SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO 27001

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Hotararea 539/2004


 Avnd n vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere ntre Romnia, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, cu modificarile ulterioare,

n temeiul art. 108 din Constitutia Romniei, republicata,

Guvernul Romniei adopta prezenta hotarre.

CAPITOLUL 1: Domeniu de aplicare

Art. 1

Prezenta hotarre stabileste aplicarea standardelor referitoare la emisia de zgomot, procedurile de evaluare a conformitatii, marcarea, documentatia tehnica si modul de colectare a datelor cu privire la emisia de zgomot n mediu provenit de la echipamente destinate utilizarii n exteriorul cladirilor, avnd ca scop buna functionare a pietei interne n conditii de protectie a sanatatii si confortului oamenilor.

Art. 2

Prezenta hotarre se aplica echipamentelor destinate functionarii n exteriorul cladirilor, prevazute la art. 12 si 13 si definite n anexa nr. 1. Prevederile prezentei hotarri se aplica numai echipamentelor introduse pe piata sau puse n functiune ca o unitate completa destinata scopului prevazut. Sunt excluse din domeniul de aplicare accesoriile neactionate mecanic sau electric care sunt introduse pe piata ori puse n functiune separat, cu exceptia spargatoarelor si daltilor portabile pentru beton si a ciocanelor hidraulice.

Art. 3

Prevederile prezentei hotarri nu se aplica:

a)echipamentelor destinate n principal transportului rutier, feroviar, aerian sau naval, de marfuri ori persoane;

b)echipamentelor special proiectate si construite cu destinatie militara si pentru politie si celor destinate serviciilor de urgenta.

CAPITOLUL 2: Definitii

Art. 4

(1)n sensul prezentei hotarri, urmatorii termeni se definesc astfel:

a)echipamente destinate utilizarii n exteriorul cladirilor:

1.toate masinile industriale definite la art. 2 alin. (1) din Hotarrea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale, care sunt autopropulsate sau pot fi deplasate si care, indiferent de elementul sau elementele de actionare, sunt destinate a fi utilizate conform tipului lor n aer liber si care contribuie la expunerea la zgomote n mediu. Se considera utilizare n exteriorul cladirilor utilizarea echipamentelor ntr-un mediu n care transmisia sunetului nu este afectata sau nu este afectata n mod semnificativ, de exemplu n corturi, sub copertine de protectie mpotriva ploii sau n carcasele cladirilor;

2.echipamente neactionate de un motor, destinate aplicatiilor industriale sau de mediu, care conform tipului lor sunt destinate a fi utilizate n exteriorul cladirilor si care contribuie la expunerea la zgomot n mediul nconjurator.

Toate aceste tipuri de echipamente vor fi denumite n continuare echipamente;

b)procedurile de evaluare a conformitatii: procedurile aplicabile, modulele A, Aa, G si H, prevazute n anexa nr. 2 la Normele metodologice privind modulele utilizate n diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute n Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE, aprobate prin Hotarrea Guvernului nr. 71/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)marcare: aplicarea pe echipamente n mod vizibil, lizibil si de nesters a marcajului european de conformitate CE nsotit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore. Elementele de identificare ale marcajului CE sunt prevazute n anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)nivelul de putere acustica LWA: puterea acustica amplificata cu coeficientul de ponderare A, masurata n dB n raport cu 1pW, conform prevederilor standardelor SR EN ISO 3744: 1997 si SR EN ISO 3746: 1998;

e)nivelul de putere acustica masurat: un nivel de putere acustica determinat prin masurari conform prevederilor anexei nr. 3. Valorile masurate pot fi determinate fie pe o singura masina industriala reprezentativa pentru tipul de echipament, fie ca medie a masurarilor efectuate pe un numar de masini industriale;

f)nivelul de putere acustica garantat: un nivel de putere acustica, determinat n conformitate cu cerintele prevazute n anexa nr. 3, care include incertitudinile datorate variatiilor n procesul de fabricatie si n procedurile de masurare, despre care producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia confirma ca nu a fost depasit, avnd n vedere instrumentele tehnice folosite care sunt mentionate n documentatia tehnica.

(2)Termenii definiti la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti n Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL 3: Introducerea pe piata

Art. 5

(1)Echipamentele prevazute la art. 2 nu vor fi introduse pe piata sau puse n functiune pna cnd producatorul ori reprezentantul autorizat al acestuia nu se asigura ca:

a)echipamentele ndeplinesc prevederile prezentei hotarri referitoare la emisiile de zgomot n mediu;

b)procedurile de evaluare a conformitatii, prevazute la art. 14, au fost realizate;

c)echipamentul poarta marcajul CE si indicarea nivelului de putere acustica garantat si este nsotit de o declaratie de conformitate EC.

(2)n cazul n care nici producatorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu sunt stabiliti n Romnia sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatiile care rezulta din prezenta hotarre revin oricarei persoane care introduce pe piata sau pune n functiune echipamentele n Romnia.

CAPITOLUL 4: Supravegherea pietei

Art. 6

(1)Echipamentele prevazute la art. 2 pot fi introduse pe piata sau puse n functiune numai daca se conformeaza prevederilor prezentei hotarri, poarta marcajul CE si indicarea nivelului de putere acustica garantat si sunt nsotite de o declaratie de conformitate EC.

(2)Organismul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotarri este Inspectia Muncii.

(3)Organismul de control si autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene se vor sprijini n conditii de reciprocitate n ndeplinirea obligatiilor ce le revin pentru supravegherea pietei.

CAPITOLUL 5: Libera circulatie

Art. 7

(1)Organismul de control nu poate interzice, restrnge sau mpiedica introducerea pe piata ori punerea n functiune n Romnia a echipamentelor prevazute la art. 2, care satisfac prevederile prezentei hotarri, poarta marcajul CE si indicarea nivelului de putere acustica garantat si sunt nsotite de o declaratie de conformitate EC.

(2)Cu ocazia trgurilor, expozitiilor, demonstratiilor si a altor evenimente similare, organismul de control nu poate sa mpiedice prezentarea echipamentelor prevazute la art. 2 care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotarri n conditiile n care un anunt vizibil indica cu claritate ca aceste echipamente nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotarri si nu se introduc pe piata sau nu se pun n functiune pna cnd nu se aduc n stare de conformitate de catre producator ori de catre reprezentantul autorizat al acestuia, dupa caz. Pe timpul demonstratiilor se vor lua masurile adecvate de securitate pentru a asigura protectia persoanelor.

CAPITOLUL 6: Prezumtia de conformitate

Art. 8

Se considera ca echipamentele prevazute la art. 2 care poarta marcajul CE si indicarea nivelului de putere acustica garantat si care sunt nsotite de declaratia de conformitate EC sunt conforme cu toate prevederile prezentei hotarri.

CAPITOLUL 7: Declaratia de conformitate EC

Art. 9

(1)n vederea certificarii faptului ca un exemplar din echipamentele prevazute la art. 2 este conform prevederilor prezentei hotarri, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia ntocmeste n scris o declaratie de conformitate EC pentru fiecare tip de echipament fabricat. Continutul minim al declaratiei de conformitate EC este prevazut n anexa nr. 2.

(2)Declaratia de conformitate EC se ntocmeste sau se traduce n limba romna, daca echipamentul este introdus pe piata sau pus n functiune n Romnia.

(3)Producatorul de echipamente prevazute la art. 2 sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligatia de a pastra un exemplar al declaratiei de conformitate EC timp de 10 ani de la data ultimei fabricatii a echipamentului, mpreuna cu documentatia tehnica prevazuta n anexa nr. 5 pct. 3, n anexa nr. 6 pct. 3, n anexa nr. 7 pct. 2 si n anexa nr. 8 pct. 3.1 si 3.3.

CAPITOLUL 8: Neconformitatea echipamentului

Art. 10

(1)n cazul n care organismul de control constata ca echipamentele prevazute la art. 2 care sunt introduse pe piata sau puse n functiune nu respecta cerintele prezentei hotarri, ia toate masurile corespunzatoare astfel nct producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia sa aduca echipamentele n stare de conformitate cu prevederile prezentei hotarri.

(2)Organismul de control ia toate masurile corespunzatoare pentru a restrnge sau pentru a interzice introducerea pe piata ori punerea n functiune a echipamentelor n cauza sau pentru a se asigura ca acestea sunt retrase de pe piata n cazul n care:

a)sunt depasite valorile limita prevazute la art. 12; sau

b)continua neconformitatea cu alte prevederi ale prezentei hotarri, desi au fost luate masuri potrivit alin. (1).

(3)Organismul de control informeaza imediat, n scris, Ministerul Economiei si Comertului cu privire la deciziile luate, indicnd motivele care au stat la baza deciziei sale.

(4)Ministerul Economiei si Comertului va informa imediat Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene asupra oricarei decizii adoptate conform prevederilor alin. (1) si (2).

CAPITOLUL 9: Marcarea

Art. 11

(1)Echipamentele prevazute la art. 2, introduse pe piata sau puse n functiune, care ndeplinesc prevederile prezentei hotarri, trebuie sa poarte marcajul CE.

(2)Marcajul CE trebuie sa fie nsotit de indicarea nivelului de putere acustica garantat. Modelul acestei indicatii este prevazut n anexa nr. 4.

(3)Marcajul CE si indicatia nivelului de putere acustica garantat trebuie aplicate n mod vizibil, lizibil si de nesters pe fiecare exemplar de echipament.

(4)Este interzisa aplicarea pe echipamente de marcaje sau inscriptii care pot sa induca n eroare cu privire la sensul ori forma marcajului CE sau la indicatia nivelului de putere acustica garantat. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe echipamente, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE si indicatia nivelului de putere acustica garantat sa nu fie afectate prin aceasta.

(5)n cazul n care echipamentele prevazute la art. 2 se supun si prevederilor altor reglementari tehnice armonizate care se refera la alte aspecte si care, de asemenea, prevad aplicarea marcajului CE, marcajul va indica faptul ca un astfel de echipament ndeplineste si prevederile acelor reglementari tehnice armonizate. Daca una sau mai multe dintre aceste reglementari tehnice armonizate permit producatorului ca n timpul unei perioade de tranzitie sa aleaga ce reglementari tehnice armonizate sa aplice, marcajul CE va indica faptul ca echipamentele ndeplinesc numai prevederile reglementarilor tehnice armonizate aplicate de producator. n acest caz numarul si denumirea acestor reglementari tehnice armonizate, asa cum sunt publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, trebuie prezentate n documentele, notele sau instructiunile care nsotesc astfel de echipamente.

CAPITOLUL 10: Echipamente supuse limitarilor de zgomot

Art. 12

Nivelul de putere acustica garantat al echipamentelor enumerate n continuare nu trebuie sa depaseasca nivelul admisibil de putere acustica indicat n tabelul cu valori limita:

1.ascensoare de santier pentru materiale, n constructii:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 3; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 3;

2.masini de compactat, doar cu cilindri vibratori si nevibratori, placi vibratoare si maiuri vibratoare:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 8; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 8;

3.compresoare (< 350 kW);

- definitie: anexa nr. 1 pct. 9; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 9;

4.spargatoare de beton si picamere portabile:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 10; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 10;

5.vinci pentru constructii actionate cu motor cu combustie interna:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 12; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 12;

6.buldozere (< 500 kW):

- definitie: anexa nr. 1 pct. 16; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 16;

7.dumpere (< 500 kW):

- definitie: anexa nr. 1 pct. 18; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 18;

8.excavatoare, hidraulice sau cu cabluri (< 500 kW):

- definitie: anexa nr. 1 pct. 20; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 20;

9.ncarcatoare - excavator (< 500 kW):

- definitie: anexa nr. 1 pct. 21; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 21;

10.gredere (< 500 kW):

- definitie: anexa nr. 1 pct. 23; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 23;

11.grupuri de actionare hidraulica:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 29; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 29;

12.compactoare pentru gropi de gunoi, de tip ncarcator cu cupa (< 500 kW):

- definitie: anexa nr. 1 pct. 31; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 31:

13.cositori de gazon, cu exceptia echipamentului agricol si forestier si a utilajelor multifunctionale, a caror principala componenta motorizata are o putere instalata mai mare de 20 kW:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 32; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 32;

14.masini de taiat gazon/masini de taiat margini de gazon:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 33; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 33;

15.automacarale actionate de motor cu combustie interna, cu contragreutate, cu exceptia altor automacarale cu contragreutate definite n anexa nr. 1 pct. 36 alin. 2, avnd o capacitate nominala nu mai mare de 10 t:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 36; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 36;

16.ncarcatoare (< 500 kW):

- definitie: anexa nr. 1 pct. 37; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 37;

17.macarale mobile:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 38; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 38;

18.motosape (< 3 kW):

- definitie: anexa nr. 1 pct. 40; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 40;

19.finisoare de pavaj, cu exceptia celor echipate cu o grinda de netezire cu capacitate mare de compactare:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 41; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 41;

20.grupuri electrogene (< 400 kW):

- definitie: anexa nr. 1 pct. 45; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 45;

21.macarale turn:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 53; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 53;

22.generatoare de sudura:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 57; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 57.

- Tabel cu valori limita -*)

Tipul echipamentului

 Puterea neta instalata P (n kW)

 

puterea electrica Pel1) n KW

 

m masa n kg

 

Latimea de taiere L n cm

 Nivelul de putere acustica admis dB/lpW

 

Etapa I

 

De la 3.01.2005

 Etapa II

 

De la 3.01.2007

 

Masini de compactat, doar cu cilindri vibratori, placi vibratoare si maiuri vibratoare

 P < 8

 108

 105

 

8 < P < 70

 109

 106

 

P > 70

 89 + 11 lg P

 86 + 11 lg P

 

Buldozere, ncarcatoare, ncarcatoare - excavator pe senile

 P < 55

 106

 103

 

P > 55

 87 + 11 lg P

 84 + 11 lg P

 

Buldozere, ncarcatoare, ncarcatoare - excavator pe pneuri, Dumpere, Gredere, Compactoare pentru gropi de gunoi, de tip ncarcator, Automacarale, actionate de motor cu combustie interna, cu contragreutate, Macarale mobile, Masini de compactat doar cu cilindri nevibratori, Finisoare de pavaj, Grupuri de actionare hidraulica

 P < 55

 104

 101

 

P > 55

 85 + 11 lg P

 82 + 11 lg P

 

Excavatoare, Ascensoare de santier pentru materiale, n constructii, Vinci pentru constructii, Moto-sape

 P < 15

 96

 93

 

P > 15

 83 + 11 lg P

 80 + 11 lg P

 

Spargatoare de beton si picamere portabile

 m < 15

 107

 105

 

15 < m < 30

 94 + 11 lg m

 92 + 11 lg m

 

m > 30

 96 + 11 lg m

 94 + 11 lg m

 

Macarale turn

   98 + lg P

 96 + lg P

 

Grupuri electrogene, Generatoare de sudura

 Pel < 2

 97 + lg Pel

 95 + lg Pel

 

2 < Pel < 10

 98 + lg Pel

 96 + Pel

 

Pel > 10

 97 + lg Pel

 95 + lg Pel

 

Compresoare

 P < 15

 99

 97

 

P > 15

 97 + 2 lg P

 95 + 2 lg P

 

Cositori de gazon, Masini de taiat gazon / masini de taiat margini de gazon

 L < 50

 96

 942)

 

50 < L < 70

 100

 98

 

70 < L < 120

 100

 982)

 

L < 50

 105

 1032)

 

 

1) Pel pentru generatoarele de sudura: curentul conventional de sudura multiplicat cu tensiunea conventionala de ncarcare, la valoarea cea mai scazuta a duratei active indicata de producator.

2) Acestea sunt doar cifre indicative. Cifrele definitive vor depinde de modificarile ulterioare ale prezentei hotarri. n absenta unor astfel de modificari ulterioare, cifrele din etapa I vor continua sa se aplice n etapa a II a.

Nivelul de putere acustica admis se va rotunji la cel mai apropiat numar ntreg (mai mic de 0,5 la numarul inferior, mai mare sau egal cu 0,5 la numarul superior).

CAPITOLUL 11: Echipamente supuse numai marcarii nivelului de zgomot

Art. 13

Nivelul de putere acustica garantat care se marcheaza pe echipamentele enumerate n continuare indica numai nivelul de zgomot produs de acestea:

1.platforme aeriene de acces, actionate cu motor cu combustie interna:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 1; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 1;

2.masini pentru curatat tufisuri:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 2; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 2;

3.ascensoare de santier pentru materiale, n constructii, actionate cu motor electric:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 3; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 3;

4.ferastraie cu banda pentru santiere de constructii:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 4; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 4;

5.bancuri cu ferastrau circular, pentru santiere de constructii:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 5; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 5;

6.ferastraie portabile cu lant:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 6; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 6;

7.vehicule combinate pentru spalare cu nalta presiune si golire prin aspirare:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 7; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 7;

8.masini de compactare, doar maiuri cu explozie:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 8; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 8;

9.malaxoare pentru beton sau mortar:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 11; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 11;

10.vinciuri pentru constructii, cu motor electric:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 12; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 12;

11.masini pentru transportarea si aplicarea sub presiune a betonului si mortarului:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 13; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 13;

12.transportoare cu banda:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 14; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 14;

13.echipamente frigorifice montate pe vehicule:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 15; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 15;

14.utilaje de foraj:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 17; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 17;

15.echipamente pentru ncarcarea si descarcarea silozurilor sau a cisternelor montate pe autocamioane:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 19; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 19;

16.containere pentru sticla reciclabila:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 22; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 22;

17.masini pentru taiat iarba/masini pentru taiat margini de peluza:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 24; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 24;

18.masini pentru taiat gard viu:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 25; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 25;

19.vehicule pentru spalare cu nalta presiune:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 26; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 26;

20.masini cu jet de apa cu nalta presiune:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 27; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 27;

21.ciocane hidraulice:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 28; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 28;

22.masini de taiat rosturi:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 30; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 30;

23.masini pentru ndepartat frunze prin suflare:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 34; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 34;

24.masini pentru colectat frunze:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 35; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 35;

25.automacarale actionate de motor cu combustie interna, cu contragreutate, doar alte "automacarale cu contragreutate" definite n anexa nr. 1 pct. 36 alin. 2, avnd o capacitate nominala nu mai mare de 10 t:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 36; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 36;

26.containere mobile pentru deseuri:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 39; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 39;

27.finisoare de pavaj echipate cu o grinda de netezire cu capacitate mare de compactare:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 41; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 41;

28.echipamente pentru piloti de fundatii:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 42; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 42;

29.lansatoare de conducte:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 43; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 43;

30.masini pe senile pentru piste:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 44; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 44;

31.grupuri electrogene (a 400 kW):

- definitie: anexa nr. 1 pct. 45; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 45;

32.masini de maturat:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 46; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 46;

33.autogunoiere:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 47; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 47;

34.freze rutiere:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 48; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 48;

35.scarificatoare:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 49; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 49;

36.masini pentru tocat/maruntit resturi vegetale:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 50; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 50;

37.masini de deszapezit cu organe rotative, autopropulsate, cu exceptia anexelor:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 51; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 51;

38.vehicule pentru vidanjare:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 52; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 52;

39.sapatoare de santuri:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 54; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 54;

40.autobetoniere:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 55; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 55;

41.grupuri de pompare a apei care nu se utilizeaza subacvatic:

- definitie: anexa nr. 1 pct. 56; masurari: anexa nr. 3 partea B pct. 56.

CAPITOLUL 12: Evaluarea conformitatii

Art. 14

(1)nainte de introducerea pe piata sau punerea n functiune a oricarui echipament prevazut la art. 12, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligatia sa supuna fiecare tip de echipament uneia dintre urmatoarele proceduri de evaluare a conformitatii:

a)controlul intern al productiei, completat cu evaluarea documentatiei tehnice si verificarea periodica prevazuta n anexa nr. 6; sau

b)verificarea unitatii de produs, prevazuta n anexa nr. 7; sau

c)asigurarea totala a calitatii, prevazuta n anexa nr. 8.

(2)nainte de introducerea pe piata sau punerea n functiune a oricarui echipament prevazut la art. 13, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligatia de a supune fiecare tip de echipament procedurii de control intern al productiei, prevazuta n anexa nr. 5.

(3)Ministerul Economiei si Comertului n colaborare cu Inspectia Muncii asigura conditiile prin care Comisia Europeana si orice stat membru al Uniunii Europene pot obtine, pe baza unei cereri ntemeiate, toate informatiile utilizate n timpul procedurii de evaluare a conformitatii pentru un tip de echipament si, n special, documentatia tehnica prevazuta n anexa nr. 5 pct. 3, anexa nr. 6 pct. 3, anexa nr. 7 pct. 2 si n anexa nr. 8 pct. 3.1 si 3.3.

CAPITOLUL 13: Organisme pentru evaluarea conformitatii

Art. 15

(1)Ministerul Economiei si Comertului recunoaste n Romnia organisme pentru efectua sau pentru a superviza procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la art. 14 alin. (1), pe baza unor norme metodologice elaborate avndu-se n vedere criteriile minime prevazute n anexa nr. 9, aprobate prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, care se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

(2)Ministerul Economiei si Comertului recunoaste numai acele organisme care ndeplinesc cerintele prevazute de normele metodologice prevazute la alin. (1), fara a fi obligat sa desemneze toate organismele care ndeplinesc aceste cerinte.

(3)Ministerul Economiei si Comertului va notifica la Comisia Europeana si statelor membre ale Uniunii Europene organismele recunoscute pe care Ie-a desemnat, precum si sarcinile specifice si procedurile de examinare pe care acele organisme le desfasoara si numarul de identificare alocat acestora anterior de catre Comisia Europeana.

(4)Lista organismelor notificate si numarul alocat acestora, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publica si se actualizeaza n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de catre Comisia Europeana.

(5)n conditiile n care se constata ca un organism notificat nu mai ndeplineste criteriile minime prevazute n anexa nr. 9, Ministerul Economiei si Comertului retrage recunoasterea unui astfel de organism.

(6)Ministerul Economiei si Comertului informeaza Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate conform alin. (5), n scopul retragerii notificarii la nivel european.

CAPITOLUL 14: Colectarea datelor cu privire la zgomot

Art. 16

(1)Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligatia de a transmite la Inspectia Muncii o copie a declaratiei de conformitate EC pentru fiecare tip de echipament prevazut la art. 2, introdus pe piata sau pus n functiune n Romnia.

(2)Inspectia Muncii transmite la Ministerul Economiei si Comertului o copie a declaratiilor de conformitate EC prevazute la alin. (1), n termen de 5 zile lucratoare de la data primirii acestora.

(3)Ministerul Economiei si Comertului transmite la Comisia Europeana o copie a declaratiei de conformitate EC pentru fiecare tip de echipament prevazut la art. 2, n scopul colectarii datelor pentru toate echipamentele din domeniul de aplicare a prezentei hotarri. Datele colectate de Comisia Europeana se pun la dispozitia statelor membre ale Uniunii Europene si a altor state interesate pe baza unei cereri adresate n acest scop.

CAPITOLUL 15: Reguli de utilizare

Art. 17

Autoritatile competente pot emite reglementari prin care introduc:

a)masuri de utilizare a echipamentelor prevazute la art. 2 n anumite zone pe care le considera sensibile, inclusiv posibilitatea de limitare a orelor de lucru pentru astfel de echipamente;

b)cerinte specifice de asigurare a protectiei pentru lucratorii care utilizeaza astfel de echipamente, cu conditia ca aceasta sa nu conduca la modificarea echipamentelor ntr-un mod care nu este specificat de prezenta hotarre.

CAPITOLUL 16: Raspunderi si sanctiuni

Art. 18

(1)ncalcarea prevederilor prezentei hotarri atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati, n conditiile legii.

(2)Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:

a)nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) si b) referitoare la cerintele privind emisiile de zgomot si procedurile de evaluare a conformitatii, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata, interzicerea utilizarii si a introducerii pe piata a produselor neconforme;

b)nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) referitoare la marcajul de conformitate si indicarea nivelului de putere acustica garantat si la declaratia de conformitate EC, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea si/sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect, pna la eliminarea neconformitatilor;

c)nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3) referitoare la pastrarea declaratiei de conformitate EC si a documentatiei tehnice prevazute n modulele de evaluare a conformitatii aplicabile din prezenta hotarre, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, interzicerea comercializarii pna la o data stabilita de organismul de control de comun acord cu producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatilor.

(3)Contraventiilor prevazute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

(4)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre persoane mputernicite din cadrul Inspectiei Muncii.

(5)Orice decizie luata n baza prezentei hotarri de catre Inspectia Muncii, din care rezulta sanctiuni si restrictii de introducere pe piata sau punere n functiune a echipamentelor care functioneaza n exteriorul cladirilor ori retragerea de pe piata a acestora, trebuie sa mentioneze:

a)temeiul legal al deciziei, n conditiile prezentei hotarri;

b)caile de atac mpotriva deciziei, n conditiile legii; si

c)termenele pentru exercitarea cailor de atac

si se aduce la cunostinta celui sanctionat ntr-un interval de 72 de ore.

CAPITOLUL 17: Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 19

Prevederile art. 6 alin. (3), art. 10 alin. (4), art. 15 alin. (3), (4) si (6) si ale art. 16 alin. (2) intra n vigoare la data aderarii Romniei la Uniunea Europeana.

Art. 20

(1)Pna la data aderarii Romniei la Uniunea Europeana, pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevazute de prezenta hotarre, Ministerul Economiei si Comertului recunoaste si aproba organisme la nivel national.

(2)Recunoasterea si aprobarea prevazute la alin. (1) se realizeaza pe baza normelor metodologice prevazute la art. 15 alin. (1), care se elaboreaza n termen de 6 luni de la data publicarii prezentei hotarri n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

(3)Lista cuprinznd organismele prevazute la alin. (1), sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate si numerele lor de identificare se aproba si se actualizeaza prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, ori de cte ori este necesar, si se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Art. 21

(1)Pna la data aderarii Romniei la Uniunea Europeana, n situatia n care evaluarea conformitatii echipamentelor destinate pietei nationale se realizeaza prin utilizarea procedurilor prevazute de prezenta hotarre de catre organisme recunoscute si aprobate la nivel national, n conditiile prezentei hotarri, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul national de conformitate CS si indicatia nivelului de putere acustica garantat, prevazut la art. 11 alin. (2). Elementele de identificare ale marcajului national de conformitate CS sunt prevazute n anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)De la data aderarii Romniei la Uniunea Europeana se admit introducerea pe piata si punerea n functiune numai a echipamentelor care poarta marcajul CE si indicatia nivelului de putere acustica garantat.

(3)Se interzice aplicarea pe echipamente a marcajului CS concomitent cu marcajul CE, n conditiile prezentei hotarri.

Art. 22

(1)Pna la data aderarii Romniei la Uniunea Europeana prevederile referitoare la marcajul CE sunt aplicabile si pentru marcajul CS.

(2)Sanctiunile si masurile prevazute la art. 18 se aplica si n cazul produselor reglementate de prezenta hotarre, care sunt introduse pe piata cu marcaj CS.

Art. 23

(1)Pna la data de 31 decembrie 2005 se admit introducerea pe piata si punerea n functiune a echipamentelor reglementate de prezenta hotarre, care sunt n curs de fabricatie la data intrarii n vigoare a acesteia.

(2)Prevederile prezentei hotarri referitoare la etapa a II-a de reducere a nivelului de putere acustica admis intra n vigoare ncepnd cu 1 ianuarie 2007.

Art. 24

Anexele nr. 1 - 10*) fac parte integranta din prezenta hotarre.

Art. 25

Prezenta hotarre transpune n legislatia nationala Directiva 2000/14/EC a Parlamentului European si a Consiliului privind nivelul emisiilor de zgomot n mediu produs de echipamente destinate utilizarii n exteriorul cladirilor.

Art. 26

Prezenta hotarre intra n vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

Art. 27

ncepnd cu data de 1 ianuarie 2005 orice dispozitii nationale contrare referitoare la nivelul de zgomot emis de echipamentele reglementate de prezenta hotarre si nceteaza aplicabilitatea.

-****-

PRIM-MINISTRU

 

ADRIAN NASTASE

 

Contrasemneaza:

 

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

 

Dan Ioan Popescu

 

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

 

Speranta Maria Ianculescu

 

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

 

Elena Dumitru

 

 

ANEXA nr. 1: DEFINITII ALE ECHIPAMENTELOR

1.Platforma aeriana de acces, actionata cu motor cu combustie interna

Echipament care consta minim dintr-o platforma de lucru, o structura extensibila si un sasiu. Platforma de lucru este o platforma ngradita sau o nacela ce poate fi deplasata sub sarcina n pozitia de lucru necesara. Structura extensibila este legata de sasiu si sustine platforma de lucru, permitnd miscarea acesteia n pozitia ceruta.

2.Masina pentru curatat tufisuri

Aparat portabil actionat de un motor cu ardere interna prevazut cu o lama rotativa executata din metal sau din material plastic, destinata taierii buruienilor, curatarii tufisurilor, arboretului si a plantelor similare. Dispozitivul de taiere actioneaza ntr-un plan aproximativ paralel cu solul.

3.Ascensor de santier pentru materiale, n constructii

Un elevator actionat cu motor cu combustie interna instalat temporar n santiere de constructii, destinat utilizarii de catre personal autorizat sa intre n santiere de constructii industriale si civile, care deserveste:

(i)anumite paliere de oprire, prevazut cu o platforma:

- destinata exclusiv transportului de materiale,

- care permite accesul persoanelor n timpul ncarcarii si descarcarii,

- care permite accesul si deplasarea persoanelor autorizate n timpul montarii, demontarii si ntretinerii,

- care este ghidata,

- care se deplaseaza pe verticala sau pe un ghidaj cu o nclinatie de max 15 fata de verticala,

- sprijinita sau sustinuta de: cablu, frnghie, lant, mecanism cu surub si piulita, pinion - cremaliera, cric hidraulic (direct sau indirect) sau un mecanism extensibil,

- ai carui stlpi pot sa necesite sau nu, sustinere printr-o structura distincta,

sau

(ii)un etaj superior sau o suprafata de lucru care se extinde pna la capatul superior al ghidajului, de exemplu un acoperis, prevazut cu un dispozitiv pentru transportul ncarcaturii:

- destinat exclusiv pentru transportul materialelor,

- proiectat astfel nct sa nu fie necesara intrarea pe platforma pentru ncarcare sau descarcare sau pentru ntretinere, montare si demontare,

- la care accesul persoanelor este interzis permanent,

- care este ghidat,

- proiectat sa se deplaseze la un unghi de cel putin 30 fata de verticala, dar care poate fi utilizat pentru orice unghi,

- sustinut de un cablu de otel si sistem de actionare cu troliu,

- comandat prin sisteme de comanda de tipul celor cu presiune constanta,

- care nu utilizeaza nici un fel de contragreutati,

- avnd o ncarcatura nominala maxima de 300 Kg,

- avnd o viteza maxima de 1 m/s,

- si la care ghidajele trebuie sa fie sustinute de structuri distincte.

4.Fierastrau cu banda pentru santiere de constructii

Masina alimentata manual, care cntareste mai putin de 200 Kg, echipata cu o singura pnza de fierastrau de forma unei benzi continue care este montata si functioneaza ntre doua sau mai multe role de ghidare.

5.Banc cu fierastrau circular, pentru santiere de constructii

Masina alimentata manual, care cntareste mai putin de 200 Kg, echipata cu o lama circulara de fierastrau, alta dect cea pentru crestare/canelare, avnd diametrul de 350 mm, fara a depasi 500 mm, care este fixata n timpul operatiei normale de taiere si o masa orizontala care este fixata n ntregime sau partial n timpul taierii. Lama de fierastrau este montata pe un ax orizontal care nu se poate nclina, pozitie ce trebuie mentinuta n timpul prelucrarii. Masina poate avea oricare din urmatoarele caracteristici:

- posibilitatea ridicarii si coborrii lamei de ferastrau prin masa;

- cadrul masinii situat sub masa poate fi deschis sau cu nchidere de protectie;

- suplimentar, fierastraul poate fi prevazut cu o masa mobila actionata manual, care nu este adiacenta lamei de fierastrau.

6.Fierastrau portabil cu lant

Unealta cu motor destinata taierii lemnului cu un lant de taiere, care consta dintr-un ansamblu format din mnere, motor si dispozitiv de taiere, proiectat sa fie manevrat cu ambele mini.

7.Vehicul combinat pentru spalare cu nalta presiune si golire prin aspirare

Vehicul care poate lucra att ca vehicul pentru spalare cu nalta presiune, ct si ca vehicul pentru golire prin aspirare. Vezi definitiile vehicul pentru spalare cu nalta presiune si vehicul pentru golire prin aspirare.

8.Masina de compactat

Masina care compacteaza materiale, de exemplu umplutura de piatra sparta, pamnt sau asfalt, prin actiune de rulare, batere sau vibrare a organului de lucru. Masina poate fi autopropulsata, tractata, asistata de operator pedestru, sau poate fi un echipament atasat la o masina purtatoare. Masinile de compactat se clasifica astfel:

- rulouri compactoare cu operator: masina de compactat autopropulsata, avnd unul sau mai multe rulouri metalice sau pneuri; postul de lucru al operatorului este parte integranta a masinii,

- rulouri compactoare asistate de operator pedestru: masina de compactat autopropulsata, avnd unul sau mai multe rulouri metalice sau pneuri la care comenzile pentru deplasare, virare, frnare si vibrare sunt amplasate astfel nct sa fie actionate de un operator care nsoteste masina sau prin comanda de la distanta,

- rulouri compactoare tractate: masina de compactat cu unul sau mai multe rulouri metalice sau pneuri, care nu au un sistem propriu de propulsie si la care postul de lucru al operatorului este amplasat pe masina de tractare,

- placi vibratoare si maiuri vibratoare: masini de compactat la care organul activ este, de regula, o placa plana care vibreaza. Acestea sunt conduse de un operator nsotitor sau lucreaza ca echipament atasat unei masini purtatoare.

- maiuri diesel: masini de compactat la care organul activ este, de regula, o talpa plana, antrenata n miscare predominant pe directie verticala prin presiunea exploziei. Masina este condusa de un operator nsotitor.

9.Compresor

Orice masina destinata utilizarii mpreuna cu echipamente atasabile care comprima aerul, gazele sau vaporii pna la o presiune mai mare dect presiunea de admisie. Compresorul cuprinde dispozitivul de comprimare propriu zis, masina motoare primara si orice componenta sau dispozitiv aferent necesar pentru functionarea sigura a compresorului.

Sunt excluse urmatoarele categorii de dispozitive:

- ventilatoare, cum ar fi dispozitive care asigura circulatia aerului la o presiune mai mare dect presiunea atmosferica cu nu mai mult de 110.000 pascali,

- pompe de vid, cum ar fi dispozitive sau aparate pentru extragerea aerului dintr-un spatiu nchis la o presiune care nu depaseste presiunea atmosferica,

- motoare cu turbina cu gaze.

10.Spargatoare de beton si picamere, portabile

Spargatoare de beton si picamere (indiferent de modul de actionare), destinate pentru lucrari n constructii civile si pe santiere de constructii.

11.Malaxor pentru beton sau mortar

O masina care prepara betonul sau mortarul, indiferent de procedeul de ncarcare, amestecare sau golire. Aceasta poate functiona intermitent sau continuu. Malaxoarele pentru beton montate pe autovehicule se numesc autobetoniere (a se vedea definitia nr. 55)

12.Vinci pentru constructii

O masina de ridicat actionata cu motor cu combustie interna care este instalata temporar, echipata cu mijloace de ridicare si coborre a unei sarcini suspendate.

13.Masina pentru transportarea si aplicarea sub presiune a betonului si mortarului

Componenta a unei instalatii de pompare si aplicare prin pompare a betonului si mortarului, cu sau fara amestecator; materialul este transportat la locul de punere n opera prin conducte, dispozitive de distributie sau brate de distributie.

Pentru beton transportul materialului se realizeaza mecanic, cu pompe cu piston sau cu rotor.

Pentru mortar transportul materialului se realizeaza mecanic, cu pompe cu piston, pompe cu melc, pompe cu furtun si rotor sau pneumatic, prin compresoare cu sau fara camera de aer.

Aceste masini pot fi montate pe camioane, trailere sau vehicule speciale.

14.Transportor cu banda

O masina instalata temporar, destinata transportului de materiale prin intermediul unei benzi actionate de un motor.

15.Echipament frigorific montat pe vehicule.

O unitate pentru producerea frigului ntr-o incinta pentru marfuri, amplasata pe vehicule de categoria N2, N3, 03 si 04 definite n Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211 din 11 februarie 2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le ndeplineasca vehiculele rutiere n vederea admiterii n circulatie pe drumurile publice din Romnia - RNTR 2 Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 18 aprilie 2003.

Unitatea de refrigerare poate fi alimentata cu energie dintr-o sursa proprie, dintr-o sursa distincta montata pe vehicul, de la unul dintre motoarele vehiculului sau de la o sursa de energie independenta sau de interventie.

16.Buldozer

O masina autopropulsata pe roti sau pe senile, utilizata pentru a exercita o forta de mpingere sau de tragere, prin intermediul unui echipament montat pe ea.

17.Utilaje de foraj

O masina care este utilizata pentru forarea gaurilor n incinta santierelor prin:

- foraj percutant;

- foraj rotativ;

- foraj rotopercutant.

Masinile de forat sunt stationare n timpul operatiei de foraj. Acestea se pot deplasa de la un loc de lucru la altul cu propriul motor. Utilajele de foraj autopropulsate le includ pe cele montate pe camioane, pe sasiuri pe roti, pe tractoare, pe masini pe senile, si pe platforme de glisare (trase de vinci). Atunci cnd utilajele de foraj sunt amplasate pe camioane, tractoare si trailere, sau pe o platforma pe roti, deplasarea se poate efectua cu viteze mai mari si pe drumurile publice.

18.Dumper

O masina autopropulsata pe roti sau pe senile avnd o bena deschisa, care transporta, descarca sau mprastie materiale. Dumperele pot fi dotate cu un dispozitiv de autoncarcare.

19.Echipament pentru ncarcarea si descarcarea silozurilor sau a cisternelor montate pe autocamioane

Echipament actionat cu un motor, atasat unui siloz sau unei auto-cisterne pentru umplerea sau golirea lichidelor sau materialelor solide n vrac cu ajutorul pompelor sau a echipamentelor similare

20.Excavator, hidraulic sau cu cabluri

Masina autopropulsata pe senile sau pe roti, avnd o platforma superioara capabila sa se roteasca minimum 360, care excaveaza, deplaseaza si basculeaza materialul prin actiunea unei cupe de excavator atasata la un brat cu tija, sau la un brat telescopic, fara ca sasiul sau cadrul inferior sa se miste n vreun moment al ciclului masinii.

21.ncarcator - excavator

O masina autopropulsata pe roti sau pe senile a carei structura portanta principala este proiectata pentru a purta un mecanism de ncarcare cu cupa frontala si unul de excavare cu cupa inversa montat n spate. Atunci cnd se utilizeaza pentru excavare cu cupa inversa din spate, n mod normal, masina sapa sub nivelul terenului prin miscari ale cupei catre masina. Cupa de excavare ridica, deplaseaza si descarca materialul n timp ce masina este stationara. Cnd este utilizata ca ncarcator, masina ncarca sau sapa prin miscarea catre nainte a masinii si ridica, transporta si descarca materialul.

22.Container pentru sticla reciclabila

Un container confectionat din orice material, utilizat pentru colectarea sticlelor. Este echipat cu cel putin o deschidere pentru umplerea cu sticle si alta pentru golirea containerului.

23.Greder

O masina autopropulsata pe roti, avnd o lama cu pozitie reglabila, amplasata ntre axa fata si axa spate, care taie, deplaseaza si mprastie materialul, de obicei n scopul nivelarii terenului.

24.Masina pentru taiat iarba/ masina de taiat margini de peluza

Un aparat portabil actionat de un motor cu combustie interna prevazut cu banda (benzi) flexibila(e), cu fir(e), sau cu alte organe de taiere similare, nemetalice, flexibile, cum ar fi organele de taiere rotative destinate taierii buruienilor, ierbii sau altor plante similare cu rezistenta scazuta. Dispozitivul de taiere actioneaza ntr-un plan aproximativ paralel cu solul n cazul aparatului de taiat iarba, sau perpendicular pe sol n cazul aparatului de taiat marginile peluzei.

25.Masina pentru taiat gard viu

Echipament portabil actionat de o sursa de putere care este destinat utilizarii de catre un singur operator pentru taierea gardurilor vii si a tufisurilor cu ajutorul uneia sau mai multor lame de taiere cu miscare liniara alternativa.

26.Vehicul pentru spalare cu nalta presiune

Un vehicul echipat cu un dispozitiv pentru spalarea canalelor colectoare sau a instalatiilor similare, cu ajutorul unui jet de apa de nalta presiune. Dispozitivul poate fi montat pe un sasiu de camion sau incorporat intr-un sasiu propriu. Echipamentul poate fi fix sau demontabil ca in cazul unui dispozitiv interschimbabil.

27.Masina cu jet de apa de nalta presiune

O masina cu duze sau alte fante care maresc viteza, care permit apei, inclusiv celei cu aditivi, sa fie expulzata sub forma unui jet liber. In general masina cu jet de apa de nalta presiune consta dintr-un dispozitiv de antrenare, un generator de presiune, furtune, dispozitive de stropire, mecanism de siguranta, dispozitive de comanda si de masurare. Masinile cu jet de apa de nalta presiune pot fi mobile sau fixe:

- Masinile cu jet de apa de nalta presiune mobile, sunt usor de transportat, sunt proiectate pentru a fi utilizate n amplasamente diverse si, in acest scop, sunt in general dotate cu mijloace proprii de transport, sau sunt montate pe un vehicul. Toate liniile de alimentare sunt flexibile si deconectabile;

- Masinile cu jet de apa de nalta presiune stationare sunt destinate utilizarii ntr-o locatie pe o durata mai mare de timp, dar pot fi deplasate in alt loc cu un echipament adecvat. Ele sunt montate in general pe patine sau pe un sasiu cadru, iar liniile de alimentare sunt deconectabile.

28.Ciocan hidraulic

Echipament care utilizeaza sursa de energie hidraulica de la masina purtatoare pentru accelerarea unui piston, uneori cu jet de gaz, care apoi loveste o scula. Unda de soc generata de actiunea cinetica se propaga prin scula n material si provoaca ruperea acestuia. Ciocanul hidraulic are nevoie de o sursa de ulei sub presiune ca sa functioneze. Ansamblul masina purtatoare/ ciocan hidraulic, este controlat de un operator, care de obicei este asezat n cabina masinii purtatoare.

29.Grup de actionare hidraulica

Orice masina destinata a fi utilizata cu echipament interschimbabil care comprima lichidele la o presiune mai mare dect presiunea de intrare. Acesta constituie un ansamblu format dintr-o masina motoare, o pompa cu sau fara rezervor si accesorii, (cum sunt: aparatura de control, supapa de siguranta).

30.Masina de taiat rosturi

O masina mobila destinata pentru realizarea de decupari n beton, asfalt sau suprafete similare de drum. Utilajul taietor este o freza rotativa cu viteza mare. naintarea frezei de taiere beton se poate asigura:

- manual;

- manual, asistata mecanic;

- cu sistem de actionare mecanic.

31.Compactor pentru gropi de gunoi, tip ncarcator cu cupa

O masina de compactat autopropulsata pe roti, echipata n partea frontala cu un sistem de ncarcare cu cupa si cu roti metalice (tamburi) destinata n principal pentru compactarea, deplasarea, nivelarea si ncarcarea solului, gunoiului sau a deseurilor sanitare.

32.Cositoare de gazon

O masina de taiat iarba cu operator pedestru sau ambarcat, sau o masina cu echipament de taiat iarba, la care dispozitivul de taiere actioneaza ntr-un plan aproximativ paralel cu terenul si care utilizeaza terenul pentru a determina naltimea de taiere cu ajutorul rotilor, amortizoarelor pneumatice sau patinelor, etc. si care utilizeaza un motor cu ardere interna sau motor electric ca sursa de putere. Dispozitivele de taiere pot fi:

- elemente de taiere rigide, sau

- fir(e) nemetalic(e) sau cutit(e) nemetalic(e) articulat(e) liber, cu energie cinetica de peste 10 J fiecare; energia cinetica este determinata conform standardelor SR EN 786:2003, Anexa B.

De asemenea, o masina de taiat iarba cu operator pedestru sau ambarcat, sau o masina cu echipament de taiat iarba, cu dispozitiv de taiere rotativ cu rotire n jurul unei axe orizontale, prin forfecare, prin intermediul unei bare fixe port-cutite sau a unui cutit (cositoare cu tambur).

33.Masina de taiat gazon/masina de taiat margini de gazon

O masina de taiat gazon actionata electric cu conducator pedestru sau portabila, cu element(e) de taiere nemetalice de tip fir sau cu cutite nemetalice liber pivotante, avnd o energie cinetica nu mai mare de 10 J fiecare, destinate pentru taiat gazon sau plante similare cu rezistenta scazuta. Elementul(ele) de taiere actioneaza ntr-un plan aproximativ paralel cu solul, n cazul aparatului de taiat gazon sau perpendicular pe sol, n cazul aparatului de taiat margini de gazon. Energia cinetica este determinata utiliznd standardele SR EN 786:2003, Anexa B.

34.Masina pentru ndepartat frunze prin suflare

O masina actionata de o sursa de putere, destinata curatarii gazonului, aleilor, drumurilor, strazilor, etc. de frunze sau alte materiale cu ajutorul unui jet de aer cu viteza mare. Aceasta poate fi portabila (tinuta n mna), sau neportabila dar mobila.

35.Masina pentru colectat frunze

O masina actionata de o sursa de putere, destinata colectarii frunzelor si altor resturi vegetale care utilizeaza un dispozitiv de aspirare format dintr-o sursa de energie care produce vid n interiorul masinii, o duza de aspirare si un container pentru materialul colectat. Aceasta poate fi portabila (tinuta n mna), sau neportabila dar mobila.

36.Automacara, actionata de motor cu combustie interna, cu contragreutate

O platforma ridicatoare pe pneuri, actionata de motor cu combustie interna, avnd contragreutate si echipament de ridicare (coloana, brat telescopic sau brat articulat).

Acestea sunt:

- autosasiu pentru teren accidentat (autosasiu pe pneuri prevazut cu contragreutate destinat n principal pentru functionare pe terenuri naturale neamenajate si pe terenuri accidentate, de exemplu n santiere de constructii);

- alte platforme ridicatoare cu contragreutate, cu exceptia platformelor ridicatoare cu contragreutate special construite pentru manipularea containerelor.

37.ncarcator

O masina autopropulsata pe pneuri sau pe senile, avnd n partea frontala montat un mecanism cu cupa, structura suport si racorduri, care ncarca sau sapa prin miscarea de naintare a masinii si ridica, transporta si descarca materialul.

38.Macara mobila

O macara cu brat autopropulsata, capabila sa transporte, sa ncarce sau sa descarce, fara a necesita cale de rulare fixa si la care stabilitatea este asigurata prin forta de gravitatie. Aceasta poate fi pe pneuri, pe senile sau pe alte sisteme mobile. n pozitiile fixe aceasta poate fi sprijinita pe calaje sau alte dispozitive pentru marirea stabilitatii. Suprastructura macaralei mobile poate fi de tipul cu rotire completa (360), cu rotire partiala sau fara rotire. De obicei aceasta este dotata cu unul sau mai multe mecanisme de ridicare si/sau cilindri hidraulici pentru ridicarea si coborrea bratului si a sarcinii. Macaralele mobile sunt echipate cu brat telescopic, cu brat articulat, cu brat cu grinda cu zabrele sau cu o combinatie a acestora, proiectate astfel nct sa poata fi coborte cu usurinta. Sarcinile suspendate de brat pot fi manevrate cu blocuri crlig sau alte dispozitive pentru ncarcare - ridicare pentru utilizari speciale.

39.Container mobil pentru deseuri

Un container pe roti proiectat corespunzator pentru depozitarea temporara a deseurilor si care este prevazut cu capac.

40.Moto-sape (sapa cu motor)

O masina autopropulsata destinata pentru a fi condusa de un operator pedestru:

- cu sau fara roata (roti) de sprijin ale carei organe de lucru actioneaza ca unelte de sapare pentru a asigura propulsia motosapei,

si

- actionata de una sau mai multe roti motoare, echipata cu unelte de sapat (moto-sapa cu roata (roti) motoare).

41.Finisor de pavaj

O masina mobila pentru constructia drumurilor utilizata pentru aplicarea pe suprafete a straturilor de material de constructie, cum ar fi amestecurile bituminoase, betonul si pietrisul. Finisorul de pavaj poate fi echipat cu o grinda de netezire cu capacitate mare de compactare.

42.Echipament pentru piloti de fundatii

Echipament de instalare si de extragere piloti sau coloane de fundare pentru consolidarea terenurilor, ca de exemplu: ciocane cu impact, extractoare, vibratoare sau dispozitive statice de mpingere/tragere a unui ansamblu al masinilor si componentelor, utilizat pentru instalarea sau extragerea pilotilor.

Acest echipament include de asemenea:

- echipamentul de batere a pilotilor compus dintr-o masina purtatoare (pe senile, pe pneuri, pe sine sau plutitoare), un dispozitiv pentru capul de ghidare, capul de ghidare, sau alte sisteme de ghidare;

- accesorii, cum sunt de exemplu capace pentru piloti, casti de protectie, placi, dispozitive de urmarire, dispozitive de prindere, dispozitive de mnuire a pilotilor, piese de ghidare, dispozitive de protectie acustica, dispozitive de absorbtie a socurilor/ vibratiilor, grupuri hidraulice sau grupuri electrogene si dispozitive sau platforme pentru ridicarea/coborrea personalului.

43.Lansator de conducte

O masina autopropulsata pe senile sau pe pneuri special proiectata pentru a manevra si a poza conducte si pentru a transporta echipament tubular. Masina, al carui proiect are la baza un tractor, are componente special proiectate, ca: sasiu, cadru principal, contragreutate, brat si mecanism de ridicat si un brat lateral care pivoteaza n jurul unei axe verticale.

44.Masina pe senile pentru piste

O masina cu senile autopropulsata utilizata pentru a exercita o forta de mpingere sau tragere pe zapada sau gheata, prin echipamentul montat.

45.Grup electrogen

Orice aparat care cuprinde un motor cu combustie interna care actioneaza un generator electric rotativ si care furnizeaza continuu energie electrica.

46.Masina de maturat

O masina de maturat si colectat, cu echipament pentru maturarea deseurilor spre o cale de aspiratie ce functioneaza pneumatic prin intermediul unui jet de aer cu viteza mare sau cu mecanism mecanic de colectare si care transporta deseurile ntr-un buncar colector. Dispozitivele de maturare si colectare pot fi montate att pe un sasiu de autocamion corespunzator cat si ncorporate n propriul lor sasiu. Echipamentul poate fi fix sau demontabil, ca n cazul unei caroserii interschimbabile.

47.Autogunoiera

Un vehicul proiectat pentru colectarea si transportul gunoaielor menajere voluminoase, ncarcarea facndu-se prin containere sau manual. Vehiculul poate fi echipat cu un mecanism de compactare. Un vehicul de colectare a gunoiului menajer cuprinde un sasiu cu cabina, pe care este montata caroseria. Poate fi echipata cu un dispozitiv de ridicare a containerelor.

48.Freza rutiera

O masina mobila folosita pentru ndepartarea materialului de pavare, utiliznd un tambur cilindric actionat de un motor, pe a carui suprafata este dispus un ansamblu de dinti de frezare actionat prin rotatia cilindrului.

49.Scarificator

O masina cu motor condusa de un operator pedestru sau ambarcat, care foloseste terenul pentru a determina adncimea de taiere si care este echipata cu un ansamblu corespunzator pentru a scarifica cu o adncime mai mare sau mai mica suprafata peluzelor n gradini, parcuri, si alte zone similare.

50.Masina pentru tocat/maruntit resturi vegetale

O masina actionata de la o sursa de putere, avnd unul sau mai multe dispozitive de taiere care au rolul de a marunti materiale organice voluminoase, destinata pentru a fi utilizata n pozitie stationara, n general, este alcatuita dintr-o gura de alimentare prin care este introdus materialul (care poate fi depozitat sau nu ntr-un buncar), un dispozitiv care marunteste materialul prin orice metoda (taiere, tocare, zdrobire sau alte metode), si un jgheab de descarcare prin care materialul tocat este evacuat. Se poate atasa un dispozitiv de colectare.

51.Masina de dezapezit, cu organe rotative

O masina cu care se poate ndeparta zapada din zonele de trafic utiliznd organe de lucru rotative si sistem de aspirare si evacuare prin suflare.

52.Vehicul pentru vidanjare

Un vehicul echipat cu un dispozitiv pentru colectarea apei, mlului, namolului, gunoiului sau a altor materiale similare din canalizari sau instalatii similare cu ajutorul vacuumului. Dispozitivul poate fi montat pe un sasiu de camion separat sau ncorporat n propriul sasiu. Echipamentul poate fi fix sau demontabil, ca n cazul unui sistem de caroserii interschimbabile.

53.Macara turn

O macara cu brat rotitor amplasat n vrful unui turn care n pozitia de lucru este aproximativ vertical. Macaraua este actionata cu motor si este echipata cu mijloace de ridicare si coborre a sarcinilor suspendate si pentru deplasarea acestora, prin modificarea razei la care este ridicata ncarcatura, prin rotire, sau prin deplasarea ntregii instalatii. Unele macarale turn realizeaza cteva din aceste miscari, dar nu n mod obligatoriu toate miscarile. Macaraua turn poate fi instalata ntr-o pozitie fixa sau poate fi echipata n asa fel nct sa poata fi deplasata sau ridicata.

54.Sapator de santuri

Masina auto-propulsata, cu operator pedestru sau ambarcat, pe senile sau pneuri, avnd montat n fata sau in spate, un echipament de excavator, proiectata n principal pentru a sapa santuri printr-o functionare continua, prin deplasarea masinii.

55.Autobetoniera

Un vehicul, echipat cu o bena, pentru transportul betonului gata preparat de la statia de betoane la locul de lucru; bena se poate roti att n timpul transportului cat si cnd masina stationeaza. Bena este golita la locul de lucru prin rotire. Bena poate fi actionata de la motorul vehiculului sau de la un motor auxiliar.

56.Grup de pompare a apei

O masina constnd dintr-o pompa de apa propriu zisa si un sistem de actionare. Pompa de apa este un dispozitiv destinat trecerii apei de la un nivel de energie mai scazut la unul mai ridicat.

57.Generator de sudura

Orice masina rotativa care produce un curent pentru sudura.

ANEXA nr. 2: DECLARATIA DE CONFORMITATE EC

Declaratia de conformitate EC trebuie sa contina urmatoarele elemente:

1.Denumirea si adresa producatorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia;

2.Denumirea si adresa persoanei care pastreaza documentatia tehnica;

3.Descrierea echipamentului;

4.Procedura de evaluare a conformitatii aplicata si, acolo unde este cazul, denumirea si adresa organismului notificat implicat;

5.Nivelul de putere acustica masurat pentru un echipament reprezentativ al acestui tip;

6.Nivelul de putere acustica garantat pentru acest echipament;

7.O referire la prezenta hotarre;

8.Declaratia ca echipamentul se conformeaza cerintelor prezentei hotarri;

9.Declaratia sau declaratiile de conformitate si referiri la alte reglementari tehnice armonizate aplicabile, unde este cazul;

10.Locul si data la care a fost emisa declaratia;

11.Date de identificare ale persoanei autorizate sa semneze n numele producatorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia declaratia de mai sus, care constituie un document cu efect juridic.

ANEXA nr. 3: METODA DE MASURARE A ZGOMOTULUI EMIS N AER DE ECHIPAMENTELE UTILIZATE N EXTERIORUL CLADIRILOR

Scop

Prezenta anexa stabileste metodele de masurare a zgomotului emis n aer care trebuie utilizate pentru determinarea nivelelor de putere acustica ale echipamentelor din domeniul de aplicare al prezentei hotarri, n scopul realizarii procedurilor de evaluare a conformitatii din prezenta hotarre.

- Partea A stabileste pentru fiecare tip de echipament prevazut la art. 2:

(1)standardele de baza privind emisiile de zgomot;

(2)dispozitii generale suplimentare la aceste standarde de baza privind emisiile de zgomot

pentru masurarea nivelului de presiune acustica pe o suprafata de masurare ce acopera sursa si pentru calcularea nivelului de putere acustica produs de sursa.

- Partea B stabileste pentru fiecare tip de echipament prevazut la art. 2:

(1)un standard de baza privind emisiile sonore, recomandat, inclusiv:

i)o referire la standardul de baza privind emisiile de zgomot, ales din partea A;

ii)suprafata de ncercare;

iii)valoarea constantei K2A;

iv)forma suprafetei de masurare;

v)numarul si pozitia microfoanelor ce vor fi utilizate

(2)conditiile de functionare, inclusiv:

i)referirea la un standard, daca exista;

ii)cerintele referitoare la montarea echipamentului;

iii)o metoda pentru calcularea nivelelor puterii acustice rezultate, n cazul n care trebuie efectuate mai multe ncercari n diferite conditii de functionare;

(3)alte informatii.

Atunci cnd se ncearca tipuri specifice de echipament, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia poate alege, n general, unul din standardele de baza privind emisiile de zgomot din Partea A si poate aplica conditiile de functionare din Partea B pentru acest tip specific de echipament. Totusi, n cazuri de litigii, trebuie utilizat standardul de baza privind emisiile de zgomot, recomandat, care este prevazut n Partea B, mpreuna cu conditiile de functionare din Partea B.

PARTEA A: STANDARDE DE BAZA PRIVIND EMISIILE DE ZGOMOT

Pentru a determina nivelul puterii acustice a echipamentelor destinate utilizarii n exteriorul cladirilor, prevazute la art. 2, standardele de baza privind emisiile de zgomot

Standardul SR EN ISO 3744:1997

si

Standardul SR EN ISO 3746:1998

pot fi, n general, suplimentate cu urmatoarele:

1.Incertitudinea masurarii

Incertitudinile de masurare nu sunt luate n considerare n cadrul procedurilor de evaluare a conformitatii pentru faza de proiectare.

2.Functionarea sursei n timpul ncercarii

2.1.Turatia ventilatorului

n cazul n care motorul echipamentului sau sistemul hidraulic al acestuia este prevazut cu unul sau mai multe ventilatoare, acesta sau acestea trebuie sa functioneze n timpul ncercarii. Turatia ventilatorului este stabilita si indicata de producatorul echipamentelor functie de una din conditiile de mai jos; aceasta trebuie sa figureze n raportul de ncercari deoarece va fi utilizata n masurari ulterioare.

(a)Ventilator antrenat direct de motor

Daca ventilatorul este antrenat direct de motor si/sau de echipamentul hidraulic (de ex.: de transmisia prin curea), el trebuie sa functioneze n timpul ncercarii.

(b)Ventilator cu mai multe trepte de turatie distincte

Daca ventilatorul poate functiona cu mai multe trepte de turatie distincte, ncercarea trebuie realizata dupa cum urmeaza:

i)la turatia maxima de functionare,

sau

ii)la o prima ncercare, turatia ventilatorului trebuie reglata la zero, iar la a doua ncercare ventilatorul trebuie reglat la turatia maxima. Nivelul presiunii sonore rezultant LpA va fi calculat prin combinarea rezultatelor ambelor ncercari, utiliznd urmatoarea ecuatie:

 

unde:

L pA0% este nivelul presiunii sonore determinat cu ventilatorul reglat la turatie zero.

L pA100% este nivelul presiunii sonore determinat cu ventilatorul reglat la turatie maxima.

(c)Ventilator cu viteza variabila n mod continuu:

Daca ventilatorul poate functiona cu turatie variabila continuu, ncercarea trebuie efectuata conform prevederilor de la pct. 2.1. lit. (b) sau cu turatia ventilatorului reglata de producator, la nu mai putin de 70 % din turatia maxima.

2.2.ncercarea fara sarcina a unui echipament actionat

Motorul si sistemul hidraulic al echipamentelor trebuie sa fie prencalzite conform cu instructiunile si trebuie respectate cerintele de siguranta, pentru efectuarea acestor masurari.

ncercarea se efectueaza cu echipamentul n pozitie stationara, fara ca echipamentul de lucru sau mecanismul de deplasare sa functioneze. Pentru realizarea ncercarii, motorul trebuie sa functioneze n regim de mers n gol, la o valoare nu mai mica dect valoarea turatiei nominale corespunzatoare puterii utile (*).

n cazul n care masina este actionata de un grup generator sau de la retea, frecventa curentului de alimentare indicata de producator pentru motorul electric va fi stabila la + 1 Hz, daca masina este echipata cu un motor de curent alternativ si tensiunea de alimentare va fi stabila la 1 % din tensiunea nominala, daca masina este echipata cu un motor de curent continuu. Tensiunea sursei de alimentare se masoara la borna de conectare n cazul unui cablu nedetasabil, sau la bornele masinii, daca aceasta este prevazuta cu un cablu detasabil. Forma de unda a curentului furnizat de grupul generator trebuie sa fie similara cu cea obtinuta de la retea.

Daca masina este alimentata de la baterie, aceasta trebuie sa fie complet ncarcata.

Turatia utilizata si puterea utila corespunzatoare sunt stabilite de producatorul echipamentelor si trebuie indicate n raportul de ncercare.

Daca echipamentele sunt dotate cu mai multe motoare, ele trebuie sa functioneze simultan n timpul ncercarilor. Daca aceasta nu este posibil, fiecare combinatie posibila de motoare trebuie ncercata.

2.3.ncercare n sarcina a unui echipament actionat

Motorul si sistemul hidraulic al echipamentelor trebuie sa fie prencalzite conform cu instructiunile si trebuie respectate cerintele de siguranta, pentru efectuarea acestor masurari. n timpul ncercarilor nu trebuie utilizat nici un dispozitiv de avertizare, cum ar fi: claxonul sau avertizorul sonor pentru mersului napoi al vehicolului.

Turatia sau viteza echipamentului trebuie sa fie nregistrata n timpul ncercarii si trebuie indicata n raportul de ncercare.

Daca echipamentele sunt prevazute cu mai multe motoare si/sau sisteme de actionare, acestea trebuie sa functioneze simultan n timpul ncercarilor. Daca aceasta nu este posibil, fiecare combinatie de motoare si/sau sisteme de actionare trebuie ncercata.

Pentru fiecare tip de echipament care se ncearca n sarcina, trebuie stabilite conditii specifice de functionare care, n principiu, produc efecte sau stresuri similare celor ntlnite n conditii de lucru reale.

2.4.ncercarea echipamentelor portabile

Pentru fiecare tip de echipament portabil trebuie stabilite conditiile conventionale de functionare astfel nct sa produca efecte si stresuri similare celor ntlnite din conditiile de lucru reale.

3.Calculul nivelului de putere acustica la suprafata

Nivelul de putere acustica la suprafata trebuie determinat cel putin de 3 ori. Daca la cel putin doua valori determinate nu difera cu mai mult de 1 dB, nu mai sunt necesare alte masurari; n caz contrar, masurarile trebuie continuate pna cnd se obtin doua valori care nu difera cu mai mult de 1 dB. Nivelul de putere acustica la suprafata, amplificat cu coeficientul de ponderare A, care se utilizeaza pentru calculul nivelului de putere acustica, este media aritmetica a celor mai nalte doua valori masurate care nu difera cu mai mult de 1 dB.

4.Informatii care trebuie incluse in raport

Nivelul de putere acustica, amplificat cu coeficientul de ponderare A, al sursei supuse la ncercare se va rotunji la cel mai apropiat numar ntreg (mai mic de 0,5 la numarul inferior, mai mare sau egal cu 0,5 la numarul superior).

Raportul trebuie sa contina datele tehnice necesare pentru identificarea sursei ncercate precum si codul ncercarii la zgomot si datele acustice.

5.Pozitiile microfoanelor suplimentare pe suprafata de masurare emisferica (standardul SR EN ISO 3744:1997).

Suplimentar fata de pct. 7.2.1 si 7.2.2 al standardului SR EN ISO 3744:1997, se poate folosi un set de 12 microfoane distribuite pe suprafata unei emisfere de raza " r " a caror pozitionare este indicata sub forma de coordonate carteziene n tabelul de mai jos.

Raza " r " a emisferei este egala sau mai mare dect dublul celei mai mari dimensiune a paralelipipedului de referinta. Paralelipipedul de referinta este definit ca cel mai mic paralelipiped dreptunghic n care poate fi cuprins echipamentul (fara accesorii) si care se termina pe planul reflectant. Raza emisferei se rotunjeste la valoarea superioara cea mai apropiata de urmatoarele valori: 4, 10, 16 m.

Numarul microfoanelor (12) poate fi redus la 6 dar, conform cerintelor pct. 7.4.2 al standardului SR EN ISO 3744:1997, microfoanele din pozitiile 2, 4, 6, 8, 10 si 12 trebuie utilizate n orice situatie.

n general trebuie utilizat aranjamentul cu 6 microfoane pozitionate pe suprafata de masurare emisferica. Daca n codul de ncercari la zgomot din prezenta hotarre exista alte specificatii pentru un anumit echipament, trebuie utilizate aceste specificatii.

POZITIONAREA CELOR 12 MICROFOANE

Numarul microfonului

 x/r

 y/r

 z

 

1

 1

 0

 1,5 m

 

2

 0,7

 0,7

 1,5 m

 

3

 0

 1

 1,5 m

 

4

 -0,7

 0,7

 1,5 m

 

5

 -1

 0

 1,5 m

 

6

 -0,7

 -0,7

 1,5 m

 

7

 0

 -1

 1,5 m

 

8

 0,7

 -0,7

 1,5 m

 

9

 0,65

 0,27

 0,71 r

 

10

 -0,27

 0,63

 0,71 r

 

11

 -0,65

 -0,27

 0,71 r

 

12

 0,27

 -0,65

 0,71 r

 

 

6.Corectia de mediu K2A

Echipamentele trebuie masurate pe un plan reflectant de beton sau asfalt neporos, caz n care corectia de mediu K2A se stabileste K2A = 0. Daca n codul de ncercari la zgomot din prezenta hotarre exista alte specificatii pentru un anumit echipament, trebuie utilizate aceste specificatii.

Figura Pozitionarea pe emisfera a microfoanelor suplimentare

 

PARTEA B: CODURI DE NCERCARE A ZGOMOTULUI PENTRU ANUMITE ECHIPAMENTE

0. ECHIPAMENTE CARE SE NCEARCA FARA SARCINA Standard de baza privind emisiile de zgomot

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de ncercare

Suprafata reflectanta de beton sau asfalt neporos.

Corectia de mediu K2A

K2A = 0

Suprafata de masurare/numarul pozitiilor microfoanelor/ distanta de masurare

(i)Daca dimensiunea cea mai mare a paralelipipedului de referinta nu depaseste 8 m:

emisferica/ 6 microfoane pozitionate conform prevederilor de la pct. 5 Partea A/ conform prevederilor de la pct. 5 Partea A

(ii)Daca cea mai mare dimensiune a paralelipipedului de referinta depaseste 8 m:

paralelipiped conform standardului SR EN ISO 3744:1997 cu distanta de masurare d = 1 m.

Conditiile de functionare in timpul ncercarii

ncercarea n gol:

ncercarile la zgomot se vor efectua conform pct. 2.2. Partea A.

Perioada(dele) de observatie/ determinarea nivelului de putere acustica rezultat daca se utilizeaza mai mult de o conditie de functionare.

Perioada de observatie trebuie sa fie de cel putin 15 secunde.

1.Platforme aeriene de acces, actionata cu motor cu combustie interna

Vezi Nr. 0

2.Masini pentru curatat tufisuri

Standard de baza privind emisiile de zgomot

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de ncercare:

Standardul SR ISO 10884:2003

Suprafata de masurare/numarul pozitiilor microfoanelor/ distanta de masurare:

Standardul SR ISO 10884:2003

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

ncercare sub sarcina:

Standardul SR ISO 10884:2003 punctul 5.3

Perioada (perioadele) de observatie:

Standardul SR ISO 10884:2003

3.Ascensoare de santier pentru materiale, n constructii

Vezi Nr. 0

Centrul geometric al motorului va fi pozitionat deasupra centrului emisferei de masurare; platforma se va misca fara sarcina si va parasi emisfera - daca este necesar - n directia punctului 1.

4.Fierastraie cu banda pentru santiere de constructii

Standard de baza privind emisiile de zgomot

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/ numarul pozitiei microfoanelor/distanta de masurare:

Standardul SR ISO 7960:2003 Anexa J cu d = 1 m

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

ncercare sub sarcina:

Corespunzator standardului SR ISO 7960:2003 Anexa J (numai punctul J2 (b))

Perioada de observatie:

Corespunzator cu standardul SR ISO 7960:2003, Anexa J

5.Bancuri cu fierastrau circular, pentru santiere de constructii

Standard de baza privind emisiile de zgomot

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/ numarul pozitiilor microfoanelor/ distanta de masurare:

Standardul SR ISO 7960:1995, Anexa J, distanta de masurare d = 1 m

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

ncercare n sarcina:

Standardul SR ISO 7960:2003, Anexa J (numai punctul J2 (b))

Perioada de observatie:

Standardul SR ISO 7960:2003 Anexa A

6.Fierastraie portabile cu lant

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de ncercare:

Standardul SR ISO 9207:2003

Suprafata de masurare/numarul pozitiilor microfoanelor/ distanta de masurare:

Standardul SR ISO 9207:2003

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

ncercare sub sarcina/ncercare n gol:

Sarcina maxima a fierastraului de taiat lemne/ motor la turatie maxima fara sarcina:

(a)antrenare cu motor cu combustie: standardul SR ISO 9207:2003 punctele 6.3 si 6.4

(b)antrenare cu motor electric: un ncercare conform standardului SR ISO 9207:2003 punctul 6.3 si un ncercare cu motorul la turatie maxima fara sarcina

Perioada (perioadele) de observare/ determinare a nivelului de putere acustica rezultat daca se foloseste mai mult dect o conditie de operare:

Standardul SR ISO 9207:2003 punctele 6.3 si 6.4

Nivelul puterii acustice rezultat LwA se calculeaza prin formula:

 

unde LW1 si LW2 sunt nivelele puterii acustice medii pentru doua moduri diferite de operare, definite mai sus.

7.Vehicule combinate pentru spalare cu nalta presiune si golire prin aspirare

Daca este posibila operarea simultana a ambelor posturi ale echipamentului, acesta se va face conform cu prevederile de la nr. 26 si nr. 52 din prezenta anexa.

Daca nu, nivelele presiunii acustice vor fi masurate separat si se va considera valoarea mai mare.

8.Masini de compactare, doar maiuri cu explozie

(i)Rulouri nevibratoare:

Vezi Nr. 0

(ii)Rulouri vibratoare cu operator:

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

Montarea echipamentului:

Rola vibratoare va fi instalata pe unul sau mai multe materiale elastice adecvate, cum sunt perna/perne de aer. Aceste perne de aer vor fi confectionate dintr-un material suplu (elastomer sau similar) si vor fi umflate, la o presiune, care sa asigure ridicarea masinii la minim 5 cm; se vor evita efectele de rezonanta. Dimensiunea pernei (pernelor)de aer va fi astfel nct sa asigure stabilitatea masinii n timpul ncercarii.

ncercare sub sarcina

Masina va fi ncercata n pozitie stationara, cu motorul la turatia nominala (declarata de fabricant) si mecanismul (mecanismele) de deplasare deconectate. Mecanismul de compactare trebuie sa fie actionat utiliznd forta maxima de compactare corespunzator combinatiei dintre frecventa maxima si amplitudinea maxim pentru aceasta frecventa conform declaratiei producatorului.

Perioada de observatie:

Perioada de observatie va fi de minim 15 secunde.

(iii) Placi vibratoare, maiuri vibrante, maiuri explozive, role vibratoare cu actionare pedestra

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de ncercare:

Standardul SR EN 500 - 4: 2003, Anexa C

Conditii de operare pe durata ncercarii:

ncercare sub sarcina

Standardul SR EN 500 - 4: 2003, Anexa C

Perioada de observatie:

Standardul SR EN 500 - 4: 2003, Anexa C

9.Compresoare

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/numarul pozitiilor microfoanelor/ distanta de masurare

- emisfera/ sase microfoane pozitionate conform cu Partea A punctul 5/ conform cu Partea A punctul 5

sau

- paralelipiped conform standardului SR EN ISO 3744:1997, cu distanta de masurare d = 1 m

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

Montarea echipamentului

Compresoarele vor fi instalate pe planul reflector; compresoarele montate pe talpa vor fi plasate pe un suport cu naltime de 0,4 m, n cazul n care conditiile de instalare ale producatorului nu impun altfel.

ncercare sub sarcina

Compresorul ce urmeaza a fi ncercat va fi ncalzit si va functiona n conditii stabile ca pentru functionare continua. El va fi ntretinut si lubrifiat corespunzator precizarilor producatorului.

Determinarea nivelului de putere acustica se va face la sarcina maxima sau n conditiile de functionare, care trebuie sa fie reproductibile si reprezentative pentru operatia cea mai zgomotoasa din utilizarea tipica a masinii ncercate, indiferent care este mai zgomotos.

Planul ntregului utilaj va fi astfel nct, anumite componente, de exemplu racitoarele se vor monta la distanta de compresor, avndu-se grija ca atunci cnd se efectueaza ncercarea de zgomot sa se aiba n vedere separarea zgomotului generat de aceste componente. Separarea diverselor surse de zgomot, poate necesita echipament special pentru atenuarea zgomotului acestor surse n timpul masurarii. Caracteristicile zgomotului si descrierea conditiilor de operare a unor asemenea parti se vor mentiona separat n raportul de ncercare.

n timpul ncercarii gazul eliminat de la compresor va fi evacuat prin tevi n afara ariei de ncercare. Se va avea grija, ca nivelul de zgomot generat de gazul eliminat, sa fie cu cel putin 10 dB mai mic, dect cel masurat n toate punctele de masurare, de exemplu la umplerea unui amortizor de zgomot.

Se va avea grija ca evacuarea aerului sa nu introduca nici un fel de zgomot suplimentar, cauzat de turbulenta de la supapa de evacuare.

Perioada de observatie:

Perioada de observatie va fi de minim 15 secunde.

10.Spargatoare de beton si picamere, portabile

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/numarul pozitiilor microfoanelor/ distanta de masurare:

Emisfera/ sase pozitii pentru microfoane conform cu Cap. A, punct 5 si tabelul urmator/ corespunzator masei echipamentului, asa cu este data n tabelul urmator:

Masa echipamentului m n kg

 Raza semisferei

 Z pentru pozitia microfoanelor 2,4.6 si 8

 

m < 10

 2 m

 0,73 m

 

m > 10

 4 m

 1,50 m

 

 

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

Montarea echipamentului:

Toate dispozitivele vor fi ncercate n pozitie verticala.

Daca dispozitivul ncercat are un exhaustor de aer, axele acestuia vor fi echidistante fata de doua pozitii ale microfoanelor. Zgomotul sursei de putere nu va influenta masurarea emisiei de zgomot a dispozitivului ncercat.

Suportul dispozitivului:

n timpul derularii ncercarii, dispozitivul ncercat va fi cuplat la o unealta ncastrata ntr-un bloc de beton, de forma cubica, plasata ntr-o groapa de beton facuta n pamnt. O piesa intermediara de otel poate fi inserata, n timpul ncercarilor, ntre dispozitiv si unealta suport. Aceasta piesa intermediara trebuie sa formeze o structura stabila ntre dispozitiv si unealta suport. Figura 10.1 cuprinde aceste cerinte.

Caracteristicile blocului

Blocul va fi de forma unui cub cu lungimea laturii de 0,60 m - 2 mm, ct mai regulat posibil. Acest bloc va fi facut din beton armat si vibrat corespunzator n straturi de pna la 0,20 m pentru a se evita sedimentari excesive.

Calitatea betonului

Calitatea betonului trebuie sa corespunda normei standardului SR EN 206 - 1: 2002

Blocul n forma de cub va fi armat cu ajutorul unor bare de otel cu diametrul de 8 mm fara legaturi, fiecare bara fiind independenta de celelalte; constructia unei astfel de structuri este prezentata n figura 10.2.

Unealta suport

Unealta va fi fixata n bloc si va fi alcatuita dintr-un berbec, cu un diametru nu mai mic de 178 sau nu mai mare de 220 mm, si o mandrina identica cu cea folosita n mod normal cu dispozitivul care se ncearca si se supune standardului SR ISO 1180:2003, dar suficient de lung pentru a permite efectuarea ncercarii.

Pentru integrarea celor doua componente se va efectua un tratament corespunzator. Unealta va fi fixata n bloc astfel nct baza berbecului sa fie la 0,30 m fata de partea superioara a blocului (vezi figura 10.2).

Blocul trebuie sa-si mentina calitatile mecanice n special n punctul de mbinare ntre unealta suport si beton. nainte si dupa fiecare ncercare se va verifica daca unealta fixata n blocul de beton este solidara cu acesta.

Pozitionarea cubului

Cubul se monteaza ntr-un canal cimentat, acoperit cu un gratar de protectie de cel putin 100 Kg/m2, asa cum este redat n figura 10.3, astfel nct fata superioara a gratarului sa fie la acelasi nivel cu solul. Pentru a evita orice zgomot parazit blocul va fi izolat fata de fundul si marginile gropii prin intermediul unor blocuri elastice, a caror frecventa de rupere nu va fi mai mare de jumatate din cadenta de lovire, masurata si exprimata ca batai pe secunda.

Deschizatura n gratarul de protectie prin care trece mandrina va fi ct mai mica posibil si etansata cu un material izolant fonic.

ncercare n sarcina

Dispozitivul ncercat va fi conectat la unealta suport.

ncercarea dispozitivului se va face n conditii stationare avnd aceeasi stabilitate acustica ca n regim normal de functionare.

ncercarea dispozitivului se va face la puterea maxima specificata n instructiunile furnizate beneficiarului.

Perioada de observatie:

Perioada de observatie va fi de minim 15 secunde.

 

Fig. 10.1 Schema simplificata a piesei intermediare

 

Fig. 10.2 Blocul de ncercare

 

Fig. 10.3 Dispozitivul de ncercare

Valoarea lui A trebuie sa fie astfel nct placa absorbanta sprijinita pe articulatia elastica J sa faca contact cu pamntul.

11.Malaxoare pentru beton sau mortar

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

ncercare n sarcina

Dispozitivul de amestecare(bidonul) va fi umplut la capacitatea prescrisa cu nisip, avnd granulatia de 0 pna la 3 mm si umiditatea de 4 pana la 10 %.

Dispozitivul de amestecare va functiona cel putin la turatia prescrisa.

Perioade de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

12.Vinciuri pentru constructii

Vezi Nr. 0

Centrul geometric al motorului va fi pozitionat deasupra centrului emisferei; vinciul va fi conectat dar nici o greutate nu va fi aplicata.

13.Masini pentru transportarea si aplicarea sub presiune a betonului si mortarului

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditiile de operare in timpul ncercarii:

Daca masina este echipata cu un brat, acesta este dispus vertical, iar conducta de evacuare va fi ntoarsa spre gura plniei. n alta varianta, masina va fi echipata cu o conducta orizontala, la cel putin 30 m n spate, fata de gura plniei.

ncercare n sarcina:

(i)Pentru masinile de mprastiere si transport a cimentului:

Sistemul de transport si conducta vor fi alimentate cu un agent similar cimentului, cimentul poate fi nlocuit de un amestec, de exemplu cenusa fina. Utilajul, va functiona la capacitatea maxima, iar durata unui ciclu de functionare nu va fi mai mare de 5 secunde, (daca aceasta perioada este depasita, trebuie sa se adauge apa peste ciment pentru a se atinge aceasta valoare).

(ii)Pentru masinile de mprastiere si transport a mortarului:

Sistemul de transport si conducta vor fi alimentate cu un agent similar mortarului de finisare, cimentul poate fi nlocuit cu un amestec, de exemplu de metilceluloza. Utilajul va functiona la capacitatea maxima, iar durata unui ciclu de functionare nu va fi mai mare de 5 secunde (daca aceasta perioada este depasita, trebuie sa se adauge apa peste ciment pentru a se atinge aceasta valoare).

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde.

14.Transportor cu banda

Vezi Nr. 0

Centrul geometric al motorului va fi pozitionat deasupra centrului emisferei de masurare: banda se va misca nencarcata, si paraseste semisfera, daca este necesar, n directia punctului 1.

15.Echipamente frigorifice montate pe vehicule.

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997;

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

ncercare n sarcina

Echipamentul de racire va fi instalat ntr-un spatiu de marfa real sau simulat si va fi ncercat ntr-o pozitie stationara, la care naltimea echipamentului de racire este dimensiunea cea mai importanta din cerintele instalatiei viitoare; aceasta este indicata n instructiunile furnizate cumparatorului. Sursa de putere a echipamentului de racire va functiona la o turatie ce va permite operarea la viteza maxima a compresorului si a ventilatorului, specificata n instructiuni. Daca se intentioneaza ca alimentarea echipamentului de racire sa se faca prin intermediul motorului autovehicului, motorul nu va fi folosit n timpul ncercarii, iar echipamentul de racire va fi conectat la o sursa electrica corespunzatoare. Tractoarele detasabile vor fi ndepartate n timpul ncercarii.

Echipamentele de racire instalate n unitatile frigorifice din spatiile de marfa la care se poate alege ntre mai multe surse de alimentare, vor fi ncercate separat pentru fiecare sursa. Rezultatul ncercarii trebuie cel putin sa reflecte modul de functionare care conduce la emisia de zgomot cea mai mare.

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

16.Buldozere

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997;

Suprafata de ncercare:

Standardul SR ISO 6395:2003

Suprafata de masurare/numarul de pozitii de microfoane/distanta de masurare:

Standardul SR ISO 6395:2003

Conditiile de operare in timpul ncercarii:

Montarea echipamentului

Buldozerele pe senile vor fi ncercate ntr-un loc corespunzator punctului 6.3.3 din SR ISO 6395:2003

ncercare n sarcina:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa B

Perioada sau perioadele de observare si consideratii asupra diferitelor conditii de lucru, daca exista:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa B

17.Utilaje de foraj

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997;

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

ncercare n sarcina:

Standardul SR EN 791:2003, Anexa A

Perioade de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

18.Dumpere

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de ncercare:

Standardul SR ISO 6395:2003

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei:

Standardul SR ISO 6395:2003

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

ncercare n sarcina:

Conform standardului SR ISO 6395:2003, Anexa C, cu urmatorul amendament:

C 4.3. al doilea paragraf este nlocuit cu:

Motorul functioneaza la turatia reglata la nivel maxim (relanti maxim). Maneta schimbatorului de viteza va fi la punctul mort. Se duce cuva basculantei n pozitia de basculare - golire - la 75 % din cursa efectuata de aceasta, si apoi se manevreaza pe aceeasi cursa de 3 ori. Aceasta succesiune de operatii alcatuieste un ciclu de functionare pentru functionarea hidraulica n conditii stationare.

Daca nu se foloseste motorul pentru bascularea cuvei, acesta va functiona la relanti, cu maneta de viteza n punctul mort. Masurarea se va efectua fara bascularea cupei, iar timpul de observatie va fi de 15 secunde.

Perioada (perioadele) de observatie/determinarea nivelului puterii acustice rezultate, daca se folosesc n mai multe conditii de lucru

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa C

19.Echipamente pentru ncarcarea si descarcarea silozurilor sau a cisternelor montate pe autocamioane

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

ncercare n sarcina

Echipamentul se ncercareeaza cu camionul n stationare. Motorul ce asigura deplasarea echipamentului va functiona la turatia care produce puterea maxima prevazuta n instructiunile furnizate beneficiarului.

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

20.Excavatoare, hidraulice sau cu cabluri

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997;

Suprafata de ncercare:

Standardul SR ISO 6395:2003

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei:

Standardul SR ISO 6395:2003

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

ncercare n sarcina:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa A

Perioada(perioadele) de observatie/ determinarea nivelului puterii acustice rezultate daca exista mai multe conditii de lucru:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa A

21.ncarcatoare - excavator

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de ncercare:

Standardul SR ISO 6395:2003

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei:

Standardul SR ISO 6395:2003

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

ncercare n sarcina:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa D

Perioada (perioadele) de observatie/ determinarea nivelului puterii acustice rezultate daca se folosesc mai multe conditii de lucru:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa D

22.Containere pentru sticla reciclabila

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Pentru acest cod de ncercare de zgomot, se foloseste nivelul de presiune acustica al unui eveniment-unic Lp.ls, asa cum este definit n SR EN ISO 3744:1997, punctul 3.2.2, pentru masurarea nivelului de presiune acustica la pozitiile microfoanelor.

Corectia de mediu K2A

Masurare n aer liber

K2A = 0

Masurari n incinte

Valoarea constantei K2A, determinata conform Anexei A la standardul SR EN ISO 3744:1997, va fi < 2,0 dB, caz n care nu se va tine seama de constanta K2A,

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

Masurarea zgomotului se va face n timpul unui ciclu complet, respectiv pentru cazul containerului nencarcat si pentru cazul n care n container se introduc 120 de sticle.

Caracteristicile acestor sticle sunt redate mai jos:

- capacitate: 75 cl

- greutate: 370 - 30 g.

Operatorul prinde fiecare sticla de partea superioara (gtul sticlei), avnd fundul ndreptat catre gura de ncarcare, apoi o introduce cu grija prin gura de ncarcare n directia centrului containerului, evitndu-se daca este posibil lovirea sticlelor de peretii containerului.

Se foloseste numai o singura gura de ncarcare pentru introducerea sticlelor n container, aceasta fiind cea mai apropiata de al 12-lea microfon de masurare.

Durata (duratele) de observatie/ determinarea nivelului puterii sunetului daca se foloseste mai mult de o conditie de operare

Pentru determinarea nivelului ponderat A al presiunii acustice, este preferabil, ca acesta sa fie masurat simultan cu 6 microfoane, pentru fiecare sticla aruncata n container.

Nivelul ponderat A de determinare al presiunii acustice mediu pe suprafata de masurare este calculat n conformitate cu standardul SR EN ISO 3744:1997, punctul 8.1.

Nivelul ponderat A de determinare al presiuii acustice mediu al tuturor celor 120 de sticle, calculata ca medie logaritmica a nivelului ponderat A de determinare al presiunii acustice mediu pe suprafata de masurare.

23.Gredere

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de ncercare:

Standardul SR ISO 6395:2003

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/distanta de masurat:

Standardul SR ISO 6395:2003

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

ncercare n sarcina:

conform standardului SR ISO 6395:2003, Anexa B

Perioada (perioadele) de observatie/ determinarea nivelului puterii sunetului rezultat daca exista mai multe conditii de lucru:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa B

24.Masini pentru taiat iarba/masini pentru taiat margini de peluza

Vezi Nr. 2

Masina de taiat va fi pozitionata de un dispozitiv adecvat n asa fel nct dispozitivul de taiere sa fie situat deasupra centrului emisferei. Pentru masinile de taiat iarba, centrul dispozitivului de taiere se va afla la o distanta de 50 mm deasupra solului. Pentru reglarea lamelor masinii, taisul va fi fixat ct mai aproape posibil de suprafata de ncercare.

25.Masini pentru taiat gard viu

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de ncercare:

Standardul SR ISO 11094:2003,

n caz de disputa, masurarile vor fi efectuate n aer liber, pe o suprafata artificiala (punctul 4.1.2 din SR ISO 11094:2003)

Corectia de mediu K2A

Masurare n aer liber

K2A = 0

Masurari n incinte

Valoarea constantei K2A, determinata fara a utiliza o suprafata artificiala, n conformitate cu Anexa A din standardul SR EN ISO 3744:1997 va fi < 2,0 dB, caz n care nu se va tine seama de constanta K2A.

Suprafata de masurare/numarul si pozitionarea microfoanelor/masurarea distantei:

Standardul SR ISO 11094:2003,

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

Montarea echipamentului

Masina pentru taierea gardului viu, va fi tinuta n pozitie normala, pentru a putea fi folosita sau de o persoana, sau de un dispozitiv adecvat, astfel nct dispozitivul de taiat al masinii sa fie situat deasupra centrului emisferei.

ncercare n sarcina

Foarfeca masinii de tuns va functiona la viteza nominala cu dispozitivul de taiere n functiune.

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde.

26.Vehicule pentru spalare cu nalta presiune

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

ncercare n sarcina

Spalatorul de nalta presiune va fi ncercat n pozitie fixa. Motorul si componentele auxiliare vor functiona la viteza prescrisa de producator pentru functionarea echipamentului de lucru; pompa (pompele) de nalta presiune functioneaza la puterea maxima, pentru a furniza presiunea indicata de fabricant. Prin folosirea unei duze modificate, valva de reducere a presiunii se va afla chiar n punctul de trecere a jetului. Zgomotul de curgere al duzei nu va avea influenta asupra rezultatelor masurarilor.

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 30 secunde

27.Masini cu jet de apa cu nalta presiune

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/numarul si pozitionarea microfoanelor/masurarea distantei:

Paralelipiped/ conform: Standardul SR EN ISO 3744:1997, cu latura de d = 1 m.

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

Montarea echipamentului

Masina de spalat cu jet de apa de nalta presiune va fi instalata pe un plan reflectant: masinile vor fi asezate pe un suport cu naltimea de 0,40 m, daca producatorul nu cere altfel n conditiile de instalare.

ncercare n sarcina

Masina de spalat cu jet de apa de nalta presiune va fi adusa n pozitie fixa conform cu cea prescrisa de producator. n timpul ncercarii diuza va fi cuplata la masina de spalat cu jet de apa de nalta presiune care produce cea mai mare presiune daca este folosita conform cu instructiunile producatorului.

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

28.Ciocan hidraulic

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei:

Semisfera/ 6 microfoane, conform sectiunii A, paragraf 5/ r = 10 m

Conditii de operare in timpul ncercarilor:

Montarea echipamentului

Pentru ncercare ciocanul este atasat la un suport si o structura speciala tip bloc va fi folosita.

Figura 28.1 reda caracteristicile acestei structuri, iar figura 28.2 arata pozitia suportului.

Suportul

Suportul pentru ncercarea ciocanului trebuie sa ndeplineasca cerintele specificatiilor tehnice de ncercare a ciocanului n special pentru domeniul de greutati, puterea hidraulica, presiunea n conducta de alimentare cu ulei, si n conducta de retur pentru egalizarea presiunii.

Montajul

Montajul mecanic, la fel ca si conexiunile (furtune, conducte) trebuie sa corespunda cu specificatiile existente n datele tehnice ale ciocanului. Trebuie eliminat orice zgomot semnificativ produs de conducte si diverse componente mecanice necesare pentru instalare. Toate conexiunile ntre conexiunile componentelor trebuie sa fie bine strnse.

Stabilitatea ciocanului si forta de prindere statica

Ciocanul va fi bine fixat pe suport pentru a-i conferi acestuia aceeasi stabilitate ca si pentru conditiile normale de lucru. Ciocanul trebuie sa lucreze n pozitie verticala.

Unealta

Pentru masurari va fi folosit un ciocan fara vrf. Lungimea ciocanului trebuie sa ntruneasca cerintele din Figura 28.1 (blocul de ncercare).

ncercare n sarcina

Puterea hidraulica de admisie si debitul de ulei

Conditiile de lucru ale ciocanului hidraulic pot fi ajustate corespunzator, masurate si raportate mpreuna cu valorile corespunzatoare stipulate n specificatiile tehnice. n timpul ncercarii, ciocanul poate fi folosit astfel nct sa poata fi atinsa 90 %, sau mai mult, din valoarea maxima a puterii hidraulice de admisie si a debitului de ulei al ciocanului.

Trebuie avut grija ca toate incertitudinile din lantul de masurare ale ps si Q, sunt tinute n marja 5 %. Acest lucru asigura determinarea puterii hidraulice de admisie a ciocanului cu o eroare de 10 %. Presupunnd o dependenta lineara ntre puterea hidraulica de admisie si puterea sunetului emis, rezulta o variatie mai mica de 0,4 dB n determinarea nivelului puterii sunetului.

Componente ajustabile ce influenteaza puterea ciocanului

Presetarea tuturor acumulatorilor, valvelor de presiune centrale si altor componente care pot fi reglate trebuie realizata conform valorilor din datele tehnice. Daca una din vitezele de lovire este optionala, masurarile trebuie sa se faca folosind toate setarile. Sunt prezentate valorile minime si maxime.

Marimi ce trebuie masurate:

ps - valoarea medie a presiunii hidraulice de alimentare n timpul functionarii ciocanului, inclusiv pentru cel putin 10 lovituri;

Q - valoarea medie a fluxului de intrare al uleiului spargatorului masurata simultan cu ps;

T - temperatura uleiului trebuie sa fie cuprinsa ntre +40/+60C n timpul masurarilor; temperatura dispozitivului hidraulic a spargatorului trebuie stabilizata la temperatura normala de lucru naintea nceperii masurarilor;

Pa - presiunile gazului de preumplere pentru toti cilindrii trebuie sa fie masurata n regim static (fara ca spargatorul sa functioneze), la temperatura ambianta constanta de +15/+25C.

Temperatura ambianta masurata trebuie sa fie nregistrata cu presiunea gazului de umplere a cilindrilor masurata.

Parametrii ce trebuie evaluati din parametrii de functionare masurati:

PIN - puterea hidraulica furnizata pe sectiunea de ngustare PIN = ps x Q

Masurarea presiunii hidraulice furnizate, pS

- presiunea pS trebuie sa fie masurata ct mai aproape posibil de orificiul de intrare IN-port al ciocanului;

- presiunea pS va fi masurata cu un manometru (diametru minim de 100 mm, si o clasa de precizie de 1,0 % FSO);

Debitului de ulei pe sectiunea de ngustare, Q

- Q trebuie masurat de la presiunea conductei de alimentare ct mai aproape de orificiul de intrare IN-port al ciocanului;

- Q trebuie masurat cu un debitmetru electronic (clasa de precizie 2,5 % din valoarea citita a debitului).

Punctul de masurare a temperaturii uleiului, T

- T va fi masurata n rezervorul de ulei sau n conducta hidraulica de legatura cu ciocanul Punctul de masurare va fi specificat n raport

- precizia de citire a temperaturii trebuie sa fie de 2C fata de valoarea reala ,

Perioada de observatie/ determinarea nivelului puterii sonore rezultate:

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

Masurarile vor fi repetate de 3 ori sau chiar mai mult, daca este necesar. Rezultatul final este

calculat ca medie aritmetica, a doua cele mai mari valori, care nu difera cu mai mult de 1 dB.

 

Figura 28.1

 

Figura 28.2

Definitii

d - Diametrul sculei (mm);

d1 - Diametrul nicovalei, 1200 - 100 mm;

d2 - Diametrul interior al structurii suportului nicovalei, < 1800 mm;

d3 - Diametrul platformei blocului de ncercare, < 2200 mm;

d4 - Diametrul deschiderii sculei n platforma, < 350 mm;

d5 - Diametrul dispozitivului de etansare al sculei, < 1000 mm;

h1 - Lungimea vizibila a sculei ntre partea cea mai joasa a carcasei si partea superioara a suprafetei dispozitivului de etansare al sculei, (mm), h1 = d - d/2;

h2 - Grosimea dispozitivului de etansare al sculei deasupra platformei, < 20 mm (daca dispozitivul de etansare al sculei este asezat sub platforma, grosimea ei nu este limitata; poate fi confectionat dintr-un cauciuc spongios);

h3 - Distanta ntre partea superioara a platformei si partea superioara a suprafetei nicovalei, 250 - 50 mm;

h4 - Grosimea cauciucului spongios izolant al platformei, < 30 mm;

h5 - Grosimea nicovalei, 350 - 50 mm;

h6 - Penetratia sculei, < 50 mm.

Daca se foloseste o structura bloc de forma patrata, lungimea maxima a ei este de 0,89 x diametrul corespunzator

Spatiul gol dintre platforma si nicovala poate fi umplut cu cauciuc spongios sau alt material absorbant, cu densitatea < 220 Kg/ m3,

29.Grupuri de actionare hidraulica

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditii de operare n timpul ncercareelor:

Montarea echipamentului

Compactor actionat hidraulic va fi instalat pe un plan reflectant; compactorul actionat hidraulic skid-mounted va fi asezat pe un suport cu naltimea de 0,40 m, daca producatorul nu stabileste altfel n conditiile de instalare.

ncercare n sarcina

n timpul ncercarii, nici o alta scula nu va fi cuplata la compactorul actionat hidraulic.

Compactorul actionat hidraulic va fi adus n pozitie fixa conform cu cea prescrisa de producator.

El va functiona la viteza nominala si presiune nominala. Viteza si presiunea nominala sunt cele din instructiunile furnizate cumparatorului.

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

30.Masini de taiat rosturi

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditiile de operare in timpul ncercarii:

ncercare n sarcina

Freza va fi echipata cu lama cea mai mare prevazuta de producator n instructiunile furnizate cumparatorului. Motorul va functiona la turatie maxima, cu freza n pozitie stationara.

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

31.Compactor pentru gropi de gunoi, tip ncarcator cu cupa

Vezi nr. 37

32.Cositoare de gazon

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997;

Suprafata de ncercare:

Standardul SR ISO 11094:2003,

n caz de neconcordanta, masurarile vor fi efectuate n aer liber pe o suprafata artificiala (punctul 4.1.2 din standardul SR ISO 11094:2003,)

Corectia de mediu K2A

Masurare n aer liber:

K2A = 0

Masurari n incinte:

Valoarea constantei K2A, determinata fara a utiliza o suprafata artificiala si n conformitate cu Anexa A la standardul SR EN ISO 3744:1997, va fi < 2,0 dB, caz n care K 2A nu va fi luata n considerare.

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/ masurarea distantei:

Standardul SR ISO 11094:2003,

Conditii de lucru n timpul ncercarii

Montarea echipamentului

Daca rotile masinii de tuns gazonul pot cauza o tasare a suprafetei artificiale de mai mult de 1 cm, rotile vor fi plasate pe suporti pentru a fi la nivel cu suprafata artificiala nainte de tasare. Daca dispozitivul de taiere nu poate fi separat de rotile actionate ale masinii de tuns, utilajul va fi ncercat pe suporti cu dispozitivul de taiere functionnd la turatia maxima indicata de fabricant. Suportii vor fi confectionati astfel nct ei sa nu influenteze rezultatele masurarii.

ncercare n gol:

Standardul SR ISO 11094:2003,

Perioada de observatie

Standardul SR ISO 11094:2003,

33.Masini de taiat gazon/masini de taiat margini de gazon

Vezi poz. 32.

Utilajul va fi pozitionat de un dispozitiv adecvat ntr-un mod nct dispozitivul de taiat sa fie situat deasupra centrului emisferei. Pentru masinile de taiat gazonul, centrul dispozitivului de taiere va fi mentinut la o distanta de aproximativ 50 mm deasupra solului. Pentru ajustarea cutitelor masinii, masina de ajustat gazon va fi fixata ct mai aproape posibil de suprafata de ncercare.

34.Masini pentru ndepartat frunze prin suflare

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997;

Suprafata de ncercare:

Standardul SR ISO 11094:2003,

n caz de neconcordanta, masurarile vor fi efectuate n aer liber pe o suprafata artificiala, (punctul 4.1.2 din standardul SR ISO 11094:2003,).

Corectia de mediu K2A:

Masurare n atmosfera:

K2A = 0

Masurare n incinta:

Valoarea constantei K2A, determinata fara a utiliza o suprafata artificiala si n conformitate cu Anexa A la standardul SR EN ISO 3744:1997, va fi < 2,0 dB, caz n care K 2A nu va fi luata n considerare.

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei:

Standardul SR ISO 11094:2003,

Conditii de lucru n timpul ncercarii

Montarea echipamentului

Ventilatorul de frunze va fi montat n pozitie normala de functionare, astfel nct suflanta sa fie situata la o naltime de (50 - 25 mm), deasupra centrului semisferei; daca ventilatorul de frunze este portabil, va fi sustinut att de o persoana cat si de un dispozitiv corespunzator.

ncercare n sarcina

Ventilatorul va functiona la turatie nominala, si la debitul nominal de aer prescris de producator.

Perioada de observatie:

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

Nota: Daca ventilatorul de frunze poate fi folosit si ca dispozitiv colector de frunze, el va fi ncercat n ambele configuratii; n acest caz va fi folosita cea mai mare valoare

35.Masini pentru colectat frunze

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997;

Suprafata de ncercare:

Standardul SR ISO 11094:2003,

n caz de neconcordanta masurarile vor fi efectuate n aer liber pe o suprafata artificiala (punctul 4.1.2 din standardul SR ISO 11094:2003,)

Corectia de mediu K2A

Masurare n aer liber:

K2A = 0

Masurari n incinte:

Valoarea constantei K2A, determinata fara a utiliza o suprafata artificiala si n conformitate cu Anexa A la standardul SR EN ISO 3744:1997, va fi < 2,0 dB, caz n care K 2A nu va fi luata n considerare.

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei:

Standardul SR ISO 11094:2003,

Conditii de ncercare:

Montarea echipamentului

Colectorul de frunze va fi montat n pozitie normala de functionare, astfel nct dispozitivul de colectare sa fie situat la 50 - 25 mm deasupra centrului semisferei; daca colectorul de frunze este tinut manual, va fi sustinut att de o persoana cat si de un dispozitiv corespunzator

ncercare n sarcina

Colectorul va functiona la turatie nominala, si la debitul nominal de aer prescris de fabricant

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

Nota: Daca colectorul de frunze mai poate fi folosit si ca dispozitiv exhaustor de frunze, el va fi ncercat n ambele configuratii; n acest caz va fi folosita valoarea cea mai ridicata

36.Automacarale, actionate de motor cu combustie interna, cu contragreutate

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

Vor fi respectate cerintele de securitate si informatiile producatorului

Regimul de ridicare

Cu motostivuitorul n pozitie stationara si avnd ncarcatura, (un material ne-izolant fonic, exemplu: otel sau beton; cel putin 70% din capacitatea actualamentionata n instructiunile producatorului), ridicata, de la cea mai joasa pozitie, cu viteza maxima, la naltimea de ridicare aplicabila acestui tip de motostivuitor industrial n conformitate cu standardele europene relevante din seria "securitatea moto-stivuitoarelor industriale". Daca naltimea maxima de ridicare n acest caz este mica, ea poate fi utilizata n masurarile individuale. naltimea de ridicare va fi nscrisa n raportul de ncercare.

Regimul de deplasare

Se deplaseaza utilajul, nencarcat, la viteza maxima de la o pozitie initiala, pna la o distanta egala cu de trei ori lungimea sa, marcata A-A, (linia care uneste microfoanele din pozitiile 4 si 6); se va continua deplasarea masinii cu acceleratia sa maxima pna la linia B-B (linia care uneste microfoanele din pozitiile 2 si 8). Cnd spatele masinii a trecut linia B-B, pedala de acceleratie poate fi eliberata.

Daca masina are o transmisie cu mai multe trepte, se va selecta viteza care asigura cea mai mare viteza posibila peste distanta masurata

Perioada (perioadele) de observatie/ determinare a nivelului intensitatii acustice daca se utilizeaza mai mult dect o conditie de functionare:

Perioada de observatie este:

- pentru regimul de ridicare: pe parcursul ntregului ciclul de ridicare;

- pentru regimul de deplasare: perioada de timp ncepe cnd centrul masinii trece linia A-A si se termina cnd centrul masinii atinge linia B-B.

Nivelul de putere acustica rezultat pentru toate tipurile de motostivuitoare se poate calcula cu formula:

 

Unde indicele "a" indica "regimul de ridicare" si indicele "c" indica regimul de deplasare.

37.ncarcatoare

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997;

Suprafata de ncercare:

Standardul SR ISO 6395:2003

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei:

Standardul SR ISO 6395:2003

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

Montarea echipamentului

ncarcatoare cu senile vor fi ncercate pe o locatie corespunzatoare cu punctul 6.3.3 din Standardul SR ISO 6395:2003

ncercare n sarcina

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa C

Perioada(perioadele) de observatie/ determinarea nivelului intensitatii sunetului rezultat daca se folosesc mai multe conditii de lucru:

Standardul SR ISO 6395:2003, Anexa C

38.Macarale mobile

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

Montarea echipamentului

Daca macaraua este echipata cu picioare, acestea vor fi extinse la maxim si macaraua va fi naltata pe postamentul ei n pozitia de mijloc a posibilei naltimii a suportului.

ncercare n sarcina

Macaraua mobila, care urmeaza a fi ncercata, va fi prezentata n versiunea standard conform descrierii producatorului. Puterea motorului, luata n considerare pentru determinarea limitei zgomotului este cea nominala a motorului folosit pentru miscarea macaralei. Macaraua va fi echipata cu contragreutatea maxim admisa montata pe structura rotitoare.

nainte de efectuarea oricaror masurari, motorul si sistemul hidraulic al macaralei mobile vor fi aduse la temperatura normala de lucru, urmnd instructiunile producatorului si toate procedurile relevante legate de securitate, precizate n manualul de instructiuni.

Daca macaraua mobila este echipata cu mai multe motoare, prioritar va functiona motorul ce asigura actionarea macaralei. Motorul pentru deplasarea macaralei va fi oprit.

Daca motorul macaralei este echipat cu un ventilator, acesta trebuie sa functioneze n timpul ncercarii. Daca ventilatorul poate functiona cu mai multe turatii, ncercareul va fi efectuat cu ventilatorul functionnd la turatii cea mai mare.

Masurarile pentru macaraua mobila se vor face n urmatoarele trei (de la (a) la (c)) sau patru (de la (a) la (d)) conditii:

Pentru toate conditiile de lucru se vor aplica urmatoarele:

- turatia motorului la 3/4 din turatia maxima specificata pentru functionarea macaralei, cu o toleranta de 2%.

- acceleratia si deceleratia la valoarea maxima fara miscari periculoase ale ncarcaturii sau ale blocului suspendat;

- miscari la viteza maxima posibila stipulate n manualul de instructiuni pentru conditiile date;

(a)Ridicarea

Macaraua mobila trebuie ncarcata cu o greutate care sa creeze 50% din forta maxima a cablului. ncercareul consta n ridicarea unei greutati si coborrea imediata la pozitia de start. Lungimea bratului macaralei va fi aleasa astfel nct perioada de desfasurare a ncercareelor complete sa fie cuprinsa ntre 15 si 20 secunde.

(b)Rotirea

Cu bratul macaralei fixat la un unghi de 40 pana la 50 fata de orizontala si fara sarcina, partea superioara a caruciorului macaralei va fi rotita cu 90 spre stnga, urmata imediat de rotirea napoi la pozitia de start. Bratul macaralei va fi fixat la lungimea lui minima. Perioada de observatie va fi: timpul necesar pentru parcurgerea ciclului de functionare.

(c)Bascularea

ncercarea ncepe cu ridicarea bratului scurt al macaralei de la pozitia de lucru cea mai joasa, urmata imediat de coborrea bratului macaralei n pozitia initiala. Miscarea se va efectua fara sarcina. Durata ncercarii va fi de cel putin 20 de secunde.

(d)Telescoparea (daca este cazul)

Cu bratul macaralei pozitionat la 40 pana la 50 fata de orizontala si fara sarcina, cu bratul macaralei complet retras, cilindrul telescopic numai pentru prima sectiune va fi extins mpreuna cu prima sectiune pna la ntreaga lungime si apoi retras imediat mpreuna cu prima sectiune.

Perioada(perioadele) de observatie/ determinarea nivelului presiunii acustice rezultate, daca se folosesc mai multe conditii de lucru

Nivelului presiunii acustice rezultate este calculat functie de:

i)daca se foloseste telescoparea

 

ii)daca nu se foloseste telescoparea

 

unde

LWAa - este nivelul de putere acustica pentru ciclul de ridicare

LWAb - este nivelul de putere acustica pentru ciclul de rotire

LWAc - este nivelul de putere acustica pentru ciclul de basculare

LWAd " este nivelul de putere acustica pentru ciclul de telescopare (daca este cazul)

39.Containere mobile pentru deseuri

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de ncercare:

- Suprafata reflectanta: beton sau asfalt neporos;

- Sala de laborator care are un spatiu liber pe suprafata reflectanta.

Corectia de mediu K2A

Masurare n aer liber:

K2A = 0

Masurari n incinte:

Valoarea constantei K2A, determinata n conformitate cu Anexa A din Standardul SR EN ISO 3744:1997, va fi < 2,0 dB; n acest caz, K 2A nu va mai fi luata n considerare.

Suprafata de masurare/numarul de pozitii al microfoanelor/masurarea distantei:

Semisfera/ sase pozitii ale microfoanelor, conform cu Partea A punctul 5/ r = 3 m

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

Toate masurarile vor fi efectuate cu un container gol.

ncercarea nr. 1: trntirea libera a capacului pe corpul containerului

Pentru a reduce influenta lui asupra masurarilor, operatorul va sta n partea din spate a containerului (partea cu balamalele). Pentru a evita deformarea n timpul caderii, capacul va fi lasat sa cada, fiind eliberat din zona sa de mijloc.

Masurarea este efectuata n timpul urmatorului ciclu, repetat de 20 de ori:

- initial, capacul se ridica vertical;

- capacul este eliberat n fata, daca este posibil fara a fi mpins, operatorul fiind asezat n spatele containerului, fara a se misca pna cnd capacul se nchide;

- dupa nchiderea completa, capacul este ridicat n pozitia initiala.

Nota: Daca este necesar operatorul se poate deplasa temporar pentru a ridica capacul

ncercarea Nr. 2. Deschiderea completa a capacului

Pentru a reduce influenta sa asupra ncercarii, operatorul trebuie sa stea n spatele containerului (pe partea balamalei) pentru containerele cu patru roti, sau pe partea dreapta a containerului (ntre pozitia 10 si 12 a microfonului) pentru containerele cu doua roti. Capacul trebuie sa fie lasat sa cada de la mijloc sau cat mai aproape de mijlocul sau.

Pentru a prentmpina orice miscare a containerului, rotile trebuie sa fie blocate pe timpul ncercarii. Pentru containerele cu doua roti, pentru a prentmpina orice salt al containerului operatorul l poate fixa prin asezarea minii sale pe rama superioara.

Masurarile se efectueaza n conformitate cu urmatorul ciclu:

- initial, capacul este deschis orizontal;

- capacul este lasat sa cada fara a fi mpins;

- dupa deschiderea completa, si nainte de o posibila miscare brusca, capacul este ridicat n pozitia sa initiala.

ncercarea nr. 3. Rostogolirea containerului pe un traseu artificial neregulat.

Pentru acest ncercare se foloseste o pista artificiala care simuleaza un teren accidentat. Aceasta pista de ncercare consta din doua benzi paralele de plasa de otel (lunga de 6 m si lata de 400 mm) fixate n plan reflectant aproximativ la fiecare 20 cm. Distanta dintre cele doua benzi este adaptata n conformitate cu tipul containerului pentru a permite rotilor sa ruleze pe toata lungimea pistei. Conditiile de montaj trebuie sa asigure o suprafata plana. Daca este necesar, pista este fixata de sol cu un material elastic pentru a se evita emiterea de zgomote parazite.

Note: Fiecare banda poate fi formata din mai multe elemente cu latimea de 400 mm montate mpreuna.

Un exemplu de pista adecvata este dat n Figurile 39.1 si 39.2.

Operatorul este situat n partea dinspre balama a capacului.

Masurarea este efectuata n timpul n care operatorul trage containerul de-a lungul pistei artificiale, cu o viteza constanta de aproximativ 1 m/s, ntre punctele A si B (distanta de 4,24 m - vezi Figura 39.3) cnd axa rotii, pentru containerul cu doua roti sau prima axa a rotilor pentru containerul cu 4 roti, atinge punctul A sau punctul B. Aceasta procedura se repeta de trei ori pe fiecare directie.

n timpul ncercarii, pentru containerul cu 2 roti, unghiul dintre container si pista trebuie sa fie de 45 Pentru containerul cu 4 roti, operatorul trebuie sa asigure un contact corespunzator al tuturor rotilor cu pista.

Perioada(perioadele) de observare/ determinare a nivelului puterii sonore rezultat daca se folosesc mai multe conditii de operare.

ncercareele Nr. 1 si 2. Caderea libera a capacului n directia corpului containerului si deschiderea completa a capacului.

Daca este posibil, masurarile se fac simultan la sase pozitii ale microfonului. Daca acest lucru nu este posibil nivelele acustice masurate la fiecare pozitie a microfoanelor vor fi ordonate n ordine crescatoare, iar nivelele puterii acustice vor fi calculate prin asocierea valorilor pentru fiecare pozitie a microfonului n conformitatea cu sirul lor.

Nivelul puterii acustice la un singur eveniment A-ponderat, este masurat pentru fiecare din cele 20 de nchideri si 20 deschideri ale capacului la fiecare punct de masurare.

Nivelele puterii acustice, LWA nchidere si LWA deschidere, sunt calculate din media patratica ale celor mai mari cinci valori dintre cele obtinute.

ncercarea Nr. 3 Rostogolirea containerului peste o pista artificiala neregulata.

Perioada de observare T trebuie sa fie egala cu durata necesara acoperirii distantei ntre punctul A si punctul B de pe pista.

Nivelul puterii acustice LWA rostogolire este egal cu media a sase valori care difera prin cel putin 2 dB. Daca acest criteriu nu este ndeplinit prin de sase masurari, atunci ciclul se repeta att ct este necesar.

Nivelul rezultat al puterii sunetului se calculeaza cu:

 

 

Unde:

1.Calea de rulare

2.Piese de rostogolire

3.Eventualele adaptari

Figura 39.1

 

Detaliu de constructie si montajul caii de rostogolire.

1.Banda rigida de otel (4 mm)

2.Plasa de srma (50 mm x 50 mm)

3.Plan reflectorizant

Figura 39.2

 

Figura 39.3 Distanta de masurare

40.Moto-sape (sapa cu motor)

Vezi Nr. 32:

Scula trebuie deconectata n timpul masurarilor

41.Finisoare de pavaj

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

ncercarea sub sarcina

Motorul masinii trebuie sa functioneze la turatia nominala indicata de fabricant. Toate subansamblele vor fi activate si vor functiona la urmatoarele turatii:

- sistemul de transport:

 cel putin 10% din valoarea maxima

 

- sistemul de mprastiere:

 cel putin 40% din valoarea maxima

 

- tasarea(viteza, lovirea):

 cel putin 50% din valoarea maxima;

 

- vibratoarele (viteza, momentul de dezechilibrare)

 cel putin 50% din valoarea maxima;

 

- bare de presiune (frecventa, presiune):

 cel putin 50% din valoarea maxima.

 

 

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de cel putin 15 secunde

42.Echipamente pentru piloti de fundatii

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de ncercare:

Standardul SR ISO 6395:2003

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

ncercare n sarcina

Echipamentul pentru piloti de fundatie se instaleaza deasupra unui pilot care este destul de bine ncastrat n sol astfel nct echipamentul sa lucreze la o viteza constanta. n cazul ciocanelor de batere, capul trebuie prevazut cu un cap de lemn nou. Capul pilotului trebuie sa fie la o naltime de 0,50 m deasupra ariei de ncercare.

Perioada de observatie

Perioada de observatie va fi de minimum 15 secunde.

43.Lansatoare de conducte

Vezi Nr. 0

44.Masini pe senile pentru piste

Vezi Nr. 0

45.Grupuri electrogene

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997;

Corectia de mediu K2A

Masurare n aer liber:

K2A = 0

Masurare n interior:

Valoarea constantei K2A determinata fara suprafata artificiala si cu respectarea anexei A la Standardul SR EN ISO 3744:1995, va fi < 2 dB, caz n care K2A trebuie ignorat.

Masurarea suprafetei/numarului a distantei de pozitionare/distanta de masurare:

Semisfera/ 6 pozitii ale microfoanelor conform cu partea A pct. 5/ cu partea A pct. 5. Daca l > 2 m: un paralelipiped conform cu Standardul SR EN ISO 3744:1995 pot fi folosite cu o distanta de masurare de d = 1 m.

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

Montarea aparaturii

Generatorii de putere trebuie instalati pe planul de reflectie; generatorii de putere montati pe platforme mobile trebuie asezati pe un suport de 0,40 m naltime daca nu este indicat altfel de conditiile de instalare ale fabricantului.

ncercareul sub sarcina:

Standardul SR ISO 8528-10:2003, pct. 9

Perioada de observare:

Perioada de observare trebuie sa fie de cel putin 15 sec.

46.Masini de maturat

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1995

Conditii de operare n timpul ncercarii

ncercareul sub sarcina

Masina de maturat trebuie ncercata n pozitie stationara. Motorul si unitatile anexe functioneaza la viteza prescrisa de producator pentru functionarea echipamentului de lucru; matura lucreaza la viteza ei maxima, si nu este n contact cu solul; sistemul de aspirare trebuie sa lucreze la puterea sa maxima de absorbtie, cu o distanta ntre sol si gura de absorbtie a sistemului de absorbtie nu mai mare de 25 mm.

Perioada de observare:

Perioada de observare trebuie sa fie de cel putin 15 sec.

47.Autogunoiere

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditii de lucru n timpul ncercarii:

ncercarea sub sarcina

Vehiculul de colectare a gunoiului trebuie sa fie ncercat n pozitie stationara n urmatoarele conditii de lucru.

1.Motorul trebuie sa mearga la turatia maxima prevazuta de fabricant. Echipamentul de colectare nu trebuie sa functioneze. ncercareul nu se va face pentru vehiculele care au numai alimentare electrica.

2.Sistemul de compactare functioneaza

Vehiculul de colectare a gunoiului si buncarul receptor al deseurilor sunt goale.

Daca turatia motorului este accelerata automat cnd functioneaza sistemul de compactare, aceasta valoare se va masura. Daca valoarea masurata este mai mica dect turatia prevazuta de fabricant cu mai mult de 5%, atunci ncercareul se va efectua cu motorul accelerat din cabina, pentru a se asigura turatia prevazuta de fabricant.

Daca turatia motorului pentru sistemul de compactare nu este indicata de fabricant sau daca vehiculul nu este prevazut cu un accelerator automat, atunci turatia motorului asigurata din cabina trebuie sa fie de 1200 rotatii pe minut.

3.Dispozitivul de ridicare se misca n sus si n jos fara sarcina si fara container. Turatia motorului este obtinuta si controlata ca n cazul functionarii sistemul de compactare (pct. 2).

4.Materialul cade n vehiculul de colectare a gunoiului.

Materialele sunt descarcate n vrac cu sistemul de ridicare n buncar (initial gol). Un container cu 2 roti cu o capacitate de 240 litri care respecta standardul SR EN 840 - 1:2002, trebuie folosit pentru aceasta operatie. Daca dispozitivul de ridicare nu este capabil sa ridice un astfel de container, va fi folosit un container cu o capacitate apropiata de 240 litri. Materialul trebuie sa fie alcatuit din 30 de tuburi de PVC, fiecare avnd o masa aproximativa de 0,4 kg fiecare, si urmatoarele dimensiuni:

- lungime: 150 mm 0,5 mm

- diametrul exterior nominal: 90 mm +0,3/ -0 mm

- adncimea nominala: 6,7 mm + 0,9/-0 mm

Perioada(perioadele) de observare/ determinarea nivelului puterii sunetului rezultat daca sunt folosite mai multe conditii de operare:

Perioada de observare trebuie sa fie:

1.Cel putin 15 secunde. Nivelul puterii acustice rezultat trebuie sa fie LWA1

2.Cel putin trei cicluri complete, daca sistemul de compactare lucreaza automat. Daca sistemul de compactare nu lucreaza automat, ci ciclu cu ciclu, masurarile se vor efectua cel putin pe durata a trei cicluri. Nivelul puterii acustice rezultat (LWA2) trebuie sa aibe valoarea mediei radacinii patrate a trei (sau mai multor) masurari.

3.Cel putin trei cicluri complete de lucru n mod continuu, inclusiv integralitatea ridicarii dispozitivului de ridicare si coborrii dispozitivului de ridicare. Nivelul puterii acustice rezultat (LWA3) trebuie sa aibe valoarea mediei radacinii patrate a trei (sau mai multor) masurari.

4.Cel putin trei cicluri de lucru complete, fiecare incluznd caderea a 30 de tuburi n buncar. Fiecare ciclu nu trebuie sa depaseasca 5 sec. Pentru aceste masurari LpAeq.,T este nlocuit cu LpA.,1s Nivelul puterii acustice rezultat (LWA4) trebuie sa aibe valoarea mediei radacinii patrate a trei (sau mai multor) masurari.

Nivelul puterii acustice rezultat este calculat de:

 

Nota: n cazul vehiculului de colectat gunoi alimentat numai electric, coeficientul asociat lui LWA1 este considerat a fi egal cu 0.

48.Freze rutiere

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditii de lucru n timpul ncercarii:

Montarea echipamentului

Axa longitudinala a masinii de maruntit carosabilul trebuie sa fie paralela cu axa y.

ncercareul sub sarcina

Masina de maruntit carosabilul trebuie adusa n starea stationara n intervalul specificat n instructiunile furnizate cumparatorului. Motorul si toate anexele trebuie sa functioneze la vitezele lor specifice mersului n gol.

Perioada de observare

Perioada de observare va fi de cel putin 15 secunde

49.Scarificatoare

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de ncercare:

Standardul SR ISO 11094:2003,

n caz de litigiu masurarile trebuie sa fie efectuate n aer liber pe o suprafata artificiala (pct. 4.1.2 din Standardul SR ISO 11094:2003,)

Corectia de mediu K2A

Masurari n aer liber:

K2A = 0

Masurari n interior:

Valoarea constantei K2A determinata fara o suprafata artificiala si cu respectarea anexei A din Standardul SR EN 3744:1997 trebuie sa fie < 2dB n care caz K2A trebuie ignorat.

Suprafata de masurare/numarului pozitiilor microfonului/distanta de masurare

Standardul SR ISO 11094:2003,

Conditii de lucru n timpul ncercarii

ncercareul sub sarcina

Scarificatorul trebuie sa functioneze cu motorul mergnd la turatia nominala si cu dispozitivele sale de lucru mergnd n gol.(functionnd, dar fara a actiona)

Perioada de observare

Perioada de observare va fi de cel putin 15 secunde

50.Masini pentru tocat/maruntit resturi vegetale

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de ncercare:

Standardul SR ISO 11094:2003,

Corectia de mediu K2A

Masurare n aer liber:

K2A = 0

Masurare n interior:

Valoarea constantei K2A determinata fara o suprafata artificiala si cu respectarea anexei A din Standardul SR EN 3744:1997 trebuie sa fie < 2 dB n care caz K2A trebuie ignorat.

Suprafata de masurare/numarului pozitiilor microfonului/distanta de masurare

Standardul SR ISO 11094:2003,

Conditii de lucru n timpul ncercarii

ncercareul sub sarcina

Tocatorul/ maruntitorul trebuie ncercat tocnd una sau mai multe bucati de lemn.

Ciclul de lucru consta din tocarea unei bucati rotunde de lemn (brad uscat sau placaj), de cel putin 1,5 m lungime, care este ascutit la un capat si are un diametru aproximativ egal cu maximum prevazut din proiectare de a fi acceptat de tocator n conformitate cu instructiunile producatorului. Perioada de observare/ determinare a nivelului de acustic rezultat:

Perioada de observare trebuie ncheiata atunci cnd nu mai este deloc material n zona de tocare, dar nu trebuie sa depaseasca 20 sec. Daca ambele conditii de functionare sunt posibile atunci se nregistreaza nivelul de puterea acustica maxim.

51.Masini de dezapezit, cu organe rotative

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditii de lucru n timpul ncercarii

ncercareul sub sarcina

Aruncatorul de zapada trebuie ncercat n pozitie stationara. Aruncatorul de zapada, n conformitate cu recomandarile producatorului, trebuie sa lucreze cu echipamentul sau de lucru la viteza maxima si cu motorul la viteza corespunzatoare.

Perioada de observare

Perioada de observare trebuie sa fie de cel putin 15 sec.

52.Vehicule pentru vidanjare

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditii de lucru n timpul ncercarii

ncercareul sub sarcina

Vehiculul aspirator trebuie ncercat n pozitie stationara. Motorul si unitatile auxiliare lucreaza la viteza indicata de producator pentru functionarea echipamentului de lucru; pompa (pompele) de vacuum lucreaza la viteza ei(lor) maxima indicata de producator. Echipamentul de aspirare este folosit n asa fel nct presiunea interna sa fie egala cu presiunea externa (0% vacuum). Zgomotul de scurgere a duzei de aspirare nu trebuie sa aiba nici o influenta asupra rezultatelor masurarii.

Perioada de observare

Perioada de observare va fi de cel putin 15 secunde

53.Macarale turn

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/numarului pozitiilor microfonului/distanta de masurare

Masurari la nivelul solului

semisfera/ 6 microfoane pozitionate conform Partii A paragraf 5/conform Partii A paragraf 5.

Masurari facute la naltimea bratului macaralei

Atunci cnd mecanismul de ridicare este pozitionat la naltimea bratului macaralei, suprafata de masurare trebuie sa fie o sfera cu raza de 4 m, centrul acesteia trebuie sa coincida cu centrul geometric al vinciului.

Atunci cnd masurarile se efectueaza cu mecanismul de ridicare la nivelul stationar al macaralei, suprafata de masurare este o sfera; Suprafata(S) este egala cu 200 m2.

Pozitiile microfonului vor fi dupa cum urmeaza (vezi figura 53.1):

Patru pozitii ale microfonului pe un plan orizontal trecnd prin centrul geometric al mecanismului

(H = h/2)

cu L = 2,80 m

si d = 2,80 -1/2

L = jumatatea distantei dintre doua pozitii consecutive ale microfonului;

l = lungimea mecanismului (de a lungul axei bratului);

b = latimea mecanismului;

h = naltimea mecanismului;

d = distanta ntre suportul microfonului si mecanism pe directia bratului.

Celelalte doua pozitii ale microfonului trebuie sa se gaseasca n punctele de intersectie ale sferei si linia verticala ce trece prin centrul geometric al mecanismului

Conditii de lucru n timpul ncercarii

Montarea echipamentului

Masurarea echipamentului de ridicare

Mecanismul de ridicare n timpul ncercarii trebuie montat ntr-unui din urmatoarele moduri.

Pozitia trebuie descrisa n raportul de ncercare.

(a)Mecanismul de ridicare la nivelul solului

Macaraua montata trebuie plasata pe o suprafata dreapta reflectanta de ciment sau asfalt neporos.

(b)Mecanismul de ridicare stationat pe brat

Mecanismul de ridicare trebuie sa fie la minimum 12 m de sol

(c)Mecanismul de ridicare fixat la sol

Mecanismul de ridicare trebuie fixat pe o suprafata dreapta reflectanta de ciment sau asfalt neporos.

Masurarea generatorului de energie

Cnd generatorul de energie este atasat la macara, fie ca este sau nu legat de mecanismul de ridicare, macaraua trebuie montata pe o suprafata dreapta reflectanta de ciment sau asfalt neporos.

Atunci cnd mecanismul de ridicare este situat pe brat, masurarile de zgomot pot fi efectuate cu mecanismul montat pe brat sau fixat pe sol.

Atunci cnd sursa de energie care alimenteaza macaraua este independenta de aceasta (provine de la retea sau de la generator electric sau de la o sursa de energie hidraulica ori pneumatica) se masoara numai zgomotul vinciului.

Atunci cnd generatorul de energie este atasat de macara, generatorul de energie si mecanismul de ridicare trebuie masurate separat daca ele nu sunt combinate. Cnd cele doua dispozitive sunt combinate masurarile se vor referi la tot ansamblul.

Pe durata ncercarii mecanismul de ridicare si generatorul de energie trebuie instalate si folosite n conformitate cu instructiunile fabricantului

ncercareul fara sarcina

Generatorul de energie ncorporat n macara trebuie sa functioneze la puterea maxima prevazuta de fabricant.

Mecanismul de ridicare trebuie sa functioneze fara ncarcare, cu tamburul rotindu-se cu o viteza corespunzatoare vitezei maxime de deplasare a crligului att la coborre cat si la ridicare. Aceasta viteza trebuie specificata de fabricant. Se va utiliza pentru rezultatele ncercarii cel mai mare din doua nivele ale puterii acustice (de la coborre sau de la urcare).

ncercareul sub sarcina

Generatorul de energie ncorporat n macara va lucra la puterea maxima prevazuta de fabricant. Mecanismul de ridicare va lucra cu o tensiune pe cablu la tambur corespunzatoare cu sarcina maxima (la raza minima) cu crligul miscndu-se la viteza maxima. Valorile sarcinii si vitezei trebuie specificate de fabricant. Viteza trebuie verificata n timpul ncercarii.

Perioada(perioadele) de observare/ determinare a nivelului acustic rezultat n cazul n care se folosesc mai multe conditii de operare.

Pentru masurarile nivelului presiunii acustice a mecanismului de ridicare, perioada de masurare trebuie sa fie (tr + tf) secunde:

tr - fiind perioada, n secunde, nainte de activarea frnei, cu mecanismul de ridicare lucrnd n modul aratat mai nainte Pentru scopul ncercarii tr = 3 secunde

tf - fiind perioada n secunde ntre momentul n care frna este activata si cel n care crligul

ajunge n pozitie completa de repaus.

Daca este folosit un integrator perioada de integrare trebuie sa fie egala cu (tr + tf) secunde.

Valoarea mediei radacinii patrate a pozitiei microfonului va fi data de:

 

Lri fiind nivelul presiunii sunetului la pozitia microfonului i pe perioada t, ..

Lfi fiind nivelul presiunii sunetului la pozitia microfonului i pe perioada de frnare;

 

Figura 53.1 Pozitionarea microfonului atunci cnd mecanismul de ridicare se afla pe brat

54.Sapatoare de santuri

Vezi Nr. 0

55.Autobetoniere

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Conditiile de operare in timpul ncercarii

ncercareul sub sarcina

Betoniera trebuie ncercata n pozitie stationara. Toba este umpluta cu ciment de consistenta medie (masura de propagare ntre 42 si 47 cm) n conformitate cu capacitatea specificata. Motorul de antrenare a tobei trebuie sa lucreze la turatia care produce viteza maxima de rotire a tobei indicata n instructiunile furnizate de vnzator.

Perioada de observare:

Perioada de observare va fi de cel putin 15 sec.

56.Grupuri de pompare a apei

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Suprafata de masurare/numarului pozitiilor microfonului/distanta de masurare

Paralelipiped/ n conformitate cu Standardul SR EN ISO 3744:1997 cu distanta de masurare d = 1 m

Conditii de operare n timpul ncercarearii

Montarea echipamentului

Unitatea de pompare a apei trebuie instalata pe un plan reflectant: unitatile de pompare apa montate pe un cadru trebuie plasate pe un suport avnd naltimea de 0,40 m, daca nu sunt alte cerinte n instructiunile de instalare ale producatorului.

ncercareul sub sarcina

Motorul trebuie sa functioneze la punctul de maxima eficienta indicat n instructiunile furnizate de fabricant.

Perioada de observare:

Perioada de observare va fi de cel putin 15 sec.

57.Generatoare de sudura

Standard de baza privind emisiile de zgomot:

Standardul SR EN ISO 3744:1997

Corectia de mediu K 2A

Masurare n aer liber:

K2A = 0

Masurare n interior:

Valoarea constantei K2A determinata n conformitate cu anexa A a Standardului SR EN ISO 3744:1997 trebuie sa fie < 2,0 dB n care caz K2A va fi ignorat.

Suprafata de masurare/numarului pozitiilor microfonului/ distanta de masurare

Semisfera/ 6 pozitii ale microfonului n conformitate cu Partea A pct. 5/ n conformitate cu Partea A pct. 5;

Daca l > 2 m: un paralelipiped n conformitate cu Standardul SR EN ISO 3744:1997 poate fi folosit cu distanta de masurare d = 1 m

Conditiile de operare n timpul ncercarii:

Montarea echipamentului

Generatoarele de sudura vor fi instalate pe un plan reflectant. Generatoarele montate pe un cadru vor fi asezate pe un suport avnd o naltime de 0,40 m daca nu sunt alte cerinte n instructiunile de instalare ale producatorului.

ncercareul sub sarcina:

Standardul SR ISO 8528-10:2003 pct. 9

Perioada de observare:

Perioada de observare va fi de cel putin 15 secunde.

_____

*) Puterea utila este puterea exprimata n "kW EC" obtinuta pe bancul de ncercari la capatul arborelui cotit, sau a unui organ echivalent, masurata n conformitate cu metoda EC de masurare a puterii motoarelor cu combustie interna pentru vehicule rutiere, cu exceptia cazului n care puterea ventilatorului de racire a motorului este exclusa.

ANEXA nr. 4: MODEL PENTRU INDICAREA NIVELULUI DE PUTERE ACUSTICA

Indicarea nivelului de putere acustica garantat consta dintr-un numar unic al puterii acustice garantate, masurat n dB, semnul LWA si o pictograma avnd urmatoarea forma:

 

Daca indicarea este micsorata sau marita functie de marimea echipamentului, este necesar sa se respecte proportiile prezentate n figura de mai sus. n astfel de situatii, dimensiunea verticala a indicatiei trebuie, pe ct posibil, sa nu fie mai mica de 40 mm.

ANEXA nr. 5: CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI

1.Controlul intern al productiei este procedura prin care producatorul, sau reprezentantul autorizat al acestuia, care ndeplineste obligatiile de la pct. 2, asigura si declara ca echipamentul n cauza satisface cerintele prezentei hotarri. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul de conformitate CE si indicarea nivelului de putere acustica garantat, conform prevederilor de la art. 11, pe fiecare echipament, si sa ntocmeasca n scris o declaratie de conformitate EC conform prevederilor de la art. 9.

2.Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa ntocmeasca documentatia tehnica descrisa la pct. 3 si trebuie sa o pastreze timp de cel putin 10 ani, de la data fabricarii ultimului produs, ce va fi prezentat spre examinare, la cerere, Inspectiei Muncii si Ministerului Economiei si Comertului. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia pot sa mputerniceasca o alta persoana sa pastreze documentatia tehnica, situatie n care trebuie sa se indice numele si adresa acestei persoane n declaratia de conformitate EC.

3.Documentatia tehnica trebuie sa permita efectuarea evaluarii conformitatii echipamentului cu cerintele prezentei hotarri. Documentatia tehnica trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

a)denumirea si adresa producatorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia;

b)descrierea echipamentului;

c)marca;

d)denumirea comerciala;

e)tipul, seria si numerele;

f)date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului si evaluarea emisiilor de zgomot, incluznd, daca este cazul, schite si orice descriere sau explicatie necesara pentru ntelegerea acestora;

g)referirea la prezenta hotarre;

h)raportul tehnic al masurarilor zgomotului efectuate n conformitate cu prevederile prezentei hotarri;

i)instrumentele tehnice folosite si rezultatele evaluarii incertitudinilor datorate variatiilor n procesul de fabricatie si legatura lor cu nivelul puterii sonore garantat.

4.Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare ca procesul de fabricatie sa asigure n mod continuu conformitatea echipamentului produs cu documentatia tehnica prevazuta la pct. 2 si pct. 3 si cu cerintele prezentei hotarri.

ANEXA nr. 6: CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI COMPLETAT CU EVALUAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI VERIFICAREA PERIODICA

1.Controlul intern al productiei completat cu evaluarea documentatiei tehnice si verificarea periodic este procedura prin care producatorul, sau reprezentantul autorizat al acestuia, care ndeplineste obligatiile prevazute la pct. 2, pct. 5 si pct. 6, asigura si declara ca echipamentul n cauza satisface cerintele prezentei hotarri. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice marcajul de conformitate CE si indicarea nivelului de putere acustica garantat conform prevederilor de la art. 11 pe fiecare echipament si sa ntocmeasca n scris o declaratie de conformitate EC conform prevederilor de la art. 9.

2.Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa ntocmeasca documentatia tehnica descrisa la pct. 3 si trebuie sa o pastreze timp de cel putin 10 ani, de la data fabricarii ultimului produs, ce va fi prezentat spre examinare, la cerere, Inspectiei Muncii si Ministerului Economiei si Comertului. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia pot sa mputerniceasca o alta persoana sa pastreze documentatia tehnica, situatie n care trebuie sa se indice numele si adresa acestei persoane n declaratia de conformitate EC.

3.Documentatia tehnica trebuie sa permita efectuarea evaluarii conformitatii echipamentului cu cerintele prezentei hotarri. Documentatia tehnica trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

a)denumirea si adresa producatorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia;

b)descrierea echipamentului;

c)marca;

d)denumirea comerciala;

e)tipul, seria si numerele;

f)date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului si evaluarea emisiilor de zgomot, incluznd, daca este cazul, schite si orice descriere sau explicatie necesara pentru ntelegerea acestora;

g)referirea la prezenta hotarre;

h)raportul tehnic al masurarilor zgomotului efectuate n conformitate cu prevederile prezentei hotarri;

i)instrumentele tehnice folosite si rezultatele evaluarii incertitudinilor datorate variatiilor n procesul de fabricatie si legatura lor cu nivelul de putere acustica garantat.

4.Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare ca procesul de fabricatie sa asigure n mod continuu conformitatea echipamentului produs cu documentatia tehnica prevazuta la pct. 2 si pct. 3 si cu cerintele prezentei hotarri.

5.Evaluarea de catre organismul notificat nainte de introducerea pe piata

nainte ca primul echipament sa fie introdus pe piata sau pus n functiune, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa puna la dispozitia unui organism notificat ales de acesta, o copie a documentatiei tehnice.

n situatia n care exista dubii privind credibilitatea documentatiei tehnice, organismul notificat trebuie sa informeze cu privire la aceasta pe producator sau pe reprezentantul autorizat al acestuia si, daca este necesar, va efectua sau va impune efectuarea de modificari n documentatia tehnica, sau va efectua eventual, ncercarile pe care le considera necesare.

Dupa ce organismul notificat emite un raport prin care confirma ca documentatia tehnica ndeplineste prevederile prezentei hotarri, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia poate aplica marcajul CE pe echipament si poate emite o declaratie de conformitate EC, conform prevederilor de la art. 11 si respectiv art. 9, pentru care si asuma ntreaga responsabilitate.

6.Evaluarea de catre organismul notificat n timpul fabricatiei.

Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, trebuie sa implice n continuare organismul notificat n procesul de fabricatie n conformitate cu una din urmatoarele proceduri alese de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia:

a)organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice pentru a verifica faptul ca echipamentul produs este n mod continuu conform cu documentatia tehnica si cu cerintele prezentei hotarrii; n special organismul notificat se va concentra asupra urmatoarelor aspecte:

i)marcarea corecta si completa a echipamentului, conform art. 11;

ii)emiterea declaratiei de conformitate EC conform art. 9;

iii)instrumentele tehnice folosite si rezultatele evaluarii incertitudinilor datorate variatiilor n procesul de fabricatie si legatura lor cu nivelul de putere acustica garantat.

Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa permita accesul liber organismului notificat la toate documentatia interna care sustin aceasta procedura, la toate rezultatele efective ale auditurilor interne si actiunile corective care au fost luate, dupa caz.

Numai n cazul n care auditurile mai sus mentionate au condus la rezultate nesatisfacatoare, organismul notificat va efectua ncercari de zgomot care, pe baza aprecierii si experientei sale, pot fi simplificate sau efectuate n totalitate, conform prevederilor din anexa nr. 3 pentru tipul de echipament n cauza,

b)organismul notificat trebuie sa efectueze sau impune efectuarea de audituri ale produsului la intervale aleatorii. O mostra corespunzatoare a echipamentului final, aleasa de organismul notificat, trebuie sa fie examinata si trebuie efectuate ncercari la zgomot corespunzatoare, conform prevederilor din anexa nr. 3, sau trebuie realizate ncercari cu efect echivalent pentru a verifica conformitatea produsului cu cerintele aplicabile din prezenta hotarre. Auditul de produs trebuie sa includa urmatoarele aspecte:

i)marcarea corecta si completa a echipamentului conform art. 11;

ii)emiterea declaratiei de conformitate EC conform art. 9.

n ambele proceduri frecventa auditurilor se va stabili de organismul notificat n functie de rezultatele evaluarilor anterioare, de necesitatea monitorizarii actiunilor corective si a altor ndrumari cu privire la frecventa auditurilor care pot fi determinate de productia anuala si capacitatea generala a producatorului de a mentine valorile garantate; cu toate acestea, un audit trebuie efectuat cel putin o data la trei ani.

n situatia n care exista dubii privind credibilitatea documentatiei tehnice, sau cu privire la mentinerea normelor n timpul productiei, organismul notificat trebuie sa informeze cu privire la aceasta pe producator sau pe reprezentantul autorizat al acestuia.

n cazurile n care echipamentul supus auditului nu este n conformitate cu prevederile prezentei hotarri organismul notificat trebuie sa informeze Ministerul Economiei si Comertului.

ANEXA nr. 7: VERIFICAREA UNITATII DE PRODUS

1.Verificarea unitatii de produs este procedura prin care producatorul, sau reprezentantul autorizat al acestuia asigura si declara ca echipamentul pentru care a fost emis certificatul prevazut la pct. 4, este conform cerintelor prezentei hotarri. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa aplice pe echipament marcajul CE nsotit de informatii suplimentare conform prevederilor de la art. 11 si sa elaboreze declaratia de conformitate EC prevazuta la art. 9.

2.Cererea pentru efectuarea verificarii unitatii de produs trebuie naintata de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia unui singur organism notificat ales de catre acesta.

Aceasta cerere trebuie sa includa urmatoarele:

a)denumirea si adresa producatorului si daca cererea este naintata de reprezentantul autorizat al acestuia, se adauga denumirea si adresa acestuia;

b)o declaratie scrisa care sa precizeze ca aceasta cerere nu a mai fost naintata unui alt organism notificat;

c)o documentatie tehnica n conformitate cu cerintele de mai jos:

i)o descriere a echipamentului;

ii)denumirea comerciala;

iii)tipul, seria si numerele;

iv)date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului si evaluarea emisiilor de zgomot, incluznd, daca este cazul, schite si orice descriere sau explicatie necesara pentru ntelegerea acestora;

v)referirea la prezenta hotarre.

3.Organismul notificat are urmatoarele obligatii:

a)sa verifice daca echipamentul a fost fabricat conform documentatiei tehnice;

b)sa stabileasca de comun acord cu solicitantul procedurii asupra locului unde se vor efectua ncercarile de zgomot, n conformitate cu prezenta hotarre;

c)sa efectueze sau sa impuna efectuarea ncercarilor de zgomot necesare, n conformitate cu prezenta hotarre.

4.Daca echipamentul ndeplineste prevederile prezentei hotarri, organismul notificat trebuie sa emita un certificat de conformitate, prevazut n anexa nr. 10, pe care l transmite solicitantului.

n situatia n care organismul notificat refuza sa emita un certificat de conformitate acesta trebuie sa precizeze motivele detaliate care au stat la baza refuzului.

5.Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa pastreze mpreuna cu documentatia tehnica copii ale certificatului de conformitate timp de 10 ani de la data la care echipamentul a fost introdus pe piata.

ANEXA nr. 8: ASIGURAREA TOTALA A CALITATII

1.Asigurarea totala a calitatii descrie procedura prin care producatorul care ndeplineste obligatiile prevazute la pct. 2, asigura si declara ca echipamentul n cauza ndeplineste cerintele prezentei hotarri. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, trebuie sa aplice pe fiecare produs marcajul CE, nsotit de informatii suplimentare conform prevederilor de la art. 11 si sa elaboreze declaratia de conformitate EC prevazuta la art. 9.

2.Producatorul trebuie sa aplice un sistem de asigurare a calitatii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricatie si inspectia finala a produsului si pentru ncercari conform prevederilor de la pct. 3; sistemul calitatii aprobat este supus supravegherii, conform prevederilor de la pct. 4.

3.Sistemul de asigurare a calitatii:

3.1.Producatorul trebuie sa nainteze o cerere pentru evaluarea propriului sistem de asigurare a calitatii, unui organism notificat ales de acesta.

Cererea trebuie sa cuprinda urmatoarele:

a)Toate informatiile relevante pentru categoria de produs avuta n vedere, inclusiv documentatia tehnica pentru toate echipamentele aflate deja n faza de proiectare sau de fabricatie, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

i)denumirea si adresa producatorului, sau a reprezentantului autorizat al acestuia;

ii)o descriere a echipamentului;

iii)marca;

iv)denumirea comerciala;

v)tipul, seria si numerele;

vi)date tehnice relevante pentru identificarea echipamentului si evaluarea emisiilor de zgomot, incluznd, daca este cazul, schite si orice descriere sau explicatie necesara pentru ntelegerea acestora;

vii)referinta la prezenta hotarre;

viii)raportul tehnic al masurarilor zgomotului efectuate n conformitate cu prevederile prezentei hotarri;

ix)instrumentele tehnice folosite si rezultatele evaluarii incertitudinilor datorate variatiilor n procesul de fabricatie si legatura lor cu nivelul de putere acustica garantat;

x)o copie a declaratiei de conformitate EC.

b)Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii.

3.2.Sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa asigure conformitatea produsului cu cerintele aplicabile din prezenta hotarre.

Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de producator trebuie sa fie reunite ntr-o documentatie sistematica si ordonata sub forma de politici, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a politicii si a procedurilor privind calitatea, cum sunt programe, planuri, manuale si nregistrari privind calitatea.

3.3.Documentatia privind sistemul de asigurare a calitatii trebuie sa cuprinda n special o descriere adecvata a urmatoarelor:

a)obiectivele legate de calitate si structura organizatorica, responsabilitatile si atributiile conducerii cu privire la calitatea proiectului si a produsului;

b)documentatia tehnica ce trebuie elaborata pentru fiecare produs, care trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute la pct. 3.1 pentru documentatia tehnica mentionata la lit. a);

c)tehnicile de control si verificare ale proiectului, procedurile si masurile sistematice care vor fi utilizate la proiectarea produselor apartinnd categoriei de produse vizate;

d)tehnicile corespunzatoare de fabricatie, control al calitatii si asigurare a calitatii, precum si procesele si actiunile sistematice care vor fi utilizate;

e)examinarile si ncercarile efectuate nainte, n timpul si dupa fabricare, cu indicarea frecventei cu care se efectueaza acestea;

f)nregistrarile privind calitatea, cum ar fi rapoarte de inspectie si rezultatele ncercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat, etc.;

g)mijloace de monitorizare a realizarii calitatii cerute pentru proiect si produs si functionarea eficienta a sistemului asigurare a calitatii.

Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul de asigurare a calitatii pentru a stabili daca satisface cerintele prevazute la pct. 3.2. Se considera ca sunt conform cerintelor de calitate sistemele de asigurare a calitatii care implementeaza standardul EN ISO 9001.

Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta n evaluarea tehnologiei echipamentului n cauza. Procedura de evaluare trebuie sa includa o vizita de evaluare la sediul producatorului.

Decizia motivata a echipei de audit, care trebuie sa cuprinda si concluziile evaluarii trebuie adusa la cunostinta producatorului.

3.4.Producatorul trebuie sa-si ia angajamentul ca ndeplineste obligatiile ce decurg din sistemul de asigurare a calitatii asa cum a fost aprobat si trebuie sa asigure ca acesta este mentinut la un nivel corespunzator si eficient.

Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calitatii cu privire la orice intentie de modificare a sistemului de asigurare a calitatii.

Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse si sa decida daca sistemul de asigurare a calitatii modificat continua sa satisfaca cerintele prevazute la pct. 3.2 sau daca este necesara o reevaluare a acestuia.

Decizia motivata a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta producatorului.

4.Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1.Scopul supravegherii sistemului de asigurare a calitatii este de a asigura ca producatorul si ndeplineste n totalitate obligatiile care i revin din sistemul de asigurare a calitatii aprobat.

4.2.Producatorul trebuie sa permita accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspectii n locurile de: proiectare, productie, control, ncercari si depozitare si trebuie sa puna la dispozitia acestuia toate informatiile necesare, n special:

a)documentatia sistemului de asigurare a calitatii;

b)nregistrarile privind calitatea prevazute n capitolul referitor la proiectare din sistemul de asigurare a calitatii, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, ncercarilor, etc.

c)nregistrarile privind calitatea prevazute n capitolul referitor la fabricatie din sistemul de asigurare a calitatii, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele ncercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoarte privind calificarea personalului implicat, etc.

4.3.Organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul de asigurare a calitatii si trebuie sa emita si sa transmita producatorului un raport de audit.

4.4.Suplimentar fata de auditurile periodice organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producatorului. n timpul acestor vizite organismul notificat poate efectua sau sa solicite sa fie efectuate ncercari pentru a verifica faptul ca sistemul de asigurare a calitatii functioneaza corect, daca considera necesar. Organismul notificat trebuie sa predea producatorului un raport al vizitei si, daca s-a efectuat o ncercare, un raport de ncercare.

5.Producatorul trebuie sa pastreze si sa puna la dispozitia Inspectiei Muncii si Ministerului Economiei si Comertului pe o perioada de cel putin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul echipament, urmatoarele documente:

a)documentatia prevazuta la pct. 3.1 lit. b);

b)modificarile prevazute la pct. 3.4, al doilea paragraf;

c)deciziile si rapoartele organismului notificat prevazute la pct. 3.4, paragraful final, la pct. 4.3 si la pct. 4.4.

6.Fiecare organism notificat trebuie sa furnizeze informatii relevante cu privire la aprobarile sistemelor de asigurare a calitatii emise si retrase, celorlalte organisme notificate.

ANEXA nr. 9: CRITERII MINIME CARE TREBUIE LUATE N CONSIDERARE PENTRU NOTIFICAREA ORGANISMELOR

1.Organismul, directorul sau si personalul responsabil cu efectuarea operatiilor de verificare trebuie sa fie altii dect proiectantul, producatorul, furnizorul sau instalatorul echipamentului, si altii dect reprezentantii autorizati ai acestora. Acestia nu se pot implica direct sau n calitate de reprezentanti autorizati n proiectarea, fabricarea, comercializarea sau ntretinerea unor astfel de echipamente si nuci nu trebuie sa fie reprezentanti ai partilor implicate n aceste activitati. Aceasta nu exclude posibilitatea schimbului de informatii tehnice ntre producator si organismul notificat.

2.Organismul si personalul acestuia trebuie sa efectueze operatiunile de evaluare si verificare cu cel mai nalt grad de integritate profesionala si competenta tehnica si trebuie sa fie independenti de orice presiuni si stimulente, n special de natura financiara, care ar putea influenta deciziile sau rezultatul muncii lor, n mod special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane care au un interes legat de rezultatul verificarilor.

3.Organismul trebuie sa aiba la dispozitie personalul necesar si sa dispuna de dotarile necesare care sa i permita ndeplinirea n bune conditii a sarcinilor sale administrative si tehnice legate de operatiunile de inspectie si supraveghere; trebuie sa aiba acces la echipamentul necesar pentru efectuarea oricaror verificari speciale.

4.Personalul responsabil cu efectuarea inspectiilor trebuie sa aiba:

a)pregatire tehnica si profesionala temeinica;

b)cunostinte suficiente ale cerintelor pentru a evalua documentatia tehnica;

c)cunostinte suficiente ale cerintelor pentru ncercarile pe care le efectueaza si experienta practica adecvata pentru astfel de ncercari;

d)abilitatea de a ntocmi certificatele, nregistrarile si rapoartele cerute pentru autentificarea rezultatelor ncercarilor efectuate.

5.Impartialitatea personalului de inspectie trebuie garantata. Remunerarea personalului nu trebuie sa fie dependenta de numarul ncercarilor efectuate sau de rezultatele acestora.

6.Organismul trebuie sa ncheie o asigurare de raspundere civila, pentru ncercarile efectuate, n conformitate cu legislatia nationala n domeniu, daca raspunderea civila nu revine statului prin lege.

7.Personalul organismului este obligat sa pastreze secretul profesional cu privire la toate informatiile obtinute cu ocazia efectuarii ncercarilor conform prevederilor prezentei hotarri sau a altor prevederi din reglementari nationale emise n aplicare, cu exceptia situatiei n care informatiile sunt solicitate de catre Inspectia Muncii si Ministerul Economiei si Comertului.

ANEXA nr. 10: VERIFICAREA UNITATII DE PRODUS

- MODEL AL CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE -

CERTIFICAT DE CONFORMITATE EC

 

1. PRODUCATOR

 2. CERTIFICAT DE CONFORMITATE EC Nr.

 

3. DETINATORUL CERTIFICATULUI

 4. ORGANISMUL NOTIFICAT CARE A EMIS CERTIFICATUL

 

5. RAPORT AL LABORATORULUI

Nr. ............... Data: .........................

Nivelul puterii acustice masurate: .............. dB

 6. HOTARREA GUVERNULUI APLICABILA

HG nr. ............ / ...............

 

7. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI

 

Tipul echipamentului:

Numele comercial:

Tip Nr.:

Tipul motorului/ motoarelor:

Tipul de energie:

Alte caracteristici tehnice cerute:

 Categoria:

Nr. de identificare:

Producator:

Putere/ turatie:

 

8. URMATOARELE DOCUMENTE CARE POARTA NUMARUL DIN CASETA 2 SUNT ANEXATE LA ACEST CERTIFICAT:

 

9. VALIDAREA CERTIFICATULUI

 

(Stampila) Loc

 

(Semnatura)

 

Data: ............/ .............../

 

   

 

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 398 din data de 5 mai 2004


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis