SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
Servicii contabile

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

Hotararea 924/2005


 În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 63 lit. d) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 11 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1

Se aproba Regulile generale pentru igiena produselor alimentare, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2

Pâna la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, în colaborare cu Ministerul Sanatatii, controleaza modul de îndeplinire a prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.198/2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare si ia masurile ce se impun.

Art. 3

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, în colaborare cu autoritatile abilitate implicate, prevazute în Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificarile si completarile ulterioare, controleaza modul de îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri si ia masurile ce se impun, conform limitelor de competenta legale.

Art. 4

(1)Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

(2)La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 1.198/2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 2 decembrie 2002.

(3)Prezenta hotarâre transpune prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 139 din 30 aprilie 2004.

-****-

PRIM-MINISTRU

 

CALIN POPESCU-TARICEANU

 

Contrasemneaza:

 

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,

 

Gheorghe Flutur

 

Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare

 

si pentru Siguranta Alimentelor,

 

Razvan Tîru

 

Ministrul sanatatii,

 

Mircea Cinteza

 

Ministrul finantelor publice,

 

Ionel Popescu

 

 

ANEXA:

REGULI GENERALE pentru igiena produselor alimentare

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 804 din data de 5 septembrie 2005


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis