SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO 14001

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Norme privind protectia mediului

ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator


CAPITOLUL 1: Generalitati

1.1Prezentele norme au fost elaborate n conformitate cu art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

1.2Conform Legii protectiei mediului nr. 137/1995, sunt necesare studii de impact pentru orice lucrare de infrastructura rutiera, care poate avea un impact asupra mediului prin natura, dimensiunea sau amplasarea sa. Procedura de ntocmire a studiului de impact si a bilanturilor de mediu se desfasoara conform Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului nconjurator.

1.3Lucrarile de infrastructura rutiera au impacturi directe si indirecte, pozitive si negative sau cumulate asupra mediului nconjurator. La elaborarea proiectelor se respecta prevederile Legii nr. 137/1995, al carei obiect l constituie reglementarea protectiei mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila a societatii.

Definitii:

mediu - ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale n interactiune, cuprinznd elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale;

factor de impact - componenta a activitatii umane, care produce efecte asupra mediului nconjurator;

impact asupra mediului - afectarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversitatii si productivitatii biologice a ecosistemelor naturale si antropizate, afectarea echilibrului ecologic si a calitatii vietii, cauzata, n principal, de poluarea apei, atmosferei si solului, supraexploatarea resurselor, gospodarirea si valorificarea lor deficitara, ca si prin amenajarea necorespunzatoare a teritoriului.

Factorii de impact pot fi:

emisii - poluare directa a mediului ca efect al traficului;

rezultati - poluare directa a mediului ca efect al activitatii de ntretinere si exploatare a infrastructurii rutiere.

1.4Modalitatile de implementare a principiilor si elementelor strategice pentru protectia mediului sunt:

- armonizarea programelor de dezvoltare a drumurilor cu politicile de protectie a mediului;

- obligativitatea procedurii de evaluare a impactului drumului asupra mediului, n faza initiala a proiectelor, programelor sau activitatilor.

Evaluarea impactului asupra mediului cuprinde urmatoarele etape:

a)studiul situatiei existente a factorilor de impact, naintea nceperii lucrarilor de constructie a drumurilor, va permite administratorului drumului sa prevada n faza de proiectare masurile de protectie necesare. Procesul de evaluare a impactului trebuie sa se desfasoare concomitent cu fazele de proiectare. Documentatiile tehnice pe baza carora se solicita acordul de mediu vor fi avizate de catre administratorul drumului, care verifica urmatoarele:

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996;

- efectuarea de analize asupra factorilor de mediu pentru situatia existenta n teren;

- propunerile si recomandarile privind masurile de reducere a impactului generat de noua lucrare, precum si propuneri privind programul de monitorizare pe parcursul executiei si n exploatare;

b)pe parcursul executiei lucrarilor de drumuri, antreprenorul general este raspunzator de respectarea tuturor conditiilor legate de impactul asupra mediului;

c)la terminarea lucrarilor de executie a drumurilor, n cadrul lucrarilor de receptie se va verifica realizarea lucrarilor de protectie a mediului, conform documentatiei de proiectare.

1.5Cheltuielile aferente masurilor de protectie a mediului, evaluate de proiectant pe baza studiilor de impact - preliminare si finale -, vor fi nominalizate cantitativ si valoric n studiile de fezabilitate ntocmite.

1.6Concomitent cu elaborarea proiectelor se vor ntocmi studii de impact pentru urmatoarele lucrari:

- de constructie si modernizare a drumurilor;

- de reparatii capitale ale drumurilor;

- de reabilitare a drumurilor.

CAPITOLUL 2: Protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu nconjurator

Definitie:

biodiversitate - variabilitatea organismelor vii din ecosistemele terestre si acvatice si din cadrul complexurilor ecologice din care acestea fac parte; diversitatea cuprinde variabilitatea din cadrul speciilor, ntre specii si ntre/n cadrul ecosisteme/lor.

Protejarea unor specii si organisme rare, amenintate cu disparitia, conservarea biodiversitatii si instituirea de arii protejate, precum si masurile stabilite de autoritatea de protectie a mediului sunt prioritare n raport cu alte interese. Autoritatea centrala de protectie a mediului, cu consultarea Academiei Romne si a Comisiei Nationale UNESCO, stabileste criteriile pentru instituirea ariilor protejate si de conservare a biodiversitatii.

2.1Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice

2.1.1.La lucrarile de drumuri prevazute la pct. 1.6 se va asigura protectia apelor de suprafata, subterane si a ecosistemelor acvatice, care are ca obiect mentinerea si ameliorarea calitatii si productivitatii naturale ale acestora, n scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor materiale. Controlul respectarii reglementarilor de protectie a apelor si a ecosistemelor acvatice este organizat si exercitat de catre autoritatile din domeniul mediului, apelor, sanatatii si de alte autoritati, potrivit competentelor legale.

2.1.2.Conceperea si elaborarea unui traseu de drum se vor realiza prin alegerea solutiei optime, pentru evitarea prejudiciilor ireversibile aduse mediului acvatic de orice tip. Sistemul de scurgere a apelor trebuie sa fie proiectat si ntretinut pentru a proteja drumul si terenurile adiacente, sa fie compatibil cu mediul nconjurator. n cazul n care drumul strabate zone umede, se vor executa lucrari specifice pentru eliminarea apelor, pentru a evita fenomenele de baltire. Lucrarile de executie a infrastructurii rutiere vor respecta zonele de protectie sanitara impuse de legislatia n vigoare.

2.1.3.Pentru protectia faunei acvatice se vor prevedea n proiectele ntocmite ca urmare a studiilor de impact masuri conform legislatiei n vigoare, astfel nct lucrarile de drumuri sa nu dauneze faunei acvatice si sa protejeze speciile rare ntlnite.

2.1.4.Executia lucrarilor de infrastructura se va face astfel nct contaminarea potentiala a cursurilor de apa, lacurilor, pnzei freatice sa fie evitata. Amplasarea lucrarilor de arta - poduri, viaducte, ziduri de sprijin, tunele - se va face astfel nct sa se evite:

- modificarea dinamicii scurgerii apelor prin reducerea sectiunilor albiilor;

- ntreruperea scurgerilor apelor subterane.

2.1.5.Apele de pe suprafata drumului se vor colecta n santurile laterale drumului, prevazute si dimensionate conform legislatiei n vigoare. Evacuarea apelor se face conform reglementarilor din acordul de mediu.

2.1.6.Deversarea apelor uzate menajere n santurile laterale drumului este interzisa. Evacuarea apelor uzate menajere, provenite de la amenajarile colaterale drumului, neracordate la un sistem de canalizare, se face prin instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform normativelor n vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta. Instalatiile se executa si se ntretin n buna stare de functionare de catre beneficiarul acestor lucrari.

2.2Protectia atmosferei

Definitie:

protectia atmosferei urmareste prevenirea, limitarea deteriorarii si ameliorarea calitatii acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor materiale.

2.2.1.Prin studiul de impact al situatiei existente se identifica poluarea n lungul unui drum, pe baza estimarii datelor de trafic (numarul, tipul si viteza autovehiculelor).

Indicatorii calitativi ai emisiilor n atmosfera nu vor depasi valorile rezultate n urma calculelor privind dispersia poluantilor n atmosfera, valori prevazute n acordul de mediu.

2.2.2.Pentru stabilirea masurilor de protectie mpotriva zgomotelor si vibratiilor, prin studiul de impact care se ntocmeste se au n vedere urmatoarele aspecte:

- identificarea zonelor sensibile la zgomot si vibratii, cauza sensibilitatii;

- identificarea principalelor surse locale de zgomot;

- verificarea existentei unor reglementari locale n ceea ce priveste nivelul de zgomot si vibratiile, att n cursul zilei, ct si n cursul noptii;

- masurarea nivelului de zgomot ambiant existent.

Nivelul de zgomot masurat, exterior asezarilor umane, va respecta prevederile legislatiei n vigoare. Protectia poate fi realizata prin montarea de panouri fonoabsorbante, mbracaminte antizgomot la trecerea prin apropierea locuintelor. Dimensionarea acestora se realizeaza n functie de conditiile locale si conform standardelor.

2.3.Protectia solului

2.3.1.Antreprenorul este obligat ca, naintea amplasarii santierului, sa obtina acordul de mediu. Amplasamentul organizarii de santier se face, de preferinta, n zone nempadurite, zone care si-au pierdut total sau partial capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia facndu-se pe baza de studii ecologice, avizate de organele de specialitate.

2.3.2.Antreprenorii lucrarilor de drumuri, lucrari amplasate pe terenuri agricole si forestiere, sunt obligati sa ia masuri de depozitare a stratului de sol fertil decopertat, n vederea refolosirii acestuia, de prevenire a eroziunii solului si de stabilizare permanenta a suprafetelor drumurilor n lucru, n special naintea perioadei de iarna.

2.3.3.Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie a drumurilor, antreprenorul va lua masuri pentru asigurarea stabilitatii solului, corelnd lucrarile de constructie cu lucrarile de ameliorare a terenurilor afectate. La executia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau n timp.

2.3.4.Beneficiarii lucrarilor de investitii, care detin terenuri pe care nu le mai folosesc, vor proceda la redarea acestora n conformitate cu legea privind regimul juridic al drumurilor.

2.3.5.Drumurile, prin lucrarile de exploatare si ntretinere, pot afecta calitatea solului prin modificarea structurii, dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor, divizarea teritoriului, ntreruperea cailor de deplasare a faunei, consumul de teren agricol sau cu alta destinatie productiva. Pe durata exploatarii si ntretinerii drumurilor se vor respecta masurile de protectie a mediului n conformitate cu legislatia n vigoare:

- se vor mentine n buna stare de functionare amenajarile antipoluante si de protectie a mediului;

- se vor marca zonele sensibile ecologic, cu indicarea regimului de circulatie si prin informarea publicului asupra importantei ecologice a obiectivului;

- se vor realiza plantatii rutiere pentru protectia solului.

2.4Protectia mediului forestier

n cursul executiei lucrarilor de drumuri si pe durata exploatarii si ntretinerii att antreprenorul general, ct si administratorul drumului vor lua toate masurile de protectie a fondului forestier n conformitate cu cerintele legislatiei n vigoare. Zonele n care s-au depozitat materialele provenite din excavatii vor fi reamenajate la terminarea lucrarilor, conform conditiilor impuse prin acordul de mediu.

2.5Protectia siturilor arheologice si istorice

Prin constructia unui drum se nlesneste accesul la siturile arheologice si istorice existente sau la altele noi, descoperite n timpul lucrarilor de constructii. Pe durata executiei este necesar sa se prevada masuri pentru a se asigura o protectie adecvata a acestora.

2.6Protectia zonelor cu valoare peisagistica si a zonelor naturale protejate

2.6.1.Autorizarea executarii lucrarilor de drumuri n parcuri nationale, rezervatii naturale, precum si n alte zone protejate, de interes national, delimitate conform legii, se face conform aprobarilor legale n vigoare.

2.6.2.Un traseu de drum nou trebuie sa se ncadreze armonios n peisajul nconjurator, sa utilizeze ct mai bine configuratia terenului si perspectivele avantajoase si sa devina chiar o atractie turistica propriu-zisa. Structura constructiilor poate fi aleasa astfel nct prin selectarea materialelor de constructie sa se armonizeze cu ansamblul peisagistic specific zonei.

2.7Regimul deseurilor

2.7.1.Principalele produse generate de activitatea de constructie si ntretinere a drumurilor, ce pot fi clasate ca deseuri, sunt materialele rezultate din decapari si din demolari.

n activitatea de constructie si ntretinere a infrastructurilor rutiere se va tine seama de reglementarile n vigoare n colectarea, transportul, depozitarea si reciclarea deseurilor.

2.7.2.Obligatiile ce rezulta din prevederile Legii nr. 137/1995 sunt urmatoarele:

- se vor recicla deseurile refolosibile, prin integrarea lor, n masura posibilitatilor, n lucrarile de drumuri, n conformitate cu ncercarile de laborator;

- deseurile ce nu pot fi reciclate prin integrarea n lucrarile de drumuri se vor colecta, depozita si preda centrelor de colectare sau se vor valorifica direct prin predare la diversi consumatori;

- se vor depozita deseurile ce nu pot fi reciclate numai pe suprafete special amenajate n acest scop;

- se vor respecta conditiile de refacere a cadrului natural n zonele de depozitare, prevazute n acordul si/sau autorizatia de mediu;

- ntretinerea utilajelor si vehiculelor folosite n activitatea de constructie si ntretinere a drumurilor se efectueaza doar n locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

2.7.3.n cazul accidentelor n care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor, curatarea locului accidentului de resturi de metal si sticla, decopertarea solului mbibat cu produse petroliere si alte substante periculoase, refacerea vegetatiei, precum si repararea mbracamintei rutiere si lucrarile de consolidare a drumurilor avariate intra n sarcina celor vinovati de producerea incidentului, conform normelor n vigoare privind stabilirea si sanctionarea contravenientilor la normele privind exploatarea si mentinerea n buna stare a drumurilor publice.

2.8Protectia mediului uman

Legea nr. 137/1995 stipuleaza obligativitatea respectarii principiilor ecologice n procesul de dezvoltare social-economica, pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos pentru populatie. Amplasarea drumurilor, autostrazilor trebuie sa se faca fara a prejudicia n vreun fel salubritatea, ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere, starea de sanatate si de confort a populatiei. n acest scop se au n vedere urmatoarele:

- realizarea, dezvoltarea si ntretinerea spatiilor verzi - aliniamente de arbori si perdele de protectie, cu rol att antipoluant - mpotriva noxelor, zgomotului -, ct si estetic;

- folosirea, n masura posibilitatilor, a unor tipuri de mbracaminte rutiera absorbanta fonic;

- executia, unde este posibil, de piste pentru biciclisti;

- executia de treceri sigure pentru pietoni;

- executia de amenajari speciale pentru persoanele cu handicap.

CAPITOLUL 3: Dispozitii finale

Prevederile prezentelor norme nu sunt limitative. Protectia mediului nconjurator va respecta ntreaga legislatie existenta n domeniu, adaptata la conditiile specifice generate de activitatea de executie si de ntretinere a drumurilor.

CAPITOLUL 4: Referinte

Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar, republicata

Legea nr. 98/1992 - Lege pentru ratificarea Conventiei privind protectia Marii Negre mpotriva poluarii, semnata la Bucuresti la 21 aprilie 1992

Legea nr. 137/1995 - Legea protectiei mediului

Legea nr. 26/1996 - Codul silvic

Legea nr. 107/1996 - Legea apelor

Ordonanta Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului cultural national

Ordonanta Guvernului nr. 33/1995 privind masurile pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea n circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

Hotarrea Guvernului nr. 36/1996 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind exploatarea si mentinerea n buna stare a drumurilor publice

Hotarrea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

Hotarrea Guvernului nr. 101/1997 - pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara

Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare

Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului nconjurator

Ordinul ministrului sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 138bis din data de 6 aprilie 1998


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis