalului care lucreaza n vecinatatea cablurilor de nalta tensiune, prin expunere ndelungata.

Surse de informare

Fiecare dintre domeniile descrise mai sus poate fi relevant pentru raspunderile privind calitatea mediului, legate de o zona sau o instalatie, iar bilantul de mediu trebuie sa identifice si sa cuantifice aceste raspunderi. Informatiile necesare se pot obtine din surse diferite, inclusiv din urmatoarele:

examinarea informatiilor de arhiva;

consultarea actualului si, daca este necesar, a fostului manager al activitatii desfasurate pe amplasamentul analizat;

consultarea, daca este necesar, a persoanelor care pot furniza informatii relevante, ca, de exemplu, angajati ai unitatii sau membri ai comunitatii locale;

verificarea documentatiilor relevante asupra amplasamentului, detinute de organizatii locale, judetene si/sau nationale.

_______________________

*) A se vedea Legea protectiei muncii nr. 90/1996.

Pentru fiecare componenta a studiului este necesar ca prezentarea datelor asupra amplasamentului sa fie interpretate n raport cu caracteristicile generale ale zonei. Astfel, de exemplu, bilantul de mediu trebuie sa ia n considerare aspecte ca: pozitia amplasamentului analizat fata de cursuri de apa de suprafata si tipul receptorului natural implicat n evacuarea apelor; structura geologica; importanta si calitatea apei subterane n zona amplasamentului analizat; pozitia fata de zonele protejate. Aceasta va asigura interpretarea concluziilor nivelului specific amplasamentului n contextul zonal n care este integrat si va permite o evaluare minutioasa pentru orice raspundere potentiala, daca exista ca atare.

Continutul-cadru al raportului la bilantul de mediu nivel I este prezentat n anexa A.2.1.

ANEXA A2^1: RAPORT cu privire la bilantul de mediu nivel I

CONTINUTUL-CADRU

CUPRINS:

1.

 

 Introducere

 

2.

 Identificarea amplasamentului si localizarea

 

 

 2.1

 Localizare si topografie

 

 

 2.2

 Geologie si hidrogeologie

 

3.

 Istoricul amplasamentului si dezvoltari viitoare

 

 

 3.1

 Istoricul amplasamentului

 

 

 3.2

 Dezvoltari viitoare

 

4.

 Activitati desfasurate n cadrul obiectivului

 

 

 4.1

 Generalitati - angajati/schimb; procese tehnologice

 

 

 4.2

 Materiale de constructii

 

 

 4.3

 Stocarea materialelor - depozite de materii prime, rezervoare subterane

 

 

 4.4

 Emisii n atmosfera - emisii din procese tehnologice, alte emisii n atmosfera

 

 

 4.5

 Alimentarea cu apa, efluenti tehnologici si menajeri, sistemul de canalizare al apelor pluviale

 

 

 4.6

 Producerea si eliminarea deseurilor

 

 

 4.7

 Alimentarea cu energie electrica

 

 

 4.8

 Protectia si igiena muncii

 

 

 4.9

 Prevenirea si stingerea incendiilor

 

 

 4.10

 Zgomotul si vibratiile

 

 

 4.11

 Securitatea zonei

 

 

 4.12

 Administratie

 

5.

 Calitatea solului

 

 

 5.1

 Efecte potentiale ale activitatii de pe amplasamentul analizat

 

 

 5.2

 Efecte potentiale ale activitatilor nvecinate

 

6.

 Concluzii si recomandari

 

 

 6.1

 Rezumatul aspectelor de neconformare si cuantificarea acestora, dupa caz, n propuneri pentru obiective de mediu minim acceptate sau programe de conformare.

 

 

 6.2

 Rezumatul obligatiilor necuantificabile si/sau al obligatiilor conditionate de un eveniment viitor si incert; n cazul privatizarii, se include si lista obligatiilor de mediu de tip B identificate.

 

 

 6.3

 Recomandari pentru studii urmatoare privind responsabilitatile necuantificabile si conditionate de un eveniment viitor si incert (daca este necesar).

 

 

ANEXA A3: BILANTUL DE MEDIU NIVEL II

SCOPUL SI DOMENIUL BILANTULUI DE MEDIU NIVEL II

1.Introducere

Investigatiile bilantului de mediu nivel II sunt cerute atunci cnd se identifica anticipat poluarea unei zone sau cnd rezultatele bilantului de mediu nivel II indica o potentiala poluare a zonei si sunt necesare clarificari privind natura si intensitatea poluarii identificate. Trebuie ntreprinse investigatii aprofundate pentru a se realiza o evaluare cantitativa a nivelurilor de poluare din zona analizata. Metodele de prelevare a probelor din diferite medii vor respecta reglementarile, normele metodologice si standardele existente. Acolo unde este posibil, se recomanda recoltarea unei probe-etalon dintr-o zona nvecinata neafectata de poluare, pentru a stabili o valoare-cadru cu care sa fie comparat rezultatul probelor din zona poluata.

2.Recomandari privind prelevarea probelor

2.1Probe de sol

2.1.1 Prevederi generale privind probele de sol

Natura si gradul de poluare a solului se vor stabili pe baza rezultatelor analizelor fizice, chimice si biologice ale probelor de sol recoltate din arealul poluat. Amplasarea punctelor de prelevare a probelor se face tinnd seama de natura surselor de poluare si a poluantilor, de gradul de uniformitate al reliefului si de caracteristicile tipurilor de sol dominante.

Numarul de probe ce urmeaza a fi prelevate depinde de marimea suprafetei potential poluate, care se stabileste n functie de sursele de poluare. n unele situatii, sursa predominanta poate fi reprezentata de parti distincte de instalatii/echipamente sau de anumite zone ale unei unitati industriale. Astfel de exemple sunt rezervoarele subterane sau locurile unde au fost depozitate sau mprastiate accidental materiale periculoase. n astfel de situatii, raza de colectare a probelor va porni de la sursa suspectata de poluare, marind distantele dintre punctele de colectare spre zonele presupuse a fi necontaminate.

n alte situatii, cnd surse de poluare atmosferica contribuie la poluarea solului, arealul potential poluat se stabileste pe baza modelarii dispersiei poluantilor atmosferici specifici ce pot avea impact asupra solului din jurul sursei. n lipsa datelor pentru modelarea dispersiei poluantilor, se recomanda ca raza suprafetei analizate n jurul sursei sa fie de cel putin 10-15 ori mai mare dect naltimea cosurilor de dispersie.

La amplasarea punctelor de prelevare a probelor se vor lua n considerare urmatoarele:

sa fie amplasate pe toate directiile cardinale, n jurul unor surse de poluanti atmosferici, avnd grija ca distantele fata de surse, pna la care se preleveaza probe de sol, sa fie mai mari pe directia vnturilor dominante;

sa se amplaseze, pe fiecare directie n jurul surselor de poluare atmosferica, cel putin cte un punct de prelevare a probelor pe fiecare categorie de folosinta a solului (arabil, pasune, fneata, vii si livezi etc.);

sa se aprecieze posibilitatea contributiei mai multor surse la poluarea potentiala a solului;

sa se analizeze influenta reliefului la distributia poluantilor n sol;

sa fie amplasate puncte de prelevare pe toate suprafetele ce au servit la depozitarea temporara a materiilor prime continnd substante periculoase si/sau a deseurilor periculoase.

Acolo unde este relevant, vor fi investigate asimilarea si concentrarea poluantilor n plantele de cultura.

2.1.2 Probe de la suprafata si de sub suprafata solului

Pentru prelevarea probelor de sol se vor marca n prealabil punctele de prelevare pe planul de situatie al zonei. Vegetatia va fi complet ndepartata de pe aria de prelevare a probei si se va utiliza un instrument de prelevare care sa asigure prelevarea unui volum de mostra suficient analizei. Acesta trebuie transferat ntr-un container adecvat, care a fost pregatit n prealabil pentru a corespunde probei analitice si care va fi marcat n mod clar, identificndu-se numarul probei cu sistemul de evidenta din registrul prelevarilor. n mod normal, probele de sol vor fi prelevate de la doua adncimi diferite (reprezentnd adncimile situate la 5 cm si, respectiv, 30 cm de suprafata solului). Cnd se presupune ca o poluare atmosferica poate constitui o sursa majora a poluarii solului, vor fi analizate adncimi aditionale, iar suprafata solului trebuie analizata n mod independent de straturile de adncime. n registrul de evidenta a prelevarilor vor fi consemnate informatii si observatii pertinente despre locul de prelevare. Acestea trebuie sa includa: numarul probei, adncimea de prelevare, tipul si culoarea solului, existenta oricarui miros, prezenta sau absenta apelor subterane si orice alte informatii considerate relevante.

Dupa fiecare proba, instrumentul utilizat pentru prelevare va fi curatat cu atentie pentru a preveni contactul accidental al substantelor continute n probe si alte influente care pot modifica rezultatul analizelor.

Numarul punctelor de prelevare a probelor depinde de marimea zonei analizate. n general, numarul minim al punctelor de prelevare a probelor de sol pe o suprafata potential poluata trebuie sa fie:

Suprafata

 Numarul punctelor de prelevare

 

1.000 m2

 4

 

5.000 m2

 8

 

10.000 m2

 15

 

 

Identificarea parametrilor care trebuie analizati este prezentata n anexa A.3.1.

n zone n care exista poluare semnificativa este necesara efectuarea unui profil de sol pentru aprecierea: adncimii de patrundere a poluantului, limitarilor datorate straturilor de sol ce influenteaza circulatia poluantului si intensitatea poluarii.

Atunci cnd este necesara prelevarea de probe din straturi mai adnci se vor practica, respectnd prevederile legale, foraje de prospectare. Executarea acestora se va face controlat, mentionnd n fisa forajului straturile litologice ntlnite si orice parametri ca: mirosuri, tipuri si culori de sol, adncimile la care s-au ntlnit ape subterane. Detalii referitoare la foraje sunt prezentate n sectiunea urmatoare.

2.2.Prelevarea probelor din ape subterane

Forajele vor fi executate cu utilaje mecanice rotative, actionate manual sau electric, n functie de structura geologica si de adncimea necesara de forare.

Forajele trebuie executate necat pentru a mentine neperturbata oglinda apei stratului acvifer din foraj nainte de orice prelevare de probe. De asemenea, forajele trebuie purificate nainte de prelevare pentru a recolta "adevarata" apa subterana si nu apa stocata n put si alterata chimic datorita contactului cu aerul. Cantitatea de apa ce trebuie extrasa pentru a asigura purificarea putului depinde de volumul acestuia si reprezinta, n general, triplul acestui volum. Purificarea si prelevarea de probe vor fi efectuate folosindu-se dispozitive speciale, ca de exemplu, prelevatorul Waterra. Acest prelevator cuprinde un tub de teflon de unica folosinta, racordat la o vana unidirectionala din otel inoxidabil. Tehnica de prelevare asigura mentinerea constanta a presiunii, evitnd orice inadvertente datorate posibilei volatilizari prin vacuum a compusilor organici care pot fi prezenti n proba. Dupa prelevare, proba va fi transferata n recipiente adecvate si transportata imediat la laborator, n vederea efectuarii analizei.

2.3.Studiul gazelor si al vaporilor din sol

Aceste studii ofera date despre concentratiile compusilor volatili si gazosi din sol. Se folosesc pentru a identifica sursa poluantilor volatili (de exemplu: rezervor sau conducta subterana care prezinta scurgeri) sau pentru a monitoriza generarea, emisia sau migrarea gazului din halde de deseuri.

Monitorizarea in situ implica aspirarea gazelor si vaporilor din sol printr-un dispozitiv de masurare fix sau portabil. De obicei se foloseste n acest scop un dispozitiv de aspiratie cu para actionata manual sau cu pompa actionata electric. Pe durata masuratorilor se vor nregistra n sistemul de evidente:

locul si adncimea punctelor de monitorizare (la instalare);

prezenta si adncimea apei freatice, daca este depistata;

citiri de vrf si stabile obtinute la instrumentele portabile;

conditiile atmosferice, inclusiv presiunea atmosferica n momentul masuratorilor.

2.4.Colectare de probe din apele de suprafata

La analiza apelor de suprafata se va avea n vedere obtinerea de probe pentru comparatie, situate n amonte si n aval de zona de interes. Probele de apa, ca si cele de sediment pot fi de interes n evaluare si pot fi obtinute n diferite moduri.

Se vor evita att cursurile turbulente, ct si apele statatoare care nu asigura probe reprezentative. Trebuie evitate, de asemenea, zonele cursurilor de apa care prezinta un grad redus de omogenizare, situate n aval de gurile de varsare sau lnga maluri, cu exceptia cazurilor de un interes specific.

Cnd parametrii chimici necesari a fi determinati pot trece n atmosfera (compusii organici volatili sau gaze, de exemplu), proba nu trebuie luata n general de la suprafata. Sunt preferate, n acest caz, probele luate sub oglinda apei (pna la 50 cm sub nivelul liber al apei). nainte de prelevarea probei, vasul trebuie clatit, avnd grija sa se goleasca continutul n aval de punctul de prelevare. Proba se preleveaza prin imersarea n apa a unui vas cu deschiderea orientata nspre amonte, asigurnd umplerea acestuia astfel nct n vas sa nu ramna aer.

Cea mai simpla metoda de a obtine o proba de sedimente (daca adncimea apei permite acest lucru) consta din prelevarea manuala a sedimentului. Trebuie avut grija la scoaterea probei prin interfata dintre apa si sediment, ndeosebi n cursurile rapide, unde exista tendinta dislocarii probei. Probele de sediment din cursuri rapide sau adnci se recolteaza cel mai bine cu prelevatoare Grab sau Core, de pe o platforma stationara, cum ar fi un pod, sau dintr-o barca.

2.5.Materiale de constructie

Materialele de constructie sunt prelevate de obicei pentru a identifica azbestul, daca este prezent. Este suficienta o cantitate mica de proba (aproximativ 50 g). Pentru a obtine o proba de material de constructie, este necesar sa se disloce cu grija o bucata de material si sa se puna ntr-un container curat, special pregatit pentru proba. Se va nregistra locul de unde a fost prelevata proba. Punctul de prelevare trebuie astfel ales nct sa nu afecteze structura. n timpul prelevarii se vor purta manusi de protectie. Daca materialul este fibros se vor lua masuri suplimentare de protectie pentru a nu se inhala fibre n timpul colectarii.

2.6.Poluarea atmosferica

Determinarea poluarii atmosferice presupune o gama larga de masuratori, de la monitorizarea concentratiilor scazute de poluanti n aer la concentratiile ridicate ale poluantilor din emisiile atmosferice ale surselor. Monitorizarea emisiilor de la surse poate implica att masuratori momentane, ct si monitorizare continua.

Monitorizarea surselor de emisii atmosferice are o metodologie complexa, al carei cadru este prezentat n normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 462/1993. La masuratori se va urmari respectarea stricta a conditiilor de prelevare indicate n continuare:

Este important sa se identifice o sectiune (izocinetica) adecvata pentru prelevare, aleasa n functie de profilul de curgere a gazelor prin cosul de evacuare sau conducta. Pentru aceasta se va explora conducta cu un tub Pitot n vederea determinarii profilului presiunii dinamice a gazului prin conducta pe toata ntinderea sectiunii alese pentru prelevare.

Dupa identificarea sectiunii adecvate pentru prelevare, fiecare acces la liniile de prelevare trebuie sa fie racordat la un orificiu dreptunghiular din conducta. Cnd nu sunt folosite pentru prelevare, orificiile vor fi sigilate.

Prin conductele circulare se recomanda sa fie prelevate cel putin patru probe din puncte situate pe diametre perpendiculare, folosind sonde de monitorizare.

Pentru efectuarea prelevarilor din conducte inaccesibile direct datorita naltimii, este recomandat sa se construiasca o platforma de prelevare.

Pentru monitorizarea parametrilor ceruti se va utiliza echipamentul potrivit acestor determinari. Pentru monitorizarea aerului ambiental este disponibila o gama variata de echipamente, n functie de parametrii ce se monitorizeaza si de localizarea sistemului, de exemplu pentru monitorizarea igienii locului de munca sau a conditiilor exterioare.

3.Laboratoare de analiza

Dupa prelevarea probelor, exceptnd situatiile monitorizarii in situ, este necesar ca acestea sa fie analizate de un laborator competent, care trebuie sa dispuna de dotare tehnica corespunzatoare si acreditare pentru a efectua tipul de analiza cerut.

4.Raportul la bilantul de mediu nivel II

Dupa prelevarea probelor si analizarea acestora, va fi redactat raportul care va cuprinde doua parti: una cu descrierea si rezultatele investigatiilor prezentate individual pentru fiecare dintre sectiunile 2.1.1-2.1.6, folosite, si cealalta cu concluzii si recomandari privind actiunile necesare de realizat. Cuprinsul raportului va fi urmatorul:

I.Descrierea si rezultatele investigatiilor

A.Probe de sol:

1.Descrierea precisa a tuturor investigatiilor realizate, cu justificarea acestora

2.Descrierea tuturor reperajelor de sondaje executate, cu structura geologica si tehnicile de lucru

3.Toate rezultatele analizelor efectuate si compararea acestora cu valorile pragurilor din Reglementarea privind evaluarea poluarii mediului

B.Probe de ...

1.

2.

3.

(se continua pentru fiecare dintre sectiunile 2.1-2.6, folosita)

II.Concluzii si recomandari

A.Rezumatul neconformarii cuantificate

B.Rezumatul obligatiilor necuantificate si al obligatiilor conditionate de un eveniment viitor si incert, inclusiv recomandari pentru studii de urmarire, pentru cuantificarea acestora, cnd este posibil

C.Recomandari pentru elementele programului de conformare sau pentru obiectivele de mediu minim acceptate, n cazul privatizarii Anexe (analize de laborator si alte documente relevante).

ANEXA A3^1: ANALIZELE minime ce trebuie incluse n investigatii, n functie de istoricul zonei

Risc1)

 Utilizari finale ale zonelor contaminate

 Minimum de analize

 

Ingerarea directa de catre copii a solului poluat

 Curti, zone de recreere si agrement

 arsen, total

 

cadmiu, total

 

plumb, total

 

fluor

 cianuri libere

 

fenoli

 

sulfati

 

hidrocarburi

 

aromatice

 

polinucleare

 

Asimilarea si concentrarea poluantilor n plantele de cultura2)

 Curti, loturi si terenuri agricole

 metale grele, n special:

 

cadmiu, total3)

 

plumb, total3)

 

Fitotoxicitate,2),3)

 Orice folosinta pentru cultura plantelor

 cupru, total

 

nichel, total

 

zinc, total

 pesticide

 

bor

 

Atac asupra materialelor de constructii si a folosintelor2)

 Dezvoltari ale spatiilor de locuit, cladiri comerciale si industriale

 sulfati; sulfiti

 

sulfuri

 

cloruri

 

gudroane

 fenoli

 

uleiuri minerale

 

azotati, azotiti

 

substante uleioase

 

Incendii si explozii

 Orice folosinta care implica constructia de cladiri

 metan

 

sulf

 

materiale potential combustibile

 

(ex. praf de carbune, ulei, gudron)

 

Contactul direct cu poluantii pe timpul operatiunilor de demolare, de curatare sau de constructie

 Riscuri n special pe termen scurt(pentru personalul sau investigatorii care lucreaza n zona)

 fenoli

 

hidrocarburi aromatice polinucleare

 

substante uleioase si gudroane

 

materiale radioactive

 azbest

 

Poluarea apelor subterane si de suprafata2)

 Orice folosinta unde este posibil sa apara poluarea apei

 fenoli

 

sulfati

 

compusi organici usori

 cianuri

 

metale solubile

 

 

1) Riscurile enumerate nu se exclud reciproc. Se poate lua n considerare combinatia mai multor riscuri.

2) Trebuie masurat si pHul solului, deoarece influenteaza importanta acestor riscuri.

3) Asimilarea prin admisie capilara a metalelor daunatoare sau fitotoxice n plante depinde de forma chimica n care aceste elemente se gasesc n sol. Cnd concentratia totala prezenta n sol indica un risc potential, este necesar sa se determine formele particulare si toate analizele necesare pentru interpretarea corecta a circulatiei poluantilor n sistemul sol-apa-flora-fauna.

ANEXA A4: EVALUARE A RISCULUI

Scopul evaluarii riscului

Introducere

Necesitatea unor informatii suplimentare privind riscurile poluarii identificate sau ale activitatilor poluante, desfasurate pe un amplasament, poate determina autoritatea competenta de mediu sa solicite realizarea evaluarii riscului pentru a determina probabilitatea unei daune si posibilii pagubiti prin acea dauna. Nu toate amplasamentele afectate de un anumit poluant vor prezenta acelasi risc sau vor necesita acelasi nivel de remediere.

Exista o gama larga de metodologii diferite pentru evaluarea riscului, att cantitative, ct si calitative. n continuare este prezentata o metoda generala a unei evaluari de risc.

Definitia evaluarii riscului

Riscul este probabilitatea aparitiei unui efect negativ ntr-o perioada de timp specificata si este adesea descris sub forma ecuatiei:

Risc = Pericol x Expunere

Evaluarea riscului este definita "ca un proces pentru identificarea, analizarea de catre Banca Mondiala si controlarea pericolelor datorate prezentei unei substante periculoase dintr-o instalatie". Raportul din 1992 al Societatii Regale a U.K. expliciteaza sensul definitiei prezentate n Directiva Comisiei Europene 93/67/EEC, prezentnd distinct componentele evaluarii riscului: estimarea si calcularea.

n consecinta, evaluarea riscului implica o estimare (incluznd identificarea pericolelor, marimea efectelor si probabilitatea unei manifestari) si calcularea riscului (incluznd cuantificarea importantei pericolelor si consecintele pentru persoane si/sau pentru mediul afectat).

Obiectivele evaluarii riscului

Obiectivul general al evaluarii riscului este de a controla riscurile provenite de la un amplasament, prin identificarea:

agentilor poluanti sau a pericolelor cele mai importante;

resurselor si receptorilor expusi riscului;

mecanismelor prin care se realizeaza riscul;

riscurilor importante care apar pe amplasament;

masurilor generale necesare pentru a reduce gradul de risc la un "nivel acceptabil".

Tipuri de evaluare a riscului

Multe forme si ntrebuintari ale evaluarii riscului de mediu au fost deja propuse sau sunt n curs de elaborare. Exemple dintre acestea includ:

Evaluari ale sanatatii

Este cea mai importanta dintre evaluarile de risc. Dezvoltari recente au avut n vedere protectia si igiena muncii, cu praguri limita stabilite la nivel international pentru a determina expunerea n siguranta la diferite substante chimice pe anumite perioade de timp. Standardele Organizatiei Mondiale a Sanatatii, de exemplu, au fost dezvoltate pentru nivelurile concentratiilor acceptate ale poluantilor n atmosfera si pentru limite orientative pentru sanatatea umana (si recent pentru sanatatea mediului), pentru diferiti parametri.

Evaluari ecologice

Aceste evaluari compara concentratiile preconizate ale poluantilor n mediu cu pragurile toxice estimate, n scopul evaluarii securitatii unei emisii propuse. Evaluarea ecologica a riscului a dezvoltat metodologii ecotoxicologice pentru compararea riscurilor de mediu sau umane dintr-un eveniment care are loc, folosind diferite instrumente sofisticate cu un numar de sisteme de punctaj pentru clasificarea amplasamentelor.

Urmatoarele elemente caracteristice ale riscului sunt integrate n evaluarile de risc privind:

riscul chimic;

riscul carcinogen;

riscul epidemiologic;

riscul contaminarii nucleare;

riscul aparitiei fenomenelor naturale.

Metodologia generala pentru evaluarea calitativa a riscului

Evaluarea calitativa a riscului va lua n considerare urmatorii factori:

(1)Pericol/sursa - se refera la poluantii specifici care sunt identificati sau presupusi a exista pe un amplasament, nivelul lor de toxicitate si efectele particulare ale acestora.

(2)Calea de actionare - reprezinta calea pe care substantele toxice ajung la punctul la care au efecte daunatoare, fie prin ingerare directa sau contact direct cu pielea, sau prin migrare prin sol, aer sau apa.

(3)Tinta/Receptor - reprezinta obiectivele asupra carora actioneaza efectele daunatoare ale anumitor substante toxice de pe amplasament, care pot include fiinte umane, animale, plante, resurse de apa si cladiri (sau fundatiile si folosintele acestora). Acestea sunt numite n termeni legali obiective protejate.

Gradul riscului depinde att de natura impactului asupra receptorului, ct si de probabilitatea manifestarii acestui impact.

Identificarea factorilor critici care influenteaza relatia sursa-cale-receptor presupune caracterizarea detaliata a amplasamentului din punct de vedere fizic si chimic. n general, evaluarea cantitativa a riscului cuprinde cinci etape:

descrierea intentiei;

identificarea pericolului;

identificarea consecintelor;

estimarea marimii consecintelor;

estimarea probabilitatii consecintelor.

O parte dintre informatiile necesare pentru a raspunde la aceste ntrebari se identifica n bilantul de mediu nivelul I si nivelul II. Principalele considerente referitoare la fiecare dintre acesti factori si principalele masuri pentru executarea evaluarii sunt descrise n tabelul anexei A.4.1.

Adesea este util sa se reprezinte rezumatul analizei sursa-cale-receptor sub forma unei diagrame arbore, nainte de a ncerca evaluarea riscului, deoarece aceasta identifica clar actiunea, pericolul si consecintele.

Pe baza informatiilor prezentate n tabel se va analiza sistematic fiecare agent poluant n raport cu caile sale potentiale de actiune asupra receptorilor specificati si se va decide daca exista o relatie cauzala sau este posibil sa existe. Importanta riscului fiecarui receptor poate fi apoi evaluata, identificnd acele riscuri la care se impune o forma de remediere - aceasta reprezinta estimarea riscului.

Calcularea/cuantificarea riscului se poate baza pe un sistem simplu de clasificare unde probabilitatea si gravitatea unui eveniment sunt clasificate descrescator, atribuindu-le un punctaj aleatoriu.

Model simplificat

 

Clasificarea

 Clasificarea

 

probabilitatii

 gravitatii

 

3 = mare

 3 = majora

 

2 = medie

 2 = medie

 

1 = mica

 1 = usoara

 

 

Riscul se poate calcula apoi prin nmultirea factorului de probabilitate cu cel de gravitate, pentru a obtine o cifra comparativa, cum ar fi, 3 (mare) x 2 (serioasa) = 6. Aceasta va permite efectuarea unor comparatii ntre diferite riscuri. Cu ct rezultatul este mai mare, cu att mai mare va fi prioritatea care va trebui acordata n controlarea riscului. Aceasta tehnica de baza poate fi dezvoltata pentru a permite analize mai serioase prin marirea gamei punctajelor de clasificare si includerea mai multor definitii perfectionate a ceea ce ar trebui considerat a fi de gravitate majora, probabilitate mare etc.

Cnd n evaluare exista un numar mare de poluanti importanti, trebuie sa se acorde atentie unei modalitati mai clare de prezentare. Adesea este util sa se faca un rezumat al informatiilor sub forma unei liste de verificare sau matrice. Un exemplu de matrice este dat n tabelul-anexa A.4.2.

Analiza relatiei sursa-cale-receptor

Scopul principal al evaluarii riscului este de a ajuta la stabilirea prioritatilor controlului riscului. Acest lucru se poate realiza prin evaluarea fie calitativa, fie cantitativa a riscului.

Evaluarea riscului implica identificarea pericolelor si apoi aprecierea riscului pe care acestea l prezinta, prin examinarea probabilitatii si consecintelor (gravitatii) pagubelor care pot sa apara din aceste pericole. Aceasta abordare, prin nmultirea frecventei cu consecintele, a fost folosita att n evaluarea calitativa, ct si n cea cantitativa. Diferenta dintre cele doua este ca evaluarea calitativa a riscului considera frecventele si consecintele n termeni "mici" pna la "mari", n timp ce evaluarea cantitativa a riscului atribuie date de probabilitate statistica partilor de frecventa si consecinte ale ecuatiei.

Managementul riscului

Ca rezultat al evaluarii riscului este posibil sa se identifice si sa se prioritizeze acele riscuri care nu se pot accepta. n aceste cazuri, atunci cnd este posibil, pot fi propuse masuri de remediere si/sau de implementare a monitorizarii adecvate. Managementul riscului se refera la procesul de luare a deciziilor si implementarea acestuia privitor la riscurile acceptabile sau tolerabile, si minimizarea sau modificarea acestora ca parte a unui ciclu repetitiv.

Poluarea industriala poate fi definita ca prezenta substantelor toxice n aer, apa sau sol, fiind adesea rezultatul unor deficiente n procesele de productie. Aceste substante pot prezenta un risc pentru sanatatea oamenilor sau a sistemelor ecologice. Riscuri diferite pot fi estimate si comparate folosind evaluarea riscului. n consecinta, evaluarea riscului poate servi la stabilirea clasificarii dupa prioritate a problemelor de poluare, pe baza marimii riscului pe care l prezinta fie pentru fiintele umane, fie pentru sistemele ecologice. Acest proces poate fi apoi folosit ca baza pentru managementul riscului.

ANEXA A4^1: IDENTIFICAREA FACTORILOR SURSA - CALE - RECEPTOR pe un amplasament contaminat

Criterii de apreciere

Sursa si natura poluantului

solida, lichida, gazoasa, organica, anorganica

concentratia agentilor poluanti si mobilitatea, solubilitatea lor, disponibilitatea si retentia n plante:

- n matrice de sol, apa subterana, apa de suprafata

- n depozite generale, bidoane, containere sau structuri ngropate

distributie spatiala si volumul total al materialului poluat

Natura pericolului

corosiv sau alte forme de atac asupra materialelor

toxic, carcinogen, iritant dermatologic sau respirator, asfixiant

inflamabil, exploziv

fitotoxic

Tinte/Receptori

Includ urmatoarele categorii principale:

 

 

sisteme de apa subterana

 

 

cursuri de apa de suprafata:

 - n afara amplasamentului si pe amplasament

 

receptori umani:

 - ocupanti/utilizatori/vecini existenti si viitori ai

 

 

 amplasamentului

 

 

 - dezvoltari viitoare

 

sol si culturi agricole:

 - existente si viitoare

 

ecosisteme naturale:

 - fauna si flora

 

 

 - rezervatii naturale etc.

 

Cai

 

 

contact direct sau ingerarea unor materiale contaminate

 

 

migrarea agentilor poluanti prin:

 - straturi permeabile sau fisurate

 

 

 - apa subterana, apa de suprafata si deversare

 

 

 - put de mina/galerii de acces

 

 

 - transport n afara amplasamentului prin vehicule, ex. namol/praf de pe drum

 

 

 - generare de praf n aer

 

 

 - servicii si infrastructura

 

 

Existenta barierelor mpotriva acestor cai (de exemplu, straturi de permeabilitate mica)

Date asupra efectelor riscului/pericolului

Sunt necesare informatii privind efectele, aparitia si acceptabilitatea diferitelor pericole prezentate de agentii poluanti:

atunci cnd nivelurile stabilite de declansarea actiunii nu sunt disponibile pentru agentul poluant n cauza, de exemplu azbestul

pentru a suplimenta nivelurile de declansare a actiunii, cnd acestea nu sunt strict aplicabile situatiei, de exemplu importanta cuprului, acolo unde peisajul nu este important

Pot fi necesare informatii privind:

efectele poluantilor si calea de expunere prin care se produc aceste efecte

efectele specifice asupra oamenilor, materialelor de constructie si altor factori de mediu naturali sau antropici

date despre reactia la doza de expunere, aspecte toxicologice, concentratii acceptabile si durate de expunere.

ANEXA A4^2: MATRICE pentru analiza relatiei sursa-cale-receptor

Agent poluant

 Pericol(e)

 Sursa(e)

 Cale(cai)

 Tinte

 Atingerea sursei, caii, tintei

 Importanta riscului

 Necesitatea lucrarilor de remediere

 

Agent poluant 1, ex. zinc

 Fitotoxic

 Halda de depozitare

 Dizolvare

 Ape subterane

 Da

 Mica/medie

 Nu

 

 

 

 

 Dizolvare

 Ape de suprafata

 Da

 Mica/medie

 Nu

 

 

 

 

 Nici una

 Sanatate umana

 Nu

 Mica

 Nu

 

 

 

 

 Extras prin radacini

 Flora

 Da

 Medie

 Da

 

 

 

 

 Nici una

 Fauna

 Nu

 Mica

 Nu

 

 

 

 

 Nici una

 Cladiri/ folosinte

 Nu

 Mica

 Nu

 

Agent poluant 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent poluant 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinatii de agenti poluanti X + Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA A5^1: BILANTUL DE MEDIU NIVEL 0

pentru procesul de privatizare

I. Autorul Denumirea societatii comerciale:................................

Adresa:...........................................................

 

Nr. tel.:...................... Nr.fax: .............................

 

Numele autorului:.....................................................

 

II. Societatea Comerciala supusa bilantului Denumirea societatii comerciale: ........................

Adresa:..................................................

 

Nr. tel.:.................. Nr.fax: ......................

 

Numele / functiile reprezentantilor legali: 1) .......................

2) .......................

 

 

III. Situatia conformarii cu procedura de autorizare de mediu: (1) Cu autorizatie de mediu in vigoare DA NU

(2) Cu bilant de mediu DA NU

(3) Cu program de conformare DA NU

(4) Cu autorizatie de gospodarirea apelor DA NU

 

 

IV. Autorizatii sau avize legale de functionare n vigoare, eliberate de alte autoritati (sanitara, protectia muncii, PSI etc.): DA NU

Daca "Da", rugam specificati si anexati documentele doveditoare ........................................

.........................................................................................................................................

 

 

 

V. Marimea amplasamentului Suprafata totala (m2): Suprafata construita (m2 ):

VI. Activitati desfasurate pe amplasament

Specificati: numarul curent conform"Clasificarea activitatilor cu impact asupra mediului" din anexa A.6 si/sau, dupa caz, alte activitati dect cele din lista, identificate pentru perioada:

 

(i) Prezenta: ........................................................................................................................ ...........................................................................................................................................

 

(ii) Anterioara: .................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

 

(iii) Viitoare: ...................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

 

Anexati dovada folosintei trecute a terenului amplasamentului, daca exista.

 

Bifati daca este anexata

 

VII. Categoria de folosinta a terenului si calitatea legala a utilizatorului (proprietar, chirias etc.):

(i) Prezenta ....................... (ii) Anterioara ........................... (iii) Viitoare.......................

 

VIII. Numar de personal Norma ntreaga: Norma partiala:

IX. Orice investigatie anterioara a amplasamentului privind poluarea terenului: DA NU

Daca "Da", detaliati poluantii identificati si concentratiile maxime determinate n soluri si ape subterane

 

X. Situatia conformarii emisiilor de poluanti cu reglementarile n vigoare: A Apa    

    (i) Ape reziduale

    Conformarea cu reglementarile n vigoare:

    DA NU

    (ii) Canalizare menajera   

    Conformarea cu reglementarile n vigoare:

    DA NU

    (iii) Ape pluviale  

    Conformarea cu reglementarile n vigoare:

    DA NU

 

 

B Aer    

    (i) Emisii de combustie (surse fixe)

Conformarea cu reglementarile n vigoare:

 

    DA NU

    (ii) Emisii tehnologice  

    Conformarea cu prevederile n vigoare:

    DA NU

    (iii) Altele   

    Rugam specificati ...........................................................................

.........................................................................................

 

 

 

XI. Apa de suprafata (numele celui mai apropiat curs de apa, directia si distanta fata de amplasament)

XII. Apa subterana (adncimea apelor subterane pe amplasament, folosinta curenta si folosinta pentru necesitatile activitatii)

XIII. Producerea deseurilor solide (tone/luna; separate pe categorii, cu descrierea generala a compozitiei si a amenajarilor existente pentru depozitare; anexati evidentele, daca este cazul)

XIV. Rezervoare si conducte subterane (substanta depozitata/transportata; volum/debit)

XV. Poluari accidentale semnificative DA NU

Daca "Da", specificati poluantul si masurile de interventie ntreprinse: ................................................................................... ...................................................................................

XVI. Penalitati si sanctiuni (Lista penalitatilor si sanctiunilor pe ultimii doi ani, inclusiv cele neachitate)

XVII. Transformatoare in proprietate DA NU

Daca "Da", ce capacitate, ce vechime, daca contin PCB?

XVIII. Prezenta azbestului DA NU

Daca "Da", ce tip; daca este n cladiri, ce suprafata acopera (m2)?

..............................................................................

 

..............................................................................

 

XIX. Folosinta terenului nconjurator pe o distanta de 150 m (rezidentiala, comerciala, recreationala, industriala etc.)   Nord:_________________ _____________________ _____________________  

Vest:: ______________ __________________ __________________   Est:__________________ _____________________ _____________________

  Sud: _________________ _____________________ _____________________  

 

 

Autorul

 

(semnatura si, dupa caz stampila unitatii)

 Titularul

 

(semnaturile reprezentantilor legali si stampila unitatii)

 

 

 1............................................................

 

 

 2...........................................................

 

 

ANEXA A5^2:

(Se completeaza de catre autoritatea de mediu competenta)

AUTORIZATII DE FUNCTIONARE

 (1) Autorizatie de mediu:

 

Numarul de identificare si durata de valabilitate

 

.......................................................

 

(2) Autorizatie de gospodarirea apelor

 

Numarul de identificare si durata de valabilitate .............................................

 

(3) Accept de descarcare a apelor uzate n canalizarea altei unitati(daca este cazul)

 

Numarul de identificare si durata de valabilitate

 

...........................................................

 

(4) Autorizatie PSI

 

Numarul de identificare si durata de valabilitate

 

........................................................

 

(5) Autorizatie sanitara

 

Numarul de identificare si durata de valabilitate

 

........................................................

 

(6) Autorizatie de protectia muncii

 

Numarul de identificare si durata de valabilitate

 

.........................................................

 

(7) Plan de aparare mpotriva dezastrelor (dupa caz)

 

Numarul de identificare si durata de valabilitate

 

..............................................................

 

(8) Acte de proprietate sau drept de folosire a terenului, cladirilor si utilitatilor .......................

 

.............................................................

 

SITUATIA CONFORMARII

 Calitatea solului ..........................................

 

........................................................

 

Calitatea apelor subterane .............................

 

........................................................

 

Emisii atmosferice .....................................

 

.........................................................

 

Alimentarea cu apa ..................................

 

.......................................................

 

Evacuarea apelor uzate ..............................

 

........................................................

 

Gospodarirea deseurilor ............................

 

.........................................................

 

ncadrarea n nivelul de zgomot si vibratii admis

 

.......................................................

 

Igiena si protectia muncii ............................

 

.........................................................

 

Penalitati si sanctiuni n ultimii 2 ani, altele dect cele declarate de societatea comerciala n Anexa A.5.1, poz. XVI ......................................

 

........................................................

 

Datorii catre autoritatea de mediu (pe categorii de tarife si taxe) .........................................

 

.......................................................

 

 

STABILIREA OBIECTIVELOR DE MEDIU MINIM ACCEPTATE

I. Pe baza informatiilor prezentate n bilantul de mediu nivel 0, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste:

 

 obiectivele de mediu minim acceptate conform tabelului de mai jos (folositi pagini suplimentare daca este cazul),

 

sau

  

 un singur obiectiv de mediu minim acceptat, constnd n rennoirea autorizatiei de mediu la schimbarea titularului activitatii n termen de....... luni de la data vnzarii(se completeaza numai daca activitatea se conformeaza cerintelor legale n vigoare),

 

sau

  

 ca informatiile nu sunt suficiente pentru stabilirea pe domenii a obiectivelor de mediu minim acceptate si stabileste ca obiectiv de mediu minim acceptat obtinerea autorizatiei de mediu n termen de ......... luni de la data vnzarii.

 

 

Domeniul conformarii

 Obiective de mediu minim acceptate

 Termenul realizarii

 

Poluarea solului si a apelor subterane

    

Descarcarea apelor uzate

    

Emisii atmosferice

    

Gospodarirea deseurilor

    

Igiena si protectia muncii

    

Planuri de aparare mpotriva dezastrelor si de prevenire a incendiilor

    

Altele

 

Autorizatie de mediu .... ....

 Obtinerea autorizatiei de mediu

 ..... luni de la data vnzarii (se completeaza ntotdeauna)

 

 

II.Recomandari justificate privind investigatii suplimentare................................................ (folositi pagini suplimentare, daca este cazul)

Seful compartimentului"Reglementari"

 Director

 

(semnatura si stampila A.P.M.)

 

ntocmit,

 

 

ANEXA A6: CLASIFICAREA ACTIVITATILOR cu impact negativ asupra mediului

Nr crt. al categoriei

 Nr crt. al activitatii

 Categoria

 Activitatea

 Observatii

 

I.

 1.

 Agricultura

 Puturi seci; locuri de depozitare a cadavrelor de animale bolnave

  

  2.

   Depozite de pesticide, fungicide si alte substante similare

  

II.

 1.

 Extractie de combustibili

 Extractie, manipulare si depozitare a substantelor combustibile fosile

  

III.

 1.

 Extractia minereurilor

 Extractia, manipularea si depozitarea minereurilor si a constituentilor acestora

  

IV.

 1.

 Producere de energie

 Producerea gazului din combustibili fosili

 (Inclusiv conducte si alte feluri de transport)

 

  2.

   Reformare, rafinare, purificare sau odorizare a gazelor naturale sau a altor gaze provenind din combustibili fosili

 (Inclusiv conducte si alte feluri de transport)

 

  3.

   Piroliza, cocsare, distilare, lichefiere, oxidare, tratamente termice, conversie, purificare sau rafinare a combustibililor fosili, (inclusiv conducte si alte feluri de transport)

 (Altele dect pentru gazeificare sau producere de cocs)

 

  4.

   Centrale termoelectrice, altele dect cele nucleare

  

  5.

   Centrale nucleare si producerea, mbogatirea si reprocesarea combustibililor nucleari

  

  6.

   Statii de transformare si substatii

  

V.

 1.

 Producerea si folosirea chimicalelor

 Producerea, recuperarea, rafinarea sau depozitarea produselor petroliere, petrochimice sau a derivatelor acestora

 (Inclusiv bitum, asfalt)

 

  2.

   Producerea, rafinarea sau stocarea substantelor chimice organice sau anorganice legate de folosinte agricole

 (Inclusiv ngrasaminte, pesticide, ierbicide, fungicide etc.)

 

  3.

   Producerea, rafinarea sau stocarea altor substante chimice organice sau anorganice

 (Inclusiv vopsele, coloranti, lacuri, cerneluri, substante cosmetice, plastice, farmaceutice si alte chimicale)

 

  4.

   Producerea, rafinarea sau stocarea gazelor industriale care nu sunt incluse n alte sectiuni ale listei

  

VI.

 1.

 Industrie metalifera(inclusiv span si rebuturi)

 Producere, rafinare sau recuperare a metalelor prin procese fizice, chimice, termice, electrolitice sau alte procese de extractie

 (Inclusiv toate zonele de minerit pentru productia de metale)

 

  2.

   Procese de ncalzire, topire sau turnare a metalelor reprezentnd ca parte sau ntreg procesul de prelucrare

 (Inclusiv tratamente de otelire si calire)

 

  3.

   Procese de formare la rece, inclusiv ambutisare, laminare, extrudare, concasare, formare

  

  4.

   Finisarea metalelor, inclusiv prin procese anodice, de conservare, acoperire, laminare si alte procese similare

  

VII.

 1.

 Industrie nemetalifera

 Producerea sau rafinarea nemetaliferelor prin tratarea minereurilor

  

  2.

   Producerea sau procesarea fibrelor minerale

  

  3.

   Producerea cimentului, varului si a ghipsului, inclusiv fabricarea caramizilor si alte procese similare

  

VIII

 1.

 Producerea sticlei

 Producerea sticlei sau a produselor pe baza de sticla

 (Inclusiv lampile fluorescente)

 

IX.

 1.

 Producerea ceramicii

 Producerea ceramicii si a produselor emailuri pe baza de ceramica

 (Inclusiv glazuri si vitroase)

 

X.

 1.

 Inginerie si procese de productie

 Producerea bunurilor din metal, inclusiv inginerie mecanica care presupune metale si lucrari metalice

  

  2.

   Producerea, stocarea sau testarea explozibililor, agentilor explozivi sau a altor produse similare

  

  3.

   Producerea si repararea echipamentelor electrice, electronice si a componentelor acestora

 (Inclusiv transformatoare si condensatoare)

 

XI.

 1.

 Cherestea si produse de cherestea

 Tratamente chimice si acoperire a cherestelei si a produselor din cherestea

 (Inclusiv tratamente de conservare a lemnului)

 

XII.

 1.

 Textile

 Argasirea, confectionarea sau alte procese pentru pregatirea, tratamentul sau tabacirea pieilor Tesutul, nalbirea, colorarea sau finisarea tesaturilor sau fibrelor

 (Inclusiv linoleumul)

 

  3.

   Producerea covoarelor sau a altor textile pentru acoperirea pardoselilor

  

XIII.

 1.

 Producerea pastei de hrtie si tiparire

 Producerea pastei de hrtie, a hrtiei, a cartonului sau a produselor derivate din acestea

 (Inclusiv imprimarea si tiparirea)

 

XIV.

 1.

 Producerea de alimente

 Producerea alimentelor si a hranei pentru animale

  

  2.

   Procesarea produselor animaliere

 (Exclusiv unitati de preparare cu capa citate mai mare de5000t/an)

 

XV.

 1.

 Producerea cauciucului

 Producerea cauciucului natural sau sintetic

 (Include confectionarea si resaparea cauciucurilor)

 

XVI.

 1.

 Infrastructura

 Trierea, demontarea, repararea sau ntretinerea stocului de rulare al cailor ferate

  

  2.

   Demontarea, repararea sau ntretinerea navelor marine, fluviale sau de pe cursurile interioare

 (Inclusiv ambarca tiuni fara motor)

 

  3.

   Demontarea, repararea sau ntretine rea cailor de transport rutier si a vehiculelor utilizate n aceste operatiuni

 (Inclusiv garaje si statii de ncarcare)

 

  4.

   Demontarea, repararea sau ntretine rea sistemului de transport aerian

 (Inclusiv aparatele de zbor)

 

XVII.

 1.

 Neutralizarea deseurilor

 Tratarea apelor de canalizare si a altor categorii de ape uzate

  

  2.

   Stocarea, tratarea sau neutralizarea namolurilor

 (Inclusiv namolurile din tratarea apelor uzate)

 

  3.

   Tratarea, stocarea, depozitarea sau neutralizarea deseurilor, inclusiv a celor orasenesti si de la alte folosinte

 (Inclusiv rebuturile si activitatile de demolare)

 

  4.

   Depozitarea sau neutralizarea materialelor radioactive

  

XVIII.

 1.

 Diverse

 Operatii de curatare uscata

  

  2.

   Folosinte fotografice si de procesare a materialelor fotografice

  

  3.

   Laboratoare pentru scopuri educationale sau de cercetare

  

  4.

   Curatarea rezervoarelor si a cilindrilor

  

  5.

   Ariile cu cmp electromagnetic puternic

  

  6.

   Demolarea cladirilor, uzinelor sau echipamentelor uzate, provenind din oricare din activitatile din aceasta lista

  

  7.

   Terenuri refacute prin utilizarea umpluturilor din materiale poluante

  

         

 

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 303bis din data de 6 noiembrie 1997


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis