SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
POST-CERTIFICARE ISO

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Ordin 1295/2005


 n baza prevederilor art. 24 si 53 din Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 214/2002,

n temeiul art. 3 alin. (1) pct. 5, al art. 4 pct. I.10 si al art. 5 alin. (8) din Hotarrea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

Art. 1

Se aproba Formularul de prezentare a rezumatului notificarii privind introducerea deliberata n mediu a organismelor modificate genetic, n alte scopuri dect introducerea pe piata, denumit n continuare Rezumatul notificarii, prevazut n anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2

(1)Rezumatul notificarii se elaboreaza de catre notificator si se transmite autoritatii competente, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 214/2002.

(2)Autoritatea competenta este autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.

(3)Rezumatul notificarii se transmite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului Comisiei Europene, ncepnd cu data aderarii Romniei la Uniunea Europeana.

(4)Notificatorul transmite Rezumatul notificarii pe suport hrtie si n format electronic, att n limba romna, ct si n limba engleza.

Art. 3

(1)Anexa la prezentul ordin se pune la dispozitie celor interesati si pe pagina web a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la adresa: www.mmediu.ro.

Art. 4

Prezentul ordin transpune integral Decizia Consiliului nr. 2002/813/CE de stabilire, n conformitate cu Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2001/18/CE, a Formularului de prezentare a rezumatului notificarii privind introducerea deliberata n mediu a organismelor modificate genetic, n alte scopuri dect introducerea pe piata, publicata n Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 280 din 18 octombrie 2002, p. 0062-0083.

Art. 5

Prezentul ordin se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

-****-

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

 

Sulfina Barbu

 

 

ANEXA: FORMULAR de prezentare a rezumatului notificarii privind introducerea deliberata n mediu a organismelor modificate genetic, n alte scopuri dect introducerea pe piata

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE

Prezentul formular se utilizeaza pentru elaborarea unei sinteze a informatiilor incluse n dosarul de notificare privind introducerea deliberata n mediu a unui organism modificat genetic (OMG) sau a unei combinatii de OMG, n alt scop dect introducerea pe piata, denumita rezumatul notificarii.

Rezumatul notificarii se include n dosarul tehnic transmis autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, ca autoritate competenta, pentru a asigura informarea publicului si a realiza schimbul de informatii, n ceea ce priveste notificarea, cu Comisia Europeana si statele membre (de la data aderarii).

Se admite faptul ca acest formular nu a fost elaborat sa cuprinda toate informatiile necesare pentru realizarea unei evaluari a riscului asupra mediului.

Spatiul prevazut dupa fiecare ntrebare nu este relevant pentru gradul de detaliu al informatiilor solicitate n sensul formularului de sinteza a informatiilor cuprinse n notificare.

Formularul de prezentare a rezumatului notificarii este format din Partea 1 si Partea 2.

Prima parte se aplica produselor care constau din sau care contin organisme modificate genetic, altele dect plantele superioare, si cuprinde urmatoarele sectiuni:

 

A

 Informatii generale

 

B

 Informatii privind organismele receptoare sau organismele parentale din care a fost obtinut OMG

 

C

 Informatii privind modificarea genetica

 

D

 Informatii privind organismul/organismele de la care s-a obtinut insertul (organismele donoare)

 

E

 Informatii privind organismul modificat genetic

 

F

 Informatii privind introducerea n mediu

 

G

 Interactiunile OMG cu mediul si impactul potential asupra mediului

 

H

 Informatii privind monitorizarea

 

I

 Informatii post introducere n mediu si privind tratarea deseurilor

 

J

 Informatii privind planurile de interventie n caz de urgenta

 

 

Informatiile precizate n prima parte trebuie sa reia, n mod corespunzator, ntr-o forma concisa, informatiile prezentate autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, n baza art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic (OMG) prin tehnicile biotehnologiei moderne precum si a produselor rezultate din acestea, aprobata cu modificari si completari prin Legea 214/2002, denumita n continuare OG 49/2000, n conformitate cu Anexa 8A a acestei Ordonante.

Partea a doua se aplica produselor care constau din, sau care contin, plante superioare modificate genetic (PSMG). Termenul de "plante superioare" nseamna plante care apartin grupului taxonomic Gymnospermae si Angiospermae.

Partea 2 cuprinde urmatoarele sectiuni:

 

A

 Informatii generale

 

B

 Informatii privind planta modificata genetic

 

C

 Informatii privind introducerea experimentala n mediu

 

D

 Concluzii privind impactul potential al introducerii PSMG, asupra mediului

 

E

 Scurta descriere a masurilor adoptate pentru controlul riscului

 

F

 Sinteza testarilor n cmp planificate, destinate obtinerii de noi informatii privind impactul introducerii acestor PSMG asupra mediului si asupra sanatatii oamenilor.

 

 

Informatiile precizate n partea a doua trebuie sa reia n mod corespunzator, ntr-o forma concisa, informatiile prezentate autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, n baza cu art. 24 din OG 49/2000, n conformitate cu Anexa 8B a acestei Ordonante.

CAPITOLUL 2:

PARTEA 1: FORMULARUL DE PREZENTARE A REZUMATULUI NOTIFICARII PRIVIND INTRODUCEREA DELIBERATA N MEDIU A ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC, ALTELE DECT PLANTELE SUPERIOARE

A)Informatii generale

1.Detalii privind notificarea

(a) Tara/Statul membru la care se refera notificarea (de la data aderarii)

 

(b) Numarul notificarii

 

(c) Data confirmarii de primire a notificarii

 

(d) Denumirea proiectului

 

(e) Perioada propusa pentru introducerea n mediu

 

 

2.Notificator

Denumirea institutiei sau a companiei

 

 

3.Caracterizarea OMG

(a) Precizati daca OMG este:

 viroid

 |_|

 

Virus cu ARN

 |_|

 

Virus cu ADN

 |_|

 

bacterie

 |_|

 

ciuperca

 |_|

 

animal

 |_|

 

- mamifer

 |_|

 

- insecta

 |_|

 

- peste

 |_|

 

- alt animal

 |_| precizati filumul, clasa

 

alta, precizati (regnul, filumul, clasa)

    

(b) Identitatea OMG (genul si specia)

 

(c) Stabilitate genetica - conform anexei 8 A, IIA (10) a OG 49/2000

 

 

4.Introducerea n mediu a aceluiasi OMG este prevazuta de catre acelasi notificator si n alt Stat/n alt stat din Comunitate (n conformitate cu art. 6(1) din Directiva 2001/18? (de la data aderarii)

Da |_|

 Nu |_|

 

Daca da, precizati codul (codurile) tarii:

 

 

5.Acelasi OMG a facut obiectul unei notificari de introducere n mediu de catre acelasi notificator n alt stat din Comunitate? (de la data aderarii)

Da |_|

 Nu |_|

 

Daca da:

 

- Statul membru la care se refera notificarea

 

- Numarul notificarii

 

 

6.Acelasi OMG a facut obiectul unei notificari de introducere n mediu sau pe piata n alt Stat/n afara Comunitatii, de catre acelasi notificator sau de un altul? (de la data aderarii)

Da |_|

 Nu |_|

 

Daca da:

 

- Statul/Statul membru la care se refera notificarea (de la data aderarii)

 

- Numarul notificarii

 

 

7.Rezumatul privind impactul potential asupra mediului al introducerii n mediu a OMG

 

 

B)Informatii privind organismele receptoare sau organismele parentale din care a fost obtinut OMG

1.Caracterizarea organismului receptor sau parental:

(a) Precizati daca organismul receptor sau parental este:

 

viroid

 |_|

 

virus cu ARN

 |_|

 

virus cu ADN

 |_|

 

bacterie

 |_|

 

ciuperca

 |_|

 

animal

 |_|

 

- mamifer

 |_|

 

- insecta

 |_|

 

- peste

 |_|

 

- alt animal

 |_| (precizati filumul, clasa)

 

alta, precizati

  

 

2.Denumire

(i) ordin si/sau taxon superior (pentru animale)

 

(ii) gen

 

(iii) specie

 

(iv) subspecie

 

(v) susa

 

(vi) patovar (biotip, ecotip, rasa etc.)

 

(vii) denumire comuna

 

 

3.Distributia geografica a organismului

(a) Autohton/stabilit n tara n care se face notificarea (dupa aderare)

 

Da |_|

 Nu |_|

 Nu se stie |_|

 

(b) Autohton sau intrat n tarile CE/alte tari CE (dupa aderare)

 

(i) Da

 |_|

 

Daca da, precizati tipul de ecosistem n care se gaseste:

 

atlantic

 |_|

 

mediteranean

 |_|

 

boreal

 |_|

 

alpin

 |_|

 

continental

 |_|

 

macaronezian

 |_|

 

(ii) Nu

 |_|

 

(iii) Nu se stie

 |_|

 

(c) Este utilizat frecvent n tara n care se face notificarea?

 

Da |_|

 Nu |_|

 

(d) Este pastrat frecvent n tara n care se face notificarea?

 

Da |_|

 Nu |_|

 

 

4.Habitatul natural al organismului

(a) Daca organismul este un microorganism

 

apa

 |_|

 

sol, stare libera

 |_|

 

sol, n simbioza cu sistemul radicular al unei plante

 |_|

 

n simbioza cu frunzele sau cu sistemul peduncular al unei plante

 |_|

 

n simbioza cu animale

 |_|

 

alta, precizati

  

(b) Daca organismul este un animal: habitatul natural sau ecosistemul agricol natural

 

 

5._

(a)Tehnici de detectare

 

 

(b)Tehnici de identificare

 

 

6.Organismul receptor a facut obiectul unei clasificari conforme cu normele comunitare privind protectia sanatatii oamenilor si/sau a mediului?

Da |_|

 Nu |_|

 

Daca da, precizati

 

 

7.Organismul receptor (inclusiv produsele sale extracelulare), viu sau mort, este patogen sau daunator n orice altfel si ntr-o masura semnificativa?

Da |_|

 Nu |_|

 Nu se stie |_|

 

Daca da

 

(a) pentru care dintre organismele urmatoare:

  

oameni

 |_|

 

animale

 |_|

 

plante

 |_|

 

altele

 |_|

 

(b) furnizati informatiile relevante prevazute n anexa 8 A pct. II (A) (11) (d) din OG 49/2000

 

 

8.Informatii privind reproducerea

(a) Timpul de generare n ecosistemele naturale:

 

(b) Timpul de generare n ecosistemul n care va avea loc introducerea:

 

(c) Modul de reproducere:

 Sexuata |_|

 Asexuata |_|

 

(d) Factorii care afecteaza reproducerea:

 

 

9.Capacitatea de supravietuire

(a) capacitatea de a forma structuri care sa contribuie la supravietuire sau la latenta

 

(i) endospori

 |_|

 

(ii) chisturi

 |_|

 

(iii) scleroti

 |_|

 

(iv) spori asexuati (ciuperci)

 |_|

 

(v) spori sexuati (ciuperci)

 |_|

 

(vi) oua

 |_|

 

(vii) pupe

 |_|

 

(viii) larve

 |_|

 

(ix) altele, precizati

  

(b) factori relevanti care afecteaza capacitatea de supravietuire:

 

 

10._

(a)Moduri de diseminare

 

 

(b)Factori care afecteaza diseminarea

 

 

11.Modificari genetice anterioare ale organismului receptor sau parental care au facut deja obiectul unei notificari de introducere n mediu n tara n care se face notificarea (precizati numarul notificarii) (de la data aderarii)

 

 

C)Informatii privind modificarea genetica

1.Tipul de modificare genetica

(i) insertie de material genetic

 |_|

 

(ii) eliminare de material genetic

 |_|

 

(iii) substituire de baza

 |_|

 

(iv) fuziune celulara

 |_|

 

(v) alta, precizati

  

 

2.Rezultatul dorit al modificarii genetice

 

 

3._

(a)S-a utilizat un vector n procesul de modificare?

