SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
SA 8000

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Hotararea 2009/2004


 n temeiul art. 108 din Constitutia Romniei, republicata,

Guvernul Romniei adopta prezenta hotarre.

Art. 1

(1)Importul produselor periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, prevazute n anexa nr. 1, denumite n continuare produse, se efectueaza pe baza certificatului de abilitare si a declaratiei de conformitate EC, precum si a inscriptionarii termenului de valabilitate pe produs sau pe fiecare unitate de ambalaj, dupa caz.

(2)Prevederile alin. (1) nu se aplica mostrelor, ajutoarelor si donatiilor constnd n produse.

Art. 2

(1)Certificatele de abilitare prevazute la art. 1 alin. (1) sunt emise, dupa caz, de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti sau de unitatile fitosanitare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, denumite n continuare autoritati emitente.

(2)Pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentei hotarri, autoritatile emitente prevazute la alin. (1) aplica normele metodologice prevazute n anexa nr. 2.

Art. 3

Pentru aplicarea prezentei hotarri, expresiile de mai jos semnifica:

a)certificat de abilitare - document emis de una dintre autoritatile emitente prevazute la art. 2 alin. (1), n baza caruia este permis importul produselor, conform modelului prevazut n anexa nr. 3;

b)declaratia de conformitate EC - conform definitiei art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)document normativ - conform definitiei art. 4 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4

(1)Autoritatea vamala permite importul produselor n baza documentatiilor prevazute la art. 1 alin. (1).

(2)Documentele prevazute la alin. (1) sunt prezentate birourilor vamale la care se realizeaza operatiunea de vamuire a produselor la import.

(3)Lucratorii vamali din birourile vamale permit importul marfurilor ncadrate la pozitia tarifara 38.08, cu alta destinatie dect produse de uz fitosanitar, pe baza declaratiei pe propria raspundere, n forma scrisa, a reprezentantului legal al persoanelor juridice privind neapartenenta marfurilor respective la categoria produselor de uz fitosanitar.

Art. 5

(1)Transporturile pentru care exista suspiciuni privind conformitatea produselor sau autenticitatea documentelor prezentate autoritatii vamale sunt supuse controlului birourilor vamale, la solicitarea autoritatii vamale, de catre personalul mputernicit din cadrul autoritatilor emitente prevazute la art. 2 alin. (1).

(2)Birourile vamale convoaca n scris, potrivit modelului prevazut n anexa nr. 4, prin fax sau e-mail, participarea la control a reprezentantilor autoritatilor emitente prevazute la art. 2 alin. (1), care vor confirma prin aceleasi mijloace de comunicare, n termenul propus de autoritatea vamala, participarea la control si vor nominaliza persoana mputernicita.

Art. 6

n cazurile n care, la controlul efectuat la birourile vamale, se constata ncalcari ale prevederilor legale, toate cheltuielile determinate de operatiunile de verificare, expertizare, returnare a produselor si de stationare a mijloacelor de transport vor fi suportate de importator.

Art. 7

Agentul economic importator/beneficiarul importului de produse prevazute n anexa nr. 1 are urmatoarele obligatii:

a)sa depuna documentatia completa n vederea obtinerii certificatului de abilitare;

b)sa anunte autoritatea emitenta respectiva cu privire la orice modificare intervenita n documentatia depusa pentru obtinerea certificatului de abilitare, n termen de maximum 15 zile de la schimbarea produsa;

c)sa utilizeze certificatul de abilitare numai n conditiile si n scopul pentru care a fost emis.

Art. 8

Regimul mostrelor, ajutoarelor si donatiilor pentru ngrasamintele si produsele de uz fitosanitar prevazute n anexa nr. 1 va fi reglementat prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

Art. 9

(1)Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b) si c).

(2)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul anume mputernicit din cadrul autoritatilor prevazute la art. 2 alin. (1).

Art. 10

Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la art. 9, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 11

Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarre.

Art. 12

De la data de 1 ianuarie 2006 prevederile art. 2 referitoare la certificatele de abilitare emise de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase si nceteaza aplicabilitatea.

Art. 13

Prezenta hotarre intra n vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

Art. 14

Pe data intrarii n vigoare a prezentei hotarri Hotarrea Guvernului nr. 1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 48 din 20 ianuarie 2004, se abroga.

-****-

PRIM-MINISTRU

 

ADRIAN NASTASE

 

Contrasemneaza:

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

 

Gavril Baican,

 

secretar de stat

 

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,

 

Petre Daea

 

p. Ministrul sanatatii,

 

Cristian Celea,

 

secretar de stat

 

p. Ministrul integrarii europene,

 

Vasile Puscas

 

 

ANEXA nr. 1: PRODUSE PERICULOASE pentru sanatatea populatiei si pentru mediu

Nr. crt.

 Categorii de produse

- denumire generica -

 Pozitii/coduri tarifare1)

 

1.

 Seve si extracte vegetale; substante pectice, pectinati si pectati; mucilagii si agenti de marire a viscozitatii

 13.02

 

2.

 Uleiuri minerale si produse rezultate din distilarea acestora

 27.07

 

27.10

 

3.

 Diverse substante chimice anorganice

 28.01

 

de la 2804.70.00

 

pna la 2804.90.00

 

28.05

 

28.06

 

2807.00

 

2808.00.00

 

28.09

 

2811.11.00

 

2811.19

 

2811.23.00

 

2811.29

 

4.

 Sulfuri de nemetale

 28.13

 

5.

 Amoniac, hidroxizi, oxizi, peroxizi

 28.14

 

28.15

 

28.16

 

6.

 Saruri ale unor diversi acizi anorganici

 28.28

 

28.29

 

28.37

 

2838.00.00

 

7.

 Alti compusi anorganici

 2843.90

 

2848.00.00

 

2850.00

 

de la 2851.00.30

 

pna la 2851.00.80

 

8.

 Hidrocarburi ciclice si derivati ai hidrocarburilor (altele dect derivatii halogenati ai hidrocarburilor reglementati de Legea nr. 84/1993 pentru aderarea Romniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobata cu modificari prin Legea nr. 159/2000)2)

 29.02

 

ex 29.03

 

29.04

 

9.

 Fenoli, fenoli-alcooli si derivati

 29.07

 

29.08

 

10.

 Eteri, epoxizi si derivati

 29.09

 

29.10

 

11.

 Acizi carboxilici cu functii oxigenate, esteri si derivati

 2918.29.80

 

2918.30.00

 

2918.90

 

2919.00

 

29.20

 

12.

 Compusi organici cu unele functii azotate

 2927.00.00

 

2928.00

 

29.29

 

13.

 Alti compusi organoanorganici

 2931.00

 

14.

 ngrasaminte

 de la 31.01 pna la

 

31.05

 

15.

 Substante colorante organice sintetice, lacuri, vopsele, pigmenti, compozitii vitrifiabile si alte produse similare

 32.04

 

3205.00.00

 

32.06

 

32.07

 

32.08

 

32.09

 

3210.00

 

16.

 Feroceriu si alte aliaje piroforice sub toate formele

 36.06

 

17.

 Altele [metanol brut (spirt de lemn)]2)

 ex. 3807.00.90

 

18.

 Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare si regulatori de crestere pentru plante, dezinfectanti si produse similare, prezentate n forme sau ambalaje pentru vnzarea cu amanuntul sau ca preparate sau ca articole (produse de uz fitosanitar)2)

 ex. 38.08

 

19.

 Alte produse ale industriei chimice

 38.11

 

3814.00

 

3817.00

 

3824.90

 

20.

 Materiale plastice n forme primare (lichide si paste, inclusiv dispersii - emulsii si suspensii - si solutii)2)

 de la ex. 39.01 pna

 

la ex. 3914.00.00

 

 

1) n situatia n care n aceasta coloana figureaza pozitia tarifara (grupa de 4 cifre) sau subpozitia tarifara (grupa de 6 cifre), vor fi supuse prevederilor actului normativ marfurile clasificate la toate codurile tarifare (grupe de 8 cifre) incluse n aceste pozitii, respectiv subpozitii.

2) Cu prefixul "ex" au fost evidentiate situatiile n care din totalitatea marfurilor clasificate la o pozitie, subpozitie sau cod tarifar sunt supuse reglementarilor prevazute n actul normativ numai cele mentionate ntre paranteze.

ANEXA nr. 2:

NORME METODOLOGICE privind certificatele de abilitare pentru importul produselor periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu

ANEXA nr. 3: CERTIFICAT DE ABILITARE

Autoritatea emitenta

Nr. ..... din ............

Se abiliteaza agentul economic (denumirea, sediul, certificatul de nregistrare la registrul comertului) pentru importul urmatoarelor produse:

Codul tarifar

 Denumirea produsului/grupei de produse

(Denumirea comerciala/tehnica a produsului)

 

 

Prezentul certificat este valabil pna la data de ......................................................

Prezentul certificat nu exonereaza agentul economic de raspunderile ce i revin, potrivit legii, pentru import.

Agentul economic abilitat este obligat sa anunte autoritatea emitenta despre orice modificare intervenita n documentatia depusa la abilitare, n termen de maximum 15 zile de la schimbarea produsa.

Conducatorul autoritatii emitente,

.........................................

ANEXA nr. 4: CONVOCARE

AUTORITATEA NATIONALA DE CONTROL

AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR

Biroul vamal ...................................

Nr. ........................ /data ..............

Catre

Autoritatea emitenta .......................................................

n conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) si (2) din Hotarrea Guvernului nr. ............................ privind regimul de import al produselor periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, va solicitam sa participati la controlul vamal la importul de ............................................, efectuat de ...................., ncarcat pe mijlocul de transport ........................., n ziua de ..................., pna la ora .................., la sediul nostru situat n ......................................

Solicitam nominalizarea persoanei mputernicite si confirmarea participarii n termen de .............. ore.

Sef birou vamal,

................................

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 1160 din data de 8 decembrie 2004


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis