SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO 14001

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Hotararea 925/2005


n temeiul art. 108 din Constitutia Romniei, republicata, si al art. 63 lit. d) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romniei adopta prezenta hotarre.

Art. 1

Se aproba Regulile privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a animalelor, prevazute n anexa care face parte integranta din prezenta hotarre.

Art. 2

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, n colaborare cu autoritatile nationale prevazute n Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, controleaza modul de ndeplinire a prevederilor prezentei hotarri si ia masurile ce se impun, conform limitelor de competenta legale.

Art. 3

(1)Prezenta hotarre intra n vigoare la data de 1 octombrie 2006.

(2)La data intrarii n vigoare a prezentei hotarri se abroga:

a)Hotarrea Guvernului nr. 1.196/2002 pentru aprobarea Normelor generale privind controlul oficial al alimentelor, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 819 din 13 noiembrie 2002;

b)Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 776/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind introducerea metodelor comunitare de prelevare de probe si de analiza pentru controlul oficial al furajelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 721 din 15 octombrie 2003, ce transpune Directiva nr. 70/373/CEE;

c)Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 126/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind utilizarea n Romnia a metodelor comunitare de prelevare de probe si de analiza pentru monitorizarea alimentelor destinate consumului uman, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 166 din 24 februarie 2005, ce transpune Directiva nr. 85/591/CEE;

d)Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 368/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul oficial al produselor alimentare de origine animala, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 403 din 10 iunie 2003, ce transpune Directiva nr. 89/397/CE;

e)Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 717/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind principiile ce reglementeaza organizarea inspectiilor oficiale n domeniul nutritiei animalelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 704 din 8 octombrie 2003, ce transpune Directiva nr. 95/53/CEE;

f)Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 202/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind laboratoarele de referinta pentru monitorizarea biotoxinelor marine, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003, ce transpune Decizia nr. 93/383/CEE;

g)Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 805/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea unui sistem de tarife n sectorul nutritiei animale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 882 din 11 decembrie 2003, ce transpune Decizia nr. 98/728/CE;

h)Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 63/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la laboratoarele de referinta pentru monitorizarea contaminarii bacteriologice si virale a molustelor bivalve, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003, ce transpune Decizia nr. 93/313/CE;

i)orice alte prevederi contrare.

(3)Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 16/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare efectuate asupra produselor destinate comertului Romniei cu statele membre ale Uniunii Europene sau importului din tari terte, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 85/73/CE, se abroga de la 1 ianuarie 2008.

(4)Normele de implementare adoptate pe baza actelor normative prevazute la alin. (2) si (3) ramn n vigoare pna la adoptarea prevederilor emise n baza prezentei hotarri, daca nu sunt n contradictie cu prezenta hotarre.

(5)Referintele din actele normative la actele abrogate prevazute la alin. (2) si (3) se considera facute la prezenta hotarre.

-****-

Prezenta hotarre transpune prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 165 din 28 mai 2004.

PRIM-MINISTRU

 

CALIN POPESCU-TARICEANU

 

Contrasemneaza:

 

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,

 

Gheorghe Flutur

 

Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare

 

si pentru Siguranta Alimentelor,

 

Razvan Tru

 

Ministrul sanatatii,

 

Mircea Cinteza

 

Ministrul finantelor publice,

 

Ionel Popescu

 

 

ANEXA:

REGULI privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a animalelor

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 804 din data de 5 septembrie 2005


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis