SERVICII
ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000 (HACCP)ISO 15189ISO 17025SISTEME INTEGRATEPOST-CERTIFICARE ISOISO 26000ISO/IEC 27002BS 25999ISO 27001ISO/IEC 27005SA 8000SSM si PSIServicii contabileResurse UmaneAsistenţă financiarăAudit financiarConsultanţă fiscală
VA PREZENTAM

Consultanta
ISO 15189

Despre Noi |  Consultanta | Cerere Oferta | Cariere| Clienti 
 

REGULI

privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a animalelor

11 august 2005


TITLUL I: Subiect, domeniu de aplicare si definitii

Art. 1: Subiect si domeniu de aplicare

(1)Prezenta hotarre stabileste reguli generale pentru realizarea de controale oficiale pentru a se verifica conformitatea cu reguli ce au drept scop, n special:

a)prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor pna la niveluri acceptabile pentru sanatatea publica si a animalelor, fie direct, fie prin intermediul conditiilor de mediu;

b)garantarea de practici corecte n ceea ce priveste comertul cu hrana pentru animale si comertul cu alimente si protejarea intereselor consumatorilor, incluznd etichetarea hranei pentru animale si a alimentelor si alte forme de informare a consumatorilor.

(2)Prezenta hotarre nu trebuie sa se aplice controalelor oficiale pentru verificarea conformitatii cu regulile organizatiilor comune de piata pentru produse agricole.

(3)Prezenta hotarre nu trebuie sa aduca atingere prevederilor nationale care transpun legislatia comunitara privind controalele oficiale.

(4)Efectuarea de controale oficiale n conformitate cu prezenta hotarre trebuie sa se realizeze fara a se aduce atingere responsabilitatii legale primare a operatorilor cu activitate n domeniul hranei pentru animale si a celor cu activitate n domeniul alimentar pentru asigurarea sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale, asa cum este stabilit de Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002/CE, precum si oricarei raspunderi civile sau penale ce rezida din nerespectarea obligatiilor acestora.

Art. 2: Definitii

n sensul prezentei hotarri, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a)control oficial - orice forma de control pe care l efectueaza autoritatea competenta ori Comisia Europeana mpreuna cu statele membre ale Uniunii Europene, pentru verificarea conformitatii cu legislatia n domeniul hranei pentru animale si cu legislatia n domeniul alimentelor, cu regulile de sanatate si bunastare a animalelor;

b)verificare - controlul, prin examinarea si prin luarea n considerare a evidentelor, sub raportul ndeplinirii cerintelor specificate;

c)autoritate competenta - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Sanatatii, denumite n continuare Autoritati, competente sa organizeze controale oficiale, sa asigure implementarea si coordonarea implementarii n vederea realizarii conformitatii cu cerintele prezentei hotarri, sau orice alta autoritate careia i s-a conferit aceasta competenta, n conformitate cu protocolul ncheiat ntre autoritati. De asemenea, aceasta trebuie sa includa, dupa caz, autoritatea corespondenta a unei tari terte;

d)organism de control - o parte terta independenta careia autoritatea competenta i-a delegat anumite atributii de control;

e)audit - o examinarea sistematica si independenta pentru a se stabili daca activitatile si rezultatele acestora sunt conforme cu programele planificate si daca aceste programe sunt implementate eficient si sunt adecvate pentru ndeplinirea obiectivelor;

f)inspectie - examinarea oricarui aspect privind hrana pentru animale, alimentele, sanatatea si bunastarea animalelor, pentru a se verifica faptul ca astfel de aspecte sunt conforme cu cerintele legislatiei n domeniul hranei pentru animale si ale legislatiei n domeniul alimentelor si cu regulile de sanatate si bunastare a animalelor;

g)monitorizare - realizarea de observatii sau masuri planificate secvential, cu scopul de a obtine o evaluare generala a nivelului de conformitate cu legislatia n domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia n domeniul alimentelor, cu regulile de sanatate si bunastare a animalelor;

h)supraveghere - o examinare atenta a uneia sau mai multor ntreprinderi cu activitate n domeniul alimentar si ntreprinderi cu activitate n domeniul hranei pentru animale, a operatorilor cu activitate n domeniul hranei pentru animale sau a operatorilor cu activitate n domeniul alimentar ori a activitatilor acestora;

i)neconformitate - neconformitate cu legislatia n domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia n domeniul alimentelor si cu regulile pentru protejarea sanatatii si bunastarii animalelor;

j)prelevare de probe pentru analiza - recoltarea de probe de hrana pentru animale ori de alimente sau de orice alte substante reprezentative pentru producerea, prelucrarea si distributia hranei pentru animale sau a alimentelor ori pentru sanatatea animalelor (inclusiv din mediul nconjurator), cu scopul de a se verifica prin analiza conformitatea cu legislatia n domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia n domeniul alimentelor ori cu regulile de sanatate a animalelor;

k)certificare oficiala - procedura prin care autoritatea competenta sau organismele de control autorizate sa actioneze n aceasta privinta furnizeaza o asigurare n scris, electronic sau o asigurare echivalenta cu acestea, referitoare la conformitate;

l)retinere oficiala - procedura prin care autoritatea competenta dispune ca hrana pentru animale sau alimentele sa nu fie deplasate ori falsificate pna la luarea unei decizii cu privire la destinatia acestora. Aceasta include depozitarea de catre operatorii cu activitate n domeniul hranei pentru animale si de catre operatorii cu activitate n domeniul alimentar, n conformitate cu instructiunile autoritatii competente;

m)echivalenta - capacitatea diferitelor sisteme sau masuri de a ndeplini aceleasi obiective, iar echivalent nseamna diferite sisteme sau masuri capabile de ndeplinirea acelorasi obiective;

n)import - punerea n libera circulatie a hranei pentru animale sau a alimentelor ori intentia de punere n libera circulatie a hranei pentru animale sau a alimentelor, pe teritoriul Romniei;

o)control documentar - examinarea documentelor comerciale ce nsotesc transportul si, dupa caz, a documentelor solicitate n baza legislatiei n domeniul hranei pentru animale sau a legislatiei n domeniul alimentelor;

p)control de identitate - o inspectie vizuala pentru a se asigura ca certificatele sau alte documente ce nsotesc transportul corespund cu etichetarea si continutul transportului;

q)controlul fizic - controlul hranei pentru animale sau al alimentelor ca atare, ce poate include verificarea mijloacelor de transport, a mpachetarii, etichetarii si temperaturii, prelevarea de probe pentru analize si teste de laborator, precum si orice alt control necesar pentru a se verifica conformitatea cu legislatia n domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia n domeniul alimentelor;

r)plan de control - o descriere stabilita de autoritatea competenta, ce contine informatii generale referitoare la structura si organizarea sistemelor de control oficial ale acesteia.

TITLUL II: Controale oficiale efectuate de autoritatile competente

CAPITOLUL I: Obligatii generale

Art. 3: Obligatii generale cu privire la organizarea de controale oficiale

(1)Autoritatea trebuie sa se asigure ca sunt efectuate controale oficiale n mod regulat, pe baza unei analize de risc si cu o frecventa corespunzatoare, pentru a se ndeplini obiectivele prezentei hotarri, tinnd cont de:

a)riscurile identificate asociate cu animalele, hrana pentru animale, alimentele, ntreprinderile cu activitate n domeniul hranei pentru animale, ntreprinderile cu activitate n domeniul alimentar, utilizarea hranei pentru animale ori a alimentelor sau cu orice proces, materie, substanta, activitate ori operatiune ce poate influenta siguranta hranei pentru animale sau a alimentelor, sanatatea ori bunastarea animalelor;

b)consemnarile anterioare ale operatorilor cu activitate n domeniul hranei pentru animale ori ale celor cu activitate n domeniul alimentar, cu privire la conformitatea cu legislatia n domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia n domeniul alimentelor ori cu regulile de sanatate si bunastare a animalelor;

c)fiabilitatea autocontroalelor ce au fost deja efectuate;

d)orice informatii ce pot indica neconformitate.

(2)Controalele oficiale trebuie sa fie efectuate fara o avertizare prealabila, cu exceptia activitatilor de audit la care este necesara notificarea prealabila a operatorului cu activitate n domeniul hranei pentru animale sau a celui cu activitate n domeniul alimentar. De asemenea, pot fi efectuate controale oficiale ad-hoc.

(3)Controalele oficiale se efectueaza n oricare dintre etapele de producere, prelucrare si distributie a hranei pentru animale sau a alimentelor si a animalelor ori a produselor de origine animala. Acestea trebuie sa includa controale la ntreprinderi cu activitate n domeniul hranei pentru animale si la cele cu activitate n domeniul alimentar, privind utilizarea hranei pentru animale si a alimentelor, depozitarea hranei pentru animale si a alimentelor sau orice proces, materie, substanta, activitate ori operatiune, inclusiv transportul hranei pentru animale sau al alimentelor si al animalelor vii pentru ndeplinirea obiectivelor prezentei hotarri.

(4)Controalele oficiale trebuie sa fie efectuate cu aceeasi atentie pentru export, pentru punerea pe piata interna si pentru importul din tari terte.

(5)Autoritatea trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca produsele destinate expedierii catre un stat membru al Uniunii Europene sunt controlate cu aceeasi atentie ca cele destinate pentru a fi puse pe piata pe teritoriul propriu.

(6)Autoritatea din Romnia, ca tara de destinatie, poate controla, prin autoritatile din subordinea acesteia, conformitatea hranei pentru animale si a alimentelor cu legislatia n domeniul hranei pentru animale si cu legislatia n domeniul alimentelor, prin intermediul unor controale nediscriminatorii. Din motive strict necesare pentru organizarea de controale oficiale, Autoritatea poate solicita operatorilor care detin bunuri ce le-au fost livrate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sa raporteze sosirea unor astfel de bunuri.

(7)Daca n timpul unui control efectuat la locul de destinatie sau n timpul depozitarii ori transportului pe teritoriul Romniei autoritatea competenta constata o neconformitate, aceasta poate sa ia masurile necesare ce pot include reexpedierea catre statul membru al Uniunii Europene de origine.

CAPITOLUL II: Autoritati competente

Art. 4: Desemnarea autoritatilor competente si a criteriilor operationale

(1)Autoritatile competente responsabile pentru scopurile si controalele oficiale instituite de prezenta hotarre sunt autoritatile prevazute n definitia mentionata la art. 2 lit. c).

(2)Autoritatile competente trebuie sa se asigure:

a)de eficienta si oportunitatea controalelor oficiale privind animalele vii, hrana pentru animale si alimentele, n toate etapele de producere, prelucrare, distributie si utilizare a hranei pentru animale;

b)ca persoanele care efectueaza controale oficiale sunt n afara oricarui conflict de interese;

c)ca acestea detin sau au acces la un laborator cu o capacitate adecvata pentru testare si un personal suficient cu calificare adecvata si experimentat, astfel nct controalele oficiale si responsabilitatile de control sa poata fi efectuate eficient si efectiv;

d)ca acestea au facilitati si echipamente mentinute n stare corespunzatoare, pentru a se asigura ca personalul poate efectua controale oficiale n mod eficient si efectiv;

e)ca acestea au mputernicirile legale pentru a efectua controale oficiale si pentru a lua masurile prevazute de prezenta hotarre;

f)ca acestea dispun de planuri de contingenta n aplicare si sunt pregatite sa implementeze astfel de planuri n cazul unei situatii de necesitate;

g)ca operatorii cu activitate n domeniul hranei pentru animale si cei cu activitate n domeniul alimentar sunt obligati sa se supuna oricarei inspectii efectuate n conformitate cu prezenta hotarre si sa asiste personalul autoritatii competente n ndeplinirea sarcinilor acesteia.

(3)Cnd Autoritatea confera competenta de a efectua controale oficiale unei autoritati sau unor autoritati, altele dect personalul propriu, n special celor de la nivel judetean sau de la nivel local, trebuie sa fie asigurata o coordonare eficienta si efectiva ntre toate autoritatile competente implicate, incluznd, dupa caz, domeniul protectiei mediului si a sanatatii.

(4)Autoritatile competente trebuie sa se asigure de impartialitatea, calitatea si consecventa controalelor oficiale la toate nivelurile. Criteriile prevazute la alin. (2) trebuie sa fie respectate n ntregime de fiecare autoritate careia i este conferita competenta de a efectua controale oficiale.

(5)Cnd, n cadrul unei autoritati competente, mai mult de o structura este competenta sa efectueze controale oficiale, trebuie sa se asigure coordonarea si cooperarea efectiva si eficienta ntre diferitele structuri.

(6)Autoritatile competente trebuie sa efectueze activitati de audit intern sau sa fie supuse unui audit extern si trebuie sa ia masurile corespunzatoare n lumina rezultatelor acestora, pentru a se asigura ca acestea ndeplinesc obiectivele prezentei hotarri. Aceste activitati de audit trebuie sa fie supuse unei analize independente si trebuie sa fie efectuate ntr-o maniera transparenta.

(7)Pot fi adoptate reguli detaliate pentru implementarea prezentului articol n conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 5: Delegarea sarcinilor specifice privind controalele oficiale

(1)Autoritatea poate delega atributii specifice privind controalele oficiale unuia sau mai multor organisme de control n conformitate cu alin. (2) -(4). O lista de atributii ce pot sau nu pot fi delegate poate fi stabilita n conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Activitatile prevazute de art. 51 nu trebuie sa fie supuse unei astfel de delegari.

(2)Autoritatea poate delega sarcini specifice unui anumit organism de control numai daca:

a)exista o descriere clara a sarcinilor pe care organismul de control le poate efectua si a conditiilor n baza carora acesta poate efectua aceste sarcini;

b)exista dovezi ca organismul de control:

(i)poseda capacitatea de expertizare, echipamentele si infrastructura necesare pentru a realiza sarcinile ce i-au fost delegate;

(ii)are suficient personal, calificat adecvat si experimentat; si

(iii)este impartial si n afara oricarui conflict de interese privind exercitarea sarcinilor delegate;

c)organismul de control functioneaza si este acreditat n conformitate cu Standardul european EN 45004 "Criterii generale pentru functionarea diverselor tipuri de organisme ce efectueaza inspectii" si/sau cu alt standard daca acesta este mai adecvat pentru sarcinile delegate respective;

d)laboratoarele functioneaza n conformitate cu standardele prevazute la aii. 12 alin. (2);

e)organismul de control comunica rezultatele controalelor efectuate autoritatii competente, n mod regulat si ori de cte ori autoritatea competenta solicita aceasta.

Daca rezultatele controalelor indica neconformitate sau evidentiaza probabilitatea unei neconformitati, organismul de control trebuie sa informeze imediat autoritatea competenta; f) exista coordonare eficienta si efectiva ntre autoritatea competenta de delegare si organismul de control.

(3)Autoritatile competente ce deleaga sarcinile specifice organismelor de control trebuie sa organizeze, daca este necesar, activitati de audit sau inspectii asupra organismelor de control. Daca, n urma unui audit sau a unei inspectii, se constata ca astfel de organisme nu reusesc sa ndeplineasca n mod adecvat sarcinile ce le-au fost delegate, autoritatea competenta de delegare poate sa retraga delegarea. Aceasta trebuie sa retraga delegarea fara ntrziere, daca organismul de control nu reuseste sa ia masurile de remediere corespunzatoare si la timp.

(4)Atunci cnd Autoritatea intentioneaza sa delege o sarcina specifica de control unui organism de control trebuie sa notifice aceasta Comisiei Europene. Aceasta notificare trebuie sa furnizeze o descriere detaliata a:

a)autoritatii competente care intentioneaza sa delege atributia;

b)atributiei pe care aceasta intentioneaza sa o delege; si

c)organismului de control caruia aceasta intentioneaza sa-i delege atributia.

Art. 6: Personalul care efectueaza controale oficiale

Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca ntregul personal al acestora care efectueaza controale oficiale:

a)primeste, pentru domeniul de competenta, o instruire corespunzatoare ce i permite sa-si ndeplineasca n mod competent sarcinile si sa efectueze controale oficiale n mod consecvent. Aceasta instruire trebuie sa cuprinda, dupa caz, domeniile la care se refera cap. I din anexa nr. 1;

b)se informeaza la zi n domeniul de competenta si urmeaza, dupa caz, instruiri suplimentare n mod regulat;

c)prezinta aptitudini pentru cooperare multidisciplinara.

Art. 7: Transparenta si confidentialitate

(1)Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca si desfasoara activitatile la un nivel ridicat de transparenta. Pentru acest scop informatiile relevante detinute de acestea trebuie sa fie facute disponibile publicului ct mai curnd posibil. n general, publicul trebuie sa aiba acces la:

a)informatii referitoare la activitatile de control ale autoritatilor competente si eficacitatea acestora;

b)informatii prevazute la art. 10 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002/CE.

(2)Autoritatile competente trebuie sa ia masuri pentru a se asigura ca membrii personalului acestora nu dezvaluie informatiile dobndite cnd si realizeaza sarcinile de control oficiale care, prin natura acestora si n cazuri bine justificate, sunt supuse secretului profesional. Protectia secretului profesional nu trebuie sa mpiedice transmiterea de catre autoritatile competente a informatiilor la care se refera alin. (1) lit. b). Regulile nationale transpuse din legislatia comunitara referitoare la protectia indivizilor cu privire la procesarea datelor personale si cea referitoare la libera circulatie a unor astfel de date ramn neafectate.

(3)Informatiile privind secretul profesional includ, n special:

a)confidentialitatea procedurilor de investigare preliminara sau a procedurilor legale curente;

b)date personale;

c)informatiile protejate de legislatia nationala si de cea comunitara care privesc, n special, secretul profesional, confidentialitatea deliberarilor, relatiile internationale si securitatea nationala.

Art. 8: Control si proceduri de verificare

(1)Autoritatile competente trebuie sa efectueze controale oficiale n conformitate cu proceduri documentate. Aceste proceduri trebuie sa contina informatii si instructiuni pentru personalul care efectueaza controalele oficiale, inclusiv domeniile la care se refera cap. II din anexa nr. 1.

(2)Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca dispun de proceduri legale n vigoare pentru a se asigura ca personalul acestora are acces la facilitatile si documentatia detinuta de operatorii cu activitate n domeniul hranei pentru animale si cei cu activitate n domeniul alimentar, astfel nct sa fie capabil sa si ndeplineasca atributiile n mod adecvat.

(3)Autoritatile competente trebuie sa aiba n aplicare proceduri:

a)pentru a verifica eficacitatea controalelor oficiale pe care le efectueaza;

b)pentru a se asigura ca atunci cnd este nevoie se iau masuri corective si ca documentele la care se refera alin. (1) sunt actualizate.

Art. 9: Rapoarte

(1)Autoritatile competente trebuie sa elaboreze rapoarte privind controalele oficiale pe care le-au efectuat.

(2)Aceste rapoarte trebuie sa includa o descriere a scopului controalelor oficiale, metodele de control aplicate, rezultatele controalelor oficiale si, dupa caz, masurile pe care trebuie sa le ia operatorul n cauza.

(3)Autoritatile competente trebuie sa trimita operatorului n cauza o copie a raportului la care se refera alin. (2), cel putin n cazul unei neconformitati.

Art. 10: Activitati, metode si tehnici de control

(1)Controalele oficiale trebuie sa fie efectuate utilizndu-se metode de control si tehnici corespunzatoare, cum ar fi monitorizarea, supravegherea, verificarea, auditul, inspectia, prelevarea de probe si analiza.

(2)Controalele oficiale referitoare la hrana pentru animale si alimente trebuie sa includa, printre altele, urmatoarele activitati:

a)examinarea sistemelor de control pe care operatorii cu activitate n domeniul hranei pentru animale si cei cu activitate n domeniul alimentar le-au pus n aplicare si rezultatele obtinute;

b)inspectia:

(i)instalatiilor de productie primara, ntreprinderilor cu activitate n domeniul hranei pentru animale si ntreprinderilor cu activitate n domeniul alimentar, inclusiv mprejurimilor acestora, facilitatilor, birourilor, echipamentelor, instalatiilor si utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a hranei pentru animale si a alimentelor;

(ii)materiilor prime, ingredientelor, agentilor auxiliari de prelucrare si a altor produse utilizate pentru prepararea si producerea de hrana pentru animale si de alimente;

(iii)produselor semifinite;

(iv)materialelor si articolelor destinate sa intre n contact cu alimentele;

(v)produselor si proceselor de curatare si ntretinere si a pesticidelor;

(vi)etichetarii, prezentarii si reclamei;

c)controalele privind conditiile de igiena n ntreprinderile cu activitate n domeniul hranei pentru animale si n ntreprinderile cu activitate n domeniul alimentar;

d)evaluarea procedurilor referitoare la bunele practici de fabricatie (GMP), bunele practici de igiena (GHP), bunele practici agricole si HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), tinndu-se cont de utilizarea de ghiduri stabilite n conformitate cu legislatia nationala ce transpune legislatia comunitara specifica;

e)examinarea materialelor scrise sau a altor nregistrari ce pot fi relevante pentru evaluarea conformitatii cu legislatia n domeniul hranei pentru animale si cu legislatia n domeniul alimentelor;

f)interviuri cu operatorii cu activitate n domeniul hranei pentru animale, cu cei cu activitate n domeniul alimentar si cu personalul acestora;

g)citirea valorilor nregistrate de instrumentele de masurare ale ntreprinderilor cu activitate n domeniul hranei pentru animale sau ale ntreprinderilor cu activitate n domeniul alimentar;

h)controalele efectuate cu instrumentele proprii ale autoritatii competente, pentru a se verifica masuratorile facute de operatorii cu activitate n domeniul hranei pentru animale si de cei cu activitate n domeniul alimentar;

i)orice alta activitate necesara pentru a se asigura ca sunt ndeplinite obiectivele prezentei hotarri.

CAPITOLUL III: Prelevare de probe si analiza

Art. 11: Metode de prelevare de probe si de analiza

(1)Metodele de prelevare de probe si de analiza utilizate n cadrul controalelor oficiale trebuie sa fie conforme cu regulile comunitare transpuse n legislatia nationala sau:

a)daca astfel de reguli nu exista, cu reguli si protocoale recunoscute international, de exemplu cele pe care Comitetul European pentru Standardizare (CEN) Ie-a acceptat, ori cu cele agreate de legislatia nationala; sau

b)n absenta celor prevazute anterior, cu alte metode proprii scopului destinat sau elaborate n conformitate cu protocoale stiintifice.

(2)Atunci cnd nu se aplica prevederile alin. (1), validarea de metode de analiza poate avea loc ntr-un singur laborator, n conformitate cu un protocol acceptat international.

(3)Ori de cte ori este posibil, metodele de analiza trebuie sa fie caracterizate prin criteriile corespunzatoare prevazute n anexa nr. 2.

(4)Pot fi luate urmatoarele masuri de implementare, n conformitate cu cerintele Uniunii Europene:

a)metode de prelevare de probe si de analiza, incluznd metode de confirmare sau de referinta ce trebuie sa fie utilizate n cazul unei dispute;

b)criterii de performanta, parametri de analiza, incertitudinea de masurare si proceduri pentru validarea metodelor la care se refera lit. a);

c)reguli referitoare la interpretarea rezultatelor.

(5)Autoritatile competente trebuie sa stabileasca proceduri adecvate pentru a garanta dreptul operatorilor cu activitate n domeniul hranei pentru animale si al celor cu activitate n domeniul alimentar, ale caror produse sunt supuse prelevarii de probe si analizei, sa solicite opinia suplimentara a unui expert, fara a aduce atingere obligatiei autoritatilor competente de a lua masuri prompte n caz de urgenta.

(6)Autoritatile competente trebuie sa se asigure, n special, ca operatorii cu activitate n domeniul hranei pentru animale si cei cu activitate n domeniul alimentar pot obtine un numar suficient de probe pentru a putea solicita o opinie suplimentara a unor experti. Aceasta se aplica cu exceptia situatiei n care este imposibila obtinerea de probe suplimentare, cum este cazul produselor cu grad nalt de perisabilitate sau n cazul unor cantitati foarte mici de substrat disponibil.

(7)Probele trebuie sa fie manipulate si etichetate de asa maniera nct sa se garanteze att validitatea legala, ct si cea analitica.

Art. 12: Laboratoare oficiale

(1)Autoritatile competente trebuie sa desemneze laboratoarele ce pot efectua analiza probelor prelevate n timpul controalelor oficiale.

(2)Autoritatile competente pot desemna doar laboratoare care functioneaza si sunt evaluate si acreditate n conformitate cu urmatoarele standarde europene:

a)EN ISO/IEC 17025 "Cerinte generale pentru competenta de testare si de etalonare a laboratoarelor";

b)EN 45002 "Criterii generale pentru evaluarea laboratoarelor de testare";

c)EN 45003 "Sistemul de acreditare a laboratoarelor de testare si etalonare; cerintele generale pentru functionare si recunoastere", tinnd cont de criteriile pentru diferite metode de testare prevazute de legislatia nationala ce transpune legislatia comunitara n domeniul hranei pentru animale si cea n domeniul alimentelor.

(3)Acreditarea si evaluarea laboratoarelor de testare la care se refera alin. (2) sunt corelate cu testari individuale sau cu grupuri de testari.

(4)Autoritatile competente pot anula desemnarea la care se refera alin. (1), cnd nu mai sunt ndeplinite conditiile prevazute la alin. (2).

CAPITOLUL IV: Managementul crizelor

Art. 13: Planuri de contingenta pentru hrana pentru animale si pentru alimente

(1)Pentru implementarea planului general pentru managementul crizelor la care se refera Legea nr. 150/2004, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002/CE, Autoritatea trebuie sa elaboreze planuri de contingenta operationale ce stabilesc masuri ce trebuie sa fie implementate fara ntrziere, cnd hrana pentru animale sau alimentele pot reprezenta un risc major pentru oameni sau pentru animale, fie direct, fie prin intermediul mediului.

(2)Aceste planuri de contingenta trebuie sa specifice:

a)autoritatile administrative ce trebuie sa fie implicate;

b)puterile si responsabilitatile acestora;

c)canalele si procedurile pentru schimb de informatii ntre partile interesate.

(3)Autoritatea trebuie sa revizuiasca aceste planuri de contingenta, dupa caz, n special n lumina schimbarilor n organizarea autoritatilor competente si a experientei, inclusiv experienta cstigata din exercitii de simulare.

(4)Atunci cnd este necesar pot fi adoptate masuri de implementare n conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Astfel de masuri trebuie sa stabileasca reguli armonizate pentru planurile de contingenta, n masura necesara asigurarii ca astfel de planuri sunt compatibile cu planul general pentru managementul crizelor la care se refera Legea nr. 150/2004, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002/CE. De asemenea, acestea trebuie sa indice rolul actionarilor n stabilirea si functionarea planurilor de contingenta.

CAPITOLUL V: Controale oficiale la importul de hrana pentru animale si de alimente din tari terte

Art. 14: Controale oficiale privind hrana pentru animale si alimentele de origine animala

(1)Prezenta hotarre nu trebuie sa afecteze cerintele pentru controale veterinare privind hrana pentru animale si alimentele de origine animala, prevazute de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 71/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste principiile care reglementeaza organizarea controalelor veterinare privind produsele care intra n Romnia din tari terte, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 97/78/CE. Autoritatea competenta desemnata n conformitate cu norma sanitara veterinara prevazuta anterior efectueaza controale oficiale pentru a verifica conformitatea cu legislatia n domeniul hranei pentru animale sau legislatia n domeniul alimentelor pe care respectiva norma sanitara veterinara nu le cuprinde, inclusiv acele aspecte la care se refera titlul VI cap. II din prezenta anexa.

(2)De asemenea, regulile generale prevazute la art. 18-25 trebuie sa se aplice controalelor oficiale privind toate sortimentele de hrana pentru animale si toate alimentele, inclusiv hrana pentru animale si alimentele de origine animala.

Art. 15: Controale oficiale privind hrana pentru animale si alimentele de origine nonanimala

(1)Autoritatile competente trebuie sa efectueze n mod regulat controale oficiale privind hrana pentru animale si alimentele de origine nonanimala care nu sunt incluse n domeniul de aplicare a Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 71/2003, ce transpune Directiva nr. 97/78/CE, importate n Romnia. Acestea trebuie sa organizeze controalele pe baza unui plan de control national multianual elaborat n conformitate cu art. 40-42 si n lumina unor riscuri potentiale. Controalele trebuie sa cuprinda toate aspectele cuprinse n legislatia n domeniul hranei pentru animale si n legislatia n domeniul alimentelor.

(2)Aceste controale trebuie sa fie efectuate ntr-un loc corespunzator, incluznd punctul de intrare al marfurilor pe teritoriul Romniei, punctul n care se stabileste punerea n libera circulatie, depozitele, facilitatile operatorului importator cu activitate n domeniul hranei pentru animale si ale celui cu activitate n domeniul alimentar sau alte puncte din lantul hranei pentru animale si lantul alimentar.

(3)De asemenea, controalele pot fi efectuate asupra bunurilor care:

a)sunt supuse unei proceduri vamale;

b)trebuie sa intre n zone libere sau n depozite situate n zone libere.

(4)Rezultatele satisfacatoare ale controalelor prevazute la alin. (3) nu trebuie nici sa afecteze responsabilitatea operatorilor cu activitate n domeniul hranei pentru animale si a celor cu activitate n domeniul alimentar de a se asigura ca hrana pentru animale si alimentele sunt n conformitate cu legislatia n domeniul hranei pentru animale si cu legislatia n domeniul alimentelor, din momentul punerii n libera circulatie, si nici sa impieteze efectuarea de controale oficiale ulterioare referitoare la hrana pentru animale sau alimentele respective.

(5)Trebuie sa fie elaborata si actualizata, n conformitate cu cerintele Uniunii Europene, o lista de sortimente de hrana pentru animale si de alimente de origine nonanimala care, pe baza unui risc cunoscut sau a unui risc posibil, trebuie sa fie supuse unor controale oficiale intensificate la punctul de intrare pe teritoriul Romniei. Frecventa si natura acestor controale trebuie stabilite n conformitate cu cerintele Uniunii Europene. n acelasi timp, tarifele corelate cu astfel de controale pot fi prevazute n conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 16: Tipuri de controale privind hrana pentru animale si alimentele de origine nonanimala

(1)Controalele oficiale prevazute la art. 15 alin. (1) trebuie sa includa cel putin un control documentar sistematic, un control de identitate aleatoriu si, dupa caz, un control fizic.

(2)Controalele fizice trebuie sa fie efectuate cu o frecventa ce depinde de:

a)riscurile asociate cu tipuri diferite de hrana pentru animale si de alimente;

b)istoricul conformitatii cu cerintele pentru produsul n cauza al tarii terte si ntreprinderii de origine, al operatorilor cu activitate n domeniul hranei pentru animale sau al celor cu activitate n domeniul alimentar care importa si exporta produsul;

c)controalele pe care Ie-a efectuat operatorul cu activitate n domeniul hranei pentru animale sau cel cu activitate n domeniul alimentar care importa produsul;

d)garantiile pe care Ie-a oferit autoritatea competenta a tarii terte de origine.

(3)Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca sunt efectuate controale fizice n conditii corespunzatoare si ntr-un loc cu acces la facilitati de control adecvate ce permit sa fie efectuate investigatii n mod adecvat, sa fie recoltat un numar de probe adaptate la managementul riscului, iar hrana pentru animale si alimentele sa fie manipulate igienic. Probele trebuie sa fie manipulate de asa maniera nct sa se garanteze att validitatea legala, ct si cea analitica a acestora. Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca echipamentele si metodologia sunt adecvate pentru masurarea valorilor limita prevazute n baza legislatiei nationale ce transpune legislatia comunitara sau n baza legislatiei nationale.

Art. 17: Puncte de intrare si de notificare prealabila

(1)Pentru organizarea de controale oficiale la care se refera art. 15 alin. (4), autoritatile competente trebuie:

a)sa desemneze puncte speciale de intrare pe teritoriul Romniei, care sa aiba acces la facilitatile de control corespunzatoare pentru tipuri diferite de hrana pentru animale si de alimente;

b)sa solicite operatorilor cu activitate n domeniul hranei pentru animale si celor cu activitate n domeniul alimentar, responsabili pentru activitatile de transport, sa trimita o notificare prealabila privind sosirea si natura acestora.

Autoritatile competente pot aplica aceleasi reguli pentru alte sortimente de hrana pentru animale ce nu este de origine animala.

(2)Autoritatea competenta trebuie sa informeze Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene despre orice masuri pe care aceasta le ia n conformitate cu alin. (1). Aceasta trebuie sa stabileasca acele masuri de asa maniera nct sa se evite ntreruperea inutila a schimburilor comerciale.

Art. 18: Masuri n caz de suspiciune

(1)n caz de suspiciune de neconformitate sau daca exista dubii n ceea ce priveste identitatea ori destinatia reala a transportului sau n ceea ce priveste corespondenta dintre transport si garantiile certificate, autoritatile competente trebuie sa efectueze controale oficiale cu scopul de a confirma ori de a elimina suspiciunea sau incertitudinea.

(2)Autoritatile competente trebuie sa dispuna retinerea oficiala a transportului respectiv pna cnd obtin rezultatele controalelor oficiale.

Art. 19: Masuri consecutive controalelor oficiale privind hrana pentru animale si alimentele provenite din tari terte

(1)Autoritatile competente trebuie sa dispuna retinerea oficiala a hranei pentru animale sau a alimentelor provenite din tari terte, care nu sunt conforme cu legislatia n domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia n domeniul alimentelor, tinnd cont de punctul de vedere al operatorilor cu activitate n domeniul hranei pentru animale sau al celor cu activitate n domeniul alimentar, responsabili cu transportul, si trebuie sa ia urmatoarele masuri cu privire la astfel de hrana pentru animale sau alimente:

a)sa dispuna ca hrana pentru animale sau alimentele sa fie distruse, sa fie supuse unui tratament special n conformitate cu art. 20 ori sa fie reexpediate n afara Romniei n conformitate cu art. 21. De asemenea, pot fi luate si alte masuri corespunzatoare, cum ar fi utilizarea hranei pentru animale sau a alimentelor n scopuri diferite de destinatia lor initiala;

b)daca hrana pentru animale sau alimentele au fost deja puse pe piata, sa monitorizeze ori, daca este necesar, sa dispuna retragerea de pe piata sau de la consumator a acestora, nainte de luarea uneia dintre masurile prevazute anterior;

c)sa verifice daca hrana pentru animale si alimentele nu produc efecte adverse pentru sanatatea oamenilor sau a animalelor, fie direct, fie prin intermediul mediului, n timpul ori pna la implementarea oricarei masuri prevazute la lit. a) si b).

(2)n situatia n care:

a)controalele oficiale prevazute la art. 14 si 15 indica faptul ca un transport este daunator pentru sanatatea oamenilor sau a animalelor ori nu ndeplineste conditiile de siguranta, autoritatile competente trebuie sa dispuna retinerea oficiala pna la distrugerea acestuia sau pna se iau alte masuri necesare pentru a se proteja sanatatea oamenilor si a animalelor;

b)hrana pentru animale sau alimentele de origine nonanimala, pentru care s-a stabilit o exigenta crescuta a controalelor n conformitate cu art. 15 alin. (5), nu sunt prezentate pentru controale oficiale ori nu sunt prezentate n conformitate cu cerintele specifice prevazute la art. 17, autoritatile competente trebuie sa ordone ca acestea sa fie respinse si retinute oficial, fara ntrziere, si apoi sa fie distruse sau reexpediate n conformitate cu art. 21.

(3)Cnd autoritatile competente nu permit introducerea de hrana pentru animale sau de alimente pe teritoriul Romniei, autoritatea competenta trebuie sa notifice Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene despre constatarile acesteia si despre identificarea produselor respective, n conformitate cu procedura prevazuta de Legea nr. 150/2004, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002/CE, si trebuie sa notifice deciziile sale serviciilor vamale, mpreuna cu informatii referitoare la destinatia finala a transportului.

Art. 20: Tratament special

(1)Tratamentul special prevazut la art. 19 poate include:

a)tratament sau prelucrare pentru a aduce n conformitate hrana pentru animale sau alimentele cu cerintele legislatiei nationale ce transpune legislatia comunitara specifica sau cu cerintele unei tari terte de reexpediere, incluznd, dupa caz, decontaminarea, dar excluznd diluarea;

b)prelucrare n orice alta maniera adecvata pentru alte scopuri dect consum animal sau uman.

(2)Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca tratamentul special are loc n ntreprinderi ce se afla sub controlul acestora sau sub controlul unui stat membru al Uniunii Europene si n conformitate cu cerintele Uniunii Europene sau, n absenta unor astfel de conditii, cu regulile nationale.

Art. 21: Reexpedierea transporturilor

(1)Autoritatile competente permit reexpedierea transporturilor numai daca:

a)s-a stabilit destinatia mpreuna cu operatorul cu activitate n domeniul hranei pentru animale sau cu cel cu activitate n domeniul alimentar, responsabil pentru transport;

b)operatorul cu activitate n domeniul hranei pentru animale si cel cu activitate n domeniul alimentar au informat initial autoritatea competenta a tarii terte de origine sau a tarii terte de destinatie, daca acestea sunt diferite, despre motivele si circumstantele ce mpiedica punerea pe piata n Romnia a hranei pentru animale sau a alimentelor n cauza;

c)cnd tara terta de destinatie nu este tara terta de origine, autoritatea competenta a tarii terte de destinatie a notificat autoritatii competente ca este pregatita sa accepte transportul.

(2)Fara a se aduce atingere regulilor nationale aplicabile n ceea ce priveste limitele de timp pentru solicitarea unei opinii suplimentare a unui expert si atunci cnd rezultatele controalelor oficiale nu exclud aceasta, reexpedierea trebuie sa aiba loc, ca regula generala, n cel mult 60 de zile de la data la care autoritatea competenta a decis destinatia transportului, cu exceptia cazului n care nu s-au luat masuri legale. Daca dupa expirarea perioadei de 60 de zile reexpedierea nu are loc, transportul trebuie sa fie distrus, cu exceptia cazului n care ntrzierea este justificata.

(3)Pna la reexpedierea loturilor de transport sau confirmarea motivelor respingerii, autoritatile competente trebuie sa dispuna retinerea oficiala a loturilor de transport.

(4)Autoritatea competenta trebuie sa notifice Comisia si statele membre ale Uniunii Europene, n conformitate cu procedura nationala elaborata de aceasta, si trebuie sa notifice deciziile sale serviciilor vamale. Autoritatile competente trebuie sa coopereze n conformitate cu titlul IV pentru a lua masuri ulterioare necesare pentru a se asigura ca nu este posibil sa se reintroduca pe teritoriul Romniei un transport respins.

Art. 22: Costuri

Operatorul cu activitate n domeniul hranei pentru animale sau cel cu activitate n domeniul alimentar, responsabil pentru transport, sau reprezentantul acestuia este raspunzator de cheltuielile efectuate de autoritatile competente pentru activitatile prevazute la art. 18-21.

Art. 23: Autorizarea controalelor anterioare exportului, efectuate de tarile terte

(1)Autoritatea autorizeaza controale specifice anterioare exportului, pe care o tara terta le efectueaza, cu referire la hrana pentru animale si alimente, imediat naintea exportului n Romnia, cu scopul de a verifica faptul ca produsele exportate satisfac cerintele comunitare. Autorizarea se poate aplica numai pentru hrana pentru animale si pentru alimentele ce sunt originare din tara terta respectiva si poate fi acordata pentru unul sau mai multe produse.

(2)Atunci cnd a fost acordata o astfel de autorizare, poate fi redusa frecventa controalelor privind importul de hrana pentru animale sau alimente. Autoritatile competente trebuie sa efectueze controale oficiale privind hrana pentru animale si alimentele importate n conformitate cu autorizarea la care se refera alin. (1), astfel nct sa se asigure ca, n fapt, controalele anterioare exportului, efectuate n tara terta, sunt eficiente.

(3)Autorizarea prevazuta la alin. (1) poate fi acordata unei tari terte numai daca:

a)un audit comunitar a aratat ca hrana pentru animale sau alimentele exportate n Romnia ntrunesc cerintele nationale ce transpun cerinte comunitare sau cerinte echivalente;

b)controalele efectuate n tara terta nainte de expediere sunt considerate suficient de efective si eficiente pentru a nlocui sau a reduce controalele documentare, de identitate si fizice, prevazute de legislatia nationala ce transpune legislatia comunitara specifica.

(4)Autorizarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa specifice autoritatea competenta a tarii terte sub responsabilitatea careia sunt efectuate controalele anterioare exportului si, daca este corespunzator, orice organism de control caruia acea autoritate competenta i poate delega anumite atributii. O astfel de delegare poate fi autorizata numai daca aceasta ntruneste criteriile mentionate la art. 5 sau conditii echivalente.

(5)Autoritatea competenta si orice organism de control din tara terta, prevazut de autorizare, trebuie sa fie responsabile pentru contactele cu Romnia.

(6)Autoritatea competenta sau organismul de control din tara terta trebuie sa asigure certificarea oficiala a fiecarui transport controlat anterior intrarii acestuia pe teritoriul Romniei. Autorizarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa specifice un model pentru astfel de certificate.

(7)Fara a se aduce atingere prevederilor Legii nr. 150/2004, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002/CE, cnd controalele oficiale referitoare la activitati de import supuse procedurii prevazute la alin. (2) indica o neconformitate semnificativa, Autoritatea trebuie sa notifice aceasta imediat Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene si operatorilor respectivi, n conformitate cu procedura prevazuta de titlul IV. Autoritatea trebuie sa dispuna marirea numarului de loturi de transport controlate si, atunci cnd este necesar, sa permita o examinare analitica adecvata a situatiei, precum si sa mentina un numar corespunzator de probe n conditii de depozitare corespunzatoare.

(8)Daca se descopera ca ntr-un numar semnificativ de loturi de transport bunurile nu corespund informatiilor din certificatele emise de autoritatea competenta sau de organismul de control din tara terta, nu se mai aplica frecventa redusa la care s-a referit alin. (2).

Art. 24: Autoritati competente si servicii vamale

(1)Pentru organizarea controalelor oficiale prevazute n prezentul capitol, autoritatile competente si serviciile vamale trebuie sa coopereze.

(2)n ceea ce priveste transporturile de hrana pentru animale, alimente de origine animala, hrana pentru animale si alimente prevazute la art. 15 alin. (5), serviciile vamale nu trebuie sa permita intrarea sau manipularea acestora n zone libere ori n depozite situate n zone libere, fara acordul autoritatilor competente.

(3)Atunci cnd sunt prelevate probe, autoritatile competente trebuie sa informeze serviciile vamale si operatorii n cauza si sa indice daca bunurile pot fi puse n circulatie nainte ca rezultatele analizei probelor sa fie disponibile, cu conditia asigurarii trasabilitatii transportului.

(4)n cazul punerii n libera circulatie, autoritatile competente si serviciile vamale trebuie sa colaboreze n conformitate cu cerintele prevazute la art. 2 - 6 din Hotarrea Guvernului nr. 409/2002 privind controalele de conformitate cu reglementarile referitoare la securitatea produselor, n cazul produselor de import.

Art. 25: Masuri de implementare

(1)Masurile necesare pentru a se asigura implementarea uniforma a controalelor oficiale referitoare la introducerea de hrana pentru animale si de alimente trebuie sa fie prevazute n conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

(2)Autoritatea poate stabili reguli detaliate, n special pentru:

a)hrana pentru animale si alimentele importate sau care urmeaza a fi manipulate n zone libere ori n depozite situate n zone libere;

b)alimentele pentru aprovizionarea echipajului si pasagerilor mijloacelor de transport internationale;

c)hrana pentru animale si alimentele comandate la distanta (de exemplu prin e-mail, prin telefon sau prin Internet) si livrate consumatorului;

d)hrana pentru animale destinata animalelor de companie sau cailor si alimentele transportate de pasagerii si echipajul mijloacelor de transport internationale;

e)asigurarea consecventei deciziilor luate de autoritatile competente privind hrana pentru animale si alimentele provenite din tari terte, conform art. 19;

f)loturile de transport originare din Romnia ce sunt returnate dintr-o tara terta;

g)documentele ce trebuie sa nsoteasca activitatile de transport, cnd au fost prelevate probe.

CAPITOLUL VI: Finantarea controalelor oficiale

Art. 26: Principiu general

Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca sunt disponibile resurse financiare adecvate n scopul de a asigura personalul necesar si alte resurse pentru controale oficiale prin orice mijloace considerate corespunzatoare.

Art. 27: Tarife

(1)Autoritatile competente pot percepe tarife pentru acoperirea costurilor ocazionate de controalele oficiale.

(2)n ceea ce priveste activitatile la care se refera sectiunea A din anexa nr. 3 la prezentele reguli si sectiunea A din anexa nr. 4 la prezentele reguli, autoritatea competenta trebuie sa asigure colectarea de tarife.

(3)Fara a se aduce atingere prevederilor alin. (4) si (6), tarifele colectate n ceea ce priveste activitatile specifice prevazute n sectiunea A din anexa nr. 3 la prezentele reguli si n sectiunea A din anexa nr. 4 la prezentele reguli nu trebuie sa fie mai mici dect sumele minime specificate la sectiunea B din anexa nr. 3 la prezentele reguli si la sectiunea B din anexa nr. 4 la prezentele reguli. n perioada de tranzitie pna la 1 ianuarie 2008, pentru activitatile la care se refera sectiunea A din anexa nr. 3 la prezentele reguli autoritatea competenta poate continua sa aplice tarifele curente conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 16/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare efectuate asupra produselor destinate comertului Romniei cu statele membre ale Uniunii Europene sau importului din tari terte, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 85/73/CE, cu modificarile si completarile ulterioare. Tarifele prevazute n sectiunea B din anexa nr. 3 la prezentele reguli si n sectiunea B din anexa nr. 4 la prezentele reguli trebuie sa fie actualizate la cel putin 2 ani, n conformitate cu cerintele Uniunii Europene, tinndu-se cont n special de inflatie.

(4)Tarifele colectate pentru controalele oficiale n conformitate cu alin. (1) sau (2):

a)nu trebuie sa fie mai mari dect costurile suportate de autoritatile competente responsabile n relatie cu punctele prevazute n anexa nr. 5 la prezentele reguli;

b)pot fi fixate la un anumit nivel, pe baza costurilor suportate de autoritatile competente pentru o perioada de timp sau atunci cnd este aplicabil, la sumele prevazute n sectiunea B din anexa nr. 3 la prezentele reguli sau n sectiunea B din anexa nr. 4 la prezentele reguli.

(5)La stabilirea tarifelor, autoritatile competente trebuie sa ia n considerare:

a)tipul ntreprinderii respective si factorii de risc relevanti;

b)interesele ntreprinderilor cu o capacitate mica de productie;

c)metodele traditionale folosite pentru producere, prelucrare si distributie;

d)necesitatile ntreprinderilor localizate n regiuni supuse unor constrngeri geografice specifice.

(6)Cnd, n vederea autocontrolului si a sistemelor de trasabilitate implementate de ntreprinderile cu activitate n domeniul hranei pentru animale si de cele cu activitate n domeniul alimentelor, precum si a nivelului conformitatii determinat n timpul controalelor oficiale pentru un anumit tip de hrana pentru animale sau alimente ori pentru un anumit tip de activitati, controalele oficiale sunt efectuate cu o frecventa redusa sau pentru a tine cont de criteriile la care se refera alin. (5) lit. b)-d), autoritatile competente pot stabili tarife pentru controlul oficial sub nivelul minim la care se refera alin. (4) lit. b), cu conditia ca acestea sa transmita Comisiei Europene un raport n care sa specifice:

a)tipul de hrana pentru animale sau alimente ori activitatea respectiva;

b)controalele efectuate n ntreprinderile cu activitate n domeniul hranei pentru animale si n ntreprinderile cu activitate n domeniul alimentelor respective;

c)metoda pentru calcularea reducerii tarifului.

(7)Cnd autoritatile competente care efectueaza controale si inspectii veterinare realizeaza mai multe controale oficiale n acelasi timp ntr-o singura ntreprindere, trebuie sa considere aceste controale ca activitate unica si sa perceapa un singur nivel de tarif.

(8)Tarifele privind controalele la import trebuie sa fie platite de operator sau de reprezentantul acestuia autoritatilor competente care efectueaza inspectii si controale veterinare la import.

(9)Tarifele nu trebuie sa fie rambursate direct sau indirect, cu exceptia cazului n care sunt colectate pe nedrept.

(10)Fara a se aduce atingere costurilor ce deriva din cheltuielile prevazute la art. 28, autoritatile competente nu trebuie sa colecteze alte tarife dect pe cele la care se refera prezentul articol pentru implementarea prezentei hotarri.

(11)Operatorii sau alte ntreprinderi relevante ori reprezentantii acestora trebuie sa primeasca dovada platii tarifelor de catre acestia.

(12)Autoritatile competente trebuie sa publice metoda de calculare a tarifelor si sa o comunice Comisiei Europene.

Art. 28: Cheltuieli aferente controalelor oficiale suplimentare

(1)Cnd detectarea unei neconformitati conduce la efectuarea de controale oficiale ce depasesc activitatile normale de control ale autoritatilor competente, acestea trebuie sa impute cheltuielile induse de controalele oficiale suplimentare operatorilor responsabili de neconformitate sau operatorului care poseda ori pastreaza bunurile la momentul cnd sunt efectuate controale oficiale suplimentare.

(2)Activitatile normale de control sunt activitatile de control de rutina solicitate n baza legislatiei nationale ce transpune legislatia comunitara specifica sau a legislatiei nationale si, n special, a celei descrise de planul prevazut la art. 40.

(3)Activitatile ce depasesc activitatile normale de control includ prelevarea si analiza probelor, precum si alte controale ce sunt necesare pentru a controla amploarea unei probleme, pentru a verifica daca au fost luate masuri corective sau pentru a detecta si/sau fundamenta neconformitatea.

Art. 29: Nivelul cheltuielilor

Trebuie sa se tina cont de principiile prevazute la art. 27 atunci cnd se stabileste nivelul cheltuielilor prevazute la art. 28.

CAPITOLUL VII: Alte prevederi

Art. 30: Certificarea oficiala

(1)Fara a se aduce atingere cerintelor privind certificarea oficiala adoptate pentru scopuri de sanatate si bunastare a animalelor, pot fi adoptate cerinte n conformitate cu cerintele Uniunii Europene, privind:

a)circumstantele n care este solicitata certificarea oficiala;

b)modelele de certificare;

c)calificarile personalului care realizeaza certificarea;

d)principiile ce trebuie sa fie respectate pentru a se asigura certificarea corecta, incluznd certificarea electronica;

e)procedurile ce trebuie sa fie urmate n cazul retragerii certificatelor si pentru nlocuirea certificatelor;

f)transporturile ce sunt mpartite n loturi de transport mai mici sau care sunt amestecate cu alte loturi de transport;

g)documentele ce trebuie sa nsoteasca bunurile dupa ce au fost efectuate controale oficiale.

(2)Atunci cnd este solicitata certificarea oficiala, trebuie sa se asigure ca:

a)exista o legatura ntre certificat si transport;

b)informatiile din certificat sunt corecte si autentice.

(3)Cnd este cazul, un singur model de certificat trebuie sa combine cerintele privind certificarea oficiala a hranei pentru animale si a alimentelor si alte cerinte pentru certificarea oficiala.

Art. 31: nregistrarea/autorizarea ntreprinderilor cu activitate n domeniul hranei pentru animale si a ntreprinderilor cu activitate n domeniul alimentelor

(1)Autoritatile competente trebuie sa stabileasca proceduri pentru operatorii cu activitate n domeniul hranei pentru animale si pentru cei cu activitate n domeniul alimentar, care trebuie urmate atunci cnd acestia solicita nregistrarea ntreprinderilor lor n conformitate cu Hotarrea Guvernului nr. 924/2005*) privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, ce transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE, cu Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 505/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste conditiile si modalitatile pentru autorizarea si nregistrarea unor ntreprinderi si intermediari ce opereaza n sectorul nutritiei animalelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 673 din 23 septembrie 2003, ce transpune Directiva nr. 95/69/CE, sau cu viitoarele reglementari referitoare la igiena hranei pentru animale.

(2)Autoritatile competente trebuie sa elaboreze si sa mentina la zi o lista cu operatorii cu activitate n domeniul hranei pentru animale si cu cei cu activitate n domeniul alimentar, care au fost nregistrati. Atunci cnd o astfel de lista exista deja, aceasta poate fi utilizata pentru scopurile prezentei hotarri.

(3)Autoritatile competente trebuie sa stabileasca proceduri ce trebuie urmate de operatorii cu activitate n domeniul hranei pentru animale si de cei cu activitate n domeniul alimentar, cnd acestia solicita autorizarea unitatilor lor n conformitate cu Hotarrea Guvernului nr. 924/2005 ce transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE, cu Hotarrea Guvernului nr. 955/2005 privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animala destinate consumului uman, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 806 din 5 septembrie 2005, ce transpune Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE, cu Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 505/2003, ce transpune Directiva nr. 95/69/CE, sau cu viitoarea legislatie nationala referitoare la igiena hranei pentru animale.

(4)Dupa primirea unei cereri pentru autorizare din partea unui operator cu activitate n domeniul hranei pentru animale sau a unuia cu activitate n domeniul alimentar, autoritatile competente trebuie sa efectueze o vizita la fata locului.

(5)Autoritatile competente trebuie sa autorizeze o ntreprindere pentru activitatile respective numai daca operatorul cu activitate n domeniul hranei pentru animale sau cel cu activitate n domeniul alimentar a demonstrat ca se conformeaza cerintelor legislatiei n domeniul hranei pentru animale sau ale legislatiei n domeniul alimentelor.

(6)Autoritatile competente pot acorda autorizare conditionata daca se constata ca ntreprinderea ntruneste toate cerintele legate de infrastructura si echipamente. Acestea acorda autorizare definitiva numai daca se constata ca, n cadrul unui nou control al ntreprinderii, efectuat n decurs de 3 luni de la acordarea autorizarii conditionate, ntreprinderea ntruneste celelalte cerinte ale legislatiei n domeniul hranei pentru animale sau ale legislatiei n domeniul alimentelor. Daca s-a realizat un progres clar, dar ntreprinderea nca nu ntruneste toate cerintele, autoritatile competente pot prelungi autorizarea conditionata. Totusi, autorizarea conditionata nu trebuie sa depaseasca o perioada totala de 6 luni.

(7)Autoritatile competente trebuie sa tina cont de autorizarea ntreprinderilor cnd efectueaza controale oficiale. Daca autoritatile competente constata deficiente serioase ori trebuie sa opreasca productia ntr-o ntreprindere n mod repetat, iar operatorul cu activitate n domeniul hranei pentru animale sau cel cu activitate n domeniul alimentar nu este capabil sa furnizeze garantii adecvate privind productia viitoare, autoritatile competente trebuie sa initieze proceduri pentru a retrage autorizarea ntreprinderii.

(8)Autoritatile competente pot suspenda autorizarea unei ntreprinderi daca operatorul cu activitate n domeniul hranei pentru animale sau cel cu activitate n domeniul alimentar poate garanta ca acesta va remedia deficientele ntr-o perioada de timp acceptabila.

(9)Autoritatile competente trebuie sa actualizeze permanent listele ntreprinderilor autorizate si sa le puna la dispozitie statelor membre ale Uniunii Europene si publicului, ntr-o maniera ce poate fi specificata n conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

TITLUL III: Laboratoare de referinta

Art. 32: Laboratoare nationale de referinta

(1)Autoritatea trebuie sa ia masurile necesare pentru desemnarea unuia sau mai multor laboratoare nationale de referinta pentru fiecare laborator comunitar de referinta. Autoritatea poate desemna un laborator situat ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau ntr-un stat membru al Asociatiei Europene de Liber Schimb (AELS), iar un singur laborator poate fi desemnat laborator national de referinta pentru Romnia si pentru unul sau mai multe state membre.

(2)Aceste laboratoare nationale de referinta trebuie:

a)sa colaboreze cu laboratorul comunitar de referinta n domeniile de competenta ale acestora;

b)sa coordoneze n domeniile lor de competenta activitatile laboratoarelor oficiale responsabile pentru analiza probelor n conformitate cu art. 11;

c)atunci cnd este cazul, sa organizeze testari comparative ntre laboratoarele nationale oficiale si sa asigure actiuni ulterioare de urmarire corespunzatoare unor astfel de testari comparative;

d)sa asigure transmiterea informatiilor furnizate de laboratorul comunitar de referinta catre autoritatile competente si laboratoarele nationale oficiale;

e)sa acorde asistenta stiintifica si tehnica autoritatilor competente pentru implementarea unor planuri de control coordonate, adoptate n conformitate cu art. 51;

f)sa fie responsabile pentru efectuarea altor atributii specifice prevazute n conformitate cu cerintele Uniunii Europene, fara a se aduce atingere atributiilor nationale suplimentare existente.

(3)Prevederile art. 12 alin. (2) si (3) trebuie sa se aplice laboratoarelor nationale de referinta.

(4)Autoritatea trebuie sa comunice Comisiei Europene, laboratorului comunitar de referinta si statelor membre ale Uniunii Europene numele si adresa fiecarui laborator national de referinta.

(5)Daca Romnia desemneaza mai mult de un laborator national de referinta pentru un laborator comunitar de referinta, trebuie sa se asigure ca aceste laboratoare colaboreaza strns, astfel nct sa se asigure o coordonare eficienta ntre acestea cu alte laboratoare nationale si cu laboratorul comunitar de referinta.

(6)Pot fi stabilite responsabilitati si atributii suplimentare pentru laboratoarele nationale de referinta, n conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

(7)Prevederile alin. (1) -(5) trebuie sa se aplice fara a aduce atingere regulilor specifice si, n special, art. 19-21 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii transmisibile, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2002, ce transpune Regulamentul nr. 999/2001/CE, si art. 14 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 357/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind masurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si produsele lor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 750 din 23 noiembrie 2001, ce transpune Directiva nr. 96/23/CE.

TITLUL IV: Asistenta si cooperare n domeniul hranei pentru animale si al alimentelor

Art. 33: Principii generale

(1)Autoritatea trebuie sa furnizeze asistenta de specialitate atunci cnd rezultatul controalelor oficiale referitoare la hrana pentru animale si alimente necesita luarea unor masuri n Romnia si n unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene.

(2)Autoritatea trebuie sa asigure asistenta de specialitate, la cerere sau n mod spontan, cnd evolutia investigatiilor impune aceasta. Asistenta de specialitate poate include, atunci cnd este cazul, participarea la controale pe care autoritatea competenta a Romniei sau a unui stat membru al Uniunii Europene le efectueaza la fata locului.

(3)Prevederile art. 34-39 nu trebuie sa aduca atingere regulilor nationale aplicabile pentru publicarea documentelor care fac obiectul sau care se refera la proceduri judecatoresti ori la reguli de protectie a intereselor comerciale ale persoanelor fizice sau juridice.

Art. 34: Organisme de legatura

(1)Autoritatea trebuie sa desemneze unul sau mai multe organisme de legatura pentru a realiza contacte corespunzatoare cu organismele de legatura ale statelor membre ale Uniunii Europene. Rolul organismelor de legatura este de a asista si de a coordona comunicarea ntre autoritatile competente si, n special, de a transmite si primi cererile pentru asistenta.

(2)Autoritatea trebuie sa informeze Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene despre toate detaliile relevante ale organismelor de legatura desemnate si despre orice modificare a acestor detalii.

(3)Fara a se aduce atingere alin. (1), desemnarea organismelor de legatura nu trebuie sa excluda contactele directe, schimbul de informatii sau cooperarea ntre personalul Autoritatii si cel al autoritatilor competente din diferite state membre ale Uniunii Europene.

(4)Autoritatile competente pentru care se aplica Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 631/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenta mutuala ntre autoritatea veterinara centrala a Romniei si autoritatile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene si cooperarea acestora cu Comisia Europeana, n scopul asigurarii aplicarii corecte a legislatiei din domeniul veterinar si zootehnic, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003, ce transpune Directiva Consiliului nr. 89/608/CE, trebuie sa realizeze, dupa caz, contacte reciproce.

Art. 35: Asistenta la cerere

(1)Dupa primirea unei cereri motivate, autoritatea competenta solicitata trebuie sa se asigure ca autoritatii competente solicitante i s-au furnizat toate informatiile si documentele necesare ce i permit acesteia din urma sa verifice conformitatea cu legislatia n domeniul hranei pentru animale si cu legislatia n domeniul alimentelor din jurisdictia acesteia. n acest scop, autoritatea competenta solicitata trebuie sa ia masuri pentru realizarea unei anchete pentru a obtine informatii si documente.

(2)Informatiile si documentele prevazute conform alin. (1) trebuie sa fie trimise fara ntrziere nejustificata. Documentele pot fi transmise n original sau n copie.

(3)Printr-un acord ntre autoritatea competenta solicitanta si autoritatea solicitata, personalul desemnat de autoritatea solicitanta poate fi prezent n timpul anchetelor. Astfel de anchete trebuie sa fie efectuate ntotdeauna de personalul autoritatii competente solicitate. Personalul autoritatii competente solicitante nu poate, din proprie initiativa, sa efectueze ancheta n cadrul autoritatii competente solicitate. Personalul autoritatii competente solicitante trebuie sa aiba acces la aceleasi facilitati si documente ca si autoritatea competenta solicitata, prin intermediul acesteia si cu unic scop de efectuare a anchetei.

(4)Personalul autoritatii competente solicitante prezent ntr-un stat membru, n conformitate cu alin. (3), trebuie sa fie n masura, n orice moment, sa prezinte o autorizare scrisa ce atesta identitatea si capacitatea oficiala ale acestora.

Art. 36: Asistenta fara solicitare

(1)Cnd Autoritatea constata o neconformitate si daca o astfel de neconformitate poate avea implicatii pentru un stat membru al Uniunii Europene sau pentru alte state, aceasta trebuie sa comunice astfel de informatii statului membru al Uniunii Europene ori altui stat, fara solicitare anterioara si fara ntrziere.

(2)Daca Autoritatea primeste astfel de informatii, aceasta trebuie sa investigheze domeniul si sa informeze statul membru al Uniunii Europene care a transmis informatiile despre rezultatele acestei investigatii si, dupa caz, despre orice masuri luate.

Art. 37: Asistenta n caz de neconformitate

(1)Daca n timpul unui control oficial efectuat la locul de destinatie al bunurilor sau n timpul transportului acestora, autoritatea competenta a Romniei ca stat de destinatie stabileste ca bunurile nu sunt n conformitate cu legislatia n domeniul hranei pentru animale ori cu legislatia n domeniul alimentelor, astfel nct prezinta un risc pentru sanatatea oamenilor sau a animalelor ori constituie o ncalcare grava a legislatiei n domeniul hranei pentru animale si al alimentelor, aceasta trebuie sa contacteze fara ntrziere autoritatea competenta a statului membru al Uniunii Europene expeditor, care va actiona n consecinta.

(2)Daca Autoritatea are motive sa considere ca masurile luate de autoritatea competenta a statului membru al Uniunii Europene expeditor sunt inadecvate, aceasta si autoritatea competenta a statului membru ale Uniunii Europene expeditor trebuie sa identifice mpreuna caile si modalitatile de remediere a situatiei, incluznd, dupa caz, o inspectie comuna la fata locului efectuata n conformitate cu alin. (3) si (4) ale art. 35. Daca acestea nu pot stabili de comun acord masurile corespunzatoare, Autoritatea trebuie sa informeze Comisia Europeana.

(3)O procedura identica se aplica si pentru situatiile n care Romnia este stat expeditor si a fost notificata de un stat membru al Uniunii Europene despre existenta unor neconformitati ale bunurilor expediate de aceasta catre statul membru respectiv.

Art. 38: Relatii cu tarile terte

(1)Atunci cnd Autoritatea primeste informatii dintr-o tara terta ce indica neconformitate si/sau un risc pentru sanatatea oamenilor ori sanatatea animalelor, aceasta trebuie sa comunice informatiile autoritatilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, daca, n fapt, considera ca acestea pot fi interesate sau daca acestea solicita acest lucru. Autoritatea trebuie sa comunice astfel de informatii Comisiei Europene ori de cte ori acestea prezinta relevanta la nivel comunitar.

(2)Daca tara terta a ncheiat un angajament juridic pentru a acorda asistenta solicitata n vederea strngerii de dovezi referitoare la caracterul neobisnuit al tranzactiilor ce sunt sau par a fi contrare legislatiei n domeniul hranei pentru animale si celei n domeniul alimentelor, informatiile obtinute n baza prezentei hotarri pot fi comunicate respectivei tari terte, cu acordul autoritatilor competente care au furnizat informatiile, n conformitate cu legile ce se aplica pentru comunicarea datelor personale catre tari terte.

Art. 39: Asistenta si actiunile ulterioare coordonate de Comisia Europeana

Cnd controalele oficiale la destinatie releva neconformitate repetata sau alte riscuri pentru oameni, plante ori animale, induse prin hrana pentru animale sau prin alimente, fie direct, fie prin mediu, autoritatea competenta a Romniei, ca stat de destinatie, trebuie sa informeze fara ntrziere Comisia Europeana si autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, care vor actiona n consecinta.

TITLUL V: Planuri de control

Art. 40: Planuri de control nationale multianuale

Pentru a se asigura implementarea eficienta a prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 150/2004, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002/CE, a regulilor de sanatate si bunastare a animalelor si a art. 44 din prezenta hotarre, Autoritatea trebuie sa ntocmeasca un plan unic de control national multianual integrat.

Art. 41: Principii pentru ntocmirea planurilor de control nationale multianuale

(1)Autoritatea trebuie:

a)sa implementeze planul prevazut la art. 40 pentru prima data nu mai trziu de 1 ianuarie 2007;

b)sa-l actualizeze n mod regulat n lumina evolutiei;

c)sa transmita Comisiei Europene, la cerere, ultima versiune a planului.

(2)Planul de control national multianual trebuie sa contina informatii generale referitoare la structura si organizarea sistemelor de control al hranei pentru animale si al alimentelor si referitoare la controlul sanatatii si bunastarii animalelor din Romnia, n special cu privire la:

a)obiectivele strategice ale planului si modul cum prioritatile de control si alocarea resurselor reflecta aceste obiective;

b)clasificarea riscului activitatilor n cauza;

c)desemnarea autoritatilor competente si a atributiilor acestora la nivel national, regional si local si a resurselor disponibile pentru aceste autoritati;

d)managementul si organizarea generala a controalelor oficiale la nivel national, regional si local, incluznd controale oficiale n ntreprinderi individuale;

e)sisteme de control aplicate diferitelor sectoare si coordonarea diferitelor servicii ale autoritatilor competente responsabile pentru controale oficiale n aceste sectoare;

f)dupa caz, delegarea atributiilor altor organisme de control;

g)metode pentru a se asigura conformitatea cu criteriile operationale prevazute la art. 4 alin. (2);

h)instruirea personalului care efectueaza controalele oficiale prevazute la art. 6;

i)procedurile documentate prevazute la art. 8 si 9;

j)organizarea si functionarea planurilor de contingenta pentru situatii de urgenta privind bolile la animale sau n caz de toxiinfectii alimentare, ca urmare a contaminarii hranei pentru animale si a alimentelor si pentru alte situatii de risc privind sanatatea publica;

k)organizarea cooperarii si asistentei mutuale.

(3)Planurile de control nationale multianuale pot fi adaptate n timpul implementarii acestora. Pot fi facute amendamente n lumina sau pentru a se tine cont de factori ce includ:

a)noua legislatie;

b)aparitia unor noi boli sau a altor riscuri pentru sanatate;

c)schimbari semnificative n ceea ce priveste structura, managementul sau modul de functionare a autoritatilor nationale competente;

d)rezultatele controalelor oficiale ale autoritatilor competente;

e)rezultatele controalelor comunitare efectuate n conformitate cu art. 44;

f)orice amendament al liniilor directoare prevazute la art. 42;

g)aspecte stiintifice;

h)rezultatul activitatilor de audit efectuate de o tara terta n Romnia.

Art. 42: Linii directoare pentru planurile de control nationale multianuale

Planurile de control nationale multianuale prevazute la art. 40 se elaboreaza tinndu-se seama de liniile directoare elaborate de Comisia Europeana.

Art. 43: Rapoarte anuale

(1)La un an de la nceperea implementarii planurilor de control nationale multianuale si ulterior n fiecare an, Autoritatea trebuie sa trimita Comisiei Europene un raport care sa indice:

a)orice amendamente la planurile de control nationale multianuale pentru a se tine cont de factorii prevazuti la art. 41 alin. (3);

b)rezultatele controalelor si activitatilor de audit realizate n anul anterior, n baza prevederilor planului de control national multianual;

c)tipul si numarul de cazuri de neconformitate identificate;

d)masuri pentru a se asigura functionarea eficienta a planurilor de control nationale multianuale, incluznd masuri de implementare si rezultatele acestora.

(2)Pentru a promova prezentarea consecventa a acestui raport si n special a rezultatelor controalelor oficiale, informatiile la care se refera alin. (1) trebuie sa tina cont de liniile directoare elaborate de Comisia Europeana n conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

(3)Autoritatea trebuie sa finalizeze rapoartele acesteia si sa le transmita Comisiei Europene n decurs de 6 luni de la sfrsitul anului la care se refera raportul.

(4)Planurile de control nationale multianuale se adapteaza n conformitate cu concluziile si recomandarile cuprinse de rapoartele Comisiei Europene.

TITLUL VI: Activitati comunitare

CAPITOLUL I: Controale comunitare

Art. 44: Controale comunitare n Romnia

(1)Expertii comunitari pot sa efectueze activitati de audit generale si specifice n Romnia. Pot fi organizate activitati de audit generale si specifice n cooperare cu autoritatile competente din Romnia. Activitatile de audit se efectueaza n mod regulat. Scopul principal al acestora este de a verifica faptul ca, n ansamblu, controalele oficiale au loc n Romnia n conformitate cu planurile de control nationale multianuale prevazute la art. 40 si cu legislatia comunitara. n acest scop si pentru a facilita eficienta si eficacitatea activitatilor de audit, Comisia Europeana poate solicita ca Romnia sa transmita, ct mai curnd posibil, copii actualizate ale planurilor de control nationale multianuale, nainte de efectuarea unor astfel de activitati de audit.

(2)Activitatile de audit si inspectiile specifice din una sau mai multe arii specifice pot suplimenta activitatile de audit general. Aceste activitati de audit si inspectii specifice sunt utile n special pentru:

a)verificarea implementarii planului de control national multianual, a legislatiei n domeniul hranei pentru animale si a celei n domeniul alimentelor si a legislatiei privind sanatatea si bunastarea animalelor si pot include, dupa caz, inspectii ale serviciilor oficiale la fata locului si ale ntreprinderilor din sectorul care este auditat;

b)verificarea functionarii si organizarii autoritatilor competente;

c)investigarea problemelor importante sau care apar periodic n Romnia;

d)investigarea situatiilor de urgenta, aspectelor nou-aparute sau noilor evolutii n Romnia.

(3)Comisia Europeana ntocmeste un raport privind concluziile fiecarui control efectuat. Daca se considera corespunzator, raportul acesteia poate contine recomandari pentru Romnia privind mbunatatirea conformitatii cu legislatia n domeniul hranei pentru animale si cu cea n domeniul alimentelor si cu regulile de sanatate, protectie si bunastare a animalelor. Comisia Europeana pune la dispozitie publicului rapoartele acesteia. n cazul rapoartelor privind controalele efectuate n Romnia, Comisia Europeana furnizeaza Autoritatii un proiect de raport pentru comentarii si ia n considerare acele comentarii pentru a pregati raportul final si pentru a publica comentariile Autoritatii mpreuna cu raportul final.

(4)_

a)Comisia Europeana stabileste un program de control anual, l comunica anticipat Romniei si ntocmeste raportul privind rezultatele acestuia. Comisia Europeana poate amenda programul pentru a tine cont de evolutiile din domeniile privind siguranta hranei pentru animale si a alimentelor, sanatatea, protectia, bunastarea animalelor si sanatatea plantelor.

b)O procedura identica se aplica si atunci cnd experti ai Autoritatii participa alaturi de experti ai Comisiei Europene la efectuarea de inspectii ad-hoc n statele membre ale Uniunii Europene.

(5)Autoritatea trebuie:

a)sa ia masuri ulterioare corespunzatoare n lumina recomandarilor ce rezulta din controalele comunitare;

b)sa acorde ntreaga asistenta necesara si sa furnizeze toate documentele si alt suport tehnic pe care l solicita expertii Comisiei Europene pentru a-i ajuta sa efectueze controalele n mod eficient si efectiv;

c)sa se asigure ca expertii Comisiei Europene au acces la toate facilitatile sau la parti ale acestora si la informatii, incluznd sistemele informatice, relevante pentru realizarea atributiilor acestora.

(6)Reguli detaliate privind controalele comunitare n Romnia sau n statele membre ale Uniunii Europene pot fi elaborate ori amendate n conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 45: Controalele comunitare n tari terte

(1)Expertii din Romnia colaboreaza cu expertii Comisiei Europene n efectuarea controalelor oficiale n tari terte, pentru a verifica, pe baza informatiilor prevazute la art. 46 alin. (1), conformitatea sau echivalenta legislatiei si a sistemelor tarilor terte cu legislatia comunitara n domeniul hranei pentru animale si cu cea n domeniul alimentelor, precum si cu legislatia comunitara privind sanatatea animalelor. Comisia Europeana poate numi experti din Romnia sau din statele membre ale Uniunii Europene pentru a-i asista pe expertii proprii. Astfel de controale oficiale trebuie sa se refere n special la:

a)legislatia tarii terte;

b)organizarea autoritatilor competente ale tarii terte, puterile si independenta acestora, supravegherea la care acestea sunt supuse si autoritatea pe care o au pentru a aplica efectiv legislatia aplicabila;

c)instruirea personalului privind efectuarea de controale oficiale;

d)resursele ce includ facilitati de diagnostic disponibile autoritatilor competente;

e)existenta si functionarea procedurilor de control documentate si a sistemelor de control bazate pe prioritati;

f)atunci cnd este aplicabil, situatia privind sanatatea animalelor, zoonozele si sanatatea plantelor si procedurile pentru notificarea Comisiei Europene si a organismelor internationale relevante privind focare ale bolilor animalelor si ale plantelor;

g)extinderea si functionarea controalelor oficiale privind activitatile de import de animale, de plante si de produse ale acestora;

h)asigurarile pe care tara terta le poate oferi n ceea ce priveste conformitatea sau echivalenta cu cerintele comunitare.

(2)Pentru a facilita eficienta si eficacitatea controalelor ntr-o tara terta, Comisia Europeana poate, nainte de efectuarea unor astfel de controale, sa solicite ca tara terta respectiva sa furnizeze informatiile prevazute la art. 46 alin. (1) si, atunci cnd se considera corespunzator, nregistrarile scrise referitoare la implementarea unor astfel de controale.

(3)Frecventa controalelor comunitare n tari terte trebuie sa fie determinata pe baza:

a)unei evaluari a riscului pentru produsele exportate n Comunitatea Europeana sau n Romnia;

b)prevederilor legislatiei comunitare;

c)volumului si naturii activitatilor de import din tara terta respectiva;

d)rezultatelor controalelor pe care serviciile Comisiei Europene sau alte organisme de inspectie le-au efectuat deja;

e)rezultatelor controalelor la import sau ale oricaror alte controale pe care autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori ale Romniei le-au efectuat;

f)informatiilor primite de la Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor sau de la organisme similare;

g)informatiilor primite de la organisme recunoscute international, cum ar fi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), Comisia Codex Alimentarius si Organizatia Mondiala pentru Sanatatea Animalelor (OIE), sau din alte surse;

h)dovezii privind situatii de boli emergente sau alte circumstante ce pot duce la existenta unor riscuri pentru sanatatea animalelor, plantelor ori hranei pentru animale si a alimentelor importate dintr-o tara terta;

i)necesitatii de a investiga sau de a raspunde situatiilor de urgenta n tari terte, individual.

Criteriile pentru stabilirea riscului n scopul unei evaluari a riscului la care s-a referit lit. a) trebuie sa fie decise n conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

(4)Procedura si regulile detaliate pentru controale n tari terte pot fi determinate sau amendate n conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Acestea trebuie sa includa, n special, proceduri si reguli detaliate referitoare la:

a)controale n tari terte n contextul unui acord bilateral;

b)controale n alte tari terte.

n conformitate cu aceeasi procedura, pot fi stabilite tarife pentru controalele prevazute anterior, pe o baza reciproca.

CAPITOLUL II: Conditii de import

Art. 46: Conditii generale de import

(1)Autoritatea este responsabila pentru solicitarea tarilor terte care intentioneaza sa exporte bunuri n Romnia, sa furnizeze urmatoarele informatii corecte si actualizate cu privire la organizarea generala si managementul sistemelor sanitare de control:

a)orice reglementari sanitare sau fitosanitare adoptate ori propuse spre a fi adoptate pe teritoriul acesteia;

b)orice proceduri de control si inspectie, tratamente folosite pentru productie si carantina, proceduri de autorizare a limitelor de toleranta a pesticidelor si proceduri de autorizare a aditivilor alimentari, aplicate pe teritoriul acesteia;

c)proceduri de evaluare a riscului, factorii luati n consideratie, precum si determinarea nivelului corespunzator de protectie sanitara sau fitosanitara;

d)dupa caz, actiunile ulterioare ntreprinse ca urmare a recomandarilor facute n conformitate cu controalele prevazute la art. 45.

(2)Informatiile la care se refera alin. (1) trebuie sa fie n concordanta cu natura bunurilor, tinndu-se cont de situatia si structura specifica a tarii terte si de natura produselor exportate n Romnia. Informatiile trebuie sa se refere la bunurile destinate pentru a fi exportate n Romnia.

(3)De asemenea, informatiile prevazute la alin. (1) si (2) se pot referi la:

a)rezultatele controalelor nationale efectuate asupra bunurilor destinate pentru a fi exportate n Romnia;

b)schimbarile importante ce au avut loc n structura si functionarea sistemelor de control relevante, n special pentru a se respecta cerintele sau recomandarile nationale.

(4)Atunci cnd o tara terta nu furnizeaza astfel de informatii sau atunci cnd astfel de informatii sunt inadecvate, pot fi fixate conditii specifice de import, n conformitate cu cerintele Uniunii Europene, pe o baza individuala si strict temporara, ca urmare a consultatiilor cu tara terta n cauza.

(5)Liniile directoare ce specifica modul n care trebuie sa fie redactate si prezentate Autoritatii informatiile la care se refera alin. (1), (2) si (3), precum si masurile tranzitorii ce acorda timp tarilor terte pentru a pregati aceste informatii trebuie sa fie stabilite n conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 47: Conditii specifice de import

(1)n masura n care conditiile si procedurile detaliate ce trebuie sa fie respectate cnd se importa bunuri din tari terte sau din regiuni ale acestora nu sunt prevazute de legislatia nationala ce transpune legislatia comunitara specifica si, n special, de Hotarrea Guvernului nr. 955/2005 ce transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE, acestea trebuie sa fie elaborate, daca este necesar, n conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

(2)Conditiile si procedurile detaliate la care se refera alin. (1) pot include:

a)stabilirea unei liste de tari terte din care pot fi importate n Romnia produse specifice;

b)stabilirea de modele de certificate ce nsotesc loturile de transport;

c)conditii speciale de import, depinznd de tipul de produs sau animal si de riscurile posibile asociate cu acestea.

(3)Tarile terte sunt incluse pe listele prevazute la alin. (2) lit. a) numai daca autoritatile competente ale acestora furnizeaza garantii corespunzatoare cu referire la conformitatea sau echivalenta cu legislatia nationala ce transpune legislatia comunitara n domeniul hranei pentru animale si cea n domeniul alimentelor, precum si cu regulile de sanatate a animalelor.

(4)Cnd se elaboreaza sau se actualizeaza liste, trebuie sa se tina cont, n special, de urmatoarele criterii:

a)legislatia tarii terte pentru sectorul respectiv;

b)structura si organizarea autoritatii competente din tara terta si a serviciilor de control ale acesteia, precum si puterile de care dispune aceasta si garantiile ce pot fi furnizate cu privire la implementarea legislatiei respective;

c)existenta de controale oficiale adecvate;

d)regularitatea si rapiditatea informatiilor furnizate de tara terta referitoare la prezenta riscurilor asociate hranei pentru animale, alimentelor si animalelor vii;

e)garantiile acordate de o tara terta ca:

(i)n fapt, conditiile aplicate ntreprinderilor din care pot fi importate hrana pentru animale si alimente n Romnia sunt conforme cu sau sunt echivalente cu cerintele legislatiei nationale ce transpune legislatia comunitara n domeniul hranei pentru animale si legislatia n domeniul alimentelor;

(ii)este elaborata si actualizata o lista cu astfel de ntreprinderi;

(iii)lista de ntreprinderi si versiunile actualizate ale acesteia sunt comunicate Comisiei Europene fara ntrziere;

(iv)ntreprinderile sunt supuse unor controale regulate si eficiente de catre autoritatea competenta a tarii terte.

(5)Atunci cnd se adopta conditiile speciale de import la care se refera alin. (2) lit. c), trebuie sa se tina cont de informatiile pe care tarile terte respective le-au furnizat si, atunci cnd este necesar, de rezultatele controalelor comunitare sau ale expertilor romni, efectuate n astfel de tari terte. Pot fi stabilite conditii speciale de import pentru un singur produs sau pentru un grup de produse. Acestea se pot aplica unei singure tari terte, unor regiuni dintr-o tara terta sau unui grup de tari terte.

Art. 48: Echivalenta

(1)Ca urmare a implementarii unui acord de echivalenta sau unui audit satisfacator, se poate lua o decizie, n conformitate cu cerintele Uniunii Europene, recunoscndu-se ca masurile pe care tarile terte sau regiuni ale acestora le aplica n anumite zone ofera garantii echivalente cu cele aplicate n Romnia, daca tarile terte furnizeaza dovezi obiective n aceasta privinta.

(2)Decizia la care se refera alin. (1) trebuie sa stabileasca conditiile ce reglementeaza activitatile de import din acea tara terta sau regiune a acesteia. Conditiile pot include:

a)natura si continutul certificatelor ce trebuie sa nsoteasca produsele;

b)cerinte specifice aplicabile importului n Romnia;

c)proceduri pentru elaborarea si amendarea listelor cu regiunile sau ntreprinderile din care sunt permise importuri, atunci cnd este necesar.

(3)Decizia la care se refera alin. (1) trebuie sa fie abrogata n conformitate cu cerintele Uniunii Europene si fara ntrziere, atunci cnd oricare dintre conditiile pentru recunoasterea echivalentei, stabilite n momentul adoptarii acesteia, nceteaza sa mai fie ndeplinite.

CAPITOLUL III: Instruirea personalului de control

Art. 49: Instruirea personalului de control

(1)Cursurile de instruire organizate de Comisia Europeana pentru personalul autoritatilor competente responsabile pentru controalele oficiale sunt accesibile participantilor din Romnia.

(2)Aceste cursuri de instruire trebuie sa serveasca la elaborarea unei abordari armonizate a controalelor oficiale n statele membre. Acestea pot include, n special, instruire referitoare la:

a)legislatia nationala ce transpune legislatia comunitara n domeniul hranei pentru animale si legislatia n domeniul alimentelor, precum si regulile de sanatate si bunastare a animalelor;

b)metodele si tehnicile de control, cum ar fi auditarea sistemelor pe care operatorii le creeaza pentru a se conforma cu legislatia n domeniul hranei pentru animale si cu legislatia n domeniul alimentelor, precum si cu regulile de sanatate si bunastare a animalelor;

c)controalele ce trebuie sa fie efectuate pentru bunurile importate n Romnia;

d)metode si tehnici de producere, prelucrare si comercializare a hranei pentru animale si a alimentelor.

CAPITOLUL IV: Alte activitati nationale

Art. 50: Controale ale tarilor terte n Romnia

(1)Expertii Comisiei Europene pot, la solicitarea si n cooperare cu autoritatile competente din Romnia, sa asiste Romnia n timpul controalelor pe care tarile terte le efectueaza n aceasta.

(2)n astfel de cazuri, Romnia, ca stat pe al carui teritoriu o tara terta trebuie sa efectueze un control, trebuie sa informeze Comisia Europeana despre planificarea, domeniul, documentele si orice alte informatii importante ce ajuta Comisia Europeana sa ia parte n mod efectiv la control.

(3)Asistenta Comisiei Europene serveste n special pentru:

a)a clarifica legislatia comunitara n domeniul hranei pentru animale si legislatia n domeniul alimentelor, transpusa n legislatia nationala, precum si regulile de sanatate si bunastare a animalelor;

b)a furniza informatii si date disponibile la nivel comunitar ce pot fi folositoare pentru controlul efectuat de catre tara terta;

c)a asigura uniformitatea cu privire la controalele efectuate de tarile terte.

TITLUL VII: Masuri nationale de implementare

Art. 51: Masuri n caz de neconformitate

(1)Atunci cnd autoritatile competente identifica o neconformitate, acestea trebuie sa ia masuri pentru a se asigura ca operatorul remediaza situatia. Atunci cnd decid ce masuri trebuie ntreprinse, autoritatile competente trebuie sa tina cont de natura neconformitatii si de constatarile anterioare cu privire la neconformitate.

(2)Masurile trebuie sa includa, dupa caz:

a)impunerea unor proceduri de salubrizare sau a oricaror alte masuri considerate necesare pentru a se asigura siguranta hranei pentru animale ori siguranta alimentelor si conformitatea cu legislatia n domeniul hranei pentru animale si al alimentelor, cu reguli privind sanatatea si bunastarea animalelor;

b)restrictia sau interzicerea punerii pe piata, importului ori exportului de hrana pentru animale, alimente sau animale;

c)monitorizarea si, daca este necesar, ordonarea retragerii de pe piata si de la consumator si/sau distrugerea hranei pentru animale sau a alimentelor;

d)autorizarea de a se utiliza hrana pentru animale sau alimente pentru alte scopuri dect cele pentru care acestea erau destinate initial;

e)suspendarea functionarii ori nchiderea totala sau a unei parti a ntreprinderii respective, pe o perioada de timp corespunzatoare;

f)suspendarea sau retragerea autorizarii ntreprinderii;

g)masurile prevazute la art. 19 privind transporturile ce provin din tari terte;

h)orice alta masura pe care autoritatea competenta o considera necesara.

(3)Autoritatile competente trebuie sa transmita operatorului respectiv sau unui reprezentant al acestuia o notificare scrisa a deciziei acestora privind masurile luate n conformitate cu alin. (1), mpreuna cu motivele deciziei.

(4)Dupa caz, Autoritatea trebuie, de asemenea, sa notifice autoritatii competente a statului membru al Uniunii Europene expeditor decizia sa.

(5)Toate cheltuielile generate conform cu prezentul articol trebuie sa fie suportate de operatorul responsabil cu activitate n domeniul hranei pentru animale si de catre cel cu activitate n domeniul alimentar.

(6)Autoritatea trebuie sa notifice Comisiei Europene, fara ntrziere, prevederile aplicabile pentru ncalcari ale legislatiei n domeniul hranei pentru animale si ale legislatiei n domeniul alimentelor, precum si orice alt amendament ulterior.

TITLUL VIII: Dispozitii finale

Art. 52: Masuri de implementare

Pot fi stabilite masuri de implementare necesare pentru a se asigura aplicarea uniforma a prezentei hotarri, n conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Aceasta se aplica n special pentru:

a)delegarea atributiilor de control organismelor de control prevazute la art. 5, atunci cnd aceste organisme de control functionau nainte de intrarea n vigoare a prezentei hotarri;

b)orice modificare cu privire la standardele prevazute la art. 12 alin. (2);

c)neconformitatea prevazuta la art. 28 ce determina cresterea cheltuielilor ce rezulta din controale oficiale suplimentare;

d)cheltuielile generate n conformitate cu art. 51;

e)regulile referitoare la analizele microbiologice, fizice si/sau chimice, efectuate n cadrul controalelor oficiale, n special n caz de suspiciune de risc si incluznd supraveherea sigurantei produselor importate din tari terte;

f)definirea a ceea ce se considera a fi hrana pentru animale de origine animala n scopul prezentei hotarri.

Art. 53

Anexele nr. 1 -5 fac parte integranta din prezentele reguli.

-****-

*) Hotarrea Guvernului nr. 924/2005 este reprodusa la pag. 1-11.

ANEXA nr. 1: AUTORITATI COMPETENTE

CAPITOLUL I: Tematica pentru instruirea personalului care efectueaza controale oficiale

1.Diferite tehnici de control, cum ar fi audit, prelevare de probe si inspectii

2.Proceduri de control

3.Legislatie n domeniul hranei pentru animale si legislatie n domeniul alimentelor

4.Diferitele etape de producere, prelucrare si distributie si riscurile posibile pentru sanatatea publica si, dupa caz, pentru sanatatea animalelor, a plantelor si pentru mediu

5.Evaluarea neconformitatii cu legislatia n domeniul hranei pentru animale si cu legislatia n domeniul alimentelor

6.Pericole la producerea hranei pentru animale si a alimentelor

7.Evaluarea aplicarii procedurilor HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

8.Sisteme de management, cum ar fi programe de asigurare a calitatii pe care ntreprinderile cu activitate n domeniul hranei pentru animale si cele cu activitate n domeniul alimentelor le aplica si evaluarea acestora n masura n care acestea sunt relevante pentru cerintele legislatiei n domeniul hranei pentru animale sau ale legislatiei n domeniul alimentelor

9.Sisteme de certificare oficiala

10.Planuri de contingenta pentru situatii de urgenta ce includ comunicarea ntre Autoritate si Comisia Europeana

11.Proceduri si implicatii legale ale controalelor oficiale

12.Examinarea unor materiale documentare scrise si a altor nregistrari, inclusiv cele privind testarea competentei, acreditarea si evaluarea riscului, ce pot fi relevante pentru evaluarea conformitatii cu legislatia n domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia n domeniul alimentelor. Aceasta poate include aspecte financiare si comerciale

13.Orice alt domeniu, inclusiv sanatatea si bunastarea animalelor, pentru a asigura conformitatea controalelor oficiale cu prezenta hotarre.

CAPITOLUL II: Domenii de aplicare pentru proceduri de control

1.Organizarea autoritatilor competente si relatia dintre Autoritate si autoritatile carora aceasta le-a delegat responsabilitati pentru a efectua controale oficiale

2.Relatia dintre autoritatile competente si organismele de control carora acestea le-au delegat responsabilitati privind controalele oficiale

3.O declaratie privind obiectivele ce trebuie atinse

4.Sarcinile, responsabilitatile si obligatiile personalului

5.Proceduri de prelevare de probe, metode si tehnici de control, interpretarea rezultatelor si decizii n consecinta

6.Programe de monitorizare si de supraveghere

7.Asistenta mutuala n cazul n care controalele oficiale solicita ca masurile sa fie luate de Romnia sau de unul ori mai multe state membre ale Uniunii Europene

8.Masuri ce trebuie sa fie luate n urma controalelor oficiale

9.Cooperarea cu alte servicii sau departamente ce pot avea responsabilitati relevante

10.Verificarea daca metodele de prelevare de probe, metodele de analiza si testele de detectare sunt corespunzatoare

11.Orice alta activitate sau informatii solicitate pentru functionarea efectiva a controalelor oficiale.

ANEXA nr. 2: CARACTERIZAREA METODELOR DE ANALIZA

(1)Metodele de analiza trebuie sa fie caracterizate prin urmatoarele criterii:

a)acuratete;

b)aplicabilitate (matrice si limitele concentratiilor);

c)limita de detectie;

d)limita de determinare;

e)precizie;

f)repetabilitate;

g)reproductibilitate;

h)recuperare;

i)selectivitate;

j)sensibilitate;

k)linearitate;

l)masurarea marjei de eroare;

m)alte criterii ce pot fi selectate ca fiind necesare.

(2)Valorile preciziei la care se refera alin. (1) lit. e) trebuie sa fie obtinute prin teste de verificare interlaboratoare, realizate n conformitate cu un protocol recunoscut international (de exemplu: ISO 5725:1994 sau Protocolul armonizat international IUPAC) sau pe baza unor teste de conformitate, atunci cnd au fost stabilite criteriile de performanta pentru metodele analitice. Valorile reproductibilitatii si repetabilitatii trebuie sa fie exprimate ntr-o forma recunoscuta international (de exemplu, intervale de siguranta de 95%, asa cum sunt definite de ISO 5725:1994 sau de IUPAC). Rezultatele testelor de verificare interlaboratoare trebuie sa fie publicate sau accesibile fara restrictii.

(3)Trebuie sa se acorde prioritate metodelor de analiza aplicabile unitar diferitelor grupuri de produse fata de metodele ce se aplica numai produselor individuale.

(4)n situatiile n care metodele de analiza pot fi validate n cadrul unui singur laborator, acestea ar trebui sa fie apoi validate n conformitate cu, de exemplu, liniile directoare armonizate IUPAC sau atunci cnd au fost stabilite criteriile de performanta pentru metode analitice, acestea trebuie sa fie bazate pe teste de conformitate cu aceste criterii.

(5)Metodele de analiza adoptate n baza prezentei hotarri trebuie sa fie editate sub formele standard pentru metode de analiza recomandate de ISO.

ANEXA nr. 3: ACTIVITATI SI SUME MINIME pentru stabilirea tarifelor privind controalele oficiale asupra ntreprinderilor nationale

SECTIUNEA A: Activitati

Se percep tarife pentru urmatoarele activitati:

1.activitatile cuprinse n Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 21/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare pentru comertul dintre Romnia si statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere si de origine animala, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 89/662/CE, n Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 580/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animala, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune Directiva nr. 90/425/CE, n Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 425/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor n timpul sacrificarii sau uciderii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 887 din 9 decembrie 2002, ce transpune Directiva nr. 93/119/CE, n Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 357/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind masurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animale vii si la produsele ior, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 750 din 23 noiembrie 2001, ce transpune Directiva nr. 96/23/CE, pentru care autoritatile competente percep n mod curent tarife ce sunt conforme cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 16/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare efectuate asupra produselor destinate comertului ntre statele membre ale Uniunii Europene si Romnia sau importului din tari terte, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 85/73/CE;

2.autorizarea ntreprinderilor cu activitate n domeniul hranei pentru animale.

SECTIUNEA B: Sume minime

Autoritatile competente trebuie sa perceapa cel putin sumele minime pentru tarifele privind controalele referitoare la produsele din urmatoarea lista.

CAPITOLUL I: Sume minime pentru tarifele pentru inspectia la taiere

a)carne de vita de la:

- bovine adulte: 5 euro/animal;

- tineret bovin: 2 euro/animal;

b)solipede si ecvidee: 3 euro/animal;

c)carne de porc: animale cu greutatea carcasei:

- mai mica de 25 kg: 0,5 euro/animal;

- egala sau mai mare de 25 kg: 1 euro/animal;

d)carne de oaie si carne de capra: animale cu greutatea carcasei:

- mai mica de 12 kg: 0,15 euro/animal;

- egala sau mai mare de 12 kg: 0,25 euro/animal;

e)carne de pasare:

- gaini si bibilici 0,005 euro/animal;

- rate si gste: 0,01 euro/animal;

- curci: 0,025 euro/animal;

- carne de iepure de ferma: 0,005 euro/animal.

CAPITOLUL II: Sume minime pentru tarifele pentru controalele n unitatile de transare

Pentru o tona de:

a)carne de vita, carne de vitel, carne de porc, carne de solipede/ ecvidee, carne de oaie si carne de capra: 2 euro;

b)carne de pasare si carne de iepure de ferma: 1,5 euro;

c)carne de vnat de ferma si carne de vnat salbatic:

- pasari vnat mic si vnat terestru: 1,5 euro;

- carne de ratite (strut, emu, nandu): 3 euro;

- carne de mistret si de rumegatoare: 2 euro.

CAPITOLUL III: Sume minime pentru tarifele pentru controalele n unitatile de prelucrare a vnatului

a)pasari vnat mic: 0,005 euro/animal;

b)vnat mic terestru: 0,01 euro/animal;

c)ratite: 0,5 euro/animal;

d)mamifere terestre:

- mistret: 1,5 euro/animal;

- rumegatoare: 0,5 euro/animal.

CAPITOLUL IV: Sume minime pentru tarifele aplicabile productiei de lapte

- 1 euro/30 tone; si

- 0,5 euro/tona peste limita de 30 de tone.

CAPITOLUL V: Sume minime pentru tarifele aplicabile producerii si punerii pe piata de produse de pescuit si de acvacultura

a)prima punere pe piata de produse de pescuit si de acvacultura:

- 1 euro/tona pentru primele 50 de tone valorificate lunar;

- 0,5 euro/tona peste limita de 50 de tone;

b)prima vnzare pe piata de peste:

- 0,5 euro/tona pentru primele 50 de tone valorificate lunar;

- 0,25 euro/tona peste limita de 50 de tone;

c)prima vnzare n cazul lipsei gradarii sau gradarii insuficiente pentru prospetime si/sau dimensiune, n conformitate cu legislatia nationala care transpune legislatia comunitara specifica ce stabileste standarde comune de comercializare pentru anumite produse de pescuit:

- 1 euro/tona pentru primele 50 de tone valorificate lunar;

- 0,5 euro/tona peste limita de 50 de tone.

Tarifele percepute cu privire la speciile prevazute de legislatia comunitara transpusa n legislatia nationala ce stabileste reguli detaliate pentru aplicarea standardelor comune de comercializare pentru anumite sortimente de peste proaspat sau refrigerat nu trebuie sa depaseasca 50 de euro/transport.

Autoritatile competente trebuie sa perceapa 0,5 euro/ tona pentru prelucrarea produselor de pescuit si de acvacultura.

ANEXA nr. 4: ACTIVITATI SI SUME MINIME pentru stabilirea tarifelor privind controalele oficiale asupra produselor si animalelor vii introduse n Romnia

SECTIUNEA A: Activitati sau controale

Activitatile sunt cele cuprinse n Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 71/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste principiile care reglementeaza organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intra n Romnia din tari terte, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 97/78/CE, n Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 83/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementeaza organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intra n Romnia din tari terte, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 91/496/CE, pentru care autoritatile competente percep n mod curent tarife ce sunt conforme cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 16/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare efectuate asupra produselor destinate comertului Romniei cu statele membre ale Uniunii Europene sau importului din tari terte, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 85/73/CE.

SECTIUNEA B: Tarife

CAPITOLUL I: Tarife aplicabile carnii importate

Sumele minime ale tarifelor pentru controlul oficial la importul unui transport de carne sunt fixate la:

a)55 euro/transport pna la 6 tone;

b)9 euro/tona pna la 46 de tone; si

c)420 euro/transport peste 46 de tone.

CAPITOLUL II: Tarife aplicabile produselor de pescuit importate

(1)Tariful minim pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de pescuit este fixat la:

a)55 euro/transport pna la 6 tone;

b)9 euro/tona pna la 46 de tone; si

c)420 euro/transport peste 46 de tone.

(2)Valoarea prevazuta anterior pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de pescuit transportate n vrac trebuie sa fie:

a)600 euro/vas cu o ncarcatura de produse de pescuit pna la 500 de tone;

b)1.200 euro/vas cu o ncarcatura de produse de pescuit pna la 1.000 de tone;

c)2.400 euro/vas cu o ncarcatura de produse de pescuit pna la 2.000 de tone;

d)3.600 euro/vas cu o ncarcatura de produse de pescuit mai mare de 2.000 de tone.

(3)Trebuie sa se aplice prevederile prevazute n anexa nr. 3 la Reguli privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea pentru alimente si cu regulile de sanatate si de bunastare a animalelor, sectiunea B, cap. V, pct. a), n cazul produselor pescuite din mediul natural al acestora si debarcate direct de catre un vas de pescuit ce navigheaza sub pavilionul unei tari terte.

CAPITOLUL III: Tarifele aplicabile produselor din carne si carnii de pasare, vnat salbatic, iepure, vnat de ferma, subproduselor si hranei de origine animala destinata animalelor

(1)Tariful minim pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de origine animala, altele dect cele prevazute la cap. I si II, sau al unui transport de subproduse de origine animala ori al unui transport de hrana pentru animale este fixat la:

a)55 euro/transport pna la 6 tone;

b)9 euro/tona pna la 46 de tone; si

c)420 euro/transport peste 46 de tone.

(2)Valoarea prevazuta anterior pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de origine animala, altele dect cele prevazute la cap. I si II, al unui transport de subproduse de origine animala sau al unui transport de hrana pentru animale, transportate n vrac, trebuie sa fie:

a)600 euro/vas cu o ncarcatura de produse pna la 500 de tone;

b)1.200 euro/vas cu o ncarcatura de produse pna la 1.000 de tone;

c)2.400 euro/vas cu o ncarcatura de produse pna la 2.000 de tone;

d)3.600 euro/vas cu o ncarcatura de produse mai mare de 2.000 de tone.

CAPITOLUL IV: Tariful aplicabil tranzitului prin Romnia de produse si animale vii

Valoarea tarifelor pentru controlul oficial la tranzitul de produse si animale vii prin Romnia este fixata la un nivel minim de 30 euro, crescuta cu 20 euro/sfert de ora, pentru fiecare membru al personalului implicat n controale.

CAPITOLUL V: Tarifele aplicabile animalelor vii importate

(1)Tariful pentru controlul oficial la importul unui transport de animale vii este fixat:

a)pentru bovine, ecvidee, porcine, ovine, caprine, pasari, iepuri, pasari vnat mic sau vnat terestru si urmatoarele mamifere terestre: porc mistret si rumegatoare, la:

- 55 euro/transport pna la 6 tone;

- 9 euro/tona pna la 46 de tone; si

- 420 euro/transport peste 46 de tone;

b)pentru animale din alte specii, la costul real de inspectie exprimat pentru un animal sau pentru o tona importata, la:

- 55 euro/transport pna la 46 de tone; sau

- 420 euro/transport peste 46 de tone.

(2)Poate fi aplicat un nivel mai scazut al tarifelor pentru activitatile de import din anumite tari terte, la solicitarea Autoritatii, nsotita de documente de sustinere corespunzatoare si n conformitate cu cerintele Uniunii Europene referitoare la acest aspect.

ANEXA nr. 5: CRITERII ce trebuie sa fie luate n considerare pentru calcularea tarifelor

1.Salariile personalului implicat n efectuarea controalelor oficiale

2.Costurile pentru personalul implicat n efectuarea controalelor, incluznd costuri pentru facilitati, instrumente, echipamente, instruiri, calatorii si costuri asociate

3.Costurile pentru analize de laborator si prelevare de probe.

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 804 din data de 5 septembrie 2005


 
Legislatie


 CALITATE

 

 HACCP

 

 MEDIU

 

 SA 8000

 

 SECURITATEA  INFORMATIEI

 

 PSI

 

 SSM
NOTA


Societatea noastra este in continua dezvoltare. Daca va intereseaza o cariera in consultanta pentru management, trimiteti CV-urile dumneavoastra pe e-mail.

SEO Romania
 
               Prezentare Oferte de consultanta RACIS
 Prima Pagina | Servicii | Cerere Oferta
Copyright © 2011 - Racis