Da |_|

 Nu |_|

 

Daca nu, treceti direct la ntrebarea 5.

 

 

(b)Daca da, vectorul este integral sau partial prezent n organismul modificat?

Da |_|

 Nu |_|

 

Daca nu, treceti direct la ntrebarea 5.

 

 

(c)Daca raspunsul la ntrebarea 3 (b) este da, furnizati urmatoarele informatii:

(a) Tipul vectorului

 

plasmida

 |_|

 

bacteriofag

 |_|

 

virus

 |_|

 

cosmida

 |_|

 

transpozon (element transpozabil)

 |_|

 

altul (precizati)

  

(b) Identitatea vectorului

 

(c) Ansamblul de gazde ale vectorului

 

(d) Prezenta n vector a secventelor care produc un fenotip selectabil sau identificabil

 

Da |_|

 Nu |_|

 

rezistenta la antibiotice

 |_|

 

Altele, precizati

 

Precizati care este gena de rezistenta la antibiotice inserata

 

(e) Fragmente constitutive ale vectorului

 

(f) Metoda de introducere a vectorului n organismul receptor

 

(i) transformare

 |_|

 

(ii) electroporare

 |_|

 

(iii) macroinjectare

 |_|

 

(iv) microinjectare

 |_|

 

(v) infectare

 |_|

 

(vi) alta (precizati)

  

 

4.Daca raspunsul la ntrebarea B.3(a) si (b) este nu, care a fost metoda utilizata n procesul de modificare?

(i) transformare

 |_|

 

(ii) microinjectare

 |_|

 

(iii) microncapsulare

 |_|

 

(iv) macroinjectare

 |_|

 

(v) alta, precizati

  

 

5.Compozitia insertului

(a) Compozitia insertului

 

(b) Originea fiecarei parti constitutive a insertului

 

(c) Functia dorita pentru fiecare parte componenta a insertului n OMG

 

(d) Localizarea insertului n organismul gazda

 

- pe o plasmida libera

 |_|

 

- integrat n cromozom

 |_|

 

- alta, precizati

  

(e) Insertul contine parti ale caror produs sau functie nu sunt cunoscute?

 

Da |_|

 Nu |_|

 

Daca da, precizati

 

 

D)Informatii privind organismul/organismele din care s-a obtinut insertul (organismele donoare)

1.Precizati daca este:

viroid

 |_|

 

virus cu ARN

 |_|

 

virus cu ADN

 |_|

 

bacterie

 |_|

 

ciuperca

 |_|

 

animal

 |_|

 

- mamifer

 |_|

 

- insecta

 |_|

 

- peste

 |_|

 

- alt animal

 |_| (precizati filumul, clasa)

 

Altul, precizati

  

 

2.Denumire completa

(i) ordin si/sau taxon superior (pentru animale)

 

(ii) denumirea familiei (pentru plante)

 

(iii) gen

 

(iv) specie

 

(v) subspecie

 

(vi) susa

 

(vii) cultivar/linie genealogica

 

(viii) patovar

 

(ix) denumire comuna

 

 

3.Organismul (inclusiv produsele sale extracelulare), viu sau mort, este patogen sau daunator n orice altfel si ntr-o masura semnificativa?

Da |_|

 Nu |_|

 Nu se stie |_|

 

Daca da, precizati urmatoarele:

 

(a) pentru care dintre organismele urmatoare:

  

Oameni

 |_|

 

animale

 |_|

 

plante

 |_|

 

altele

 |_|

 

(b) secventele donate au vreun rol n proprietatile patogene sau daunatoare ale organismului?

 

Da |_|

 Nu |_|

 Nu se stie |_|

 

Daca da, precizati informatiile relevante conform anexei 8 A pct. II (A) (11) lit. (d)

 

 

4.Organismul donator este clasificat n conformitate cu normele nationale existente privind protectia sanatatii oamenilor si a mediului/comunitare existente privind protectia sanatatii oamenilor si a mediului, precum Directiva 90/679/CEE privind protectia lucratorilor mpotriva riscurilor, care decurg din expunerea la agentii biologici la locul de munca? (dupa aderare)

Da |_|

 Nu |_|

 

Daca da, precizati

 

 

5.Organismul donator si cel receptor schimba material genetic n mod natural?

Da |_|

 Nu |_|

 Nu se stie |_|

 

 

E)Informatii privind organismul modificat genetic

1.Trasaturile genetice si caracteristicile fenotipice ale organismului receptor sau parental care au fost schimbate n urma modificarii genetice

(a) OMG difera de organismul receptor din punct de vedere al capacitatii de supravietuire?

 

Da |_|

 Nu |_|

 Nu se stie |_|

 

Precizati

 

(b) OMG difera de organismul receptor din punctul de vedere al modului si/sau al ratei de reproducere?

 

Da |_|

 Nu |_|

 Nu se stie |_|

 

Precizati

 

(c) OMG difera de organismul receptor din punct de vedere al diseminarii?

 

Da |_|

 Nu |_|

 Nu se stie |_|

 

Precizati

 

(d) OMG difera de organismul receptor din punct de vedere al patogenitatii?

 

Da |_|

 Nu |_|

 Nu se stie |_|

 

Precizati

 

 

2.Stabilitatea genetica a organismului modificat genetic

 

 

3.OMG (inclusiv produsele sale extracelulare), viu sau mort, este patogen sau daunator n orice altfel si ntr-o masura semnificativa?

Da |_|

 Nu |_|

 Nu se stie |_|

 

(a) pentru care dintre urmatoarele organisme:

  

oameni

 |_|

 

animale

 |_|

 

plante

 |_|

 

altele

 |_|

 

(b) precizati informatiile relevante prevazute n anexa 8 A pct. II (A) (11) (d) si pct. II (C) (2) (i) din OG 49/2000

 

 

4.Descrierea metodelor de identificare si detectare

(a) Tehnici utilizate la detectarea OMG n mediu

 

(b) Tehnici utilizate la identificarea OMG

 

 

F)Informatii privind introducerea n mediu

1.Scopul introducerii, (inclusiv potentiale avantaje ecologice importante prevazute)

 

 

2.Situl introducerii este diferit de habitatul natural sau de ecosistemul n care organismul receptor sau parental este utilizat, pastrat sau gasit n mod normal?

Da |_|

 Nu |_|

 

Daca da, precizati

 

 

3.Informatii privind introducerea n mediu si zona nconjuratoare

(a) Localizare geografica (regiune administrativa si, daca este cazul, coordonatele geografice ale acesteia):

 

(b) Dimensiunea sitului (m2):

 

(i) situl efectiv de introducere (m2):

 

(ii) zona afectata de introducere (m2):

 

(c) Proximitatea fata de biotopurile sau zonele naturale protejate legal constituite/recunoscute pe plan international (de la data aderarii), inclusiv rezervoarele de apa potabila care ar putea fi afectate:

 

(d) Flora si fauna, inclusiv culturile, septelul si speciile migratoare care ar putea interactiona cu OMG

 

 

4.Metoda de introducere si amploarea acesteia

(a) Cantitatile de OMG care urmeaza a fi introduse:

 

(b) Durata operatiunii:

 

(c) Metoda si procedurile de evitare si/sau de minimalizare a propagarii OMG n afara sitului de introducere

 

 

5.Scurta descriere a conditiilor climatice medii (vreme, temperatura etc.)

 

 

6.Informatii relevante privind, daca este cazul, introducerile anterioare n mediu ale aceluiasi OMG, n special din punctul de vedere al impactului potential al acestora asupra mediului si asupra sanatatii oamenilor

 

 

G)Interactiunile OMG cu mediul si impactul potential asupra mediului, daca sunt semnificativ diferite de cele ale organismului receptor sau parental

1.Denumirea organismelor-tinta (daca este cazul)

(i) ordin si/sau taxon superior (pentru animale)

 

(ii) denumirea familiei (pentru plante)

 

(iii) gen

 

(iv) specie

 

(v) subspecie

 

(vi) susa

 

(vii) cultivar/linie genealogica

 

(viii) patovar

 

(ix) denumire comuna

 

 

2.Mecanismele anticipate si rezultatul interactiunii dintre OMG nou introdus n mediu si organismul-tinta (daca este cazul)

 

 

3.Orice alte interactiuni potential importante cu alte organisme din mediu

 

 

4.Este posibila aparitia unei selectii ulterioare introducerii, precum competitivitatea crescuta sau o mai accentuata capacitate de proliferare a OMG?

Da |_|

 Nu |_|

 Nu se stie |_|

 

Detaliati

 

 

5.Tipuri de ecosisteme n care OMG se poate propaga din situl de introducere si n care se poate stabili

 

 

6.Denumirea completa a organismelor nevizate care (tinnd seama de tipul mediului receptor) pot fi, desi neintentionat, afectate ntr-o masura semnificativa de introducerea OMG

(i) ordin si/sau taxon superior (pentru animale)

 

(ii) denumirea familiei (pentru plante)

 

(iii) gen

 

(iv) specie

 

(v) subspecie

 

(vi) susa

 

(vii) cultivar/linie genealogica

 

(viii) patovar

 

(ix) denumire comuna

 

 

7.Probabilitatea unui transfer genetic in vivo

(a) de la OMG la alte organisme din ecosistemul de introducere:

 

(b) de la alte organisme la OMG:

 

(c) consecinte probabile ale transferului de gene:

 

 

8.Indicati rezultatele relevante (daca exista) ale studiilor realizate n medii naturale simulate (de exemplu microcosmosuri etc), cu privire la comportamentul si caracteristicile OMG si la impactul sau ecologic

9._

 

 

10.Interactiuni posibile, importante din punct de vedere ecologic, cu procesele biogeochimice (daca exista diferente fata de organismul receptor sau parental)

 

 

H)Informatii privind monitorizarea

1.Metode de monitorizare a OMG

 

 

2.Metode de monitorizare a efectelor asupra ecosistemului

 

 

3.Metode de detectare a transferului materialului genetic donat, de la OMG la alte organisme

 

 

4.Suprafata zonei monitorizate (m2)

 

 

5.Durata monitorizarii

 

 

6.Frecventa monitorizarii

 

 

I)Informatii post introducere si tratarea deseurilor

1.Tratarea sitului dupa introducere

 

 

2.Tratarea OMG dupa introducere

 

 

3._

(a)Tipul si cantitatea deseurilor rezultate

 

 

(b)Tratarea deseurilor

 

 

J)Informatii privind planurile de interventie n caz de urgenta

1.Metodele si proceduri de control a diseminarii de OMG n caz de propagare neprevazuta

 

 

2.Metode de eliminare a OMG din zonele potential afectate

 

 

3.Metode de eliminare sau igienizare a plantelor, animalelor, solurilor etc. potential expuse n timpul sau n urma propagarii

 

 

4.Planuri de protectie a sanatatii oamenilor si a mediului n cazul aparitiei unor efecte nedorite

 

 

CAPITOLUL 3:

PARTEA 2: FORMULAR DE PREZENTARE A REZUMATULUI NOTIFICARII PRIVIND INTRODUCEREA DELIBERATA N MEDIU A PLANTELOR SUPERIOARE MODIFICATE GENETIC

(ANGIOSPERMAE SI GYMNOSPERMAE)

A)Informatii generale

1.Detalii privind notificarea

(a) Numarul notificarii

 

(b) Data confirmarii de primire a notificarii

 

(c) Denumirea proiectului

 

(d) Data propusa pentru introducere

 

 

2.Notificator

(a) Denumirea institutiei sau a companiei

 

 

3.Introducerea n mediu a aceleiasi PSMG este prevazuta de catre acelasi notificator si n alta parte, n cadrul sau n afara Comunitatii? (de la data aderarii)

Da |_|

 Nu |_|

 

Daca da, precizati codul (codurile) tarii:

 

 

4.Aceeasi PMG a facut obiectul unei notificari de introducere n mediu de catre acelasi notificator n afara Comunitatii? (de la data aderarii)

Da |_|

 Nu |_|

 

Daca da, numarul notificarii:

 

 

B)Informatii privind planta modificata genetic

1.Identitatea plante i receptoare sau parentale

(a) Denumirea familiei

 

(b) Gen

 

(c) Specie

 

(d) Subspecie (daca este cazul)

 

(e) Cultivar/linie genealogica (daca este cazul)

 

(f) Denumire comuna

 

 

2.Descrierea trasaturilor si caracteristicilor introduse sau modificate, inclusiv genele marker si modificarile anterioare

 

 

3.Tipul modificarii genetice

(a) Insertie de material genetic

 

(b) Eliminare de material genetic

 

(c) Substituire de baza

 

(d) Fuziune celulara

 

(e) Alta, precizati

 

 

4.n cazul insertiei de material genetic, precizati originea si functia dorita a fiecarui fragment constitutiv al regiunii care urmeaza a fi inserata

 

 

5.n cazul eliminarii sau al altei modificari a materialului genetic, furnizati informatii asupra functiei secventelor eliminate sau modificate

 

 

6.Scurta descriere a metodei utilizate pentru modificarea genetica

 

 

7.Daca planta receptoare sau parentala este o specie forestiera, descrieti metodele de diseminare si amploarea acesteia, precum si factorii specifici care afecteaza diseminarea

 

 

C)Informatii privind introducerea experimentala n mediu

1.Scopul introducerii (inclusiv orice informatii relevante existente n prezent) precum aplicatii agronomice, teste de hibridizare, modificarea capacitatii de supravietuire sau diseminare, studii ale efectelor asupra organismelor-tinta sau asupra organismelor nevizate

 

 

2.Localizarea geografica a sitului de introducere

 

 

3.Suprafata sitului (m2)

 

 

4.Informatii relevante, daca exista, privind introducerile anterioare ale aceleiasi plante modificate genetic, n special din punctul de vedere al impactului potential al introducerii sale asupra mediului si asupra sanatatii oamenilor

D)Concluzii privind impactul potential al introducerii de PSMG asupra mediului, n conformitate cu anexele 12 si 121 ale OG 49/2000

Precizati n special daca trasaturile introduse pot conferi, n mod direct sau indirect un avantaj selectiv sporit n medii naturale; indicati, de asemenea, orice beneficii estimate, semnificative, asupra mediului

 

 

E)Scurta descriere a oricaror masuri adoptate de catre notificator pentru controlul riscurilor, inclusiv masurile de izolare destinate sa limiteze raspndirea, de exemplu propuneri privind monitorizarea si monitorizarea dupa recoltare

 

 

F)Sinteza testarilor n cmp planificate, destinate obtinerii de noi informatii privind impactul introducerii acestor PSMG asupra mediului si asupra sanatatii oamenilor (daca este cazul)

 

 

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 42 din data de 17 ianuarie 2006


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis