SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO 22000 (HACCP)

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Legea 412/2004


 

Parlamentul Romniei adopta prezenta lege.

Art. I

Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 462 din 24 mai 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Titlul legii va avea urmatorul cuprins:

"LEGE privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale"

2.Alineatele (1), (3) si (5) ale articolului 1 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 1

(1) Prezenta lege reprezinta baza pentru asigurarea unui nivel nalt de protectie a sanatatii publice si a intereselor consumatorilor n ceea ce priveste alimentele, tinnd cont de diversitatea surselor de alimente, asigurnd functionarea eficienta a pietei nationale.

...........................................

(3) Pentru scopurile prevazute la alin. (1), prezenta lege stabileste principiile generale care se aplica alimentelor si hranei pentru animale, n general, si sigurantei acestora, n special.

...........................................

(5) Prevederile prezentei legi se aplica tuturor etapelor de producere, prelucrare, distributie si punere pe piata a alimentelor si hranei pentru animale, cu exceptia productiei primare pentru uz casnic privat ori prepararii, manipularii sau depozitarii alimentelor destinate consumului casnic privat."

3.Dupa articolul 1 se introduce articolul 11 cu urmatorul cuprins:

"Art. 11

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, nfiintata prin Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, denumita n continuare Autoritatea, este autoritatea de reglementare n domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, ce coordoneaza toate activitatile n acest domeniu, de la producerea materiilor prime pna la consumator. Autoritatea este institutia de legatura cu Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor si actioneaza pe baza de autonomie structurala, functionala si decizionala."

4.Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 2

(1) n sensul prezentei legi, prin aliment ori produs alimentar se ntelege orice produs sau substanta, indiferent daca este prelucrat integral, partial sau neprelucrat, destinat consumului uman ori preconizat a fi destinat consumului uman.

(2) Alimentele includ si bauturile, guma de mestecat si orice alta substanta, inclusiv apa, ncorporata intentionat n hrana n timpul producerii, pregatirii sau tratarii acesteia."

5.Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3

n ntelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:

a) legislatie n domeniul alimentelor - legi, alte acte normative, precum si prevederi administrative ce reglementeaza alimentele, n general, si siguranta alimentelor, n special, inclusiv reziduurile si contaminantii prezenti n alimente si n hrana pentru animale, si se aplica n toate etapele de producere, prelucrare si distributie a alimentelor, precum si a hranei pentru animale, produsa sau utilizata pentru animalele destinate producerii de alimente;

b) activitate n domeniul alimentar - orice activitate corelata cu una dintre etapele de producere, prelucrare si distributie a alimentelor;

c) ntreprindere cu profil alimentar - orice unitate, indiferent daca are sau nu are drept scop obtinerea de profit si indiferent daca este publica sau privata, care desfasoara oricare dintre activitatile legate de una dintre etapele de producere, prelucrare si distributie a alimentelor;

d) operator cu activitate n domeniul alimentar - persoana fizica sau persoana juridica ce raspunde de ndeplinirea cerintelor legislatiei n domeniul alimentelor n ntreprinderea cu profil alimentar aflata sub controlul acesteia;

e) hrana pentru animale - orice substanta sau produs, incluznd aditivii, prelucrat integral, partial sau neprelucrat, destinat a fi folosit pentru furajarea animalelor;

f) ntreprindere avnd ca profil hrana pentru animale - orice unitate, indiferent daca are sau nu are drept scop obtinerea de profit si indiferent daca este publica sau privata, care desfasoara oricare dintre activitatile legate de una dintre etapele de producere, fabricare, prelucrare, depozitare, transport sau distributie de hrana pentru animale, incluznd orice producator care produce, prelucreaza sau depoziteaza hrana pentru furajarea animalelor din propria exploatatie;

g) activitate din domeniul hranei pentru animale - orice activitate de producere, prelucrare, depozitare, transport sau distributie a hranei pentru animale, incluznd activitatea oricarui producator agricol care produce, prelucreaza sau depoziteaza hrana pentru animale destinata animalelor din exploatatia proprie;

h) operator cu activitate n domeniul hranei pentru animale - persoana fizica sau persoana juridica ce raspunde de ndeplinirea cerintelor legislatiei n domeniul alimentelor n ntreprinderea avnd ca profil hrana pentru animale, aflata sub controlul acesteia;

i) comert cu amanuntul - manipularea si/sau prelucrarea alimentelor si depozitarea acestora n punctele de vnzare ori de livrare catre consumatorul final, incluznd terminalele de distributie, operatiunile de catering, cantinele fabricilor, unitatile de catering, restaurantele si alte operatiuni similare n domeniul serviciilor alimentare, magazine, centre de distributie tip supermarket si piete de vnzare angro;

j) punere pe piata - detinerea de alimente sau hrana pentru animale n vederea vnzarii, incluznd oferirea spre vnzare sau orice alta forma de transfer, gratuit sau nu, precum si vnzarea, distributia si alte forme propriu-zise de transfer;

k) risc - probabilitatea aparitiei unui efect nociv pentru sanatate, precum si severitatea acestui efect, ca urmare a expunerii la un pericol;

l) analiza riscului - procesul constnd din 3 componente intercorelate: evaluarea riscului, managementul riscului si comunicarea riscului;

m) evaluarea riscului - procesul stiintific format din 4 etape, si anume: identificarea pericolului (hazardului), caracterizarea pericolului (hazardului), evaluarea expunerii si caracterizarea riscului;

n) managementul riscului - procesul, distinct de evaluarea riscului, constnd n aprecierea diferitelor politici alternative, n consultare cu partile interesate, tinnd cont de evaluarea riscului si de alti factori posibili si, daca se impune, selectarea optiunilor adecvate de preventie si control;

o) comunicarea riscului - schimbul interactiv de informatii si opinii, pe parcursul derularii analizei riscului, cu privire la pericole si riscuri, la factorii corelati riscurilor si la perceptia riscului, ntre evaluatorii riscului, managerii riscului, consumatori, ntreprinderi cu profil alimentar, ntreprinderi avnd ca profil hrana pentru animale, comunitatea academica si alte parti interesate, incluznd explicarea rezultatelor evaluarii riscului si a bazei deciziilor de management al riscului;

p) pericol - un agent biologic, chimic sau fizic ori o stare a acestuia, prezent n alimente sau n hrana pentru animale, cu potential de a cauza un efect nociv pentru sanatate;

q) trasabilitate - posibilitatea identificarii si urmaririi, pe parcursul tuturor etapelor de producere, prelucrare si distributie a unui aliment, a hranei pentru animale, a unui animal destinat pentru productia de alimente sau a unei substante care urmeaza a fi ncorporata ori care poate fi ncorporata ntr-un aliment sau n hrana pentru animale;

r) etapele de producere, prelucrare si distributie - orice etapa, incluznd importul, pornind de la si incluznd producerea primara de alimente, pna la si incluznd depozitarea, transportul, vnzarea sau furnizarea acestora catre consumatorul final si, unde este cazul, importul, producerea, fabricarea, depozitarea, transportul, distributia, vnzarea si furnizarea de hrana pentru animale;

s) productia primara - producerea, cresterea animalelor sau cultivarea plantelor, ca produse primare, incluznd recoltarea productiei de la acestea, mulsul si productia rezultata de la animale nainte de taiere. Productia primara include, de asemenea, vnatoarea si pescuitul, precum si colectarea produselor de la animale si plante salbatice;

s) consumatorul final - cel din urma consumator de produse alimentare care nu foloseste alimentul ca parte a unei operatiuni sau activitati din domeniul de activitate al unei ntreprinderi cu profil alimentar."

6.Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL II: Legislatia generala n domeniul alimentelor"

7.Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4

(1) Prevederile legislatiei n domeniul alimentelor se aplica n toate etapele producerii, prelucrarii si distributiei alimentelor si hranei pentru animale, destinata sau administrata animalelor pentru productia de alimente.

(2) Principiile generale prevazute la art. 5-10 formeaza cadrul general ce trebuie urmat atunci cnd se iau masuri.

(3) Principiile si procedurile n vigoare privind legislatia din domeniul alimentelor vor fi adaptate n cel mai scurt termen, dar nu mai trziu de data de 1 ianuarie 2007, n vederea conformarii cu principiile prevazute la art. 5-10.

(4) Pna la data de 1 ianuarie 2007 si prin exceptie de la prevederile alin. (2), se aplica legislatia n vigoare, urmnd sa se adapteze principiilor prevazute la art. 5-10.

(5) n baza prezentei legi, Autoritatea, n colaborare cu institutiile abilitate conform legii, va elabora legislatia specifica n domeniul sigurantei alimentelor si hranei pentru animale."

8.Titlul sectiunii a 2-a a capitolului II va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 2: Obiective generale"

9.Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5

(1) Legislatia n domeniul alimentelor urmareste unul sau mai multe obiective generale privind un nivel nalt de protectie a vietii si sanatatii umane, a intereselor consumatorilor, incluznd practici corecte n comertul cu alimente, tinnd cont, atunci cnd este cazul, de protectia sanatatii si bunastarii animalelor, a sanatatii plantelor si a mediului nconjurator.

(2) Legislatia n domeniul alimentelor urmareste realizarea liberei circulatii a alimentelor si a hranei pentru animale, fabricate sau puse pe piata n conformitate cu principiile si cerintele generale prevazute n prezentul capitol.

(3) La elaborarea sau adaptarea legislatiei n domeniul alimentelor vor fi luate n considerare standardele internationale existente sau n stadiul de a fi adoptate, cu exceptia cazurilor n care aceste standarde ori parti relevante ale acestora ar fi mijloace ineficiente sau inadecvate pentru realizarea obiectivelor legislatiei n domeniul alimentelor ori atunci cnd exista o justificare stiintifica sau n cazul n care acestea pot determina un nivel de protectie diferit de cel stabilit ca adecvat la nivel comunitar."

10.Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6

(1) n vederea realizarii obiectivului general care vizeaza asigurarea unui nivel nalt de protectie a sanatatii si vietii oamenilor, legislatia n domeniul alimentelor se bazeaza pe analiza riscului, n afara cazului n care aceasta abordare nu este adecvata circumstantelor sau naturii masurii.

(2) Evaluarea riscului este bazata pe informatiile stiintifice disponibile si este realizata n mod independent, obiectiv si transparent.

(3) Managementul riscului ia n considerare rezultatele evaluarii riscului si alti factori relevanti pentru managementul riscului si principiul precautiei, n scopul realizarii obiectivelor generale privind legislatia n domeniul alimentelor, stabilite la art. 5."

11.Titlul sectiunii a 3-a a capitolului II va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 3: Principiile transparentei"

12.Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9

Elaborarea, evaluarea si modificarea legislatiei n domeniul alimentelor trebuie sa se realizeze n cadrul unui proces deschis si transparent de consultare a publicului, direct sau prin intermediul Autoritatii, Ministerului Sanatatii, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, a celorlalte autoritati implicate n domeniu, precum si a institutiilor reprezentate n Consiliul Consultativ al Autoritatii, cu exceptia cazurilor n care urgenta solutionarii nu permite realizarea acestei actiuni."

13.Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10

Fara a se aduce atingere prevederilor aplicabile prin legislatia nationala privind accesul la documente, atunci cnd exista motive rezonabile pentru a suspecta ca alimentele sau hrana pentru animale pot prezenta un risc pentru sanatatea consumatorilor ori a animalelor, Autoritatea ia masurile necesare, mpreuna cu celelalte autoritati competente n domeniul sigurantei alimentelor, atunci cnd este cazul, depinznd de natura, gravitatea si extinderea acelui risc, pentru a informa publicul larg despre natura riscului pentru sanatate, identificnd ct mai exact alimentul sau hrana pentru animale ori tipul de aliment sau hrana pentru animale implicat, riscul pe care acestea l prezinta, precum si masurile ce sunt luate ori sunt preconizate a fi luate pentru a reduce sau a elimina acel risc."

14.Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11

Alimentele si hrana pentru animale, importate n vederea punerii pe piata n Romnia, trebuie sa fie conforme cu cerintele legislatiei n domeniul alimentelor sau cu cele prevazute de acordurile ncheiate ntre Romnia si tara exportatoare."

15.Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12

(1) Alimentele si hrana pentru animale, destinate exportului sau reexportului pentru punere pe piata ntr-o tara terta, trebuie sa fie conforme cu cerintele relevante privind legislatia n domeniul alimentelor, n afara cazului n care se dispune altfel de catre autoritatea competenta din tara importatoare sau este stabilit prin legislatie, reglementari, standarde, coduri de practica si alte proceduri legale si administrative n vigoare n tara importatoare.

(2) n alte situatii, n afara cazului n care alimentele sunt daunatoare pentru sanatate sau hrana pentru animale nu este sigura, acestea pot fi exportate sau reexportate numai n cazul n care autoritatea competenta din tara de destinatie a fost de acord n mod expres, dupa ce a beneficiat de toate informatiile privitoare la motivele si situatiile pentru care alimentele sau hrana pentru animale nu au fost puse pe piata n Romnia.

(3) n cazul n care se aplica prevederile unui acord bilateral ncheiat ntre Romnia si o tara terta, alimentele si hrana pentru animale, exportate din Romnia, trebuie sa fie conforme cu prevederile mentionate."

16.Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13

n domeniul comertului cu alimente Autoritatea are, mpreuna cu celelalte autoritati competente n domeniul sigurantei alimentelor, atunci cnd este cazul, n principal, urmatoarele obligatii:

a) sa contribuie la elaborarea de norme tehnice pentru alimente si hrana pentru animale si la elaborarea de standarde privind siguranta alimentelor;

b) sa promoveze si sa coordoneze activitatile privind standardele referitoare la alimente si hrana pentru animale, elaborate de organizatiile guvernamentale si neguvernamentale internationale;

c) sa contribuie, daca este necesar, la elaborarea, agrearea si promovarea de acorduri cu privire la recunoasterea echivalentei masurilor specifice privind alimentele si hrana pentru animale;

d) sa acorde o atentie deosebita necesitatilor speciale de dezvoltare, financiare si comerciale ale tarilor n curs de dezvoltare, pentru a se asigura ca normele internationale nu creeaza obstacole inutile n realizarea exporturilor din aceste tari;

e) sa promoveze concordanta dintre standardele tehnice internationale si legislatia n domeniul alimentelor, astfel nct sa nu fie diminuat nivelul nalt de protectie."

17.Titlul sectiunii a 5-a a capitolului II va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 5: Cerinte generale ale legislatiei alimentelor"

18.Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14

Pentru realizarea sigurantei alimentelor trebuie respectate urmatoarele cerinte:

a) alimentele nu trebuie puse pe piata daca nu sunt sigure;

b) alimentele sunt considerate nesigure daca sunt daunatoare pentru sanatate sau improprii pentru consum uman;

c) pentru a determina daca un aliment este nesigur se va tine seama de conditiile normale de utilizare a alimentelor de catre consumator la fiecare etapa a producerii, prelucrarii si distributiei, precum si de informatiile furnizate consumatorului, incluznd informatiile de pe eticheta sau alte informatii generale puse la dispozitie consumatorului, privind evitarea efectelor specifice daunatoare sanatatii, determinate de un anumit aliment sau de o categorie de alimente;

d) pentru a se determina daca un aliment este daunator sanatatii trebuie avute n vedere nu numai efectele probabile imediate si/sau pe termen scurt si/sau pe termen lung ale acelui aliment asupra sanatatii persoanei care l consuma, ci si efectele asupra generatiilor viitoare, posibilele efecte toxice cumulative, precum si sensibilitatea deosebita cu privire la sanatatea unei categorii specifice de consumatori atunci cnd alimentele sunt destinate acelei categorii de consumatori;

e) pentru a se determina daca un aliment este impropriu pentru consum uman trebuie avut n vedere daca alimentul este inacceptabil pentru consumul uman n conformitate cu destinatia de utilizare a acestuia, din motive de contaminare determinate de factori externi sau nu, de alterare, deteriorare ori degradare;

f) n cazul n care un aliment nesigur face parte dintr-un lot, sarja sau transport de alimente din aceeasi clasa ori cu aceeasi descriere, se presupune ca toate alimentele din respectivul lot, sarja sau transport sunt, de asemenea, nesigure, n afara cazului n care, n urma unei evaluari detaliate, nu exista nici o dovada care sa indice ca si restul lotului, sarjei sau transportului este nesigur;

g) alimentele ce satisfac prevederile legislative specifice care reglementeaza siguranta alimentelor sunt considerate ca nu reprezinta un risc cu privire la aspectele la care se refera legislatia respectiva;

h) conformitatea unui aliment cu prevederile specifice aplicabile acelui aliment nu va mpiedica Autoritatea, mpreuna cu celelalte autoritati competente n domeniul sigurantei alimentelor, atunci cnd este cazul, sa ia masuri corespunzatoare pentru a impune restrictii privind punerea pe piata a acestuia sau sa solicite retragerea acestuia de pe piata, n cazul n care exista motive de a se suspecta ca, n pofida unei asemenea conformitati, alimentul este nesigur."

19.Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15

Cerintele privind siguranta hranei pentru animale sunt:

a) hrana pentru animale nu va fi pusa pe piata sau utilizata n hrana animalelor destinate productiei de alimente dect daca este sigura;

b) hrana pentru animale este considerata nesigura pentru scopul utilizarii acesteia, daca este estimata a avea un efect daunator pentru sanatatea oamenilor sau a animalelor ori face ca alimentele derivate din animalele destinate productiei de alimente sa devina nesigure pentru consum uman;

c) n cazul n care hrana pentru animale care a fost identificata ca nesatisfacnd cerintele privind siguranta hranei pentru animale este parte dintr-un lot, sarja sau transport de hrana pentru animale din aceeasi clasa ori cu aceeasi descriere, se presupune ca toata hrana pentru animale din lot, sarja sau transport este afectata, n afara cazului n care, n urma realizarii unei evaluari detaliate, nu exista nici o dovada ca restul lotului, sarjei sau transportului nu satisface cerintele de siguranta a hranei pentru animale;

d) hrana pentru animale ce este conforma cu prevederile legislative specifice care reglementeaza siguranta hranei pentru animale este considerata a fi sigura cu privire la aspectele la care se refera legislatia respectiva;

e) conformitatea hranei pentru animale cu prevederile specifice aplicabile acesteia nu va mpiedica Autoritatea, mpreuna cu celelalte autoritati competente n domeniul sigurantei alimentelor, atunci cnd este cazul, sa ia masuri corespunzatoare pentru a impune restrictii privind punerea pe piata a acesteia sau de a solicita retragerea acesteia de pe piata, n cazul n care exista motive de a se suspecta ca, n pofida unei asemenea conformitati, hrana pentru animale este nesigura."

20.Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 16

Fara a se aduce atingere prevederilor specifice ale legislatiei privind alimentele, etichetarea, publicitatea si prezentarea alimentelor si hranei pentru animale incluznd forma, aspectul sau ambalajul acestora, materialele utilizate pentru mpachetare, modul de prezentare si cadrul n care sunt dispuse, precum si informatiile difuzate prin orice mijloc nu trebuie sa induca n eroare consumatorul."

21.Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17

(1) Operatorii cu activitate n domeniul alimentar si cei cu activitate n domeniul hranei pentru animale trebuie sa ia masurile necesare ca alimentele si hrana pentru animale sa ndeplineasca cerintele legislatiei n domeniul alimentelor si al hranei pentru animale, care este relevanta pentru activitatile acestora, sa verifice daca aceste cerinte sunt realizate si sa asigure implementarea sistemului de management al sigurantei alimentelor conform principiilor privind analiza riscurilor si punctele critice de control (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP), n toate etapele producerii, prelucrarii si distributiei, n cadrul afacerilor aflate sunt control propriu.

(2) Autoritatea trebuie sa asigure aplicarea legislatiei n domeniul alimentelor. Aceasta coordoneaza activitatea autoritatilor competente n domeniul sigurantei alimentelor, controleaza si verifica respectarea legislatiei n domeniul alimentelor de catre operatorii cu activitate n domeniul alimentar si cei cu activitate n domeniul hranei pentru animale, precum si implementarea sistemului de management al sigurantei alimentelor conform principiilor privind analiza riscurilor si punctele critice de control (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP), n toate etapele producerii, prelucrarii si distributiei. n acest scop, Autoritatea trebuie sa mentina un sistem de control si alte activitati necesare n functie de situatie, incluznd activitati de comunicare publica cu privire la siguranta si riscul alimentelor si hranei pentru animale, de supraveghere a sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale si alte activitati de monitorizare care sa acopere toate etapele producerii, prelucrarii si distributiei.

(3) Masurile si sanctiunile care se aplica n cazul ncalcarii prevederilor legislatiei privind alimentele si hrana pentru animale se stabilesc n conditiile legii. Masurile si sanctiunile trebuie sa fie eficiente, proportionale si descurajatoare."

22.Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18

(1) Trasabilitatea alimentelor, a hranei pentru animale, a animalelor destinate productiei de alimente si a oricaror altor substante destinate ori preconizate a fi destinate ncorporarii n alimente sau n hrana pentru animale trebuie sa fie stabilita n toate etapele producerii, prelucrarii si distributiei.

(2) Operatorii cu activitate n domeniul alimentar si cei cu activitate n domeniul hranei pentru animale trebuie sa fie capabili sa identifice orice persoana de la care acestia si-au procurat alimente, hrana pentru animale, animale destinate producerii de alimente sau orice substanta destinata ori preconizata a fi ncorporata n alimente sau n hrana pentru animale. n acest scop, astfel de operatori trebuie sa aiba n aplicare sisteme si proceduri care sa le permita ca informatiile sa fie puse la dispozitie Autoritatii, la solicitarea acesteia.

(3) Operatorii cu activitate n domeniul alimentar si cei cu activitate n domeniul hranei pentru animale trebuie sa aiba n aplicare sisteme si proceduri pentru a se identifica alte activitati carora le sunt destinate produsele lor. Aceste informatii vor fi puse la dispozitie Autoritatii, la solicitarea acesteia.

(4) Alimentele sau hrana pentru animale, care sunt puse pe piata sau care sunt proprii pentru a fi puse pe piata, trebuie sa fie etichetate ori identificate n mod adecvat pentru a facilita trasabilitatea acestora, prin intermediul documentatiei sau informatiilor relevante, n conformitate cu cerintele si cu prevederile specifice."

23.Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 19

(1) n cazul n care un operator cu activitate n domeniul alimentar considera sau are motive sa creada ca un aliment pe care l-a importat, produs, prelucrat, fabricat sau distribuit nu este n conformitate cu cerintele privind siguranta alimentelor, va initia imediat procedurile de retragere a alimentului respectiv de pe piata daca acesta nu se mai gaseste sub controlul direct al acelui operator cu activitate n domeniul alimentar si va informa Autoritatea despre aceasta. n cazul n care produsul a ajuns la consumator, acesta trebuie sa fie informat n mod eficient si exact de catre operator privind motivul retragerii alimentului de pe piata si, daca este necesar, operatorul va prelua de la acesta alimentele deja furnizate, atunci cnd alte masuri nu sunt suficiente n vederea asigurarii unui nivel nalt de protectie a sanatatii.

(2) Orice operator cu activitate n domeniul alimentar, responsabil pentru activitati de vnzare cu amanuntul sau de distributie, va initia procedurile de retragere de pe piata a produselor care nu sunt n conformitate cu cerintele sigurantei alimentelor, n limitele activitatii proprii, si va furniza informatii n vederea asigurarii trasabilitatii acestora, participnd la actiunile ntreprinse de producatori, procesatori si/sau de Autoritate.

(3) Orice operator cu activitate n domeniul alimentar va informa imediat Autoritatea n cazul n care considera sau are motive sa considere ca un aliment pe care l-a pus pe piata poate fi daunator pentru sanatatea oamenilor. Operatorii trebuie sa informeze Autoritatea cu privire la masurile luate pentru a preveni riscurile pentru consumatorul final si nu va mpiedica ori descuraja nici o persoana sa coopereze cu Autoritatea, n conformitate cu legislatia nationala si cu practicile juridice, n cazul n care aceasta actiune poate determina prevenirea, reducerea sau eliminarea unui risc provocat de un aliment.

(4) Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa colaboreze cu Autoritatea n ceea ce priveste actiunile ntreprinse pentru evitarea sau reducerea riscului determinat de alimentele pe care le furnizeaza sau le-au furnizat."

24.Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 20

(1) n cazul n care un operator cu activitate n domeniul hranei pentru animale considera sau are motive sa creada ca hrana pentru animale importata, produsa, prelucrata, fabricata sau distribuita nu satisface cerintele privind siguranta hranei pentru animale, acesta va initia imediat procedurile de retragere a hranei n cauza de pe piata si va informa Autoritatea despre aceasta. n aceasta situatie sau n situatia prevazuta la art. 15 lit. c), atunci cnd lotul, sarja sau transportul nu satisface cerintele de siguranta a hranei pentru animale, aceasta trebuie distrusa, n afara cazului n care Autoritatea decide altfel. Operatorul trebuie sa informeze eficient si exact utilizatorii hranei pentru animale cu privire la motivul retragerii de pe piata a acesteia si, daca este necesar, va recupera de la acestia produsele deja furnizate, atunci cnd alte masuri nu sunt suficiente pentru a se obtine un nivel nalt al protectiei sanatatii.

(2) Orice operator cu activitate n domeniul hranei pentru animale, responsabil pentru activitati de vnzare cu amanuntul sau de distributie, va initia procedurile de retragere de pe piata a produselor care nu sunt n conformitate cu cerintele de siguranta a hranei pentru animale, n limitele activitatii proprii, si va furniza informatii n vederea asigurarii trasabilitatii acestora, participnd la actiunile ntreprinse de producatori, procesatori si/sau de Autoritate, mpreuna cu celelalte autoritati competente n domeniul sigurantei alimentelor, atunci cnd este cazul.

(3) Orice operator cu activitate n domeniul hranei pentru animale va informa imediat Autoritatea n cazul n care considera sau are motive sa considere ca hrana pentru animale pe care a pus-o pe piata poate sa nu satisfaca cerintele de siguranta a hranei pentru animale. Operatorii trebuie sa informeze Autoritatea cu privire la masurile luate pentru a preveni riscurile ce deriva din utilizarea acelei hrane pentru animale si nu va mpiedica ori descuraja nici o persoana sa coopereze cu Autoritatea, n conformitate cu legislatia nationala si cu practicile juridice, n cazul n care aceasta actiune poate determina prevenirea, reducerea sau eliminarea unui risc ce rezulta din acea hrana pentru animale.

(4) Operatorii cu activitate n domeniul hranei pentru animale trebuie sa colaboreze cu Autoritatea n ceea ce priveste actiunile ntreprinse pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de hrana pentru animale pe care o furnizeaza sau au furnizat-o."

25.Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 22

(1) Autoritatea va coordona sistemul rapid de alerta, activitatea de gestiune a crizelor si a situatiilor de urgenta n domeniul sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale.

(2) Autoritatea va aproba, mpreuna cu Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin ordin comun, norme tehnice n vederea punerii n aplicare a prevederilor alin. (1).

(3) Autoritatea, coordonator la nivel national al sistemului rapid de alerta n domeniul alimentelor si al hranei animalelor, este punctul de contact cu sistemul rapid de alerta pentru alimente si hrana animalelor la nivel european (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF)."

26.Dupa articolul 22 se introduce articolul 221 cu urmatorul cuprins:

"Art. 221

Prin ordin al presedintelui Autoritatii sau, dupa caz, prin ordin comun cu celelalte institutii abilitate conform legii, potrivit domeniului de competenta, se vor elabora si aproba norme specifice de aplicare a prezentei legi."

Art. II

Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 462 din 24 mai 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata, dndu-se textelor o noua numerotare.

-****-

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

 

VALER DORNEANU

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

 

DORU IOAN TARACILA

 

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 990 din data de 27 octombrie 2004Parlamentul Romniei adopta prezenta lege.

Art. I

Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 462 din 24 mai 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Titlul legii va avea urmatorul cuprins:

"LEGE privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale"

2.Alineatele (1), (3) si (5) ale articolului 1 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 1

(1) Prezenta lege reprezinta baza pentru asigurarea unui nivel nalt de protectie a sanatatii publice si a intereselor consumatorilor n ceea ce priveste alimentele, tinnd cont de diversitatea surselor de alimente, asigurnd functionarea eficienta a pietei nationale.

...........................................

(3) Pentru scopurile prevazute la alin. (1), prezenta lege stabileste principiile generale care se aplica alimentelor si hranei pentru animale, n general, si sigurantei acestora, n special.

...........................................

(5) Prevederile prezentei legi se aplica tuturor etapelor de producere, prelucrare, distributie si punere pe piata a alimentelor si hranei pentru animale, cu exceptia productiei primare pentru uz casnic privat ori prepararii, manipularii sau depozitarii alimentelor destinate consumului casnic privat."

3.Dupa articolul 1 se introduce articolul 11 cu urmatorul cuprins:

"Art. 11

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, nfiintata prin Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, denumita n continuare Autoritatea, este autoritatea de reglementare n domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, ce coordoneaza toate activitatile n acest domeniu, de la producerea materiilor prime pna la consumator. Autoritatea este institutia de legatura cu Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor si actioneaza pe baza de autonomie structurala, functionala si decizionala."

4.Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 2

(1) n sensul prezentei legi, prin aliment ori produs alimentar se ntelege orice produs sau substanta, indiferent daca este prelucrat integral, partial sau neprelucrat, destinat consumului uman ori preconizat a fi destinat consumului uman.

(2) Alimentele includ si bauturile, guma de mestecat si orice alta substanta, inclusiv apa, ncorporata intentionat n hrana n timpul producerii, pregatirii sau tratarii acesteia."

5.Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3

n ntelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:

a) legislatie n domeniul alimentelor - legi, alte acte normative, precum si prevederi administrative ce reglementeaza alimentele, n general, si siguranta alimentelor, n special, inclusiv reziduurile si contaminantii prezenti n alimente si n hrana pentru animale, si se aplica n toate etapele de producere, prelucrare si distributie a alimentelor, precum si a hranei pentru animale, produsa sau utilizata pentru animalele destinate producerii de alimente;

b) activitate n domeniul alimentar - orice activitate corelata cu una dintre etapele de producere, prelucrare si distributie a alimentelor;

c) ntreprindere cu profil alimentar - orice unitate, indiferent daca are sau nu are drept scop obtinerea de profit si indiferent daca este publica sau privata, care desfasoara oricare dintre activitatile legate de una dintre etapele de producere, prelucrare si distributie a alimentelor;

d) operator cu activitate n domeniul alimentar - persoana fizica sau persoana juridica ce raspunde de ndeplinirea cerintelor legislatiei n domeniul alimentelor n ntreprinderea cu profil alimentar aflata sub controlul acesteia;

e) hrana pentru animale - orice substanta sau produs, incluznd aditivii, prelucrat integral, partial sau neprelucrat, destinat a fi folosit pentru furajarea animalelor;

f) ntreprindere avnd ca profil hrana pentru animale - orice unitate, indiferent daca are sau nu are drept scop obtinerea de profit si indiferent daca este publica sau privata, care desfasoara oricare dintre activitatile legate de una dintre etapele de producere, fabricare, prelucrare, depozitare, transport sau distributie de hrana pentru animale, incluznd orice producator care produce, prelucreaza sau depoziteaza hrana pentru furajarea animalelor din propria exploatatie;

g) activitate din domeniul hranei pentru animale - orice activitate de producere, prelucrare, depozitare, transport sau distributie a hranei pentru animale, incluznd activitatea oricarui producator agricol care produce, prelucreaza sau depoziteaza hrana pentru animale destinata animalelor din exploatatia proprie;

h) operator cu activitate n domeniul hranei pentru animale - persoana fizica sau persoana juridica ce raspunde de ndeplinirea cerintelor legislatiei n domeniul alimentelor n ntreprinderea avnd ca profil hrana pentru animale, aflata sub controlul acesteia;

i) comert cu amanuntul - manipularea si/sau prelucrarea alimentelor si depozitarea acestora n punctele de vnzare ori de livrare catre consumatorul final, incluznd terminalele de distributie, operatiunile de catering, cantinele fabricilor, unitatile de catering, restaurantele si alte operatiuni similare n domeniul serviciilor alimentare, magazine, centre de distributie tip supermarket si piete de vnzare angro;

j) punere pe piata - detinerea de alimente sau hrana pentru animale n vederea vnzarii, incluznd oferirea spre vnzare sau orice alta forma de transfer, gratuit sau nu, precum si vnzarea, distributia si alte forme propriu-zise de transfer;

k) risc - probabilitatea aparitiei unui efect nociv pentru sanatate, precum si severitatea acestui efect, ca urmare a expunerii la un pericol;

l) analiza riscului - procesul constnd din 3 componente intercorelate: evaluarea riscului, managementul riscului si comunicarea riscului;

m) evaluarea riscului - procesul stiintific format din 4 etape, si anume: identificarea pericolului (hazardului), caracterizarea pericolului (hazardului), evaluarea expunerii si caracterizarea riscului;

n) managementul riscului - procesul, distinct de evaluarea riscului, constnd n aprecierea diferitelor politici alternative, n consultare cu partile interesate, tinnd cont de evaluarea riscului si de alti factori posibili si, daca se impune, selectarea optiunilor adecvate de preventie si control;

o) comunicarea riscului - schimbul interactiv de informatii si opinii, pe parcursul derularii analizei riscului, cu privire la pericole si riscuri, la factorii corelati riscurilor si la perceptia riscului, ntre evaluatorii riscului, managerii riscului, consumatori, ntreprinderi cu profil alimentar, ntreprinderi avnd ca profil hrana pentru animale, comunitatea academica si alte parti interesate, incluznd explicarea rezultatelor evaluarii riscului si a bazei deciziilor de management al riscului;

p) pericol - un agent biologic, chimic sau fizic ori o stare a acestuia, prezent n alimente sau n hrana pentru animale, cu potential de a cauza un efect nociv pentru sanatate;

q) trasabilitate - posibilitatea identificarii si urmaririi, pe parcursul tuturor etapelor de producere, prelucrare si distributie a unui aliment, a hranei pentru animale, a unui animal destinat pentru productia de alimente sau a unei substante care urmeaza a fi ncorporata ori care poate fi ncorporata ntr-un aliment sau n hrana pentru animale;

r) etapele de producere, prelucrare si distributie - orice etapa, incluznd importul, pornind de la si incluznd producerea primara de alimente, pna la si incluznd depozitarea, transportul, vnzarea sau furnizarea acestora catre consumatorul final si, unde este cazul, importul, producerea, fabricarea, depozitarea, transportul, distributia, vnzarea si furnizarea de hrana pentru animale;

s) productia primara - producerea, cresterea animalelor sau cultivarea plantelor, ca produse primare, incluznd recoltarea productiei de la acestea, mulsul si productia rezultata de la animale nainte de taiere. Productia primara include, de asemenea, vnatoarea si pescuitul, precum si colectarea produselor de la animale si plante salbatice;

s) consumatorul final - cel din urma consumator de produse alimentare care nu foloseste alimentul ca parte a unei operatiuni sau activitati din domeniul de activitate al unei ntreprinderi cu profil alimentar."

6.Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL II: Legislatia generala n domeniul alimentelor"

7.Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4

(1) Prevederile legislatiei n domeniul alimentelor se aplica n toate etapele producerii, prelucrarii si distributiei alimentelor si hranei pentru animale, destinata sau administrata animalelor pentru productia de alimente.

(2) Principiile generale prevazute la art. 5-10 formeaza cadrul general ce trebuie urmat atunci cnd se iau masuri.

(3) Principiile si procedurile n vigoare privind legislatia din domeniul alimentelor vor fi adaptate n cel mai scurt termen, dar nu mai trziu de data de 1 ianuarie 2007, n vederea conformarii cu principiile prevazute la art. 5-10.

(4) Pna la data de 1 ianuarie 2007 si prin exceptie de la prevederile alin. (2), se aplica legislatia n vigoare, urmnd sa se adapteze principiilor prevazute la art. 5-10.

(5) n baza prezentei legi, Autoritatea, n colaborare cu institutiile abilitate conform legii, va elabora legislatia specifica n domeniul sigurantei alimentelor si hranei pentru animale."

8.Titlul sectiunii a 2-a a capitolului II va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 2: Obiective generale"

9.Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5

(1) Legislatia n domeniul alimentelor urmareste unul sau mai multe obiective generale privind un nivel nalt de protectie a vietii si sanatatii umane, a intereselor consumatorilor, incluznd practici corecte n comertul cu alimente, tinnd cont, atunci cnd este cazul, de protectia sanatatii si bunastarii animalelor, a sanatatii plantelor si a mediului nconjurator.

(2) Legislatia n domeniul alimentelor urmareste realizarea liberei circulatii a alimentelor si a hranei pentru animale, fabricate sau puse pe piata n conformitate cu principiile si cerintele generale prevazute n prezentul capitol.

(3) La elaborarea sau adaptarea legislatiei n domeniul alimentelor vor fi luate n considerare standardele internationale existente sau n stadiul de a fi adoptate, cu exceptia cazurilor n care aceste standarde ori parti relevante ale acestora ar fi mijloace ineficiente sau inadecvate pentru realizarea obiectivelor legislatiei n domeniul alimentelor ori atunci cnd exista o justificare stiintifica sau n cazul n care acestea pot determina un nivel de protectie diferit de cel stabilit ca adecvat la nivel comunitar."

10.Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6

(1) n vederea realizarii obiectivului general care vizeaza asigurarea unui nivel nalt de protectie a sanatatii si vietii oamenilor, legislatia n domeniul alimentelor se bazeaza pe analiza riscului, n afara cazului n care aceasta abordare nu este adecvata circumstantelor sau naturii masurii.

(2) Evaluarea riscului este bazata pe informatiile stiintifice disponibile si este realizata n mod independent, obiectiv si transparent.

(3) Managementul riscului ia n considerare rezultatele evaluarii riscului si alti factori relevanti pentru managementul riscului si principiul precautiei, n scopul realizarii obiectivelor generale privind legislatia n domeniul alimentelor, stabilite la art. 5."

11.Titlul sectiunii a 3-a a capitolului II va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 3: Principiile transparentei"

12.Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9

Elaborarea, evaluarea si modificarea legislatiei n domeniul alimentelor trebuie sa se realizeze n cadrul unui proces deschis si transparent de consultare a publicului, direct sau prin intermediul Autoritatii, Ministerului Sanatatii, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, a celorlalte autoritati implicate n domeniu, precum si a institutiilor reprezentate n Consiliul Consultativ al Autoritatii, cu exceptia cazurilor n care urgenta solutionarii nu permite realizarea acestei actiuni."

13.Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10

Fara a se aduce atingere prevederilor aplicabile prin legislatia nationala privind accesul la documente, atunci cnd exista motive rezonabile pentru a suspecta ca alimentele sau hrana pentru animale pot prezenta un risc pentru sanatatea consumatorilor ori a animalelor, Autoritatea ia masurile necesare, mpreuna cu celelalte autoritati competente n domeniul sigurantei alimentelor, atunci cnd este cazul, depinznd de natura, gravitatea si extinderea acelui risc, pentru a informa publicul larg despre natura riscului pentru sanatate, identificnd ct mai exact alimentul sau hrana pentru animale ori tipul de aliment sau hrana pentru animale implicat, riscul pe care acestea l prezinta, precum si masurile ce sunt luate ori sunt preconizate a fi luate pentru a reduce sau a elimina acel risc."

14.Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11

Alimentele si hrana pentru animale, importate n vederea punerii pe piata n Romnia, trebuie sa fie conforme cu cerintele legislatiei n domeniul alimentelor sau cu cele prevazute de acordurile ncheiate ntre Romnia si tara exportatoare."

15.Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12

(1) Alimentele si hrana pentru animale, destinate exportului sau reexportului pentru punere pe piata ntr-o tara terta, trebuie sa fie conforme cu cerintele relevante privind legislatia n domeniul alimentelor, n afara cazului n care se dispune altfel de catre autoritatea competenta din tara importatoare sau este stabilit prin legislatie, reglementari, standarde, coduri de practica si alte proceduri legale si administrative n vigoare n tara importatoare.

(2) n alte situatii, n afara cazului n care alimentele sunt daunatoare pentru sanatate sau hrana pentru animale nu este sigura, acestea pot fi exportate sau reexportate numai n cazul n care autoritatea competenta din tara de destinatie a fost de acord n mod expres, dupa ce a beneficiat de toate informatiile privitoare la motivele si situatiile pentru care alimentele sau hrana pentru animale nu au fost puse pe piata n Romnia.

(3) n cazul n care se aplica prevederile unui acord bilateral ncheiat ntre Romnia si o tara terta, alimentele si hrana pentru animale, exportate din Romnia, trebuie sa fie conforme cu prevederile mentionate."

16.Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13

n domeniul comertului cu alimente Autoritatea are, mpreuna cu celelalte autoritati competente n domeniul sigurantei alimentelor, atunci cnd este cazul, n principal, urmatoarele obligatii:

a) sa contribuie la elaborarea de norme tehnice pentru alimente si hrana pentru animale si la elaborarea de standarde privind siguranta alimentelor;

b) sa promoveze si sa coordoneze activitatile privind standardele referitoare la alimente si hrana pentru animale, elaborate de organizatiile guvernamentale si neguvernamentale internationale;

c) sa contribuie, daca este necesar, la elaborarea, agrearea si promovarea de acorduri cu privire la recunoasterea echivalentei masurilor specifice privind alimentele si hrana pentru animale;

d) sa acorde o atentie deosebita necesitatilor speciale de dezvoltare, financiare si comerciale ale tarilor n curs de dezvoltare, pentru a se asigura ca normele internationale nu creeaza obstacole inutile n realizarea exporturilor din aceste tari;

e) sa promoveze concordanta dintre standardele tehnice internationale si legislatia n domeniul alimentelor, astfel nct sa nu fie diminuat nivelul nalt de protectie."

17.Titlul sectiunii a 5-a a capitolului II va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 5: Cerinte generale ale legislatiei alimentelor"

18.Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14

Pentru realizarea sigurantei alimentelor trebuie respectate urmatoarele cerinte:

a) alimentele nu trebuie puse pe piata daca nu sunt sigure;

b) alimentele sunt considerate nesigure daca sunt daunatoare pentru sanatate sau improprii pentru consum uman;

c) pentru a determina daca un aliment este nesigur se va tine seama de conditiile normale de utilizare a alimentelor de catre consumator la fiecare etapa a producerii, prelucrarii si distributiei, precum si de informatiile furnizate consumatorului, incluznd informatiile de pe eticheta sau alte informatii generale puse la dispozitie consumatorului, privind evitarea efectelor specifice daunatoare sanatatii, determinate de un anumit aliment sau de o categorie de alimente;

d) pentru a se determina daca un aliment este daunator sanatatii trebuie avute n vedere nu numai efectele probabile imediate si/sau pe termen scurt si/sau pe termen lung ale acelui aliment asupra sanatatii persoanei care l consuma, ci si efectele asupra generatiilor viitoare, posibilele efecte toxice cumulative, precum si sensibilitatea deosebita cu privire la sanatatea unei categorii specifice de consumatori atunci cnd alimentele sunt destinate acelei categorii de consumatori;

e) pentru a se determina daca un aliment este impropriu pentru consum uman trebuie avut n vedere daca alimentul este inacceptabil pentru consumul uman n conformitate cu destinatia de utilizare a acestuia, din motive de contaminare determinate de factori externi sau nu, de alterare, deteriorare ori degradare;

f) n cazul n care un aliment nesigur face parte dintr-un lot, sarja sau transport de alimente din aceeasi clasa ori cu aceeasi descriere, se presupune ca toate alimentele din respectivul lot, sarja sau transport sunt, de asemenea, nesigure, n afara cazului n care, n urma unei evaluari detaliate, nu exista nici o dovada care sa indice ca si restul lotului, sarjei sau transportului este nesigur;

g) alimentele ce satisfac prevederile legislative specifice care reglementeaza siguranta alimentelor sunt considerate ca nu reprezinta un risc cu privire la aspectele la care se refera legislatia respectiva;

h) conformitatea unui aliment cu prevederile specifice aplicabile acelui aliment nu va mpiedica Autoritatea, mpreuna cu celelalte autoritati competente n domeniul sigurantei alimentelor, atunci cnd este cazul, sa ia masuri corespunzatoare pentru a impune restrictii privind punerea pe piata a acestuia sau sa solicite retragerea acestuia de pe piata, n cazul n care exista motive de a se suspecta ca, n pofida unei asemenea conformitati, alimentul este nesigur."

19.Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15

Cerintele privind siguranta hranei pentru animale sunt:

a) hrana pentru animale nu va fi pusa pe piata sau utilizata n hrana animalelor destinate productiei de alimente dect daca este sigura;

b) hrana pentru animale este considerata nesigura pentru scopul utilizarii acesteia, daca este estimata a avea un efect daunator pentru sanatatea oamenilor sau a animalelor ori face ca alimentele derivate din animalele destinate productiei de alimente sa devina nesigure pentru consum uman;

c) n cazul n care hrana pentru animale care a fost identificata ca nesatisfacnd cerintele privind siguranta hranei pentru animale este parte dintr-un lot, sarja sau transport de hrana pentru animale din aceeasi clasa ori cu aceeasi descriere, se presupune ca toata hrana pentru animale din lot, sarja sau transport este afectata, n afara cazului n care, n urma realizarii unei evaluari detaliate, nu exista nici o dovada ca restul lotului, sarjei sau transportului nu satisface cerintele de siguranta a hranei pentru animale;

d) hrana pentru animale ce este conforma cu prevederile legislative specifice care reglementeaza siguranta hranei pentru animale este considerata a fi sigura cu privire la aspectele la care se refera legislatia respectiva;

e) conformitatea hranei pentru animale cu prevederile specifice aplicabile acesteia nu va mpiedica Autoritatea, mpreuna cu celelalte autoritati competente n domeniul sigurantei alimentelor, atunci cnd este cazul, sa ia masuri corespunzatoare pentru a impune restrictii privind punerea pe piata a acesteia sau de a solicita retragerea acesteia de pe piata, n cazul n care exista motive de a se suspecta ca, n pofida unei asemenea conformitati, hrana pentru animale este nesigura."

20.Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 16

Fara a se aduce atingere prevederilor specifice ale legislatiei privind alimentele, etichetarea, publicitatea si prezentarea alimentelor si hranei pentru animale incluznd forma, aspectul sau ambalajul acestora, materialele utilizate pentru mpachetare, modul de prezentare si cadrul n care sunt dispuse, precum si informatiile difuzate prin orice mijloc nu trebuie sa induca n eroare consumatorul."

21.Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17

(1) Operatorii cu activitate n domeniul alimentar si cei cu activitate n domeniul hranei pentru animale trebuie sa ia masurile necesare ca alimentele si hrana pentru animale sa ndeplineasca cerintele legislatiei n domeniul alimentelor si al hranei pentru animale, care este relevanta pentru activitatile acestora, sa verifice daca aceste cerinte sunt realizate si sa asigure implementarea sistemului de management al sigurantei alimentelor conform principiilor privind analiza riscurilor si punctele critice de control (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP), n toate etapele producerii, prelucrarii si distributiei, n cadrul afacerilor aflate sunt control propriu.

(2) Autoritatea trebuie sa asigure aplicarea legislatiei n domeniul alimentelor. Aceasta coordoneaza activitatea autoritatilor competente n domeniul sigurantei alimentelor, controleaza si verifica respectarea legislatiei n domeniul alimentelor de catre operatorii cu activitate n domeniul alimentar si cei cu activitate n domeniul hranei pentru animale, precum si implementarea sistemului de management al sigurantei alimentelor conform principiilor privind analiza riscurilor si punctele critice de control (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP), n toate etapele producerii, prelucrarii si distributiei. n acest scop, Autoritatea trebuie sa mentina un sistem de control si alte activitati necesare n functie de situatie, incluznd activitati de comunicare publica cu privire la siguranta si riscul alimentelor si hranei pentru animale, de supraveghere a sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale si alte activitati de monitorizare care sa acopere toate etapele producerii, prelucrarii si distributiei.

(3) Masurile si sanctiunile care se aplica n cazul ncalcarii prevederilor legislatiei privind alimentele si hrana pentru animale se stabilesc n conditiile legii. Masurile si sanctiunile trebuie sa fie eficiente, proportionale si descurajatoare."

22.Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18

(1) Trasabilitatea alimentelor, a hranei pentru animale, a animalelor destinate productiei de alimente si a oricaror altor substante destinate ori preconizate a fi destinate ncorporarii n alimente sau n hrana pentru animale trebuie sa fie stabilita n toate etapele producerii, prelucrarii si distributiei.

(2) Operatorii cu activitate n domeniul alimentar si cei cu activitate n domeniul hranei pentru animale trebuie sa fie capabili sa identifice orice persoana de la care acestia si-au procurat alimente, hrana pentru animale, animale destinate producerii de alimente sau orice substanta destinata ori preconizata a fi ncorporata n alimente sau n hrana pentru animale. n acest scop, astfel de operatori trebuie sa aiba n aplicare sisteme si proceduri care sa le permita ca informatiile sa fie puse la dispozitie Autoritatii, la solicitarea acesteia.

(3) Operatorii cu activitate n domeniul alimentar si cei cu activitate n domeniul hranei pentru animale trebuie sa aiba n aplicare sisteme si proceduri pentru a se identifica alte activitati carora le sunt destinate produsele lor. Aceste informatii vor fi puse la dispozitie Autoritatii, la solicitarea acesteia.

(4) Alimentele sau hrana pentru animale, care sunt puse pe piata sau care sunt proprii pentru a fi puse pe piata, trebuie sa fie etichetate ori identificate n mod adecvat pentru a facilita trasabilitatea acestora, prin intermediul documentatiei sau informatiilor relevante, n conformitate cu cerintele si cu prevederile specifice."

23.Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 19

(1) n cazul n care un operator cu activitate n domeniul alimentar considera sau are motive sa creada ca un aliment pe care l-a importat, produs, prelucrat, fabricat sau distribuit nu este n conformitate cu cerintele privind siguranta alimentelor, va initia imediat procedurile de retragere a alimentului respectiv de pe piata daca acesta nu se mai gaseste sub controlul direct al acelui operator cu activitate n domeniul alimentar si va informa Autoritatea despre aceasta. n cazul n care produsul a ajuns la consumator, acesta trebuie sa fie informat n mod eficient si exact de catre operator privind motivul retragerii alimentului de pe piata si, daca este necesar, operatorul va prelua de la acesta alimentele deja furnizate, atunci cnd alte masuri nu sunt suficiente n vederea asigurarii unui nivel nalt de protectie a sanatatii.

(2) Orice operator cu activitate n domeniul alimentar, responsabil pentru activitati de vnzare cu amanuntul sau de distributie, va initia procedurile de retragere de pe piata a produselor care nu sunt n conformitate cu cerintele sigurantei alimentelor, n limitele activitatii proprii, si va furniza informatii n vederea asigurarii trasabilitatii acestora, participnd la actiunile ntreprinse de producatori, procesatori si/sau de Autoritate.

(3) Orice operator cu activitate n domeniul alimentar va informa imediat Autoritatea n cazul n care considera sau are motive sa considere ca un aliment pe care l-a pus pe piata poate fi daunator pentru sanatatea oamenilor. Operatorii trebuie sa informeze Autoritatea cu privire la masurile luate pentru a preveni riscurile pentru consumatorul final si nu va mpiedica ori descuraja nici o persoana sa coopereze cu Autoritatea, n conformitate cu legislatia nationala si cu practicile juridice, n cazul n care aceasta actiune poate determina prevenirea, reducerea sau eliminarea unui risc provocat de un aliment.

(4) Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie sa colaboreze cu Autoritatea n ceea ce priveste actiunile ntreprinse pentru evitarea sau reducerea riscului determinat de alimentele pe care le furnizeaza sau le-au furnizat."

24.Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 20

(1) n cazul n care un operator cu activitate n domeniul hranei pentru animale considera sau are motive sa creada ca hrana pentru animale importata, produsa, prelucrata, fabricata sau distribuita nu satisface cerintele privind siguranta hranei pentru animale, acesta va initia imediat procedurile de retragere a hranei n cauza de pe piata si va informa Autoritatea despre aceasta. n aceasta situatie sau n situatia prevazuta la art. 15 lit. c), atunci cnd lotul, sarja sau transportul nu satisface cerintele de siguranta a hranei pentru animale, aceasta trebuie distrusa, n afara cazului n care Autoritatea decide altfel. Operatorul trebuie sa informeze eficient si exact utilizatorii hranei pentru animale cu privire la motivul retragerii de pe piata a acesteia si, daca este necesar, va recupera de la acestia produsele deja furnizate, atunci cnd alte masuri nu sunt suficiente pentru a se obtine un nivel nalt al protectiei sanatatii.

(2) Orice operator cu activitate n domeniul hranei pentru animale, responsabil pentru activitati de vnzare cu amanuntul sau de distributie, va initia procedurile de retragere de pe piata a produselor care nu sunt n conformitate cu cerintele de siguranta a hranei pentru animale, n limitele activitatii proprii, si va furniza informatii n vederea asigurarii trasabilitatii acestora, participnd la actiunile ntreprinse de producatori, procesatori si/sau de Autoritate, mpreuna cu celelalte autoritati competente n domeniul sigurantei alimentelor, atunci cnd este cazul.

(3) Orice operator cu activitate n domeniul hranei pentru animale va informa imediat Autoritatea n cazul n care considera sau are motive sa considere ca hrana pentru animale pe care a pus-o pe piata poate sa nu satisfaca cerintele de siguranta a hranei pentru animale. Operatorii trebuie sa informeze Autoritatea cu privire la masurile luate pentru a preveni riscurile ce deriva din utilizarea acelei hrane pentru animale si nu va mpiedica ori descuraja nici o persoana sa coopereze cu Autoritatea, n conformitate cu legislatia nationala si cu practicile juridice, n cazul n care aceasta actiune poate determina prevenirea, reducerea sau eliminarea unui risc ce rezulta din acea hrana pentru animale.

(4) Operatorii cu activitate n domeniul hranei pentru animale trebuie sa colaboreze cu Autoritatea n ceea ce priveste actiunile ntreprinse pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de hrana pentru animale pe care o furnizeaza sau au furnizat-o."

25.Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 22

(1) Autoritatea va coordona sistemul rapid de alerta, activitatea de gestiune a crizelor si a situatiilor de urgenta n domeniul sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale.

(2) Autoritatea va aproba, mpreuna cu Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin ordin comun, norme tehnice n vederea punerii n aplicare a prevederilor alin. (1).

(3) Autoritatea, coordonator la nivel national al sistemului rapid de alerta n domeniul alimentelor si al hranei animalelor, este punctul de contact cu sistemul rapid de alerta pentru alimente si hrana animalelor la nivel european (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF)."

26.Dupa articolul 22 se introduce articolul 221 cu urmatorul cuprins:

"Art. 221

Prin ordin al presedintelui Autoritatii sau, dupa caz, prin ordin comun cu celelalte institutii abilitate conform legii, potrivit domeniului de competenta, se vor elabora si aproba norme specifice de aplicare a prezentei legi."

Art. II

Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 462 din 24 mai 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata, dndu-se textelor o noua numerotare.

-****-

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

 

VALER DORNEANU

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

 

DORU IOAN TARACILA

 

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 990 din data de 27 octombrie 2004


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis