SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
SA 8000

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Ordin 1274/2005


 n baza prevederilor art. 91 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001,

avnd n vedere prevederile Hotarrii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor si ale Hotarrii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata si completata prin Hotarrea Guvernului nr. 268/2005,

n temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotarrea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si gospodaririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1

(1)La ncetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare, titularul activitatii are obligatia de a solicita autoritatii publice judetene pentru protectia mediului emiterea avizului de mediu n scopul stabilirii obligatiilor privind refacerea calitatii mediului n zona de impact a activitatilor desfasurate pe amplasament, denumit n continuare aviz de mediu.

(2)Avizul de mediu este actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite obligatiile de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, n vederea asumarii acestora de catre partile implicate, n situatia ncetarii activitatii de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare.

(3)Documentatia necesara emiterii avizului de mediu, naintata de titularul activitatii de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare, cuprinde:

a)cerere conform modelului prezentat n anexa nr. 1;

b)bilant de mediu;

c)propunere de program pentru conformare.

(4)Sunt exceptate de la efectuarea bilantului de mediu instalatiile din mediul rural prevazute la pct. 1.1 din anexa nr. 2 si instalatiile prevazute n anexa nr. 3.

Art. 2

(1)Agentiile judetene pentru protectia mediului au obligatia de a emite avizul de mediu n termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.

(2)Modelul si continutul minim ale avizului de mediu sunt prezentate n anexa nr. 4.

(3)Avizul de mediu este nsotit de o anexa, dupa caz, conform modelului prezentat n anexa nr. 4A.

Art. 3

(1)Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu este valabil pna la ndeplinirea scopului pentru care a fost emis, cu exceptia cazului n care intervin modificari ale conditiilor n care a fost emis.

(2)Detinatorul avizului de mediu are obligatia de a solicita revizuirea acestuia n situatia n care intervin modificari ale conditiilor prevazute n avizul de mediu.

Art. 4

Titularul avizului de mediu are obligatia de a respecta termenele masurilor prevazute n programul pentru conformare si de a raporta realizarea fiecarei masuri la agentia judeteana pentru protectia mediului.

Art. 5

Dupa expirarea ultimului termen al masurilor prevazute n programul pentru conformare, agentia judeteana pentru protectia mediului efectueaza un control de specialitate, finalizat printr-un proces-verbal care sa certifice stadiul realizarii tuturor conditiilor impuse prin avizul de mediu.

Art. 6

Daca ncetarea unei activitati de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare, implica lucrari de constructii si/sau dezafectare a unor instalatii cu impact semnificativ asupra mediului, se iau n considerare prevederile legale privind evaluarea impactului asupra mediului.

Art. 7

(1)Cerintele specifice pentru depozitele de deseuri municipale care sisteaza activitatea pna la data de 31 decembrie 2006 sunt prevazute n anexa nr. 2.

(2)Cerintele specifice pentru depozitele de deseuri municipale care nceteaza activitatea dupa 31 decembrie 2006 sunt prevazute n Hotarrea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor si n Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004.

(3)Cerintele specifice pentru ncetarea activitatii de incinerare a deseurilor medicale n crematorii sunt prevazute n anexa nr. 3.

Art. 8

Tarifele ncasate pentru emiterea avizului de mediu sunt prevazute n Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 340/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrari si servicii care se presteaza de catre autoritatile pentru protectia mediului n regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente, cu modificarile si completarile ulterioare, si se achita la sediile agentiilor judetene pentru protectia mediului.

Art. 9

(1)Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

(2)Anexele pot fi completate sau modificate n functie de cerintele legislative nationale ori europene.

Art. 10

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, prin agentiile teritoriale pentru protectia mediului, va duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11

Prezentul ordin se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

-****-

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

 

Sulfina Barbu

 

 

ANEXA nr. 1: CERERE

Titularul activitatii

(consiliul local, primarie, institutii, societati comerciale)

 Numele ..............................................................

Adresa ...............................................................

Nr. tel.: ........................ Nr. fax: .........................

 

 

Scopul cererii: Solicitarea avizului de mediu la ncetarea activitatii

Marimea amplasamentului

 Suprafata totala (m2)

 Suprafata construita (m2)

 

 

Activitatea pe amplasament

(i)Prezenta: ..........................................................................

(ii)Viitoare: ...........................................................................

Categoria activitatii:

  

- Depozit mic de deseuri nepericuloase n zone rurale - categoria b.1

 

 

- Depozit mijlociu de deseuri nepericuloase (in orase mici) - categoria b.2

 

 

- Depozite mari de deseuri nepericuloase - categoria b.3

 

 

- Crematoriu n unitate medicala

 

 

 

Numar de personal implicat la ncetarea activitatii

    

 

Orice investigatie anterioara a amplasamentului privind poluarea terenului:

 Da

 Nu

 

Daca "Da", detaliati: ..................................

 

 

Orice emisii n:

A

 Apa

 (i)

 Ape reziduale

 

(ii)

 Canalizare menajera

 

(iii)

 Apa pluviala

 

B

 Aer

 (i)

 Emisii

 

(ii)

 Altele

 

  Rugam specificati:

 

 

Provenienta deseurilor solide

 (tone/luna, cu descrierea generala a compozitiei si a amenajarilor existente ale depozitului/ crematoriului

 

Rezervoare si conducte subterane

 (substanta depozitata/transportata; volum/debit)

 

Transformatoare si condensatoare electrice n proprietate

 Da

 Nu

 

Daca "Da", ce capacitate si ce vechime?

 

Prezenta azbestului

 Da

 Nu

 

Daca "Da", ce tip; daca este n cladiri, ce suprafata acopera (m2): ...............................................

 

 

Folosinta terenului nconjurator pe o distanta de 150 m (rezidentiala, comerciala, recreationala, industriala etc.)

Nord:

......................................

.......................................

 

Vest:

......................................

.......................................

 Est:

......................................

.......................................

 

Sud:

......................................

.......................................

 

 

Autorul

(semnatura si stampila)

.................................

 Titularul

(semnatura si stampila)

..................................

 

 

ANEXA nr. 2: CERINTELE SPECIFICE PENTRU DEPOZITELE DE DESEURI MUNICIPALE CARE SISTEAZA ACTIVITATEA si ndrumar pentru nchiderea simplificata a depozitelor de deseuri nepericuloase care sisteaza depozitarea pna la 31.12.2006

Cerintele prezentate n prezenta anexa se aplica pentru depozitele de deseuri municipale, deseuri care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, modificata si aprobata prin Legea nr. 426/2001 si ale Hotarrii de Guvern 349/2005 privind depozitarea deseurilor si care urmeaza sa sisteze depozitarea pana la 31.12.2006.

nainte de luarea deciziei de aplicare a nchiderii simplificate, titularul activitatii trebuie sa prezinte bilantul de mediu pentru nchidere, unde este cazul, conform prevederilor alin. 3) a art. 1 din prezentul ordin. Aceasta evaluare include si verificarea urmatoarelor detalii legate de depozite:

a)locul, suprafata aproximativa,

b)tipurile de deseuri care au fost depozitate, proximitatea industriilor locale;

c)adncimea potentiala a depozitului/ naltimea depozitarii;

d)proximitatea celor mai apropiate cursuri de apa;

e)masuri de protectie a apelor subterane;

f)lucrari de drenare si scurgere a apelor pluviale de pe suprafata depozitului;

g)estimarea structurii geologice de baza;

h)disponibilitatea pe plan local a materialelor de acoperire a amplasamentului;

i)utilizarea ulterioara a amplasamentului (de ex. ca statie de transfer).

Agentia judeteana pentru protectia mediului, n functie de datele relevate de bilantul de mediu, completeaza n avizul de mediu si prevederi de monitorizare, daca este cazul.

1.Depozite de deseuri nepericuloase - clasa (b)

11.Depozite mici de deseuri nepericuloase n zone rurale - categoria b. 1

a)Definitie:

i.Volum mai mic de 20.000 mc.

ii.Suprafata mai mica de 1 ha (10.000 mp).

iii.Exista numai deseuri menajere sau deseuri similare acestora de la agenti economici si deseuri inerte (sticla, pietre, cenusa, ceramica etc.), fara deseuri periculoase.

b)Masuri de nchidere simplificata cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001 privind regimul deseurilor:

i.Deseurile trebuie compactate cu buldozerul prin treceri succesive de 3 - 5 ori peste masa de deseuri; n cazul n care panta terenului natural nu permite realizarea compactarii deseurilor si realizarea profilului, agentia judeteana pentru protectia mediului prevede masuri speciale;

ii.Depozitele de deseuri se vor profila sub forma de calota cu pante ale taluzurilor de minim 1:10 si maxim 1:3 (fig. 1.1 - 1.5);

iii.Deseurile voluminoase precum: deseurile de echipamente electrice si electronice, bateriile, acumulatorii, anvelopele uzate, deseurile feroase, deseurile de mobilier sau din constructii si demolari se vor extrage din masa deseurilor si se vor elimina separat. Informatii despre modul de eliminare a acestor tipuri de deseuri se pot obtine de la agentia judeteana pentru protectia mediului;

iv.n masura n care este posibil se ndeparteaza din zona si deseurile zburatoare (ex. folii plastic) pentru a reduce contaminarea cu plastic a solului;

v.Nu trebuie sa existe gropi sau denivelari n corpul depozitului; acestea se umplu cu pamnt si se taseaza (fig. 1.1).

vi.Suprafata profilata trebuie acoperita si etansata cu un strat de pamnt de cca. 30 cm repartizat uniform (fig. 1.6);

vii.Pe ntreaga suprafata se nsamnteaza uniform iarba care se ntretine (tunde) timp de 2 ani; n acest timp, pe suprafata acoperita nu vor patrunde alte utilaje, n afara celor destinate ntretinerii stratului vegetal, deservite de personal corespunzator (se monteaza panouri avertizoare n acest sens):

viii.Locul acestor amplasamente trebuie identificat si marcat corespunzator pentru evidentele cadastrale;

ix.Iarna nu se permite saniusul pe depozitul de deseuri nchis.

 

Figura 1.1 - Depozit de deseuri sub forma de groapa

 

Figura 1.2 - Depozit de deseuri

 

Figura 1.3 - Depozit de deseuri pe versant

 

Figura 1.4 - Depozit de deseuri sub forma de groapa (vedere de sus)

 

Figura 1.5 Depozit mic de deseuri (vedere laterala)

 

Figura 1.6 - Stratul de acoperire

12.Depozite mijlocii de deseuri nepericuioase (n orase mici) - categoria b.21

1NOTA: n cazul depozitelor cu suprafata ntre 1 si 5 ha. dar cu volumul de deseuri depozitat mai mare de 150.000 mc, agentia judeteana pentru protectia mediului stabileste daca este necesara aplicarea masurilor stricte de siguranta, n conformitate cu prevederile HO 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

a)Definitie

i.Volum cuprins ntre 10.000 si 150.000 mc;

ii.Suprafata cuprinsa ntre 1 ha (10.000 mp) si maxim 5 ha (50.000 mp);

iii.Exista numai deseuri menajere, deseuri similare celor menajere de la agenti economici si deseuri inerte (fara deseuri periculoase).

b)Masuri de pregatire a nchiderii simplificate cu respectarea prevederilor OUG 78/2000 aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001 privind regimul deseurilor:

i.Gropile si denivelarile existente n corpul depozitului se umplu complet sau partial ca n cazul depozitelor pe versant (fig. 1.8 - 1.10);

ii.Deseuri le se redepoziteaza, iar baza depozitului se micsoreaza pe ct posibil (fig. 1.11), formndu-se o figura geometrica sub forma de calota; panta minima nu poate fi mai mica de 1: 20 iar panta maxima de 1: 3 nu poate fi depasita (fig. 1.7 - 1.10); n cazul n care panta terenului natural nu permite realizarea compactarii deseurilor si realizarea profilului, agentia judeteana pentru protectia mediului prevede masuri speciale;

iii.Deseurile voluminoase precum: deseurile de echipamente electrice si electronice, bateriile, acumulatorii, anvelopele uzate, deseurile feroase, deseurile de mobilier sau din constructii si demolari se separa din masa deseurilor si se vor elimina separat. Informatii despre modul de eliminare a acestor tipuri de deseuri se pot obtine de la agentia judeteana pentru protectia mediului;

iv.n masura n care este posibil se ndeparteaza din zona si deseurile zburatoare (ex. folii plastic) pentru a reduce contaminarea cu plastic a solului;

v.Nu se permite aparitia gropilor sau denivelarilor n corpul depozitului de deseuri;

vi.Se realizeaza o sistematizare a zonei astfel nct apa din precipitatii sa se scurga catre marginea depozitului;

vii.Deseurile depozitate pe malul apelor de suprafata (izvoare, ruri, lacuri, iazuri) se extrag complet si se depun pe depozit (fig. 1.12, 1.13a, 1.13b);

viii.Distanta marginii depozitului fata de izvoare, ruri, iazuri, lacuri trebuie sa fie de minimum 5 - 10 m (fig. 1.12, 1.13a, 1.13b).

c)Masuri de nchidere simplificata a suprafetei depozitului cu respectarea prevederilor OUG 78/2000 aprobata cu modificari si completari prin Legea 426/2001 privind regimul deseurilor:

i.Dupa ce depozitul este profilat, prin compactarea deseurilor prin trecerea succesiva a buldozerului peste masa de deseuri de 3-5 ori, se acopera cu un strat de minimum 30 cm de pamnt argilos repartizat uniform peste ntregul depozit de deseuri depasind marginea acestuia;

ii.Lucrarile de acoperire a corpului depozitului cu stratul argilos nu se executa pe timp de ploaie, iama (pe timp geros) sau vara la temperaturi prea ridicate;

iii.Nu este permisa aparitia gropilor si denivelarilor, n corpul depozitului;

iv.Se realizeaza o sistematizare a zonei astfel nct apa din precipitatii sa se scurga catre marginea depozitului, unde poate fi captata si condusa prin santuri spre sistemul de canalizare sau spre un curs de apa;

v.Peste stratul argilos compactat se aplica un strat de sol vegetal de minimum 10 cm;

vi.Stratul de sol trebuie sa fie aplicat uniform peste ntregul strat argilos pna peste marginile depozitului si trebuie afnat cu un caterpilar

vii.Se evita distrugerea stratului argilos compactat. Daca acest lucru se ntmpla acesta trebuie reparat, nainte de a se aplica stratul de sol.

viii.Dupa uniformizarea stratului de pamnt se nsamnteaza iarba,

ix.n primii 2 ani, peste suprafata cu iarba nu se poate trece cu alte vehicule, n afara celor destinate ntretinerii stratului vegetal (se prevad panouri avertizoare);

x.Locul acestor amplasamente trebuie identificat si marcat corespunzator pentru evidentele cadastrale.

 

Figura 1.7 - Modelarea formei pentru nchidere functie de amplasament

 

Figura 1.8 - Modelarea formei pentru nchidere functie de amplasament

 

Figura 1.9 Vedere laterala a depozitului

 

Figura 1.10 Vedere de sus a depozitului

 

Figura 1.11 - Depozite de deseuri amplasate pe malul apei

 

Figura 1.12a Exemplu de depozit de deseuri lnga/ n apa de suprafata

 

Figura 1.12b Exemplu de depozit de deseuri lnga/ n apa de suprafata

 

Fig. 1.13a Depozit de deseuri cu berme 1 - 5 ha - Vedere A - A

 

Fig. 1.13b Depozit de deseuri cu berme 1 - 5 ha (vedere de sus)

13.Depozite mari de deseuri nepericuloase - categoria b.3

a)Definitie

i.Volum mai mare de 150.000 mc.

ii.Suprafata mai mare de 5 ha (50.000 mp).

iii.Exista numai deseuri menajere, deseuri nepericuloase de la agentii economici si deseuri inerte - tara deseuri periculoase sau cu deseuri periculoase numai ntr-o cantitate neglijabila.

b)Masuri de pregatire si de nchidere - Se aplica prevederile pentru nchiderea depozitelor de deseuri nepericuloase conform HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor si Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.

ANEXA nr. 3: CERINTELE SPECIFICE PENTRU NCETAREA ACTIVITATILOR DE INCINERARE A DESEURILOR MEDICALE N CREMATORII

Cerintele specifice prezentate n aceasta anexa se aplica la nchiderea tuturor crematoriilor existente n unitatile medicale.

La ncetarea activitatii se are n vedere activitatea de dezafectare si de demolare a crematoriului.

1.Descrierea modului de dezafectare a crematoriului

a)prezentarea secventei operatiilor de dezafectare a crematoriului (dezmembrari, demolari, nivelari de teren, igienizarea zonei);

b)posibilitatile de valorificare a deseurilor rezultate din dezmembrari/demolari;

c)masurile de tratare a deseurilor, naintea valorificarii sau depozitarii finale;

d)masurile proiectate de reabilitare a suprafetei/terenului;

e)posibilitati de reutilizare a suprafetei/terenului.

2.Operatia de demolare a unui crematoriu este o operatie care vizeaza:

a)depunerea selectiva si sortarea tuturor deseurilor si/sau echipamentelor (parti demontabile care nu reprezinta partea demolabila a crematoriului - Ex echipamentul de automatizare), nainte de demolarea propriu-zisa a structurii crematoriului;

b)dezinfectia si igienizarea interiorului cuptorului;

c)dupa demolare, sortarea deseurilor;

d)tratarea deseurilor care au apartinut partii interioare a crematoriului si asigurarea analizei pentru aceste deseuri, pentru ncadrarea la deseuri inerte, deseuri nepericuloase sau periculoase;

e)valorificarea maxima a deseurilor minerale;

f)transportul deseurilor rezultate din demolare la un depozit de deseuri sau la un incinerator autorizat.

3.Sistemul de monitoring

1) Controlul ndeplinirii activitatilor de la pct. 1 si 2 de catre autoritatile abilitate si cu atributii de control al calitatii mediului si sanatatii populatiei;

2) Automonitoringul efectuat de titularul activitatii

a)monitoringul la nchiderea/dezafectarea crematoriului

b)monitoringul emisiilor si calitatii componentelor de mediu n zona de influenta

4.Gestionarea situatiilor de risc

Tipuri de riscuri posibile

a)riscuri generate de accidente de tip industria! (explozii, incendii)

b)riscuri generate de dezafectarea/demolarea crematoriului (riscuri de contaminare, alte tipuri de riscuri)

5.Gestionarea deseurilor generate n perioada de dezafectare a incineratorului

Informatiile privind generarea si gestionarea deseurilor rezultate n fazele dezafectare-demolare a crematoriului se prezinta conform tabelului de mai jos.

Gestionarea deseurilor generate de activitatea de dezafectare/demolare a crematoriului

Denumire deseu*

 Cantitate prevazuta a fi generata

(t)

 Starea fizica

(Solid - S Lichid - L Semisolid - SS)

 Cod deseu*

 Cod *principalele proprietati

 Cod clasificare

 Gestionarea deseurilor Cantitate

(t)

 

Valorificata/ locul de valorificare

 Eliminata/ locul de eliminare

 

               

 

* n conformitate cu Lista prevazuta hi anexa nr. 2 din HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinznd deseurile, inclusiv deseurile periculoase

ANEXA nr. 4: AVIZ DE MEDIU la ncetarea activitatii

nr. ................ din ..............

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ..........................

Ca urmare a cererii nr. .......... din ........... adresata de ............................................. , cu sediul n judetul ..................................... , localitatea ............................... , str. ................................nr. ............nregistrata la nr. .............din ............ , n urma analizei documentatiei depuse si a situatiei din teren, n baza prevederilor Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotarrii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor/ Hotarrii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata si completata prin Hotarrea Guvernului nr. 268/2005), si ale Hotarrii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare se emite urmatorul aviz:

n vederea stabilirii obligatiilor privind refacerea calitatii mediului n zona de impact a activitatilor desfasurate pe amplasamentul ............................................. din localitatea .................................. , str. ......................................... nr. .......... judetul .........................

Obligatiile de mediu, programul pentru conformare si sursele potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului, pentru acest obiectiv, sunt cele cuprinse n anexa alaturata, care face parte integranta din prezentul aviz.

Prezentul aviz se emite cu urmatoarele conditii:

a)titularul notifica, n scris agentiei judetene pentru protectia mediului stadiul realizarii fiecarei masuri din programul pentru conformare stabilite n anexa la avizul de mediu;

b)la finalizarea tuturor termenelor de realizare a masurilor stabilite n programul pentru conformare, titularul notifica agentia judeteana pentru protectia mediului n scopul efectuarii controlului de specialitate finalizat printr-un proces verbal care sa certifice stadiul realizarii tuturor masurilor cuprinse n avizul de mediu.

Director Executiv,

..............................

 Sef Serviciu autorizari si controlul conformarii,

..................................

 

ntocmit,

...........................

 

 

ANEXA nr. 4A:

AGENTIA PENTRU PROTECTIE A MEDIULUI ........................................

- ANEXA la Avizul de mediu pentru ncetarea activitatii nr. ...................... din ............................. avnd ca titular pe .............................

Domeniul

(Surse potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului*)

 Obligatiile de mediu

 Masurile programului pentru; conformare, termene de; realizare si costul nchiderii

 

Protectia solului, subsolului

    

Protectia si gospodarirea apelor

    

Protectia atmosferei

    

Gospodarirea deseurilor

    

Conditii pentru protectia asezarilor umane

    

Altele

    

 

Surse potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului*): .................................................................

Director Executiv,

................................

 Sef Serviciu autorizari si controlul conformarii,

..................................

 

ntocmit,

..................................

 

 

*) Se completeaza, dupa caz, responsabilitatea pentru repararea prejudiciului adus mediului prin activitatile anterioare desfasurate pe amplasament.

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 1180 din data de 28 decembrie 2005


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis