SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
POST-CERTIFICARE ISO

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Ordin 108/2005


 n temeiul prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

n conformitate cu prevederile art. 54 pct. 1 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001, si ale art. 10 din Hotarrea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest,

n baza Hotarrii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

Art. 1

Obiectul prezentului ordin l constituie stabilirea metodelor de prelevare a probelor si de determinare a cantitatilor de azbest n mediu.

Art. 2

Se aproba Metoda de analiza de referinta pentru determinarea azbestului din suspensii, prevazuta n anexa nr. 1.

Art. 3

Se aproba Metoda de masurare a emisiilor de pulberi cu continut de azbest n atmosfera, prevazuta n anexa nr. 2.

Art. 4

Prezentul ordin se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, si intra n vigoare la data publicarii.

Art. 5

Prezentul ordin transpune anexa la Directiva 87/217/CEE.

-****-

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

 

Sulfina Barbu

 

 

ANEXA Nr. 1: METODA DE ANALIZA de referinta pentru determinarea azbestului din suspensii

Pentru determinarea concentratiei emisiilor de azbest n apa se foloseste metoda gravimetrica.

Metoda de determinare consta n filtrarea probei (probe neprecipitate) prin membrane cu pori cu dimensiunile de 0,45 mm, urmata de uscare la 105C si cntarire pe balanta analitica. Cantitatea de azbest se exprima n mg/l.

Probele supuse determinarii trebuie recoltate n asa fel nct sa fie reprezentative pentru evacuarea efluentului apos cu continut de azbest pentru un interval de 24 de ore.

Determinarea azbestului n apa trebuie efectuata cu o precizie de 5% si o acuratete de 10%.

ANEXA Nr. 2: METODA DE MASURARE a emisiilor de pulberi cu continut de azbest n atmosfera

(1)Metoda gravimetrica

Determinarea concentratiei emisiilor de azbest n aer se face prin metoda gravimetrica.

1.La aplicarea metodei gravimetrice trebuie sa se tina seama de concentratia totala de pulberi de azbest emise prin canalele de evacuare.

Concentratia azbestului initial se masoara sau se evalueaza. Autoritatea publica locala pentru protectia mediului stabileste frecventa masuratorilor, n concordanta cu caracteristicile instalatiei din care rezulta pulberile, frecventa care initial nu trebuie sa fie mai mare de 6 luni.

Daca n urma masuratorilor nu se nregistreaza variatii semnificative ale concentratiei pulberilor de azbest, frecventa masuratorilor se poate reduce.

Cnd nu se efectueaza masuratori periodice, valorile limita se aplica pentru emisiile totale de pulberi cu continut de azbest.

2.Prelevarea probelor

Prelevarea probelor se realizeaza n fluxul de emisii nainte de orice diluare a acestuia, cu o precizie de 40% si o acuratete de 20% din valoarea limita. Cel putin doua masuratori vor fi efectuate n aceleasi conditii, pentru verificarea conformarii cu valorile limita.

3.Masuratorile

Masuratorile se valideaza numai daca prelevarea probelor se face n conditii normale de functionare a instalatiei.

4.Selectarea punctelor de prelevare

La selectarea punctelor de prelevare se tine cont, pe ct posibil, ca fluxul de emisii sa fie laminar, evitndu-se turbulenta si obstacolele care o pot genera.

5.Prelevarea probelor

Prelevarea probelor se face din conducte prevazute cu fante adecvate si cu platforme corespunzatoare care sa permita realizarea n siguranta a operatiei de prelevare.

6.Masuratori ce trebuie efectuate nainte de prelevare

nainte de nceperea recoltarii probelor se masoara temperatura, presiunea si viteza fluxului de emisii prin conducta, de-a lungul liniei de prelevare. n conditii exceptionale se masoara si concentratia vaporilor de apa astfel nct rezultatele sa poata fi corectate.

7.Cerinte generale la prelevarea probelor

Procedura consta n trecerea unui volum de gaz, prelevat din conducta de transport al emisiilor de pulberi cu continut de azbest, printr-un filtru unde cantitatea de azbest este retinuta si apoi cntarita.

7.1.nainte de prelevarea probelor se verifica etanseitatea liniei de prelevare pentru a nu exista nici o fisura care poate conduce la aparitia unor erori de masurare.

Sonda de prelevare se fixeaza cu grija si apoi se porneste pompa. Viteza scurgerilor nu trebuie sa depaseasca 1% din debitul normal de prelevare.

7.2.Prelevarea normala se realizeaza n conditii izocinetice.

7.3.Durata de prelevare depinde de tipul instalatiei supuse monitorizarii. Linia de prelevare si durata sunt alese astfel nct sa se obtina o cantitate suficienta de azbest pentru a fi cntarita.

7.4.Cnd filtrul de prelevare nu este situat n imediata apropiere a sondei, este absolut necesar sa se recupereze materialul colectat n sonda.

7.5.Tipul sondei si numarul punctelor de prelevare se aleg n concordanta cu standardele n vigoare.

8.Natura filtrului pentru prelevare

8.1.Filtrul se alege corespunzator tehnicii de analiza utilizate. Pentru metoda gravimetrica se utilizeaza filtre din fibra de sticla cu o eficienta de filtrare de 99%. Ca referinta se considera testul "DOP" care utilizeaza aerosoli cu particule cu diametrul de 0,3 mm.

9.Cntarirea

9.1.Se efectueaza pe balanta analitica de nalta precizie.

9.2.Pentru a se obtine acuratetea solicitata pentru cntarire trebuie sa se conditioneze materialul filtrant nainte si dupa prelevare.

10.Exprimarea rezultatelor

Rezultatele obtinute contin, pe lnga parametrii masurati (concentratia azbestului, temperatura, presiunea si debitul de aer), si informatii relevante privind localizarea punctelor de prelevare, dimensiunea conductelor, volumele prelevate si metoda de calcul utilizata pentru interpretarea rezultatelor. Rezultatele vor fi exprimate la temperatura si presiune normale (T = 273K, p = 101,3 kPa).

(2)Metoda numararii fibrelor

Concentratia emisiilor de azbest n aer se poate face si prin metoda numararii fibrelor de azbest, prevazuta n Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protectie a muncii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002, si n Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 389/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea azbestului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 222 din 17 septembrie 1996, care transpune prevederile Directivei Consiliului 83/477/CEE (inclusiv modificarea realizata prin Directiva 91/382/CEE) privind protectia sanatatii si securitatii angajatilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest.

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 217 din data de 15 martie 2005


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis